Про місцеві державні адміністрації
Верховна Рада України; Закон від 09.04.1999586-XIV