Міжнародні документи (1992 р.) 665 документiв


За роками:  усі роки  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  [ 1992 ]  1991  до 1991  

 1.  Угода між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан про торговельно-економічне співробітництво у 1993 році (укр/рос)
  Україна, Казахстан; Угода, Міжнародний документ від 29.12.1992
 2.  Положення про Секретаріат Ради Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав
  СНД; Положення, Міжнародний документ від 29.12.1992
 3.  Протокол обговорення питань, пов'язаних з торговельно-економічною співпрацею між Україною та Туркменистаном в 1993 році
  Україна, Туркменістан; Протокол, Міжнародний документ від 29.12.1992
 4.  Угода між Урядами і Центральними банками України та Республіки Казахстан про порядок врегулювання взаємних боргових зобов'язань та кредитних вимог у зв'язку з виходом України з рубльової зони
  Україна, Національний банк, Казахстан; Угода, Міжнародний документ від 29.12.1992
 5.  Угода Національного Державного банку Республіки Казахстан та Національного банку України про надання взаємного технічного кредиту
  Угода Національного банку України; Казахстан; Міжнародний документ від 29.12.1992
 6.  Угода між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан про участь України у розвитку нафтогазового комплексу Республіки Казахстан (укр/рос)
  Україна, Казахстан; Угода, Міжнародний документ від 29.12.1992
 7.  Угода про порядок проведення міждержавного заліку між підприємствами та організаціями України і Республіки Казахстан
  Україна, Казахстан; Угода, Міжнародний документ від 29.12.1992
 8.  Угода між Урядом України, Урядом Угорської Республіки і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі транспортування ядерного палива між Угорською Республікою і Російською Федерацією через територію України
  Україна, Угорщина, Російська Федерація; Угода, Міжнародний документ від 29.12.1992
 9.  Протокол про порядок виконання Угоди між Міністерством оборони України і Міністерством оборони Республіки Болгарія про двостороннє співробітництво в області військового зв'язку
  Міноборони України, Болгарія; Протокол, Міжнародний документ від 22.12.1992
 10.  Протокол про порядок виконання Угоди між Міністерством оборони України і Міністерством оборони Республіки Болгарія про двостороннє співробітництво в області військово-медичного забезпечення
  Міноборони України, Болгарія; Протокол, Міжнародний документ від 22.12.1992
 11.  Протокол про основні напрямки виконання Угоди між Міністерством оборони України і Міністерством оборони Республіки Болгарія про двостороннє співробітництво у військово-економічній, військово-технічній, тиловій та військово-науковій галузях
  Міноборони України, Болгарія; Протокол, Міжнародний документ від 22.12.1992
 12.  Протокол про порядок виконання Угоди між Міністерством оборони України і Міністерством оборони Республіки Болгарія про двостороннє співробітництво в області підготовки спеціалістів у військово-навчальних закладах
  Міноборони України, Болгарія; Протокол, Міжнародний документ від 22.12.1992
 13.  Конвенція Міжнародного союзу електрозв'язку
  Міжнародний союз електрозв'язк; Конвенція, Міжнародний документ від 22.12.1992
 14.  Статут Міжнародного союзу електрозв'язку
  Міжнародний союз електрозв'язк; Статут, Міжнародний документ від 22.12.1992
 15.  Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації щодо реалізації на території України програми житлового будівництва для виведених з Німеччини органів управління, частин та підрозділів Західної групи військ (укр/рос)
  Україна, Російська Федерація; Угода, Міжнародний документ від 22.12.1992
 16.  Угода між Урядом України та Урядом Арабської Республіки Єгипет про культурне і наукове співробітництво
  Єгипет, Україна; Угода, Міжнародний документ від 22.12.1992
 17.  Угода між Урядом України та Урядом Арабської Республіки Єгипет про економічне та науково-технічне співробітництво
  Єгипет, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 22.12.1992
 18.  Торговельна угода між Урядом України і Урядом Арабської Республіки Єгипет
  Єгипет, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 22.12.1992
 19.  Угода між Урядом України та Урядом Арабської Республіки Єгипет про повітряне сполучення
  Єгипет, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 22.12.1992
 20.  Угода між Урядом України та Урядом Арабської Республіки Єгипет про сприяння та взаємний захист інвестицій
  Єгипет, Україна; Угода, Міжнародний документ від 22.12.1992
 21.  Протокол про співробітництво в галузі інформації між Україною і Арабською Республікою Єгипет
  Єгипет, Україна; Протокол, Міжнародний документ від 22.12.1992
 22.  Протокол про консультації між Міністерством Закордонних Справ України і Міністерством Закордонних Справ Арабської Республіки Єгипет
  МЗС України, Єгипет; Протокол, Міжнародний документ від 22.12.1992
 23.  Спільне українсько-єгипетське комюніке
  Україна, Єгипет; Комюніке, Міжнародний документ від 22.12.1992
 24.  Угода про основи взаємовідносин і співробітництво між Україною та Арабською Республікою Єгипет
  Єгипет, Україна; Угода, Міжнародний документ від 22.12.1992
 25.  Директива Ради 92/121/ЄС "Про здійснення нагляду і контролю за діяльністю кредитних установ, пов'язаною з підвищеним ризиком"
  ЄС; Директива, Міжнародний документ від 21.12.199292/121/ЄС
 26.  Регламент Ради (ЄЕС) N 3955/92
  ЄС; Регламент, Міжнародний документ від 21.12.19923955/92
 27.  Резолюція 47/165 Генеральної Асамблеї ООН "Зміцнення міжнародного співробітництва та координація зусиль у справі вивчення, пом'якшення та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи"
  ООН; Резолюція, Міжнародний документ від 18.12.199247/165
 28.  Декларація про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин
  ООН; Декларація, Міжнародний документ від 18.12.1992
 29.  Резолюція 47/33 Генеральної Асамблеї ООН від 18 грудня 1992 року "Декларація про захист усіх осіб від насильницького зникнення"
  ООН; Резолюція, Міжнародний документ від 18.12.1992
 30.  Угода між Урядом України, Урядом Російської Федерації і Урядом Чеської і Словацької Федеративної Республіки про транзит військових поїздів з військовими вантажами Західної групи військ Збройних Сил Російської Федерації через території Чеської і Словацько
  Україна, Російська Федерація, Чеська Республіка, Словаччина; Угода, Міжнародний документ від 18.12.1992
 31.  Угода між Урядом України та Урядом Республіки Бєларусь про торговельно-економічне співробітництво на 1993 рік
  Україна, Білорусь; Угода, Міжнародний документ від 17.12.1992
 32.  Угода між Урядом України та Урядом Республіки Бєларусь про транспортування природного газу
  Україна, Білорусь; Угода, Міжнародний документ від 17.12.1992
 33.  Угода між Урядом України і Урядом Республіки Бєларусь про пункти пропуску
  Україна, Білорусь; Угода, Міжнародний документ від 17.12.1992
 34.  Угода між Україною і Республікою Бєларусь про спільні дії по мінімізації і подоланню наслідків Чорнобильської катастрофи
  Україна, Білорусь; Угода, Міжнародний документ від 17.12.1992
 35.  Угода між Урядом України і Урядом Республіки Бєларусь про принципи співробітництва та умови взаємовідносин в області транспорту
  Україна, Білорусь; Угода, Міжнародний документ від 17.12.1992
 36.  Договір між Урядом України та Урядом Республіки Бєларусь про співробітництво в галузі науки і технологій
  Україна, Білорусь; Договір, Міжнародний документ від 17.12.1992
 37.  Угода між Урядом України і Урядом Республіки Бєларусь про співробітництво з прикордонних і митних питань
  Україна, Білорусь; Угода, Міжнародний документ від 17.12.1992
 38.  Протокол між Урядом України та Урядом Республіки Бєларусь про повітряне сполучення
  Україна, Білорусь; Протокол, Міжнародний документ від 17.12.1992
 39.  Угода між Урядом України і Урядом Республіки Бєларусь про принципи співробітництва і умови взаємовідносин в області зв'язку
  Україна, Білорусь; Угода, Міжнародний документ від 17.12.1992
 40.  Протокол про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Бєларусь про принципи взаємного технічного і тилового забезпечення їх Збройних Сил
  Міноборони України, Білорусь; Протокол, Міжнародний документ від 17.12.1992
 41.  Протокол про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Бєларусь про порядок переводу і звільнення осіб офіцерського складу, прапорщиків та мічманів
  Міноборони України, Білорусь; Протокол, Міжнародний документ від 17.12.1992
 42.  Протокол про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Бєларусь про порядок підготовки офіцерських кадрів у військово-навчальних закладах
  Міноборони України, Білорусь; Протокол, Міжнародний документ від 17.12.1992
 43.  Протокол про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Бєларусь про принципи використання повітряного простору, взаємодії Військово-повітряних сил та засобів Протиповітряної оборони
  Міноборони України, Білорусь; Протокол, Міжнародний документ від 17.12.1992
 44.  Угода між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Бєларусь про військове співробітництво
  Міноборони України, Білорусь; Угода, Міжнародний документ від 17.12.1992
 45.  Угода про безвізовий в'їзд громадян України в Республіку Бєларусь і громадян Республіки Бєларусь в Україну
  Україна, Білорусь; Угода, Міжнародний документ від 17.12.1992
 46.  Угода між Урядом і Національним банком України та Урядом і Національним банком Республіки Бєларусь про порядок врегулювання боргових зобов'язань і кредитних вимог між Україною і Республікою Бєларусь у зв'язку з виходом України з рублевої зони
  Білорусь, Національний банк, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 17.12.1992
 47.  Угода між Урядом України і Урядом Республіки Бєларусь про діяльність залізничного транспорту
  Україна, Білорусь; Угода, Міжнародний документ від 17.12.1992
 48.  Угода про співробітництво між Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України і Головним архівним управлінням при Раді Міністрів Республіки Бєларусь
  Головархів, Білорусь; Угода, Міжнародний документ від 17.12.1992
 49.  Угода між Урядом України і Урядом Республіки Бєларусь про вільну торгівлю
  Білорусь, Україна; Угода, Міжнародний документ від 17.12.1992
 50.  Угода між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про міжнародне автомобільне сполучення
  Угода Кабінету Міністрів України; Білорусь; Міжнародний документ від 17.12.1992
Документи:  [ 1…50 ]  51  101  151  201  251  301  351  401  »  …665  

  Пошук Пошук за реквiзитами   Фiльтр у назвi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...