Про освіту
Верховна Рада України; Закон від 05.09.20172145-VIII