Документ 86-2005-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.09.2005, підстава - 790-2005-п, 1244-2005-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 січня 2005 р. N 86
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України з питань оплати праці
працівників установ, закладів та організацій
окремих галузей бюджетної сфери
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 790 ( 790-2005-п ) від 22.08.2005
N 1244 ( 1244-2005-п ) від 21.12.2005 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
2. У разі коли встановлені для працівників відповідно до цієї
постанови посадові оклади (ставки заробітної плати) нижчі ніж
діючі посадові оклади (ставки заробітної плати), таким працівникам
на період роботи в установі, закладі та організації на цій посаді
зберігається діючий розмір посадового окладу (ставки заробітної
плати).
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Національній та галузевим академіям наук за погодженням з
Міністерством праці та соціальної політики і Міністерством
фінансів привести у відповідність із цією постановою власні
рішення з питань оплати праці працівників бюджетних установ,
закладів та організацій, що належать до сфери їх управління.
4. Установити, що витрати, пов'язані із введенням в дію цієї
постанови, проводяться в межах видатків, передбачених головним
розпорядникам коштів у державному бюджеті.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України М.АЗАРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 січня 2005 р. N 86
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 січня
2001 р. N 74 ( 74-2001-п ) "Про умови оплати праці працівників
бюджетних науково-дослідних установ і організацій та інших
наукових установ Національної академії наук" (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 5, ст. 182; 2002 р., N 15, ст. 796):
1) у пункті 2:
в абзаці першому підпункту 2 слова "науковий ступінь"
виключити;
останній абзац підпункту 2б доповнити реченням такого змісту:
"Посадові оклади працівників підвищуються, якщо діяльність
працівників за профілем відповідає почесному або спортивному
званню";
підпункт 2в виключити;
2) підпункт 3 доповнити підпунктами "в" і "г" такого змісту:
"в) за вчене звання:
професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового
окладу;
доцента, старшого наукового співробітника - у граничному
розмірі 25 відсотків посадового окладу;
г) за науковий ступінь:
доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового
окладу;
кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового
окладу.
Зазначені доплати встановлюються, якщо діяльність працівників
за профілем відповідає вченому званню або науковому ступеню";
3) у додатку 1 примітки виключити. ( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 790
( 790-2005-п ) від 22.08.2005; дію відновлено згідно з Постановою
КМ N 1244 ( 1244-2005-п ) від 21.12.2005 )

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 790
( 790-2005-п ) від 22.08.2005 )

3. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 8 травня
2001 р. N 488 ( 488-2001-п ) "Про умови оплати праці працівників
президії Національної академії наук та її апарату" (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 20, ст. 871; 2002 р., N 12, ст. 578)
викласти у такій редакції:
"4. Виплачувати працівникам доплати за вчене звання і
науковий ступінь, якщо їх діяльність за профілем відповідає
вченому званню або науковому ступеню:
1) за вчене звання:
професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового
окладу (ставки заробітної плати);
доцента, старшого наукового співробітника - у граничному
розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);
2) за науковий ступінь:
доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати);
кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати)".
4. Пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 19 грудня
2001 р. N 1708 ( 1708-2001-п ) "Про умови оплати праці працівників
апарату президій галузевих академій наук" (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 51, ст. 2304) викласти у такій редакції:
"5. Виплачувати працівникам доплати за вчене звання і
науковий ступінь, якщо їх діяльність за профілем відповідає
вченому званню або науковому ступеню:
1) за вчене звання:
професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового
окладу (ставки заробітної плати);
доцента, старшого наукового співробітника - у граничному
розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);
2) за науковий ступінь:
доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати);
кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати)".вгору