Про внесення змін до Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини і Положення про [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова від 09.08.2017576
Документ 576-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.08.2017
( Увага Остання подія — Редакція відбудеться 01.07.2018, підстава 96-2018-п )
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 серпня 2017 р. № 576
Київ

Про внесення змін до Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини і Положення про загальноосвітній навчальний заклад

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 p., № 76, ст. 2561; 2014 р., № 93, ст. 2684), і Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2291; 2014 р., № 10, ст. 331; 2016 р., № 79, ст. 2646), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2017 р. № 576

ЗМІНИ,
що вносяться до Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини і Положення про загальноосвітній навчальний заклад

1. Пункт 4 Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866, доповнити підпунктом 4 такого змісту:

“4) розглядає питання щодо обґрунтованості обставин, за яких відсутні можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем проживання (перебування), та приймає рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи - інтернату I-III ступеня за заявою батьків із визначенням строку її перебування у школі-інтернаті.

Під час прийняття рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи - інтернату I-III ступеня враховується думка дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.”.

2. У Положенні про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778:

1) пункт 22 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Для зарахування учня до загальноосвітньої школи - інтернату I-III ступеня батьки або особи, які їх замінюють, додатково подають рішення комісії з питань захисту прав дитини про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи - інтернату I-III ступеня.”.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

2) пункт 23 викласти в такій редакції:

“23. Зарахування учнів до загальноосвітньої школи - інтернату I-III ступеня проводиться у разі, коли через стан здоров’я, режим робочого часу батьків дитини або осіб, які їх замінюють (крім батьків - вихователів дитячих будинків сімейного типу та прийомних батьків), ускладнюється виховання і догляд дитини (тривале стаціонарне лікування, роз’їзний характер роботи, змінна робота, вахтовий метод роботи) або на момент прийняття рішення відсутня можливість влаштування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, до сімейних форм виховання.

Обставини, які є підставою для влаштування дитини до загальноосвітньої школи - інтернату I-III ступеня, розглядає комісія з питань захисту прав дитини.

Зарахування учнів до загальноосвітньої школи - інтернату I-III ступеня проводиться у порядку, встановленому МОН, на підставі рішення комісії з питань захисту прав дитини на період, що не перевищує одного навчального року. У разі зарахування учня після початку навчального року час його перебування в школі-інтернаті не може перевищувати поточного навчального року.

Рішення про зарахування учнів до загальноосвітньої школи - інтернату I-III ступеня переглядаються перед початком кожного навчального року.

Зарахування учнів до загальноосвітньої санаторної школи (школи-інтернату) проводиться на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії дитячої поліклініки і відповідного профільного лікаря в порядку, встановленому МОН та МОЗ, на період, визначений закладом охорони здоров’я.”.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...