Документ 535-2008-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.06.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 червня 2008 р. N 535
Київ
Про доповнення пункту 2
Порядку виплати надбавок за вислугу років
педагогічним та науково-педагогічним працівникам
навчальних закладів і установ освіти

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Доповнити пункт 2 Порядку виплати надбавок за вислугу
років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних
закладів і установ освіти, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2001 р. N 78 ( 78-2001-п )
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 5, ст. 184; 2004 р., N 34,
ст. 2257), після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:
"час роботи викладачів професійно-теоретичної підготовки,
старших майстрів та майстрів виробничого навчання
професійно-технічних навчальних закладів за відповідною професією
(спеціальністю) на виробництві та у сфері послуг.".
У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2009 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28вгору