Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік"
Верховна Рада України; Закон від 15.03.2007749-V
Документ 749-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.03.2007
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9
наступна сторінка »  

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2007 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 18-19, ст.269 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2007 рік" ( 489-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р.,
N 7-8, ст. 66) такі зміни:
1. Статтю 1 викласти в такій редакції:
"Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на
2007 рік у сумі 152.503.279,7 тис. гривень, у тому числі доходи
загального фонду Державного бюджету України - у сумі
120.679.053 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного
бюджету України - у сумі 31.824.226,7 тис. гривень, згідно з
додатком N 1 до цього Закону.
Затвердити видатки Державного бюджету України на 2007 рік у
сумі 169.419.405,9 тис. гривень, у тому числі видатки загального
фонду Державного бюджету України - у сумі
137.578.396,7 тис. гривень та видатки спеціального фонду
Державного бюджету України - у сумі 31.841.009,2 тис. гривень.
Затвердити на 2007 рік:
обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у
сумі 1.968.580,1 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до
загального фонду Державного бюджету України - у сумі
539.401,3 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального
фонду Державного бюджету України - у сумі
1.429.178,8 тис. гривень;
обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі
3.753.454 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із
загального фонду Державного бюджету України - у сумі
1.037.829,7 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду
Державного бюджету України - у сумі 2.715.624,3 тис. гривень.
Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету
України на 2007 рік у сумі 15.715.729 тис. гривень, у тому числі
граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету
України - у сумі 14.412.501 тис. гривень та граничний розмір
дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі
1.303.228 тис. гривень. Дозволити Кабінету Міністрів України
додатково спрямувати на фінансування загального фонду Державного
бюджету України у 2007 році частину вільного залишку коштів
державного бюджету у сумі 2.985.271,1 тис. гривень згідно з
додатком N 2 до цього Закону.
Установити оборотну касову готівку Державного бюджету України
на 2007 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду
Державного бюджету України, визначених цією статтею".
2. Статтю 34 викласти в такій редакції:
"Стаття 34. Установити, що в 2007 році рівноцінна та повна
компенсація втрат доходів військовослужбовців та осіб рядового і
начальницького складу (в тому числі відряджених до органів
виконавчої влади та інших цивільних установ), пов'язаних з
оподаткуванням грошового забезпечення, грошових винагород та інших
виплат, одержуваних ними у зв'язку з виконанням обов'язків несення
служби, відповідно до вимог пункту 22.7 статті 22 Закону України
"Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ), здійснюється
установами (організаціями, підприємствами), що утримують
військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, за
рахунок відповідних коштів, які є джерелом доходів цих осіб, у
розмірі фактично сплаченого податку.
Обсяг видатків Державного бюджету України на 2007 рік,
передбачений на виплату зазначеної компенсації, розрахунково
становить 1.278.148,5 тис. гривень, з них для Міністерства оборони
України - 357.572,6 тис. гривень, Головного управління розвідки
Міністерства оборони України - 10.911,7 тис. гривень, Міністерства
внутрішніх справ України - 417.879,3 тис. гривень, Державного
департаменту України з питань виконання покарань -
81.116,9 тис. гривень, Адміністрації Державної прикордонної служби
України - 76.538,2 тис. гривень, Служби безпеки України -
100.814,8 тис. гривень, Служби зовнішньої розвідки України -
16.931,4 тис. гривень, Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України - 19.412,1 тис. гривень, Управління
державної охорони України - 10.883,4 тис. гривень, Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи -
106.054,4 тис. гривень, Національного космічного агентства
України - 6.898,3 тис. гривень, Міністерства аграрної політики
України - 540,0 тис. гривень, Міністерства транспорту та зв'язку
України - 6.674,9 тис. гривень, апарату Верховної Ради України -
46,5 тис. гривень, Державного управління справами -
98,2 тис. гривень, Господарсько-фінансового департаменту
Секретаріату Кабінету Міністрів України - 24,3 тис. гривень,
Міністерства палива та енергетики України - 29,3 тис. гривень,
Міністерства освіти і науки України - 43,2 тис. гривень,
Державного комітету ядерного регулювання України -
28,9 тис. гривень, Державної податкової адміністрації України -
48.053,3 тис. гривень, Державної служби експортного контролю
України - 33,1 тис. гривень, Ради національної безпеки і оборони
України - 736,5 тис. гривень, Державної судової адміністрації
України - 2.411,9 тис. гривень, Верховного Суду України -
200,4 тис. гривень, Конституційного Суду України -
40,4 тис. гривень.
Установити, що визначений цією статтею обсяг видатків
спрямовується головними розпорядниками коштів виключно для
проведення зазначеної компенсації.
При цьому керівники бюджетних установ (організацій,
підприємств), які утримують чисельність військовослужбовців, осіб
рядового і начальницького складу (в тому числі відряджених до
органів виконавчої влади та інших цивільних установ), передбачають
необхідні асигнування на зазначену компенсацію у межах видатків на
грошове забезпечення, передбачених кошторисами або фінансовими
планами".
3. Статтю 42 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Запровадити стимулювання соціально-економічного розвитку
регіонів шляхом перерахування до обласних бюджетів та бюджету
Автономної Республіки Крим частини надпланових надходжень за
переліком показників дохідної частини державного бюджету в
порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України".
4. У частині третій статті 44 цифру та слова "3 відсотків від
загального обсягу дотації вирівнювання з Державного бюджету
України місцевим бюджетам" замінити цифрами та словами
"955.293,5 тис. гривень".
5. У статті 46 цифри "50.000" замінити цифрами "61.700".
6. У частині першій статті 49 слова та цифри "котелень -
400.000 тис. гривень" замінити словами та цифрами "котелень - до
400.000 тис. гривень".
7. Статтю 62 викласти в такій редакції:
"Стаття 62. Затвердити на 2007 рік прожитковий мінімум на
одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня -
492 гривні, з 1 квітня - 525 гривень, з 1 жовтня - 532 гривні та
для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних
груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня - 434 гривні, з 1 квітня -
463 гривні, з 1 жовтня - 470 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 558 гривень, з
1 квітня - 595 гривень, з 1 жовтня - 604 гривні;
працездатних осіб: з 1 січня - 525 гривень, з 1 квітня -
561 гривня, з 1 жовтня - 568 гривень;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 380 гривень, з
1 квітня - 406 гривень, з 1 жовтня - 411 гривень.
Розміри державних соціальних гарантій на 2007 рік, що
визначаються залежно від прожиткового мінімуму, встановлюються
відповідними законами, цим Законом та нормативно-правовими актами
Кабінету Міністрів України.
Установити, що для визначення мінімального розміру пенсії за
віком відповідно до абзацу першого частини першої статті 28 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ) з 1 квітня та з 1 жовтня 2007 року застосовується
прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність,
визначений абзацом п'ятим частини першої цієї статті, збільшений
на 1 відсоток".
8. У частині другій статті 66 цифри та слово "167 гривень"
замінити цифрами та словом "173 гривні".
9. Пункт 47 статті 71 виключити.
10. Статтю 76 викласти в такій редакції:
"Стаття 76. Установити з 1 січня 2007 року розмір мінімальної
заробітної плати 400 гривень на місяць, з 1 квітня 2007 року -
420 гривень, з 1 липня 2007 року - 440 гривень та з 1 жовтня
2007 року - 460 гривень".
11. Абзац третій частини першої статті 86 виключити.
12. Статтю 117 викласти в такій редакції:
"Стаття 117. Установити, що в 2007 році продаж військових
містечок та іншого нерухомого майна Збройних Сил України, інших
утворених відповідно до законів України військових формувань і
правоохоронних органів (крім надлишкового озброєння, військової та
спеціальної техніки) здійснюється у порядку та за переліком,
визначеними Кабінетом Міністрів України".
13. Внести зміни до додатків N 1, N 2, N 3 та N 7 до Закону
України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 )
відповідно до додатків N 1, N 2, N 3 та N 4 до цього Закону.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 березня 2007 року
N 749-V

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2007 рік"
Зміни до додатка N 1 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 )
"Доходи Державного бюджету України на 2007 рік"
тис. грн. -------------------------------------------------------------------------- | Код | Найменування | Всього | Загальний | Спеціальний| | | показників | | фонд | фонд | | | згідно з бюджетною | | | | | | класифікацією | | | | |--------+----------------------+-------------+-------------+------------| | |Всього доходів: |152 503 279,7|120 679 053,0|31 824 226,7| |--------+----------------------+-------------+-------------+------------| | |Разом доходів (без |148 702 900,7|116 878 674,0|31 824 226,7| | |урахування | | | | | |міжбюджетних | | | | | |трансфертів) | | | | |--------+----------------------+-------------+-------------+------------| |10000000|Податкові надходження |110 582 637,4|102 433 262,0| 8 149 375,4| |--------+----------------------+-------------+-------------+------------| |11000000|Податки на доходи, | 28 060 900,0| 27 660 900,0| 400 000,0| | |податки на прибуток, | | | | | |податки на збільшення | | | | | |ринкової вартості | | | | |--------+----------------------+-------------+-------------+------------| |11020000|Податок на прибуток | 28 060 900,0| 27 660 900,0| 400 000,0| | |підприємств | | | | |--------+----------------------+-------------+-------------+------------| |14000000|Внутрішні податки на | 71 882 687,4| 67 786 441,4| 4 096 246,0| | |товари та послуги | | | | |--------+----------------------+-------------+-------------+------------| |14010000|Податок на додану | 60 935 400,0| 60 095 400,0| 840 000,0| | |вартість | | | | |--------+----------------------+-------------+-------------+------------| |14010300|Податок на додану | 39 346 900,0| 39 346 900,0| | | |вартість із ввезених | | | | | |на територію України | | | | | |товарів | | | | |--------+----------------------+-------------+-------------+------------| |14030000|Акцизний збір із | 1 319 123,0| 342 508,0| 976 615,0| | |ввезених на територію | | | | | |України товарів | | | | |--------+----------------------+-------------+-------------+------------| |14060000|Плата за ліцензії на | 628 312,4| 628 312,4| | | |певні види | | | | | |господарської | | | | | |діяльності | | | | |--------+----------------------+-------------+-------------+------------| |14060200|Плата за видачу | 78 174,0| 78 174,0| | | |ліцензій та | | | | | |сертифікатів | | | | |--------+----------------------+-------------+-------------+------------| |14060600|Плата за ліцензії на | 2 511,0| 2 511,0| | | |право експорту, | | | | | |імпорту та оптової | | | | | |торгівлі спирту | | | | | |етилового, коньячного | | | | | |та плодового | | | | |--------+----------------------+-------------+-------------+------------| |14061000|Плата за ліцензії на | 130 391,0| 130 391,0| | | |право оптової | | | | | |торгівлі алкогольними | | | | | |напоями та тютюновими | | | | | |виробами | | | | |--------+----------------------+-------------+-------------+------------| |14061400|Плата за видачу, | 330 387,0| 330 387,0| | | |переоформлення, | | | | | |продовження терміну | | | | | |дії ліцензій на | | | | | |користування | | | | | |радіочастотним | | | | | |ресурсом України та | | | | | |видачу дублікатів | | | | | |таких ліцензій | | | | |--------+----------------------+-------------+-------------+------------| |20000000|Неподаткові | 35 637 877,1| 14 218 968,0|21 418 909,1| | |надходження | | | | |--------+----------------------+-------------+-------------+------------| |25000000|Власні надходження | 9 865 489,4| | 9 865 489,4| | |бюджетних установ | | | | |--------+----------------------+-------------+-------------+------------| |25010000|Плата за послуги, що | 9 534 650,3| | 9 534 650,3| | |надаються бюджетними | | | | | |установами | | | | |--------+----------------------+-------------+-------------+------------| |25020000|Інші джерела власних | 330 839,1| | 330 839,1| | |надходжень бюджетних | | | | | |установ | | | | --------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2007 рік"
Зміни до додатка N 2 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 )
"Фінансування Державного бюджету України на 2007 рік"
(тис. грн.) ------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування | Всього | Загальний |Спеціальний| | | | | фонд | фонд | |------+-------------------+------------+------------+-----------| | |Загальне |18 701 000,1|17 397 772,1|1 303 228,0| | |фінансування | | | | |------+-------------------+------------+------------+-----------| |600000|Фінансування | 3 136 038,1| 3 136 038,1| | | |за активними | | | | | |операціями | | | | |------+-------------------+------------+------------+-----------| |602000|Зміни обсягів | 2 985 271,1| 2 985 271,1| | | |готівкових коштів | | | | | |(за рахунок зміни | | | | | |залишку коштів, що | | | | | |утворився у минуло-| | | | | |му році на єдиному | | | | | |казначейському | | | | | |рахунку)  | | | | |------+-------------------+------------+------------+-----------| |602100|На початок періоду | 2 985 271,1| 2 985 271,1| | ------------------------------------------------------------------

Додаток N 3
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2007 рік"
Зміни до додатку N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2007 рік"

(тис. грн) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Код |Код | Найменування згідно з | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: | |прог- |функ- | програмною класифікацією |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| | |рамної |ціо- | видатків та кредитування | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | | |класи- |наль- | державного бюджету | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | | |фікації|ної | | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | | |видат- |кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | | |ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | |креди- |кації | | | | | | | | | | | | | |тування|видат-| | | | | | | | | | | | | |держав-|ків та| | | | | | | | | | | | | |ного |креди-| | | | | | | | | | | | | |бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | | | |ня | | | | | | | | | | | | | | |дер- | | | | | | | | | | | | | | |жавно-| | | | | | | | | | | | | | |го | | | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | | | |ту | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| | | |Всього |137 578 396,7|112 748 156,8| 22 608 446,9| 1 680 993,3|24 480 239,9|31 841 009,2|14 204 777,5|1 144 536,7| 234 588,9| 17 636 231,7| 169 419 405,9| |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0110000| |Апарат Верховної Ради України | 664 450,3| 566 214,3| 320 005,5| 6 858,2| 98 236,0| 50 919,0| 45 478,8| 15 248,0| 5 467,5| 5 440,2| 715 369,3| |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0111000| |Апарат Верховної Ради України | 664 450,3| 566 214,3| 320 005,5| 6 858,2| 98 236,0| 50 919,0| 45 478,8| 15 248,0| 5 467,5| 5 440,2| 715 369,3| |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0111010| 0111 |Здійснення законотворчої | 431 084,5| 354 969,5| 212 514,5| | 76 115,0| | | | | | 431 084,5| | | |діяльності Верховної Ради | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0111020| 0111 |Організаційне, | 104 318,2| 102 469,2| 73 892,0| | 1 849,0| | | | | | 104 318,2| | | |інформаційно-аналітичне та | | | | | | | | | | | | | | |матеріально-технічне | | | | | | | | | | | | | | |забезпечення діяльності | | | | | | | | | | | | | | |Верховної Ради України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0111050| 0111 |Обслуговування діяльності | 75 824,0| 72 924,0| 30 937,6| 6 736,7| 2 900,0| 3 995,0| 3 461,4| 1 281,1| | 533,6| 79 819,0| | | |Верховної Ради України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0300000| |Державне управління справами | 656 153,1| 444 410,9| 181 333,4| 27 402,7| 211 742,2| 57 258,2| 49 231,3| 21 058,5| 3 171,6| 8 026,9| 713 411,3| |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301000| |Апарат Державного управління | 645 471,2| 434 449,8| 175 568,2| 26 772,6| 211 021,4| 57 258,2| 49 231,3| 21 058,5| 3 171,6| 8 026,9| 702 729,4| | | |справами | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301010| 0111 |Організаційне, | 96 710,0| 94 710,0| 57 055,3| 103,7| 2 000,0| | | | | | 96 710,0| | | |інформаційно-аналітичне та | | | | | | | | | | | | | | |матеріально-технічне | | | | | | | | | | | | | | |забезпечення діяльності | | | | | | | | | | | | | | |Президента України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301030| 0111 |Обслуговування діяльності | 71 052,7| 68 052,7| 25 474,0| 6 324,1| 3 000,0| 7 720,0| 7 085,0| 3 365,6| 169,0| 635,0| 78 772,7| | | |Президента України, | | | | | | | | | | | | | | |Секретаріату Президента | | | | | | | | | | | | | | |України та інших державних | | | | | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301060| 0734 |Фінансова підтримка | 96 716,2| 37 616,2| 13 832,0| 11 520,4| 59 100,0| 3 375,0| 3 025,0| 830,0| 705,4| 350,0| 100 091,2| | | |санаторно-курортних закладів | | | | | | | | | | | | | | |Державного управління справами | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301080| 0140 |Фундаментальні дослідження | 13 611,0| | | | 13 611,0| | | | | | 13 611,0| | | |Національного інституту | | | | | | | | | | | | | | |стратегічних досліджень із | | | | | | | | | | | | | | |стратегічних проблем | | | | | | | | | | | | | | |внутрішньої і зовнішньої | | | | | | | | | | | | | | |політики | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301090| 0150 |Прикладні розробки у сфері | 2 475,9| | | | 2 475,9| 437,9| | | | 437,9| 2 913,8| | | |державного управління | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301130| 0950 |Підготовка кадрів, підвищення | 50 952,4| 50 778,9| 22 266,5| 1 479,5| 173,5| 33 912,3| 30 446,3| 14 957,3| 1 744,4| 3 466,0| 84 864,7| | | |кваліфікації керівних | | | | | | | | | | | | | | |працівників, спеціалістів | | | | | | | | | | | | | | |державного управління | | | | | | | | | | | | | | |Національною академією | | | | | | | | | | | | | | |державного управління при | | | | | | | | | | | | | | |Президентові України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301140| 0520 |Збереження | 6 241,6| 6 241,6| 3 891,0| 201,8| | 800,0| 740,0| 114,4| 26,0| 60,0| 7 041,6| | | |природно-заповідного фонду в | | | | | | | | | | | | | | |Азово-Сиваському національному | | | | | | | | | | | | | | |природному парку та Кримському | | | | | | | | | | | | | | |природному заповіднику | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301170| 0731 |Стаціонарне медичне | 72 125,0| 52 515,0| 27 363,8| 4 868,2| 19 610,0| 3 000,0| 2 000,0| 156,4| 301,1| 1 000,0| 75 125,0| | | |обслуговування народних | | | | | | | | | | | | | | |депутатів України та керівного | | | | | | | | | | | | | | |складу органів державної влади | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301190| 0721 |Поліклінічно-амбулаторне | 74 874,3| 36 874,3| 21 300,1| 1 448,3| 38 000,0| 2 170,0| 1 100,0| | | 1 070,0| 77 044,3| | | |обслуговування народних | | | | | | | | | | | | | | |депутатів України та керівного | | | | | | | | | | | | | | |складу органів державної влади | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301200| 0740 |Державний | 4 106,5| 2 390,5| 1 493,7| 98,5| 1 716,0| 2 620,0| 1 807,0| 630,0| 4,7| 813,0| 6 726,5| | | |санітарно-епідеміологічний | | | | | | | | | | | | | | |нагляд в лікувально-оздоровчих | | | | | | | | | | | | | | |закладах Державного управління | | | | | | | | | | | | | | |справами та на об'єктах | | | | | | | | | | | | | | |органів державної влади | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301230| 0950 |Підвищення кваліфікації | 52,7| 52,7| 38,9| | | | | | | | 52,7| | | |середнього медичного персоналу | | | | | | | | | | | | | | |в системі | | | | | | | | | | | | | | |лікувально-оздоровчих закладів | | | | | | | | | | | | | | |Державного управління справами | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301260| 0422 |Ведення лісового та | 7 187,1| 5 587,1| 1 998,7| 708,3| 1 600,0| 3 223,0| 3 028,0| 1 004,8| 221,0| 195,0| 10 410,1| | | |мисливського господарства та | | | | | | | | | | | | | | |забезпечення утримання | | | | | | | | | | | | | | |резиденції | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301330| 0150 |Підготовка | 382,8| 382,8| 70,4| | | | | | | | 382,8| | | |науково-педагогічних і | | | | | | | | | | | | | | |наукових кадрів з питань | | | | | | | | | | | | | | |стратегічних проблем | | | | | | | | | | | | | | |внутрішньої і зовнішньої | | | | | | | | | | | | | | |політики | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301360| 0822 |Фінансова підтримка Державного | 2 297,2| 2 297,2| | | | | | | | | 2 297,2| | | |камерного ансамблю "Київські | | | | | | | | | | | | | | |солісти" | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0301370| 0133 |Надання науково-методичної та | 1 353,5| 1 353,5| 783,8| 19,8| | | | | | | 1 353,5| | | |консультативної підтримки | | | | | | | | | | | | | | |розвитку місцевого | | | | | | | | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0303000| |Представництво Президента | 3 602,5| 2 952,5| 1 276,4| 435,0| 650,0| | | | | | 3 602,5| | | |України в Автономній | | | | | | | | | | | | | | |Республіці Крим | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0303010| 0111 |Здійснення повноважень | 3 602,5| 2 952,5| 1 276,4| 435,0| 650,0| | | | | | 3 602,5| | | |постійним представником | | | | | | | | | | | | | | |Президента України в | | | | | | | | | | | | | | |Автономній Республіці Крим | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0304000| |Національна служба | 7 079,4| 7 008,6| 4 488,8| 195,1| 70,8| | | | | | 7 079,4| | | |посередництва і примирення | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0304010| 0412 |Сприяння врегулюванню | 7 008,6| 7 008,6| 4 488,8| 195,1| | | | | | | 7 008,6| | | |колективних трудових спорів | | | | | | | | | | | | | | |(конфліктів) | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0304020| 0481 |Прикладні розробки з питань | 70,8| | | | 70,8| | | | | | 70,8| | | |посередництва і примирення при | | | | | | | | | | | | | | |вирішенні колективних трудових | | | | | | | | | | | | | | |спорів (конфліктів) | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0410000| |Господарсько-фінансовий | 302 236,7| 226 605,8| 112 035,1| 3 575,2| 75 630,9| 4 683,9| 4 652,2| 1 931,1| 117,2| 31,7| 306 920,6| | | |департамент Секретаріату | | | | | | | | | | | | | | |Кабінету Міністрів України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0411000| |Секретаріат Кабінету Міністрів | 302 236,7| 226 605,8| 112 035,1| 3 575,2| 75 630,9| 4 683,9| 4 652,2| 1 931,1| 117,2| 31,7| 306 920,6| | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0411010| 0111 |Організаційне, | 165 582,8| 150 585,0| 92 167,7| 3,6| 14 997,8| | | | | | 165 582,8| | | |інформаційно-аналітичне та | | | | | | | | | | | | | | |матеріально-технічне | | | | | | | | | | | | | | |забезпечення діяльності | | | | | | | | | | | | | | |Кабінету Міністрів України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0411030| 0111 |Обслуговування діяльності | 102 649,5| 47 644,1| 18 306,3| 3 449,4| 55 005,4| 4 183,9| 4 152,2| 1 697,1| 117,2| 31,7| 106 833,4| | | |Кабінету Міністрів України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0411080| 0422 |Ведення лісового і | 6 183,5| 3 038,5| 1 561,1| 122,2| 3 145,0| 500,0| 500,0| 234,0| | | 6 683,5| | | |мисливського господарства | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0500000| |Державна судова адміністрація | 1 555 270,0| 1 474 953,0| 843 447,3| 32 171,7| 80 317,0| 13 462,0| 3 411,0| | | 10 051,0| 1 568 732,0| | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0501000| |Апарат Державної судової | 1 555 270,0| 1 474 953,0| 843 447,3| 32 171,7| 80 317,0| 13 462,0| 3 411,0| | | 10 051,0| 1 568 732,0| | | |адміністрації України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0501010| 0330 |Організаційне забезпечення | 27 830,6| 26 251,1| 16 671,6| 1 199,1| 1 579,5| | | | | | 27 830,6| | | |діяльності судів та установ | | | | | | | | | | | | | | |судової системи | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0501020| 0330 |Здійснення правосуддя | 132 069,4| 130 579,7| 76 830,8| 3 229,7| 1 489,7| | | | | | 132 069,4| | | |місцевими господарськими | | | | | | | | | | | | | | |судами | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0501030| 0330 |Здійснення правосуддя | 320 960,8| 317 422,7| 175 265,2| 4 775,6| 3 538,1| 63,1| 55,1| | | 8,0| 321 023,9| | | |Апеляційним судом України та | | | | | | | | | | | | | | |апеляційними судами | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0501040| 0330 |Здійснення правосуддя | 848 946,7| 826 519,3| 479 314,6| 17 179,5| 22 427,4| 3 373,9| 3 343,9| | | 30,0| 852 320,6| | | |місцевими судами | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0501050| 0330 |Здійснення правосуддя | 27 866,9| 27 866,9| 15 638,3| 296,7| | | | | | | 27 866,9| | | |військовими судами | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0501080| 0330 |Здійснення правосуддя | 76 082,7| 75 337,9| 44 995,5| 1 958,0| 744,8| | | | | | 76 082,7| | | |апеляційними господарськими | | | | | | | | | | | | | | |судами | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0501110| 0950 |Підготовка осіб для зайняття | 18 274,1| 3 536,6| 1 565,0| 287,2| 14 737,5| | | | | | 18 274,1| | | |посад професійних суддів, | | | | | | | | | | | | | | |підвищення кваліфікації суддів | | | | | | | | | | | | | | |та працівників апаратів судів | | | | | | | | | | | | | | |Академією суддів України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0501160| 0330 |Здійснення правосуддя | 17 587,5| 15 287,5| 8 669,3| 278,0| 2 300,0| 10,0| 5,0| | | 5,0| 17 597,5| | | |апеляційними адміністративними | | | | | | | | | | | | | | |судами | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0501170| 0330 |Здійснення правосуддя | 47 151,3| 42 651,3| 24 497,0| 2 967,9| 4 500,0| 15,0| 7,0| | | 8,0| 47 166,3| | | |місцевими адміністративними | | | | | | | | | | | | | | |судами | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0600000| |Верховний Суд України | 106 931,6| 93 916,6| 47 527,3| 484,0| 13 015,0| 370,0| 370,0| | | | 107 301,6| |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0601000| |Апарат Верховного Суду України | 106 931,6| 93 916,6| 47 527,3| 484,0| 13 015,0| 370,0| 370,0| | | | 107 301,6| |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0601010| 0330 |Здійснення правосуддя | 106 818,3| 93 803,3| 47 527,3| 484,0| 13 015,0| 370,0| 370,0| | | | 107 188,3| | | |Верховним Судом України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0700000| |Вищий господарський суд | 74 895,4| 63 615,4| 34 783,6| 1 504,2| 11 280,0| | | | | | 74 895,4| | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0701000| |Вищий господарський суд | 74 895,4| 63 615,4| 34 783,6| 1 504,2| 11 280,0| | | | | | 74 895,4| | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0701010| 0330 |Здійснення правосуддя Вищим | 74 895,4| 63 615,4| 34 783,6| 1 504,2| 11 280,0| | | | | | 74 895,4| | | |господарським судом України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0750000| |Вищий адміністративний суд | 59 083,1| 39 133,1| 23 279,4| 921,0| 19 950,0| 10,0| 10,0| | | | 59 093,1| | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0751000| |Апарат Вищого | 59 083,1| 39 133,1| 23 279,4| 921,0| 19 950,0| 10,0| 10,0| | | | 59 093,1| | | |адміністративного суду України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0751010| 0330 |Здійснення правосуддя Вищим | 59 083,1| 39 133,1| 23 279,4| 921,0| 19 950,0| 10,0| 10,0| | | | 59 093,1| | | |адміністративним судом України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0800000| |Конституційний Суд України | 44 243,1| 41 515,4| 23 360,7| 608,0| 2 727,7| | | | | | 44 243,1| |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0801000| |Конституційний Суд України | 44 243,1| 41 515,4| 23 360,7| 608,0| 2 727,7| | | | | | 44 243,1| |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0801010| 0330 |Забезпечення конституційної | 44 243,1| 41 515,4| 23 360,7| 608,0| 2 727,7| | | | | | 44 243,1| | | |юрисдикції в Україні | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0900000| |Генеральна прокуратура України | 798 837,6| 748 800,1| 498 346,4| 17 806,9| 50 037,5| 617,1| 329,6| 15,8| 9,6| 287,5| 799 454,7| |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0901000| |Генеральна прокуратура України | 798 837,6| 748 800,1| 498 346,4| 17 806,9| 50 037,5| 617,1| 329,6| 15,8| 9,6| 287,5| 799 454,7| |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0901010| 0360 |Нагляд органів прокуратури за | 766 594,9| 736 594,9| 491 195,3| 17 451,9| 30 000,0| 317,1| 197,6| 15,8| 9,6| 119,5| 766 912,0| | | |додержанням законів та | | | | | | | | | | | | | | |представницькі функції в суді | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1000000| |Міністерство внутрішніх справ | 5 237 760,1| 5 066 073,2| 3 440 321,3| 154 195,2| 171 686,9| 1 353 862,1| 1 114 511,4| 321 867,8| 21 230,3| 239 350,7| 6 591 622,2| | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1001000| |Апарат Міністерства внутрішніх | 4 631 180,1| 4 461 419,6| 3 063 949,5| 130 227,4| 169 760,5| 1 285 092,1| 1 054 396,4| 296 371,8| 19 789,3| 230 695,7| 5 916 272,2| | | |справ України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1001050| 0310 |Забезпечення захисту прав і | 3 967 371,4| 3 861 561,4| 2 702 740,9| 96 846,5| 105 810,0| 1 071 243,5| 861 884,2| 209 506,4| 12 797,8| 209 359,3| 5 038 614,9| | | |свобод громадян, суспільства і | | | | | | | | | | | | | | |держави від протиправних | | | | | | | | | | | | | | |посягань, охорона громадського | | | | | | | | | | | | | | |порядку | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1001080| 0942 |Підготовка кадрів для органів | 200 977,6| 200 977,6| 123 605,9| 16 090,8| | 151 269,5| 136 150,5| 72 224,1| 3 727,4| 15 119,0| 352 247,1| | | |внутрішніх справ вищими | | | | | | | | | | | | | | |закладами освіти III і IV | | | | | | | | | | | | | | |рівнів акредитації | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1001100| 0721 |Медичне забезпечення | 184 937,7| 174 937,7| 103 778,4| 14 997,8| 10 000,0| 48 160,5| 44 425,4| 10 537,8| 3 029,6| 3 735,1| 233 098,2| | | |працівників, осіб рядового і | | | | | | | | | | | | | | |начальницького складу органів | | | | | | | | | | | | | | |внутрішніх справ та | | | | | | | | | | | | | | |військовослужбовців внутрішніх | | | | | | | | | | | | | | |військ | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1001130| 0910 |Дошкільна, позашкільна освіта | 24 039,4| 24 039,4| 12 371,9| 1 784,8| | 4 208,5| 3 689,6| 314,4| 186,5| 518,9| 28 247,9| | | |та заходи з позашкільної | | | | | | | | | | | | | | |роботи з дітьми працівників, | | | | | | | | | | | | | | |осіб рядового та | | | | | | | | | | | | | | |начальницького складу органів | | | | | | | | | | | | | | |внутрішніх справ | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1001180| 0310 |Забезпечення особистої безпеки | 55 912,1| 55 912,1| 41 850,9| | | 1 866,2| 1 697,6| 657,9| 12,0| 168,6| 57 778,3| | | |суддів і членів їх сімей, | | | | | | | | | | | | | | |охорони приміщень суду, | | | | | | | | | | | | | | |громадського порядку під час | | | | | | | | | | | | | | |здійснення правосуддя | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1001200| 0810 |Розвиток фізичної культури і | 7 000,0| 7 000,0| | | | | | | | | 7 000,0| | | |спорту серед працівників і | | | | | | | | | | | | | | |військовослужбовців | | | | | | | | | | | | | | |правоохоронних органів | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1003000| |Головне управління внутрішніх | 606 580,0| 604 653,6| 376 371,8| 23 967,8| 1 926,4| 68 770,0| 60 115,0| 25 496,0| 1 441,0| 8 655,0| 675 350,0| | | |військ Міністерства внутрішніх | | | | | | | | | | | | | | |справ України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1003020| 0310 |Участь внутрішніх військ в | 476 969,3| 475 658,9| 288 870,3| 21 135,9| 1 310,4| 25 850,0| 20 650,0| 1 403,0| 639,0| 5 200,0| 502 819,3| | | |охороні громадського порядку | | | | | | | | | | | | | | |та боротьбі із злочинністю, | | | | | | | | | | | | | | |конвоювання арештованих і | | | | | | | | | | | | | | |засуджених та охорона | | | | | | | | | | | | | | |підсудних під час судових | | | | | | | | | | | | | | |процесів | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1003030| 0380 |Охорона особливо важливих | 66 605,6| 66 605,6| 46 235,3| 1 128,0| | 31 570,0| 29 675,0| 22 673,0| 186,0| 1 895,0| 98 175,6| | | |державних об'єктів, | | | | | | | | | | | | | | |дипломатичних та консульських | | | | | | | | | | | | | | |представництв іноземних держав | | | | | | | | | | | | | | |на території України, | | | | | | | | | | | | | | |супроводження перевезення | | | | | | | | | | | | | | |ядерних матеріалів по | | | | | | | | | | | | | | |території України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1003070| 0942 |Підготовка кадрів для | 38 419,3| 37 803,3| 24 638,0| 1 179,9| 616,0| 2 600,0| 2 200,0| 660,0| 52,0| 400,0| 41 019,3| | | |внутрішніх військ МВС України | | | | | | | | | | | | | | |вищими навчальними закладами | | | | | | | | | | | | | | |III і IV рівнів акредитації | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1003080| 0731 |Стаціонарне лікування | 7 391,5| 7 391,5| 4 312,5| 524,0| | 8 750,0| 7 590,0| 760,0| 564,0| 1 160,0| 16 141,5| | | |військовослужбовців внутрішніх | | | | | | | | | | | |

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9
наступна сторінка »