Про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права"
Верховна Рада України; Закон від 11.07.20012627-III