Документ 461-89-р, поточна редакція — Редакція від 17.08.1998, підстава 1303-98-п

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 28 грудня 1989 р. N 461-р
Київ
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1303 ( 1303-98-п ) від 17.08.98 )

Довести до відома міністерств, відомств УРСР, облвиконкомів,
Київського і Севастопольського міськвиконкомів, що відповідно до
постанови Верховної Ради СРСР від 31 жовтня 1989 р. "Про Державний
план економічного і соціального розвитку СРСР на 1990 рік" і з
метою поліпшення матеріально-технічної бази охорони здоров'я Рада
Міністрів СРСР постановою від 21 грудня 1989 р. N 1120 "Про
підвищення норм витрат на харчування, медикаменти і м'який
інвентар у закладах охорони здоров'я та безплатне амбулаторне
лікування деяких категорій хворих":
1) Вирішила здійснити з 1 січня 1990 р. такі заходи:
запровадити розрахункові норми витрат на харчування хворих у
стаціонарах і дитячих санаторіях згідно з додатком N 1;
планувати витрати на харчування хворих, придбання
медикаментів і м'якого інвентарю в родильних будинках
(відділеннях) і відділеннях для новонароджених окремо на родильне
ліжко і ліжко для новонароджених у розмірах згідно з додатком N 2;
включити в перелік захворювань, що дають право на безплатне
одержання медикаментів при амбулаторному лікуванні, види
захворювань і категорії населення, яким надаються ці пільги,
згідно з додатком N 3.
2) Установила, що розміри витрат на харчування і придбання
медикаментів, які запроваджуються відповідно до зазначеної
постанови, застосовуватимуться до переходу на більш високі норми
витрат, передбачені постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР
від 20 червня 1988 р. N 764 (постанова ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 2 серпня 1988 р. N 218 ( 218-88-п ).
3) Визнала таким, що втратив чинність, додаток N 3 до
постанови Ради Міністрів СРСР від 6 серпня 1987 р. N 905 (додаток
N 4 до постанови Ради Міністрів УРСР від 8 вересня 1987 р. N 309
( 309-87-п ) у частині розрахункових норм витрат на придбання
м'якого інвентарю для родильних відділень усіх профілів.

Голова
Ради Міністрів УРСР В.МАСОЛ
Інд. 28

Додаток N 1
до розпорядження Ради Міністрів УРСР
від 28 грудня 1989 р. N 461-р
РОЗРАХУНКОВІ НОРМИ
витрат на харчування хворих
у стаціонарах і дитячих санаторіях
(на одного хворого на день по II торговельному поясу)
(встановлені постановою Ради Міністрів СРСР
від 21 грудня 1989 р. N 1120)
Витрати
(в карбованцях і копійках)
Дитячі лікарні (відділення) 2-00
Ендокринологічні відділення 2-00
Дитячі санаторії 2-00*
Денні стаціонари 1-50
______________
* Рада Міністрів УРСР розпорядженням від 2 серпня 1989 р.
N 268-р ( 268-89-р ) встановила розрахункові норми витрат на
харчування до 2 крб. 80 коп. на одну дитину на день.

Додаток N 2
до розпорядження Ради Міністрів УРСР
від 28 грудня 1989 р. N 461-р
РОЗРАХУНКОВІ НОРМИ
на харчування хворих, придбання медикаментів
і м'якого інвентарю в родильних будинках
(відділеннях) і відділеннях для новонароджених
(встановлені постановою Ради Міністрів СРСР
від 21 грудня 1989 р. N 1120)
(в карбованцях і копійках) ------------------------------------------------------------------ | Одиниця | Родильні |Відділення | виміру | будинки | (палати) | |(відділення)|для ново- | | |народжених | | | (норми | | |запровад- | | | жуються | | | вперше) ------------------------------------------------------------------ Харчування на одного 2-00* 0-30
хворого
на день
Придбання медикаментів -"- 2-20* 2-00
Придбання м'якого інвентарю
для оснащення:
нововведеного ліжка на ліжко 450 340
у рік
існуючого ліжка -"- 170 140
______________
* Рада Міністрів УРСР розпорядженням від 1 вересня 1989 р.
N 303-р ( 303-89-р ) встановила для вагітних та породіль, які
перебувають у стаціонарах лікарняних закладів Міністерства охорони
здоров'я УРСР, розрахункові норми витрат на медикаменти до 2 крб.
50 коп. і харчування - до 2 крб. 27 коп. на день.
( Додаток N 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ
N 1303 ( 1303-98-п ) від 17.08.98 )
вгору