Про основи національної безпеки України
Верховна Рада України; Закон від 19.06.2003964-IV

Про основи національної безпеки України (Текст резюме від 19.06.2003)


Закон України

Про основи національної безпеки України

Дата набуття чинності
22 липня 2003 року

Закон визначає основні засади державної політики, спрямованої на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності.

Відповідно до цього Закону розробляються і затверджуються Президентом України Стратегія національної безпеки України і Воєнна доктрина України. Ці документи є обов'язковими для виконання.

Об'єктами національної безпеки є:
- людина і громадянин - їхні конституційні права і свободи;
- суспільство - його духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє природне середовище і природні ресурси;
- держава - її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і недоторканність.

Пріоритетами національних інтересів України є:
- гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина;
- розвиток громадянського суспільства, його демократичних інститутів;
- захист державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності державних кордонів, недопущення втручання у внутрішні справи України;
- зміцнення політичної і соціальної стабільності в суспільстві;
- забезпечення розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України;
- інше.

В Законі наведено види загроз національним інтересам і національній безпеці України та основні напрямами державної політики направлені на мінімізацію цих негативних впливів у таких сферах:
- у зовнішньополітичній;
- у сфері державної безпеки;
- у воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону України;
- у внутрішньополітичній;
- в економічній;
- у соціальній та гуманітарній;
- у науково-технологічній;
- в екологічній;
- в інформаційній.

Норми закону наводять перелік повноважень та основні функції Президента України, Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, міністерств, Служби безпеки України, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування направлених на забезпечення національної безпеки.

Контроль за реалізацією заходів у сфері національної безпеки здійснюється відповідно Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Радою національної безпеки і оборони України в межах їх повноважень, визначених Конституцією і законами України.