Про Збройні Сили України
Верховна Рада України; Закон від 06.12.19911934-XII