Document 451-2012-п, valid, current version — Revision on May 24, 2018, on the basis - 371-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 травня 2012 р. № 451
Київ

Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1081 від 28.11.2012
№ 553 від 03.07.2013
№ 491 від 07.07.2015
№ 679 від 08.09.2015
№ 953 від 13.10.2015
№ 437 від 13.07.2016
№ 979 від 18.12.2017
№ 371 від 16.05.2018}

Відповідно до статей 318, 335 і 336 Митного кодексу України, статті 25 Закону України “Про прикордонний контроль” Кабінет Міністрів України  постановляє:

1.  Затвердити такі, що додаються:

Типову технологічну схему пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними;

Типову технологічну схему здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон;

Типову технологічну схему здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон;

Типову технологічну схему здійснення митного контролю залізничних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон;

Типову технологічну схему здійснення митного контролю повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 червня 2012 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 451

ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА
пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними

1. За цією Типовою технологічною схемою здійснюється відповідно до Митного кодексу України, Законів України “Про прикордонний контроль”, “Про державний кордон України” та “Про Державну прикордонну службу України” пропуск через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників (далі - транспортні засоби) і товарів, у тому числі вантажів, що переміщуються ними через державний кордон (далі - товари), визначається послідовність здійснення прикордонного і митного контролю, а також інших видів контролю під час пропуску через державний кордон.

2. Терміни, що вживаються у цій Типовій технологічній схемі, мають таке значення:

{Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

інформаційна система портового співтовариства - організаційно-технічна система, що дає можливість портовому співтовариству за допомогою технічних і програмних засобів накопичувати, перевіряти, обробляти, зберігати, обмінюватися та передавати в електронній формі інформацію і документи, необхідні для здійснення прикордонного, митного та інших видів контролю та оформлення осіб, товарів, у тому числі вантажу і багажу, і транспортних засобів, відповідає законодавству про електронний документообіг та враховує принцип “єдиного вікна” міжнародної практики, рекомендації міжнародних організацій;

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 03.07.2013; в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

каботаж - переміщення судна із закритим або відкритим кордоном між портами України в межах територіального моря і внутрішніх вод України. У разі слідування рекомендованим курсом судну з відкритим кордоном дозволяється тимчасовий вихід за межі територіального моря України;

портове співтовариство - державне підприємство “Адміністрація морських портів України”, державні органи, уповноважені здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, правоохоронні органи, залізничні станції, які знаходяться на території порту, портові оператори, агентські організації (морські агенти), перевізники та експедитори, інші суб’єкти господарювання, що провадять у морських портах та за їх межами діяльність з транспортування або обробки товарів, контейнерів, пасажирів, багажу і транспортних засобів, яка спрямована на забезпечення виконання технологічних процесів, що здійснюються на території зазначених об’єктів, будь-яких взаємопов’язаних процесів обміну інформацією і документами щодо пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних транспортних засобів перевізників і товарів, у тому числі вантажів, багажу, що переміщуються ними через державний кордон;

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 491 від 07.07.2015}

судно з відкритим кордоном - судно, що прибуло з-за кордону в Україну і пройшло прикордонний контроль;

судно із закритим кордоном - судно, що прибуло з-за кордону в Україну і не пройшло прикордонний контроль, чи будь-яке судно з відкритим кордоном, яке пройшло прикордонний контроль на вибуття з України.

Інші терміни і поняття вживаються у значенні, наведеному в Митному кодексі України, Законах України “Про прикордонний контроль”, “Про державний кордон України”, “Про Державну прикордонну службу України” та інших нормативно-правових актах.

3. Пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів і товарів здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон (далі - пункти пропуску), поза пунктами пропуску у випадках, передбачених частиною третьою статті 5 Закону України “Про прикордонний контроль”, та на території суміжних держав у порядку, передбаченому статтею 26 зазначеного Закону.

Пропуск через державний кордон особистих речей осіб здійснюється відповідно до Митного кодексу України.

4. Про в’їзд (прибуття) у пункт пропуску осіб, транспортних засобів інформація подається органу охорони державного кордону і митному органу уповноваженими представниками адміністрації порту, аеропорту (аеродрому), прикордонної залізничної станції (залежно від виду сполучення та характеру транспортних перевезень) чи перевізників (авіакомпаній, інших транспортних організацій), які здійснюють рейсові або позарейсові (чартерні) перевезення.

Після в’їзду (прибуття) у пункт пропуску декларант, уповноважена ним особа або перевізник заявляє про готовність до контролю і пред’являє посадовим особам органу охорони державного кордону і митного органу документи, установлені Митним кодексом України, нормативно-правовими актами та міжнародними договорами (особисті, на транспортний засіб і товари).

5. Особи, транспортні засоби і товари пропускаються через державний кордон після здійснення відповідно до вимог нормативно-правових актів щодо прикордонного, митного контролю, у разі автомобільного сполучення - контролю за міжнародними перевезеннями пасажирів і товарів автомобільними транспортними засобами, у разі повітряного сполучення - контролю на безпеку, у разі морського, річкового та поромного сполучення - контролю суден з метою забезпечення безпеки плавання.

У випадках, установлених законодавством, товари пропускаються через державний кордон після здійснення посадовими особами органів виконавчої влади, на які відповідно до законодавства покладено здійснення санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей, зазначених видів державного контролю.

В інших випадках санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний контроль окремих товарів та контроль за переміщенням культурних цінностей, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), в пунктах пропуску здійснюється посадовими особами митних органів у формі попереднього документального контролю відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1030.

6. У разі в’їзду (прибуття) осіб, транспортних засобів і ввезення товарів в Україну здійснення їх контролю розпочинається прикордонним контролем і закінчується митним контролем, у разі виїзду (вивезення) товарів з України - розпочинається митним контролем і закінчується прикордонним контролем.

Прикордонний контроль осіб, транспортних засобів і вантажів здійснюється у місцях, визначених статтею 5 Закону України “Про прикордонний контроль”.

Митний контроль транспортних засобів і товарів у пунктах пропуску здійснюється відповідно до типових технологічних схем митного контролю, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

У разі необхідності здійснення інших, крім прикордонного і митного, видів контролю транспортних засобів і товарів посадовими особами органів виконавчої влади, на які відповідно до законодавства покладено здійснення таких видів контролю (далі - контролюючі органи), такі особи залучаються  для проведення відповідного виду державного контролю та прибувають в пункт пропуску. Якщо такої можливості немає, транспортні засоби відправляються у пункт пропуску, куди посадові особи відповідного контролюючого органу можуть прибути.

Пропуск товарів, що вивозяться за межі митної території України, здійснюється на підставі позитивних результатів здійснення державних видів контролю у митних органах відправлення. Видані контролюючими органами документи, які супроводжують транспортні засоби, що їх переміщують, і товари, митним органам не пред’являються. Посадові особи контролюючих органів до здійснення контролю не залучаються та до пункту пропуску не викликаються.

Відповідно до нормативно-правових актів та міжнародних договорів контролюючими органами України та суміжних держав може здійснюватися спільний контроль як на території України, так і за її межами.

7. На підставі переліку товарів, які підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю), та відповідно до поданих декларантом, уповноваженою ним особою або перевізником товаросупровідних (товаротранспортних) документів посадова особа митного органу визначає вид (види) та форму проведення державного контролю в пункті пропуску (пункті ввезення на митну територію України):

для проведення ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного контролю товарів посадовою особою контролюючого органу;

для проведення санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного контролю, контролю за переміщенням культурних цінностей посадовою особою митного органу у формі попереднього документального контролю.

У разі коли в партії товарів, що ввозяться через пункт пропуску, є певна кількість товарів, що підлягають проведенню відповідних видів державного контролю посадовими особами контролюючих органів (крім радіологічного контролю) та попередньому документальному контролю посадовими особами митних органів, або вся партія товарів підлягає відповідним видам державного контролю, попередній документальний контроль товарів не здійснюється. Стосовно таких товарів державний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами контролюючих органів, які залучаються посадовими особами митних органів та для проведення зазначених видів державного контролю прибувають в пункти пропуску через державний кордон України.

У разі коли у пункті пропуску не функціонують комплекси автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів, товари підлягають радіологічному та/або попередньому документальному контролю, який здійснюється в такій послідовності:

{Абзац п'ятий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 953 від 13.10.2015}

перший етап - здійснення радіологічного контролю посадовою особою відповідного контролюючого органу. Посадова особа митного органу передає посадовій особі відповідного контролюючого органу подані перевізником або експедитором чи уповноваженою особою товаросупровідні (товаротранспортні) документи. Після здійснення радіологічного контролю посадова особа відповідного контролюючого органу проставляє відповідні відмітки на товаросупровідних (товаротранспортних) документах, які повертаються посадовій особі митного органу;

{Абзац шостий пункту 7 в редакції Постанов КМ № 491 від 07.07.2015, № 953 від 13.10.2015}

другий етап - попередній документальний контроль посадовою особою митного органу. Після здійснення попереднього документального контролю посадова особа митного органу проставляє відповідні відмітки у формі відбитків штампа та печатки на товаросупровідних (товаротранспортних) документах та вносить інформацію про проведення такого контролю до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби.

У пунктах пропуску, в яких функціонують комплекси автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів, радіологічний контроль товарів здійснюється виключно у разі перевищення природного радіаційного фону, встановленого комплексами автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 953 від 13.10.2015}

Інформація про перевищення природного радіаційного фону, встановленого комплексами автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів, передається Держекоінспекції в порядку, встановленому Держекоінспекцією та власником такого обладнання.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 953 від 13.10.2015}

Якщо на момент встановлення необхідності здійснення радіологічного контролю митний контроль здійснено, відмітки про здійснення митного контролю скасовуються.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 953 від 13.10.2015}

Після здійснення радіологічного контролю посадова особа відповідного контролюючого органу проставляє відповідні відмітки на товаросупровідних (товаротранспортних) документах, які повертаються посадовій особі митного органу.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 953 від 13.10.2015}

У разі функціонування в морському порту інформаційної системи портового співтовариства відмітки про здійснення радіологічного контролю проставляються в такій системі.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 953 від 13.10.2015}

Державне підприємство “Адміністрація морських портів України” з метою впровадження, забезпечення функціонування та розвитку інформаційної системи портового співтовариства:

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 03.07.2013; в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

визначає:

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 03.07.2013; в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

- структуру та формат обміну даними в інформаційній системі портового співтовариства;

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

- форми електронних документів;

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

- технічні та технологічні умови створення, впровадження і функціонування інформаційної системи портового співтовариства;

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

- порядок і умови підключення та використання інформаційної системи портового співтовариства;

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

розробляє:

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

- плани заходів щодо створення, впровадження та розвитку інформаційної системи портового співтовариства;

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

- плани заходів щодо застосування документів в електронній формі замість документів на папері;

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

- технологічні схеми обробки і оформлення осіб, транспортних засобів, товарів, у тому числі вантажів та багажу, пасажирів у морських портах з використанням інформаційної системи портового співтовариства.

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

Зазначені документи затверджуються державним підприємством “Адміністрація морських портів України”. У разі коли документи (або зміни до них), зазначені в абзацах десятому, шістнадцятому і сімнадцятому цього пункту, стосуються виконання функцій державними органами, уповноваженими здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, вони затверджуються за погодженням з відповідними органами.

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

Документи, зазначені в абзацах дев’ятому - сімнадцятому цього пункту, є обов’язковими для виконання портовим співтовариством.

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

У разі функціонування в морському порту інформаційної системи портового співтовариства під час здійснення відповідного виду контролю державними органами за умови відсутності заперечень з боку державних органів, уповноважених здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, після закінчення часу, визначеного технологічною схемою обробки і оформлення осіб, транспортних засобів, товарів, у тому числі вантажів та багажу, пасажирів у морських портах з використанням інформаційної системи портового співтовариства, в інформаційну систему портового співтовариства автоматично вноситься позитивне рішення про результати здійснення контролю.

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

Інформаційна системи портового співтовариства після впровадження в морському порту використовується портовим співтовариством під час виконання операцій з товарами і транспортними засобами. Інформаційна система портового співтовариства використовується на підставі угод про інформаційне співробітництво, укладених державним підприємством “Адміністрація морських портів України” з кожним із таких державних органів і суб’єктів господарювання.

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

Після впровадження в морському порту інформаційної системи портового співтовариства відмітки державних органів, уповноважених здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, проставляються в такій системі.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 03.07.2013}

8. У пунктах пропуску для автомобільного і поромного сполучення посадовою особою митного органу здійснюється контроль за міжнародними перевезеннями пасажирів і товарів автомобільними транспортними засобами в частині та у порядку, визначеному законодавством.

9. У пунктах пропуску для повітряного сполучення відповідно до нормативно-правових актів та міжнародних договорів здійснюється контроль щодо безпеки, у ході якого посадові особи служби авіаційної безпеки аеропорту (аеродрому),