Угода про співробітництво між Державною міграційною службою України та Міграційним департаментом [...]
ДМС України, Литва; Угода, Міжнародний документ від 08.12.2017
Документ 440_001-17, чинний, поточна редакція — Підписання від 08.12.2017
 

УГОДА
про співробітництво між Державною міграційною службою України та Міграційним департаментом Міністерства внутрішніх справ Литовської Республіки


Дата підписання:

08.12.2017


Дата набрання чинності для України:

08.12.2017

Державна міграційна служба України та Міграційний Департамент Міністерства внутрішніх справ Литовської Республіки (далі - Сторони),

висловлюючи бажання поглибити інституційні відносини у галузі міграції та притулку,

бажаючи інтенсифікувати обмін інформацією відносно міграції та притулку, що становить інтерес для обох Сторін,

маючи намір інформувати одна одну стосовно своїх найкращих національних практик у галузі управління міграцією та притулку,

домовились про таке:

Стаття 1

Сторони мають намір, в межах своїх повноважень, підтримувати одна одну та співпрацювати у галузі міграції та притулку. В межах наявних фінансових та людських ресурсів і дотримуючись відповідних норм законодавства чинного на території держав Сторін, та їхніх міжнародних зобов'язань Сторони мають намір розширювати сферу діяльності у таких напрямах:

1. Збільшення кількості взаємних ознайомчих візитів з метою підвищення професійної кваліфікації представників Сторін.

2. Взаємний обмін інформацією про національне законодавство у сфері міграції та притулку і його практичне застосування/виконання.

3. Здійснення, за запитом, обміну статистичними даними з національних інформаційних систем реєстрації мігрантів та інформації, що стосується тенденцій у сфері міграції.

4. Взаємний обмін інформацією щодо позицій/поглядів стосовно держав, що становлять високий ступінь ризику міграції.

5. Регулярний обмін статистичними даними та інформацією щодо нових тенденцій у міграційній політиці та політиці стосовно надання притулку.

6. Взаємна допомога в організації тренінгів та обміну найкращими практиками у сфері управління міграцією та притулку.

7. Взаємний обмін зразками проїзних документів та документів, необхідних для оформлення перебування та проживання.

Стаття 2

Сторони можуть оприлюднювати інформацію, яка була отримана на підставі положень цієї Угоди про співробітництво, лише після письмової згоди іншої Сторони.

Стаття 3

Згідно з цією Угодою про співробітництво Сторони не обмінюються жодними персональними даними.

Стаття 4

Мовою спілкування для застосування положень цієї Угоди про співробітництво є англійська, якщо інше не буде узгоджене Сторонами.

Стаття 5

Сторони, як правило, здійснюють обмін інформацією через попередньо визначені пункти зв'язку та інформують одна одну в разі будь-яких їх змін.

Для імплементації цієї Угоди про співробітництво визначені такі пункти зв'язку та контактні дані:

від Державної-міграційної служби України
(вул. Володимирська, 9, м. Київ, 01001; телефони: +380442780424, +380442780454; e-mail: info@dmsu.gov.ua; relations@dmsu.gov.ua):

від Міграційного департаменту Міністерства внутрішніх справ Литовської Республіки:

Юридичне управління
(вул. Л. Сапеги, 1, LT-10312, Вільнюс, Литовська Республіка, e-mail: md.rastine@vrm.lt; md.teise@vrm.lt);

тел.: +37052717284, +37052717236.

Стаття 6

Кожна Сторона покриває свої витрати, пов'язані з реалізацією цієї Угоди про співробітництво, якщо інше не погоджене Сторонами.

Стаття 7

Ця Угода про співробітництво укладається на невизначений строк і набирає чинності з дати її підписання.

Стаття 8

До цієї Угоди про співробітництво можуть вноситися зміни та доповнення за допомогою додаткових протоколів, заснованих на взаємній згоди, які становлять її невід'ємну частину, і набирають чинності в тому ж порядку, що визначений у статті 7 Угоди про співробітництво.

Стаття 9

Дія цієї Угоди про співробітництво може бути припинена за ініціативи будь-якої Сторони шляхом направлення письмового повідомлення. В такому випадку, дія цієї Угоди про співробітництво припиняється через 6 місяців з дати отримання такого повідомлення іншою Стороною.

Учинено у м. Вільнюс 8 грудня 2017 року, у двох примірниках, кожний українською, литовською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди про співробітництво перевага надається тексту англійською мовою.


За Державну міграційну службу
України

За Міграційний департамент
Міністерства внутрішніх справ
Литовської Республіки


(підпис)

(підпис)

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...