Міжнародні документи (Європейське співтовариство) 148 документiв


За роками:  [ усі роки ]  2016  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  

 1.  Угода між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво
  Україна, ЄС; Угода, Міжнародний документ від 14.12.2016
 2.  Угода між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз
  Україна, ЄС; Угода, Декларація, Міжнародний документ від 23.07.2012
 3.  Імплементаційний регламент (ЄС) № 1207/2011 Європейської комісії, що встановлює вимоги щодо здійснення і сумісності спостережень в рамках системи єдиного європейського неба
  ЄС; Регламент, Вимоги, Умови, Міжнародний документ від 22.11.20111207/2011
 4.  Резолюція щодо поточної ситуації в Україні
  ЄС; Резолюція, Міжнародний документ від 25.10.2011
 5.  Угода про фінансування програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні"
  Україна, ЄС; Угода, Умови, Положення, Проект, Міжнародний документ від 03.10.2011, 31.10.2011
 6.  Документ спільної робочої групи. Реалізація Європейської політики сусідства у 2010 році. Звіт про хід реалізації проекту в Україні
  ЄС; Звіт, Міжнародний документ від 25.05.2011
 7.  Резолюція Європейського Парламенту щодо України
  ЄС; Резолюція, Міжнародний документ від 25.11.2010
 8.  Протокол до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами про Рамкову угоду між Україною та Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства
  Україна, ЄС; Протокол, Міжнародний документ від 22.11.2010
 9.  Регламент Комісії (ЄС) N 1063/2010 про внесення змін та доповнень в Регламент (ЄЕС) N 2454/93, що визначає правила застосування Регламенту Ради (ЄЕС) N 2913/92 про створення Митного кодексу Співтовариства
  ЄС; Регламент, Перелік, Міжнародний документ від 18.11.20101063/2010
 10.  Угода (у формі обміну нотами) про відновлення дії Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво
  Україна, ЄС; Угода, Нота, Міжнародний документ від 08.10.2010
 11.  Протокол про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства
  Україна, ЄС, Албанія, Боснія і Герцеґовина, Республіка Македонія, Сербія, Чорногорія; Протокол, Міжнародний документ від 24.09.2010
 12.  Директива № 2010/45/ЕС Європейського парламенту і Ради ЄС про стандарти якості і безпеки людських органів, призначених для трансплантації
  ЄС; Директива, Заява, Міжнародний документ від 07.07.20102010/45/ЄС
 13.  Спільна заява за підсумками тринадцятого саміту Україна - ЄС
  Україна, ЄС; Заява, Міжнародний документ від 04.12.2009
 14.  Директива № 2009/142/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС щодо установок, які працюють на спалювальному газоподібному паливі
  ЄС; Директива, Вимоги, Міжнародний документ від 30.11.20092009/142/ЄС
 15.  Регламент Ради (ЄС) N 1225/2009 "Про захист від демпінгового імпорту з країн, які не є членами Європейського Співтовариства" від 30 листопада 2009 року
  ЄС; Регламент, Міжнародний документ від 30.11.20091225/2009
 16.  Порядок денний асоціації Україна - ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію
  Україна, ЄС; Порядок, Нота, Міжнародний документ від 20.11.2009, 12.11.2009
 17.  Регламент (ЄС) № 1073/2009 Європейського парламенту і Ради ЄС про загальні правила для доступу до міжнародного ринку автобусного транспортного сполучення і про внесення змін до Регламенту (ЄС) 561/2006 (нова редакція)
  ЄС; Регламент, Зразок, Міжнародний документ від 21.10.20091073/2009
 18.  Регламент № 924/2009 Європейського парламенту і Ради ЄС про трансграничні платежі в співтоваристві та про відміну Регламенту (ЄС) 2560/2001
  ЄС; Регламент, Міжнародний документ від 16.09.2009924/2009
 19.  Директива 2009/110/ЕС Європейського Парламенту та Ради щодо започаткування та здійснення діяльності установами - емітентами електронних грошей та пруденційний нагляд за ними, що вносить зміни до Директиви 2005/60/ЕС та 2006/48/ЕС, та скасовує Директиву 2000/46/ЕС
  ЄС; Директива, Міжнародний документ від 16.09.20092009/110/ЄС
 20.  Меморандум про взаєморозуміння для започаткування Діалогу про регіональну політику та розвиток регіонального співробітництва між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України і Європейською Комісією
  Мінрегіонбуд, ЄС; Меморандум, Міжнародний документ від 22.07.2009
 21.  Спільна заява Саміту Східного партнерства у Празі
  ЄС, Україна, Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, ЄБРР, Європейськ. інвестиційний банк; Заява, Міжнародний документ від 07.05.2009
 22.  Директива 2009/40/ЄС Європейського Парламенту і Ради "Про перевірку технічного стану моторних транспортних засобів та їхніх причепів на придатність до експлуатування"
  ЄС; Директива, Міжнародний документ від 06.05.20092009/40/ЄС
 23.  Рішення № 2009/371/ПВД Ради про створення Європейського поліцейського відомства (Європол)
  ЄС; Рішення, Список, Міжнародний документ від 06.04.20092009/371/ПВД
 24.  Спільна заява (Спільна ЄС - Україна міжнародна конференція щодо модернізації газотранзитної системи України)
  ЄС, Кабінет Міністрів України, ЄБРР, Європейськ. інвестиційний банк; Заява, Міжнародний документ від 23.03.2009
 25.  Регламент ЄС № 81/2009 Європейського парламенту і Ради ЄС про внесення змін до Регламенту ЄС 562/2006 відносно використання візової інформаційної системи (ВІС) в рамках Шенгенського кодексу про кордони
  ЄС; Регламент, Міжнародний документ від 14.01.2009
 26.  Регламент № 116/2009 Ради (ЄС) про експорт товарів культурного призначення
  ЄС; Регламент, Міжнародний документ від 18.12.2008116/2009
 27.  Регламент (ЄС) N 1334/2008 Європейського Парламенту та Ради "Про ароматизатори та деякі харчові інгредієнти із ароматизованими властивостями, що застосовуються в та на продуктах харчування, та що вносить зміни до Регламенту Ради (ЄЕС) N 1601/91, Регламентів (ЄС) N 2232/96 і (ЄС) N 110/2008 та Директиви 2000/13/ЄС"
  ЄС; Регламент, Перелік, Умови, Міжнародний документ від 16.12.20081334/2008
 28.  Угода про фінансування
  ЄС, Україна; Угода, Опис, Проект, Міжнародний документ від 05.12.2008
 29.  Рамкове рішення 2008/913/ПВД Ради про боротьбу засобами кримінального права з окремими формами і проявами расизму та ксенофобії
  ЄС; Рішення, Міжнародний документ від 28.11.20082008/913/ПВД
 30.  Директива № 2008/99/ЄС Європейського Парламенту і Ради про кримінально-правову охорону навколишнього середовища
  ЄС; Директива, Список, Міжнародний документ від 19.11.20082008/99/ЄС
 31.  Рамкове рішення № 2008/841/ПВД Ради про боротьбу з організованою злочинністю
  ЄС; Рішення, Міжнародний документ від 24.10.20082008/841/ПВД
 32.  Директива № 2008/94/ЄС Європейського Парламенту і Ради про захист працівників у разі банкрутства працедавця
  ЄС; Директива, Міжнародний документ від 22.10.20082008/94/ЄС
 33.  Рішення № 768/2008/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС по встановленню загальних правил торгівлі товарами і відміні рішення Ради Європейського Союзу 93/465/ЄЕС
  ЄС; Рішення, Норми, Декларація, Міжнародний документ від 09.07.2008768/2008/ЄС
 34.  Додаток до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС ) N 765/2008, що встановлює вимоги для аредитації та нагляду за ринком щодо реалізації продукції та скасовує Регламент(ЄЕС) N 339/93
  ЄС; Регламент, Вимоги, Міжнародний документ від 09.07.2008765/2008
 35.  Регламент (ЄС) N 765/2008 Європейського Парламенту та Ради, що встановлює вимоги для акредитації та нагляду за ринком щодо реалізації продукції та скасовує Регламент (ЄЕС) N 339/93
  ЄС; Регламент, Вимоги, Міжнародний документ від 09.07.2008765/2008
 36.  Регламент Комісії (ЄС) N 589/2008 "Що встановлює докладні правила щодо імплементації Регламенту Ради (ЄС) N 1234/2007 про стандарти продажу для яєць"
  ЄС; Регламент, Вимоги, Міжнародний документ від 23.06.2008589/2008
 37.  Рекомендація Комісії 2008/473/ЄС "Про обмеження цивільної відповідальності штатних аудиторів та аудиторських фірм" від 5 червня 2008 року
  ЄС; Рекомендації, Міжнародний документ від 05.06.20082008/473/ЄС
 38.  Регламент Ради (ЄС) N 440/2008 "Що встановлює методи тестування відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) N 1907/2006 про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH)"
  ЄС; Регламент, Міжнародний документ від 30.05.2008440/2008
 39.  Регламент Ради (ЄС) N 440/2008 "Що встановлює методи тестування відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) N 1907/2006 про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH)" (Малюнки)
  ЄС; Регламент, Міжнародний документ від 30.05.2008440/2008
 40.  Директива № 2008/52/ЄС Європейського парламенту і Ради про деякі аспекти посередництва (медіації) в цивільних та комерційних справах
  ЄС; Директива, Міжнародний документ від 21.05.20082008/52/ЄС
 41.  Директива № 2008/48/ЄС Європейського Парламенту і Ради ЄС про договори споживчого кредитування і відміну Директиви Ради ЄС 87/102/ЄЕС
  ЄС; Директива, Стандарт, Міжнародний документ від 23.04.20082008/48/ЄС
 42.  Лист Європейської Комісії до Держмитслужби щодо експортних декларацій країни відправлення
  Держмитслужба України, ЄС; Лист, Міжнародний документ від 27.03.2008
 43.  Директива 2008/23/ЄС Європейського Парламенту та Ради "Що вносить зміни до Директиви 2006/49/ЄС про достатність капіталу інвестиційних компаній та кредитних установ стосовно виконавчих повноважень, наданих Комісії"
  ЄС; Директива, Міжнародний документ від 11.03.20082008/23/ЄС
 44.  Регламент № 110/2008 Європейського парламенту і Ради ЄС про визначення, опис, представлення на ринку, маркування і захист найменувань місць походження спиртних напоїв і відміну Регламенту ЄЕС 1576/89
  ЄС; Регламент, Вимоги, Міжнародний документ від 15.01.2008110/2008
 45.  Директива № 2008/1/ЄС Європейського Парламенту і Ради про комплексне запобігання і контроль забруднень
  ЄС; Директива, Перелік, Список, Міжнародний документ від 15.01.20082008/1/ЄС
 46.  Регламент № 1393/2007 Європейського парламенту і Ради ЄС про передачу судових і позасудових документів з цивільних і комерційних спорів (сервіс за документами), і про скасування Регламенту Ради ЄС 1348/2000
  ЄС; Регламент, Форма, Запит, Повідомлення, Свідоцтво, Інформація, Міжнародний документ від 13.11.20071393/2007
 47.  Регламент (ЄС) N 1394/2007 Європейського Парламенту і Ради "Про лікувальні препарати прогресивної терапії, що вносить зміни до Директиви 2001/83/ЄС і до Регламенту (ЄС) N 726/2004"
  ЄС; Регламент, Міжнародний документ від 13.11.20071394/2007
 48.  Директива № 2007/60/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС про оцінку і управління ризиками, пов'язаними з повенями
  ЄС; Директива, Міжнародний документ від 23.10.20072007/60/ЄС
 49.  Регламент Комісії (ЄС) N 884/2007 "Про надзвичайні заходи, що призупиняють використання Е 128 Red 2G в якості харчового барвника"
  ЄС; Регламент, Міжнародний документ від 26.07.2007884/2007
 50.  Директива № 2007/14/ЕС Європейської комісії, що встановлює докладні правила виконання деяких положень Директиви 2004/109/ЄС про гармонізацію вимог відносно прозорості для емітентів цінних паперів, що допущені до регулярних торгів
  ЄС; Директива, Міжнародний документ від 08.03.20072007/14/ЄС
Документи:  [ 1…50 ]  51  101  

  Пошук Пошук за реквiзитами   Фiльтр у назвi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...


Список видавників
Країни та органiзацiї
 повний список | інформація 
[усі роки] = документ(ів)
Міжнародні організації
EASA [1]
EUREKA [1]
EКA [1]
FATF [5]
IASB [70]
IATA [1]
ICANN [2]
LAWASIA [1]
MEA [1]
АОВЦСЄ [2]
ВМО [1]
ВО інтелектуальної власності [16]
ВООЗ [25]
Всесвітній поштовий союз [83]
Всесвітня медична асоціація [74]
Всесвітня психіатрич.асоціація [3]
Всесвітня туристична організац [4]
Гаазька конференція з МПП [14]
ГУАМ [23]
Ґернсі [1]
Дунайська Комісія [3]
Економічний Союз Бенілюкс [9]
ЄАВТ [5]
ЄБРР [56]
Євратом [19]
Євроконтроль [3]
ЄВРОНЕСТ [1]
Європейськ. інвестиційний банк [25]
Європейське космічне агентство [8]
Європейський Союз [291]
Європейський суд з прав людини [1552]
ЄО з питань юстиції [1]
ЄОЯД (ЦЕРН) [2]
ЄС [148]
ІКАО [31]
ІККРОМ [1]
Інтерпол [2]
Комітет Міністрів Ради Європи [98]
Ліга арабських держав [3]
Ліга Націй [15]
МААН [3]
МАГАТЕ [22]
МАОСН (IAIS) [1]
МБРР [61]
МГО [2]
Міжн.агентст.з пит.відн..енерг [1]
Міжн.асоц.контр.якіс.насіння [1]
Міжнар.організація цив.оборони [1]
Міжнарод. військовий трибунал [1]
Міжнарод.союз патен.кооперації [4]
Міжнародна морська організація [81]
Міжнародна організація праці [538]
Міжнародна Торгова Палата [4]
Міжнародне епізоотичне бюро [2]
Міжнародний валютний фонд [9]
Міжнародний союз електрозв'язк [10]
Міжнародний союз залізниць [3]
Міжнародний Червоний Хрест [6]
Міжнародні суди [1542]
МКВП [3]
МОВВ [1]
МОМ [10]
МС автомобільного транспорту [2]
МСС [1]
НАРУК [1]
НАТО [48]
НЕФКО [3]
ОБСЄ [63]
ОЕСР [8]
ОІЯД [1]
ООН [1910]
ОПЕК [1]
ОСЖД [23]
Парламентська Асамблея [42]
Північний інвестиційний банк [1]
ПРООН [3]
Рада асоціації України та ЄС [3]
Рада Європи [817]
Рада Митного Співробітництва [25]
РЕВ [13]
РЄАП [1]
РМО ПСЄ [5]
СІЕС [12]
Скандинавський патентний інст. [1]
СНД [2737]
СОТ [76]
УНІДРУА [6]
ЧБТР [2]
ЧЕС [12]
ЮНЕСКО [71]
ЮНКТАД [1]
Країни
Австралія [30]
Австрія [79]
Азербайджан [472]
Албанія [38]
Алжир [11]
Анґола [4]
Андорра [2]
Антиґуа і Барбуда [3]
Аргентина [32]
Аруба [1]
Афґаністан [11]
Багами [1]
Банґладеш [5]
Барбадос [1]
Беліз [1]
Бельґія [77]
Бенін [2]
Бермуди [1]
Білорусь [751]
Болгарія [194]
Болівія [3]
Боснія і Герцеґовина [15]
Ботсвана [1]
Бразилія [43]
Брит.Тер.в Інд.океані [1]
Бруней Даруссалам [14]
Буркіна-Фасо [1]
Бурунді [2]
В'єтнам [63]
Вануату [1]
Великобританія [133]
Венесуела [5]
Вірменія [520]
Гана [5]
Гондурас [4]
Гонконґ [10]
Греція [53]
Грузія [524]
Ґабон [1]
Ґайана [2]
Ґамбія [4]
Ґватемала [5]
Ґвінея [9]
Ґвінея-Бісау [1]
Ґренада [1]
Данія [77]
Демократ.Республіка Конґо [3]
Держава Бахрейн [1]
Домініканска Респ. [6]
Еквадор [6]
Екваторіальна Ґвінея [8]
Еритрея [1]
Естонія [327]
Ефіопія [3]
Єгипет [38]
Ємен [8]
Замбія [1]
Зімбабве [2]
Ізраїль [67]
Індія [45]
Індонезія [24]
Ірак [8]
Іран [60]
Ірландія [48]
Ісландія [19]
Іспанія [64]
Італія [106]
Йорданія [23]
Кабо-Верде [1]
Казахстан [597]
Камбоджа [8]
Камерун [3]
Канада [104]
Катар [8]
Кенія [3]
Киргизстан [547]
Китай [164]
Кіпр [33]
Колумбія [5]
Комори [2]
Конґо [1]
Корея (КНДР) [34]
Корея, Республіка [49]
Коста-Ріка [4]
Кот-д'Івуар [2]
Куба [39]
Кувейт [11]
Лаос [6]
Латвія [331]
Литва [375]
Ліберія [2]
Ліван [23]
Лівійська Арабська Джамахірія [37]
Ліхтенштейн [5]
Люксембурґ [33]
М'янма [3]
Маврикій [2]
Мавританія [4]
Мадаґаскар [2]
Малайзія [20]
Малі [1]
Мальдіви [2]
Мальта [16]
Марокко [19]
Маршалові Острови [1]
Мексика [29]
Мозамбік [5]
Молдова [649]
Монако [4]
Монголія [74]
Намібія [1]
Непал [2]
Ніґерія [4]
Нідерланди [98]
Нікарагуа [4]
Німеччина [182]
Нова Зеландія [16]
Норвегія [74]
О.А.Емірати [15]
О-в Мен [1]
Оман [2]
Острови Кука [2]
Пакистан [12]
Панама [17]
Папський Престол (Ватикан) [3]
Папуа-Нова Гвінея [2]
Параґвай [6]
Перу [17]
Південна Африка [20]
Польща [250]
Португалія [53]
Республіка Македонія [29]
Республіка Татарстан [1]
Російська Федерація [1041]
Руанда [2]
Румунія [128]
Сальвадор [1]
Сан-Маріно [3]
Сан-Томе і Прінсіпі [2]
Саудівська Аравія [8]
Сенегал [5]
Сент-Кітс і Невіс [3]
Сент-Люсія [2]
Сербія [22]
Сирійська Арабська Республіка [31]
Сінґапур [9]
Словаччина [144]
Словенія [26]
Сомалі [3]
СРСР [571]
Судан [1]
Сурінам [1]
Східний Тімор [1]
США [287]
Таджикистан [530]
Таїланд [12]
Тайвань [2]
Танзанія [2]
Тоґо [3]
Тувалу [1]
Туніс [19]
Туреччина [139]
Туркменістан [370]
Угорщина [158]
Уґанда [2]
Узбекистан [520]
Україна [1579]
Уруґвай [6]
Фарерські Острови [1]
Фіджі [1]
Філіппіни [12]
Фінляндія [76]
Франція [180]
Хорватія [51]
Центральноафр. Респуб. [1]
Чеська Республіка [104]
Чилі [26]
Чорногорія [18]
Швейцарія [73]
Швеція [69]
Шрі-Ланка [14]
Юґославія [41]
Ямайка [3]
Японія [92]
Органи влади України