Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Перелік від 27.08.2010778
Документ 778-2010-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.07.2018, підстава - 96-2018-п


     Заклад має   право   відповідно   до  законодавства  укладати 
договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими
установами, підприємствами, організаціями, громадськими
об'єднаннями інших країн.
110. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах,
учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до
законодавства.
Контроль за діяльністю закладу
111. Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу
незалежно від підпорядкування, типу і форми власності здійснюється
з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері
загальної середньої освіти. { Пункт 111 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 28
( 28-2014-п ) від 22.01.2014 }
112. Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладів усіх
типів і форм власності здійснюється ДІНЗ та місцевими органами
управління освітою. { Пункт 112 в редакції Постанови КМ N 28 ( 28-2014-п ) від
22.01.2014 }
113. Основною формою державного контролю за діяльністю
закладу будь-якого типу і форми власності є державна атестація
закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років у
порядку, встановленому МОН.
114. Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за
рішенням МОН за поданням органу громадського самоврядування
закладу або відповідного органу управління освітою.
115. Атестованому закладу, що здійснює підготовку за рівнем
базової або повної загальної середньої освіти, підтверджується
право видачі документів про освіту державного зразка.
116. Заклад, результати діяльності якого та/або умови
організації навчально-виховного процесу не відповідають
установленим державним стандартам, вважається неатестованим. Щодо
такого закладу приймається рішення про проведення повторної
атестації через один - два роки або зміни типу, реорганізації чи
ліквідації відповідно до законодавства. Неатестований приватний
заклад позбавляється ліцензії на надання освітніх послуг.
117. У період між атестацією проводяться перевірки
(інспектування) закладу з питань, пов'язаних з навчально-виховною
діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок
визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не
частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з
навчально-виховною роботою закладу, проводяться його засновником
(власником) відповідно до законодавства.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2010 р. N 778
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р.
N 964 ( 964-2000-п ) "Про затвердження Положення про
загальноосвітній навчальний заклад" (Офіційний вісник України,
2000 р., N 24, ст. 1016).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня
2001 р. N 1262 ( 1262-2001-п ) "Про внесення змін до Положення про
загальноосвітній навчальний заклад" (Офіційний вісник України,
2001 р., N 40, ст. 1799).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня
2009 р. N 1033 ( 1033-2009-п ) "Про внесення змін до Положення про
загальноосвітній навчальний заклад" (Офіційний вісник України,
2009 р., N 75, ст. 2569).вгору