Цивільний кодекс Української РСР
Верховна Рада УРСР; Кодекс України, Закон, Кодекс від 18.07.19631540-VI