Про засади державної мовної політики
Верховна Рада України; Закон від 03.07.20125029-VI