Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної [...]
Україна, Російська Федерація, Великобританія [...]; Меморандум, Міжнародний документ від 05.12.1994