Документ 170_003, чинний, поточна редакція — Затвердження від 27.08.2014, підстава - 388-2014-п
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.03.2015, підстава - v0936321-15. Подивитися в історії? )

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Колумбія про звільнення від оформлення віз громадян, які користуються дипломатичними, службовими та/або офіційними паспортами

{Угоду затверджено Постановою КМ № 388 від 27.08.2014}

Дата підписання:

21.08.2013

Дата затвердження Україною:

27.08.2014

Дата набрання чинності для України:

16.03.2015

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Колумбія (далі - «Договірні Сторони»),

маючи намір розвивати та зміцнювати дружні відносини між двома державами,

бажаючи спростити в'їзд та виїзд громадян обох держав, які користуються дипломатичними, службовими та/або офіційними паспортами,

домовилися про таке:

Стаття 1

Громадяни однієї з Договірних Сторін, які мають дійсний дипломатичний, службовий та/або офіційний паспорти, матимуть право в'їжджати, виїжджати та прямувати транзитом територією держави іншої Договірної Сторони без віз та через прикордонні пункти пропуску, призначені для міжнародного транзиту пасажирів.

Стаття 2

1. Особи, зазначені в статті 1 цієї Угоди, можуть перебувати без віз на території держави іншої Договірної Сторони протягом періоду до 90 (дев'яносто) днів з дати в'їзду.

2. Компетентні органи держави однієї Договірної Сторони продовжують строк перебування, зазначений в пункті 1 цієї статті, на період до 90 днів, на підставі письмового звернення дипломатичного представництва або консульської установи держави іншої Договірної Сторони.

Стаття 3

Громадяни держави однієї з Договірних Сторін, які користуються паспортами, зазначеними в статті 1 цієї Угоди та є членами дипломатичного представництва своєї держави в державі іншої Договірної Сторони, так само як і члени їх сімей, які мають паспорти, зазначені в статті 1 даної Угоди, мають право в’їжджати, виїжджати та перебувати на території держави, вищезазначеної Договірної Сторони без візи протягом всього періоду їх офіційного перебування. Таким громадянам буде видано документ, що дозволяє їм законно перебувати на території приймаючої сторони відповідно до її правил та законодавства.

Стаття 4

1. Громадяни держави однієї Договірної Сторони, які користуються паспортами, зазначеними в статті 1 цієї Угоди, повинні дотримуватись законодавства держави іншої Договірної Сторони під час свого перебування на її території.

2. Кожна Договірна Сторона зберігає за собою право відмовити у в'їзді, скоротити чи обмежити час перебування громадянина держави іншої Договірної Сторони на території своєї держави, якщо вона вважає, що його перебування на її території небажане чи становить загрозу для громадського порядку, здоров’я чи національної безпеки.

Стаття 5

1. Громадяни держави однієї Договірної Сторони, які втратили дипломатичний, офіційний та/або службовий паспорт під час перебування на території держави іншої Договірної Сторони, повинні негайно повідомити про це компетентні органи держави цієї іншої Договірної Сторони.

2. Дипломатичне представництво або консульська установа держави відповідної Договірної Сторони видає таким громадянам дійсний документ для їх повернення до акредитуючої держави.

Стаття 6

1. Договірні Сторони дипломатичними каналами обміняються зразками паспортів, зазначених у статті 1 цієї Угоди, протягом 30 (тридцяти) днів з дати підписання цієї Угоди.

2. У разі запровадження нових паспортів або внесення змін до дійсних паспортів, зазначених у статті 1 цієї Угоди, Договірні Сторони передають одна одній зразки нових або змінених паспортів принаймні за 30 (тридцять) днів до їх запровадження.

Стаття 7

1. Кожна Договірна Сторона може зупинити дію цієї Угоди або її окремих положень з міркувань підтримання громадського порядку, захисту національної безпеки або охорони здоров'я населення. Рішення про зупинення повинно бути негайно повідомлено іншій Договірній Стороні шляхом надсилання відповідного письмового повідомлення дипломатичними каналами. При цьому таке рішення набере чинності на 30-й (тридцятий) день після отримання відповідного письмового повідомлення.

2. У випадку, коли передумови для зупинення перестали існувати, Договірна Сторона, яка зупинила дію цієї Угоди, повинна невідкладно повідомити іншій Договірній Стороні про поновлення дії Угоди у порядку, встановленому пунктом 1 цієї статті.

Стаття 8

1. За взаємною письмовою згодою Сторін до цієї Угоди може бути внесено зміни.

2. Такі зміни набирають чинності відповідно до статті 10 цієї Угоди.

Стаття 9

Будь-які суперечки або розбіжності, що виникають у зв’язку з тлумаченням або застосуванням цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій або переговорів між Договірними Сторонами, без звернень до третіх сторін або міжнародних судів.

Стаття 10

1. Ця Угода укладається на невизначений строк і набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про завершення Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.

2. Будь-яка з Договірних Сторін може припинити дію цієї Угоди, повідомивши про це письмово іншу Договірну Сторону дипломатичними каналами. При цьому Угода припиняє дію на 90-й (дев’яностий) день з дати отримання такого повідомлення іншою Договірною Стороною.

Учинено в м. Богота 21 серпня 2013 року у двох примірниках, кожний українською, іспанською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей стосовно тлумачення положень цієї Угоди, переважну силу матиме текст англійською мовою.

За Кабінет Міністрів
України

(підпис)


За Уряд Республіки
Колумбія

(підпис)вгору