Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту
Верховна Рада України; Закон від 22.10.19933551-XII