Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання перейменування місцевих державних [...]
Верховна Рада України; Закон від 21.02.20171862-VIII
Документ 1862-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.02.2017
 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання перейменування місцевих державних адміністрацій

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 14, ст.157)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Статтю 4 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Найменування місцевих державних адміністрацій є похідними від назв відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Зміна назви адміністративно-територіальної одиниці є підставою для перейменування відповідної місцевої державної адміністрації".

У зв’язку з цим частини третю - шосту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою.

2. Частину другу статті 23 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222) доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) перейменування місцевих державних адміністрацій у зв’язку із зміною назв відповідних адміністративно-територіальних одиниць, приймає рішення із зазначених питань".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у двотижневий строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
21 лютого 2017 року
№ 1862-VIII


  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...