Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо емісії облігацій [...]
Верховна Рада України; Закон від 04.07.2013400-VII