Про захист населення від інфекційних хвороб
Верховна Рада України; Закон від 06.04.20001645-III