Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування [...]
Верховна Рада України; Закон від 21.04.20113280-VI
Документ 3280-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.04.2011
 

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 1 Закону України
"Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття"
щодо органів і підрозділів цивільного захисту
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 44, ст.466 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 1 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171;
2009 р., N 18, ст. 247) такі зміни:
1) у пункті 3:
слова "військ цивільної оборони" виключити;
після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами
"органів і підрозділів цивільного захисту";
2) в абзаці третьому пункту 10:
слова "військ цивільної оборони" виключити;
після слів "органи внутрішніх справ та податкової міліції"
доповнити словами "органи і підрозділи цивільного захисту".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 квітня 2011 року
N 3280-VI

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...