Про запровадження ідентифікації та реєстрації свиней
Мінагрополітики України; Наказ, Положення, Форма типового документа [...] від 31.12.2004497
Документ z0103-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.03.2018, підстава z0154-18
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.12.2004 N 497
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 січня 2005 р.
за N 103/10383
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 639 ( z0154-18 ) від 01.12.2017 }
Про запровадження ідентифікації
та реєстрації свиней
{ Щодо змін додатково див. Наказ Міністерства
аграрної політики
N 51 ( v0051555-07 ) від 27.01.2007 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
аграрної політики
N 296 ( z0518-07 ) від 28.04.2007
N 954 ( z0008-08 ) від 27.12.2007 }
{ Щодо змін додатково див. Наказ Міністерства
аграрної політики
N 70 ( v0070555-10 ) від 19.02.2010 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 940-р ( 940-2012-р ) від 12.09.2012 }

На виконання Законів України "Про племінну справу у
тваринництві" ( 3691-12 ), "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ),
розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року
N 111-р ( 111-2004-р ) "Про заходи щодо реалізації пріоритетних
положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу
в 2004 році" Н А К А З У Ю:
1. Запровадити ідентифікацію та реєстрацію свиней.
2. Затвердити Положення про ідентифікацію та реєстрацію
свиней, що додається.
3. Організацію та виконання робіт щодо запровадження і
забезпечення функціонування системи ідентифікації та реєстрації
свиней покласти на державне підприємство "Агентство з
ідентифікації і реєстрації тварин" (Волков С.Ю.).
4. Державному підприємству "Агентство з ідентифікації і
реєстрації тварин" спільно з Інститутом свинарства УААН
(Рибалко В.П., за згодою), Українською корпорацією по виробництву
м'яса на промисловій основі "Тваринпром" (Гнатюк С.А., за згодою)
до 1 липня 2005 року підготувати пілотний проект та провести
дослідне впровадження системи ідентифікації та реєстрації свиней.
5. Визначити, що: суб'єкти господарювання, яким присвоєний відповідний статус
суб'єкта племінної справи у тваринництві із свинарства,
зобов'язані провести ідентифікацію та реєстрацію належного їм
поголів'я племінних свиней основного стада до 1 січня 2008 року; з 1 січня 2008 року продаж племінних свиней, народжених після
1 квітня 2007 року, на внутрішньому ринку та їх експорт
здійснюються за умови, що тварина ідентифікована та зареєстрована
в установленому порядку та за наявності відомості переміщення
тварин та реєстраційного свідоцтва свиней (для свиноматок і кнурів
основного стада); з 1 січня 2009 року переміщення свиней з господарства в
господарство, реалізація та забій тварин на м'ясо здійснюються за
умови, що тварини ідентифіковані в установленому порядку, та за
наявності відомості переміщення тварин. { Абзац четвертий пункту 5
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної
політики N 954 ( z0008-08 ) від 27.12.2007 } { Пункт 5 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 296
( z0518-07 ) від 28.04.2007 }
6. Установити, що: контроль за додержанням вимог системи ідентифікації та
реєстрації свиней при реалізації племінних свиней здійснюється
Головною державною племінною інспекцією та державними племінними
інспекціями областей і районів; контроль за додержанням вимог системи ідентифікації та
реєстрації свиней при будь-яких переміщеннях з господарства в
господарство, реалізацією та забоєм тварин на м'ясо, утилізацією
тварин здійснюється Державним департаментом ветеринарної медицини,
його територіальними органами і регіональними службами державного
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні
та транспорті.
7. Державному підприємству "Агентство з ідентифікації і
реєстрації тварин" забезпечити організацію: виготовлення (придбання) та постачання вушних бирок для
ідентифікації свиней та засобів для їх кріплення; виготовлення (придбання) та постачання бланків реєстраційних
свідоцтв свиней; виготовлення (придбання) та постачання бланків реєстраційних
карток та книг обліку тварин господарства.
8. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією (Микитюк Д.М.), Державному
департаменту ветеринарної медицини (Вербицький П.І.): довести наказ до відома Міністерства агропромислового
комплексу Автономної Республіки Крим, Головного управління
промисловості і сільського господарства Севастопольської міської
державної адміністрації, головних управлінь сільського
господарства і продовольства обласних державних адміністрацій,
управлінь ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим та
областях; до 1 жовтня 2005 року забезпечити приведення у відповідність
нормативно-правових актів Міністерства аграрної політики України
та Державного департаменту ветеринарної медицини до вимог
ідентифікації та реєстрації свиней.
9. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією, Державному департаменту
ветеринарної медицини, Міністерству агропромислового комплексу
Автономної Республіки Крим, Головному управлінню промисловості і
сільського господарства Севастопольської міської державної
адміністрації, головним управлінням сільського господарства і
продовольства обласних державних адміністрацій, управлінням
ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим та областях
спільно з державним підприємством "Агентство з ідентифікації і
реєстрації тварин" ужити заходів до інформування населення,
власників тварин та інших суб'єктів господарювання щодо
запровадження системи ідентифікації та реєстрації свиней.
10. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Зуб Г.І.), починаючи з 2005 року, передбачати кошти на проведення
ідентифікації та реєстрації свиней в межах загального обсягу
видатків, визначених Міністерству.
11. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією забезпечити подання в установленому
порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
12. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника Ю.Ф.
В.о. Міністра Ю.Я.Лузан

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
31.12.2004 N 497
(у редакції наказу
Міністерства аграрної
політики України
від 28.04.2007 N 296
( z0518-07 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 січня 2005 р.
за N 103/10383

ПОЛОЖЕННЯ
про ідентифікацію та реєстрацію свиней

1. Загальні положення
1.1. Положення визначає порядок проведення ідентифікації та
реєстрації свиней.
1.2. Положення є обов'язковим для всіх суб'єктів
господарювання - юридичних і фізичних осіб та негосподарюючих
суб'єктів - фізичних осіб, що є власниками свиней, займаються їх
розведенням, утриманням, торгівлею, транспортуванням, проводять
забій, утилізацію тварин, здійснюють ветеринарний контроль,
надають сервісні послуги у сфері тваринництва та проводять
виставки за їх участю.
1.3. Ідентифікації та реєстрації підлягають усі племінні
свині основного стада, що розводяться або утримуються на території
України. Тварини інших статево-вікових груп та товарні свині повинні
бути ідентифіковані за допомогою вушних бирок або татуювання при
їх переміщенні в інше господарство.
1.4. Ідентифікація та реєстрація свиней запроваджуються з
метою: одержання оперативної та надійної інформації про поголів'я
племінних свиней щодо статі, віку, породної належності та його
місцезнаходження з метою поліпшення управління і прогнозування
ринків продукції свинарства; охорони території України від заразних захворювань; контролю за санітарним станом виробництва і походженням
продукції свинарства; оптимізації запровадження планів ветеринарної медицини щодо
ветеринарного контролю, профілактики, лікування та ліквідації
інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб; контролю за переміщеннями свиней усередині країни та при їх
експорті та імпорті; забезпечення дотримання вимог законодавства з племінної
справи у тваринництві; оптимізації розробки і виконання селекційних програм,
організації технологічних систем у свинарстві, підвищення
достовірності інформації при сертифікації племінних (генетичних)
ресурсів; забезпечення візуальної ідентифікації кожної племінної
тварини в стаді.
1.5. Поняття, що вживаються у цьому Положенні, мають таке
значення: агент з ідентифікації та реєстрації тварин (далі - агент з
ідентифікації) - працівник державного підприємства "Агентство з
ідентифікації і реєстрації тварин" (далі - Агентство) або фізична
чи юридична особа, яка діє від імені державного підприємства
"Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" на підставі
агентської угоди; адміністратор Реєстру тварин - Агентство, що здійснює
ідентифікацію тварин, їх реєстрацію, ведення Реєстру тварин,
відповідає за збереження даних у Реєстрі тварин, приймає запити,
надає витяги з Реєстру тварин тощо, а також виконує інші функції,
передбачені цим Положенням; бирка - вушний знак установленого зразка з нанесеним
ідентифікаційним номером або номером господарства чи номером
населеного пункту, який використовується виключно для
ідентифікації визначеного виду тварин; відповідальна особа господарства - працівник підприємства, на
якого керівником покладено обов'язки здійснення комплексу робіт з
ідентифікації й обліку свиней в господарстві; витяг - документ, форма якого встановлюється держателем
Реєстру тварин. Витяг видається на запит будь-якої фізичної або
юридичної особи адміністратором Реєстру тварин і містить певний
обсяг інформації у залежності від категорії особи, яка подала
запит, та/або змісту запиту; власник - будь-яка фізична чи юридична особа, яка володіє,
користується та розпоряджається тваринами; господарство - будівлі, споруди, ферми на відкритому повітрі,
будь-яке місце на території країни, де перебувають, розводяться
або утримуються тварини, місця торгівлі, забою, утилізації,
штучного осіменіння, проведення виставок, місця літнього утримання
та інші місця зосередження тварин, які є об'єктом
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду; Держатель Реєстру тварин - Міністерство аграрної політики
України, яке забезпечує функціонування Реєстру тварин, визначає
порядок та умови користування даними Реєстру тварин та виконує
інші функції, передбачені цим Положенням; ідентифікаційний номер - індивідуальний номер, що
присвоюється племінній тварині основного стада, не змінюється
протягом її життя та є унікальним у межах одного виду тварин; ідентифікація - процес (робота) з ототожнення тварини шляхом
прикріплення бирок на вухо тварини або шляхом татуювання; інформаційна довідка - документ, який видається лише на
офіційний запит органів державної влади із зазначенням підстав для
такого запиту; книга обліку ідентифікованих тварин - документ установленої
форми, до якого вноситься інформація про тварину. Для племінної
тварини основного стада - щодо її походження, переміщення, забою,
утилізації, падежу тощо, для товарної тварини - щодо її
переміщення в порядку, установленому цим Положенням; переміщення - процес (дія), результатом якого є зміна
господарства, у якому перебуває тварина; Реєстр тварин - автоматизована інформаційно-аналітична
система збору, накопичення та обробки даних про ідентифікованих
тварин, їх переміщення, власників/утримувачів, господарства та їх
ветеринарно-санітарний стан тощо, яка забезпечує зберігання
інформації про тварин, надання такої інформації та її захист від
несанкціонованого доступу; реєстраційне свідоцтво свиней (далі - реєстраційне
свідоцтво) - документ установленої форми, виданий адміністратором
Реєстру тварин для племінних тварин основного стада (основні кнури
і свиноматки). Містить дані стосовно тварини, її переміщення,
власників/утримувачів, місцезнаходження, реєстрації у Реєстрі
тварин, стану здоров'я і є супровідним документом при будь-якому
переміщенні цих тварин; реєстрація - унесення до Реєстру тварин інформації про
ідентифікованих племінних тварин, переміщення тварин, про
власників/утримувачів, господарства та їх ветеринарно-санітарний
стан тощо, що здійснюється адміністратором Реєстру тварин; стадо - група тварин одного виду, яка складається з різних
статевих, вікових і виробничих груп або з однорідної групи тварин,
що сформована в господарстві для одержання певної продукції; тварина - будь-яка тварина виду свиней (Suidae); товарні свині - тварини, які не належать до племінних свиней; утримувач - будь-яка юридична чи фізична особа, яка постійно
або тимчасово володіє, користується та відповідає за тварин.
1.6. Ідентифікація та реєстрація племінних свиней основного
стада включає такі процеси: реєстрація господарства; оформлення замовлення на проведення ідентифікації і
реєстрації тварин; нумерація тварин шляхом прикріплення бирок з ідентифікаційним
номером; облік ідентифікованих тварин у книзі обліку тварин; реєстрація ідентифікованих тварин у Реєстрі тварин; оформлення і видачу реєстраційного свідоцтва свиней на
замовлення власника; реєстрація в Реєстрі тварин інформації про переміщення,
забій, падіж, утилізацію тварин тощо (змін у Реєстрі тварин).
1.7. Ідентифікація та реєстрація товарних свиней, які
належать суб'єктам господарювання, уключає такі процеси: реєстрація господарства; оформлення замовлення на проведення ідентифікації і
реєстрації тварин; нумерація тварин перед їх вибуттям з господарства шляхом
прикріплення бирок або нанесення татуювання з реєстраційним
номером господарства; реєстрація в Реєстрі тварин інформації про переміщення,
забій, падіж, утилізацію тварин тощо (змін у Реєстрі тварин).
1.8. Ідентифікація та реєстрація свиней, які належать
негосподарюючим суб'єктам - фізичним особам, включає такі процеси: нумерація тварин перед їх вибуттям з господарства шляхом
нанесення татуювання з номером населеного пункту (код КОАТУУ); облік переміщення тварин ведеться агентом з ідентифікації у
книзі обліку ідентифікованих тварин.
1.9. Агентство здійснює реєстрацію господарств у Реєстрі
тварин, розподіл ідентифікаційних номерів, замовлення у виробника
бирок, засобів для їх прикріплення, бланків реєстраційних
свідоцтв, книг обліку ідентифікованих тварин, реєстраційних
відомостей, відомостей переміщення тварин та забезпечує їх видачу
власникам/утримувачам, а також облік та контроль за їх
використанням, проводить реєстрацію ідентифікованих племінних
тварин у Реєстрі тварин, відстежує переміщення ідентифікованих
тварин.
2. Реєстрація господарств
2.1. Суб'єкти господарювання зобов'язані зареєструвати свої
господарства в Реєстрі тварин перед початком проведення
ідентифікації та реєстрації тварин. Для реєстрації господарства суб'єкт господарювання подає
Агентству через агента з ідентифікації заповнену реєстраційну
картку господарства (додаток 1).
2.2. Суб'єкти господарювання, які займаються торгівлею
тваринами, проводять забій, утилізацію та виставки з участю
тварин, реєструють місця торгівлі, виставок, забою, утилізації та
інші місця зосередження тварин у Реєстрі тварин з моменту
надходження до них першої ідентифікованої та зареєстрованої в
установленому порядку тварини. Указані місця підлягають реєстрації
як господарства відповідно до вимог цього Положення. Для проведення реєстрації суб'єкти господарювання подають
(надсилають) Агентству реєстраційну картку господарства через
агента з ідентифікації. Разом з реєстраційною карткою господарства суб'єкт
господарювання повинен подати до Агентства довідку про
ветеринарно-санітарний стан господарства, видану державною
установою ветеринарної медицини, та звіт про наявність поголів'я
свиней у господарстві щодо статево-вікових груп на останню звітну
дату. У разі зміни ветеринарно-санітарного стану господарства
суб'єкт господарювання повинен протягом семи днів подати до
Агентства відповідну довідку про ветеринарно-санітарний стан
господарства.
2.3. У разі, якщо суб'єкт господарювання є
власником/утримувачем кількох господарств, дані подаються окремо
щодо кожного господарства, де перебувають тварини, і реєструються
окремо за місцезнаходженням тварин.
2.4. Агентство вносить дані реєстраційної картки господарства
до Реєстру тварин і надсилає суб'єктам господарювання повідомлення
про реєстрацію господарства в Реєстрі тварин та присвоєння
господарству реєстраційного номера в Реєстрі тварин. У разі зміни даних про власника/утримувача чи господарство
суб'єкти господарювання повинні в триденний термін подати
Агентству через агента з ідентифікації заяву про внесення змін до
Реєстру тварин (додаток 2) та нову реєстраційну картку
господарства.
3. Ідентифікація тварин
3.1. Для проведення ідентифікації та реєстрації тварин
суб'єкт господарювання подає письмове замовлення на проведення
ідентифікації та реєстрації тварин (додаток 3) установленої форми. Замовлення на проведення ідентифікації та реєстрації тварин
за підписом власника або вповноваженої ним особи подається
Агентству через агента з ідентифікації.
3.2. Племінні свині, що утримуються в господарстві, повинні
бути ідентифіковані за допомогою двох пар бирок відповідного
зразка для ідентифікації племінних свиней (додаток 4 ( za518-07 ),
які прикріплюються на кожне вухо тварини, при її переведенні до
основного стада, але не пізніше, ніж тварина залишить господарство
в разі продажу. Бирки не знімаються протягом усього життя тварини. На обох
бирках указується один і той самий ідентифікаційний номер, який
дає змогу індивідуально ідентифікувати кожну племінну тварину, та
логотип Агентства. Спосіб прикріплення бирок визначається
Агентством. Ідентифікаційний номер, нанесений на бирці, складається з
13 символів і має таку структуру: - зворотний бік (вхідна частина) містить такі позиції: 1, 2 - літерний код країни, де тварину ідентифіковано,
відповідно до ISO3166; 3, 4 - цифровий код області, де проводилась ідентифікація
тварини; - лицьовий бік (порожниста частина) містить такі позиції: 5-13 - останні дев'ять цифр ідентифікаційного номера тварини,
з яких п'ять останніх цифр - робочий номер тварини.
3.3. Товарні свині повинні бути ідентифіковані номером
господарства до їх вибуття з господарства за допомогою бирок
відповідного зразка для ідентифікації товарних свиней (додаток 4
( za518-07 ) або татуювання. Номер, нанесений на бирці, є реєстраційним номером
господарства у Реєстрі тварин, складається з 10 символів і має
таку структуру: - зворотний бік (вхідна частина) містить такі позиції: 1, 2 - літерний код країни, де тварину ідентифіковано,
відповідно до ISO3166; 3, 4 - цифровий код області, де проводилась ідентифікація
тварини; - лицьовий бік (порожниста частина) містить такі позиції: 5-10 - порядковий номер господарства в області. Офіційний колір бирки для ідентифікації свиней - жовтий.
3.4. У разі ідентифікації товарних свиней за допомогою бирок
при їх вибутті з господарства для забою або утилізації тварини
ідентифікуються однією парою бирок, в інших випадках вибуття вони
ідентифікуються двома парами бирок.
3.5. Ідентифікація товарних свиней шляхом татуювання
реєстраційного номера господарства проводиться на верхній третині
зовнішньої поверхні стегна у два ряди (верхній рядок - літерний
код країни та цифровий код області, нижній - порядковий номер
господарства в області) або на обох вухах тварини (на правому вусі
літерний код країни та цифровий код області, на лівому -
порядковий номер господарства в області). Реєстраційний номер господарства повинен бути витатуйований у
спосіб, можливий для читання. Висота знаків татуювання повинна
становити не менше 10 мм.
3.6. Розподіл ідентифікаційних номерів для ідентифікації
племінних тварин господарств, видача бирок і засобів для їх
прикріплення проводяться Агентством на підставі замовлення
власника/утримувача. Суб'єкт господарювання - власник/утримувач - повинен вести в
установленому порядку облік отриманих бирок і використовувати їх
виключно для ідентифікації тварин, що йому належать чи утримуються
в його господарстві.
3.7. Ідентифікацію племінних свиней у господарстві починають
з нумерації наявного батьківського поголів'я, призначеного для
відтворення стада. Ідентифікацію племінних свиней, призначених для реалізації,
проводять до їх вибуття з господарства. У разі, якщо до запровадження системи ідентифікації та
реєстрації тварин відповідно до цього Положення існувала інша
система їх нумерації, при ідентифікації племінних тварин основного
стада раніше присвоєний тварині індивідуальний номер повинен бути
збережений в записах у документах з ведення племінного обліку та
поєднаний з ідентифікаційним номером, присвоєним у порядку,
установленому цим Положенням.
3.8. Власник/утримувач - суб'єкт господарювання може
проводити ідентифікацію тварин самостійно (за винятком тварин,
імпортованих з інших країн) або запрошувати для цього агента з
ідентифікації.
3.9. Для реєстрації племінних тварин у Реєстрі тварин
власник/утримувач заповнює реєстраційну відомість свиней
(додаток 5), де вказуються дані власника тварини, про тварину, її
походження, стан здоров'я та епізоотичний статус господарства.
3.10. Ідентифікацію тварин, які належать негосподарюючим
суб'єктам - фізичним особам, проводить агент з ідентифікації.
Перед вибуттям тварини з господарства власник повинен звернутися
до агента з ідентифікації. Агент з ідентифікації ідентифікує
тварину в залежності від причини її вибуття шляхом татуювання
номером населеного пункту та заповнює відомість переміщення
тварин.
3.11. Власник/утримувач може не ідентифікувати тварин, якщо
він утримує їх для власних потреб.
3.12. Ідентифікація імпортованих тварин проводиться виключно
агентом з ідентифікації. Для реєстрації імпортованих тварин у Реєстрі тварин
власник/утримувач заповнює реєстраційну картку свині (додаток 6),
де, окрім даних про тварину та її походження, указуються дані
країни-імпортера та ідентифікаційний номер тварини (за наявності),
присвоєний у країні походження.
3.13. Якщо тварину імпортовано і вона ідентифікована двома
вушними бирками з нанесеними індивідуальними ідентифікаційними
номерами згідно з існуючою в країні походження офіційною системою
ідентифікації та реєстрації даного виду тварин, заміна бирок не
проводиться і тварина зберігає свої початкові вушні бирки з
ідентифікаційним номером, присвоєним в країні походження. Власник/утримувач зобов'язаний у встановленому цим Положенням
порядку здійснити дії щодо реєстрації тварини в Реєстрі тварин.
3.14. Якщо тварину імпортовано з країни, де відсутня офіційна
система ідентифікації та реєстрації, вона повинна бути
ідентифікована та зареєстрована в установленому цим Положенням
порядку в термін, що не перевищує 30 днів з моменту прибуття
тварини в господарство призначення.
3.15. Якщо господарством призначення тварини, що
імпортується, є бойня чи м'ясокомбінат та тварина буде забита
протягом 30 днів з моменту її імпорту, ідентифікація тварини не
проводиться.
3.16. Після ідентифікації племінної тварини шляхом
прикріплення бирок на обидва вуха власник/утримувач зобов'язаний
внести інформацію про тварину до книги обліку ідентифікованих
тварин (для суб'єктів господарювання - юридичних та фізичних осіб)
(додаток 7), у встановленому порядку зареєструвати у Реєстрі
тварин та за необхідності отримати на неї реєстраційне свідоцтво.
3.17. Якщо одну з бирок, прикріплених на вухо тварини, було
втрачено чи пошкоджено таким чином, що номер, нанесений на ній, не
читається, власник/утримувач зобов'язаний терміново замовити в
Агентстві дублікат бирки з тим самим номером і після її отримання
прикріпити на вухо тварини. Пошкоджена бирка при цьому знімається
власником/утримувачем і утилізується таким чином, щоб унеможливити
її повторне використання.
3.18. Якщо обидві бирки, прикріплені на вуха племінної
тварини, були втрачені чи пошкоджені таким чином, що
ідентифікаційний номер на обох бирках не читається,
власник/утримувач зобов'язаний терміново ізолювати цю тварину та
звернутися до агента з ідентифікації, який проводить звірку
ідентифікаційних номерів на бирках інших тварин господарства з
книгою обліку ідентифікованих тварин для встановлення
ідентифікаційного номера тварини, бирки якої були пошкоджені чи
втрачені. Після встановлення тотожності тварини власник/утримувач
повинен замовити в Агентстві шляхом заповнення замовлення на
дублікати бирок та ідентифікаційних документів (додаток 8) через
агента з ідентифікації дублікати бирок з тими самими
ідентифікаційними номерами і після їх отримання прикріпити на
обидва вуха тварини. Пошкоджені бирки при цьому знімаються і
утилізуються власником/утримувачем таким чином, щоб унеможливити
їх повторне використання. При неможливості встановлення тотожності тварини в разі, якщо
обидві бирки були втрачені чи загублені у декількох тварин
відразу, агентом з ідентифікації проводиться повторна
ідентифікація цих тварин після відповідного рішення спеціаліста
державної установи ветеринарної медицини про призначення тварини.
3.19. Якщо втрата чи пошкодження однієї чи обох бирок
відбулися на м'ясокомбінаті, бойні чи ветсанзаводі, заміна бирок
не відбувається і тварина відправляється на забій чи утилізацію
після відповідного рішення спеціаліста державної установи
ветеринарної медицини про призначення тварини.
3.20. У разі втрати власником/утримувачем бирок, які не були
прикріплені на вуха тварини, власник/утримувач після встановлення
факту втрати та проведення звірки залишку бирок з використаними
бирками зобов'язаний повідомити про втрату Агентство та вказати
номери втрачених бирок.
3.21. У разі втрати або пошкодження бирки, якою було
ідентифіковано тварину, завезену з іншої країни, Агентство на
замовлення власника/утримувача видає дублікат бирки, на який
нанесено ідентифікаційний номер тварини, присвоєний тією країною,
де тварина була ідентифікована.
4. Облік тварин у господарстві
4.1. Суб'єкти господарювання зобов'язані вести своєчасний
облік усіх племінних тварин основного стада та племінних тварин,
які переміщуються. Облік тварин у господарствах суб'єктів господарювання -
юридичних осіб ведеться власником/утримувачем або відповідальною
особою господарства.
4.2. Облік переміщення ідентифікованих тварин у господарствах
негосподарюючих суб'єктів - фізичних осіб ведеться агентом з
ідентифікації, що здійснює свою діяльність на території, де
розташоване господарство. Агент з ідентифікації веде облік переміщення ідентифікованих
тварин, що належать фізичним особам, у кожному населеному пункті
окремо.
4.3. Облік ведеться на паперових носіях шляхом ведення книги
обліку ідентифікованих тварин (для суб'єктів господарювання) і
книги обліку ідентифікованих тварин (для негосподарюючих
суб'єктів - фізичних осіб) (додаток 9) або в електронному форматі,
наданому Агентством. Інформація з обліку тварин зберігається
щонайменше 3 роки від дня останнього вибуття тварини з
господарства.
4.4. До книги обліку ідентифікованих тварин суб'єктів
господарювання вносяться такі дані: про господарство - місцезнаходження господарства, його назва,
реєстраційний номер господарства в Реєстрі тварин, вид тварин, що
в ньому утримуються, та вид (напрям) діяльності; про тварин - дата ідентифікації, ідентифікаційний номер,
стать, код і назва породи, дані про народження, походження
(ідентифікаційні номери, коди і назви порід матері і батька),
серія та номер реєстраційного свідоцтва (за наявності); про переміщення тварин: у разі прибуття тварин у господарство - ідентифікаційний
номер тварини, реєстраційний номер, назва та місцезнаходження
господарства, з якого прибула тварина, дата та причина прибуття; у
разі імпорту - назва країни імпорту тварини; у разі вибуття тварини - реєстраційний номер, назва та
місцезнаходження господарства, до якого вибуває тварина, дата та
причина вибуття; дата та причина забою, загибелі (падежу),
утилізації тварини; у разі експорту - назва країни експорту
тварини.
4.5. До книги обліку ідентифікованих тварин негосподарюючих
суб'єктів - фізичних осіб уносяться такі дані: про населений пункт - місцезнаходження, сільська
(селищна)/міська рада, назва, вид тварин, що в ньому утримуються; дата ідентифікації; про власника тварини - П.І.Б., ідентифікаційний код,
місцезнаходження; про тварин - номер, яким тварину ідентифіковано (номер
населеного пункту згідно з КОАТУУ), стать, код породи; про переміщення тварин: у разі прибуття тварин в господарство - номер тварини,
реєстраційний номер, назва та місцезнаходження господарства, з
якого прибула тварина, дата та причина прибуття; у разі імпорту -
назва країни імпорту тварини; у разі вибуття тварини - реєстраційний номер, назва та
місцезнаходження господарства, до якого вибуває тварина, дата та
причина вибуття; дата та причина забою, загибелі (падежу),
утилізації тварини; у разі експорту - назва країни експорту
тварини.
4.6. Записи в книзі обліку ідентифікованих тварин проводяться
відразу ж після ідентифікації тварини або її переміщення
українською мовою, чітким почерком. Необхідні виправлення
здійснюють тільки чітким закресленням попередньої інформації.
4.7. Лікар ветеринарної медицини, що проводить обстеження і
лікування тварин чи під контролем якого перебуває господарство,
повинен під час відвідування господарства розписуватися в книзі
обліку ідентифікованих тварин для суб'єктів господарювання,
зазначаючи своє прізвище, дату відвідування, перелік і результати
досліджень, обробок і лікувальних заходів.
4.8. Власник/утримувач - суб'єкт господарювання зобов'язаний
здійснювати періодичну інвентаризацію ідентифікованого племінного
поголів'я свиней в господарстві та подавати щороку Агентству звіт
про наявність ідентифікованого та зареєстрованого поголів'я свиней
в господарстві (додаток 10) (далі - звіт) за встановленою формою. Звіт подається при початковій реєстрації господарства в
Реєстрі тварин разом з реєстраційною карткою та щороку за станом
на 1 січня за минулий рік до 1 березня поточного року. У разі ліквідації, створення нового або реорганізації
господарства звіт подається за даними останньої інвентаризації
протягом 10 днів після її проведення. Разом зі звітом подається довідка державної установи
ветеринарної медицини про ветеринарно-санітарний стан
господарства, терміни та результати проведення діагностичних
досліджень, профілактичних щеплень та ветеринарних обробок тварин
господарства, яка засвідчується підписом відповідального
спеціаліста і штампом чи печаткою державної установи ветеринарної
медицини.
5. Реєстрація племінних свиней у Реєстрі тварин
5.1. Після ідентифікації племінних тварин власник/утримувач
зобов'язаний зареєструвати їх у Реєстрі тварин та за необхідності
отримати на них реєстраційне свідоцтво свині (додаток 11). Для
цього він самостійно або з допомогою агента з ідентифікації
заповнює реєстраційну відомість свиней або реєстраційну картку
свині (для імпортованих тварин), за винятком даних про стан
здоров'я тварини. Реєстрація товарних свиней та свиней на відгодівлі в Реєстрі
тварин не відбувається.
5.2. Реєстраційна відомість містить дані: про господарство, де тварина ідентифікована; про тварину; про генетичне походження тварини; про стан здоров'я тварини.
5.3. Заповнення реєстраційної відомості Кличку тварини вказують лише за її наявності. У коді породи тварини вказують відповідно цифрові коди порід
матері і батька даної тварини. У разі, якщо мати чи батько вже є
помісними, то до коду породи ідентифікованої тварини вносять
цифрові коди за материнською лінією того чи іншого предка. При
виведенні нових порід (типів) свиней код породи ідентифікованої
тварини вказують згідно з присвоєним даній породі (типу) за
затвердженою програмою. Дані про породу вказують відповідно до класифікатора порід і
типів свиней, що розводяться в Україні (додаток 12). Заповнюючи реєстраційну відомість свиней щодо походження
тварин, агент з ідентифікації чи власник/утримувач тварин повинен
застосовувати дані форм племінного обліку, що ведуться в
господарстві.
5.4. Для заповнення даних про стан здоров'я тварин
власник/утримувач звертається до державної установи ветеринарної
медицини, під контролем якої перебуває господарство, у якому
утримуються тварини. Спеціаліст державної установи ветеринарної
медицини в триденний термін після звернення власника/утримувача
вносить дані про стан здоров'я тварин та епізоотичний стан
господарства до реєстраційної відомості свиней або реєстраційної
картки свині (для імпортованих тварин), засвідчує їх своїм
підписом і штампом чи печаткою державної установи ветеринарної
медицини та повертає власнику/утримувачу. Заповнена реєстраційна відомість свиней або реєстраційна
картка свині в триденний термін надсилається власником/утримувачем
до Агентства через агента з ідентифікації.
5.5. Агентство вносить інформацію про племінну тварину до
Реєстру тварин. Датою реєстрації племінної тварини в Реєстрі тварин
уважається дата внесення інформації про племінну тварину до
Реєстру тварин. Після реєстрації племінної тварини в Реєстрі тварин Агентство
надсилає власнику/утримувачу реєстр ідентифікованих і
зареєстрованих свиней (додаток 13).
5.6. Унесення до Реєстру тварин даних про переміщення
товарних свиней та свиней на відгодівлі відбувається після
надходження до Агентства інформації про вибуття/прибуття тварини
з/до господарства.
6. Оформлення, видача та обіг
реєстраційного свідоцтва
6.1. Реєстраційне свідоцтво свиней видається на племінних
свиней основного стада на замовлення власника/утримувача.
6.2. Реєстраційне свідоцтво є обов'язковим документом, який
повинен супроводжувати племінних свиней основного стада при їх
переміщенні, крім випадків, коли перше переміщення тварини
відбувається з метою її забою (утилізації) або експорту. Якщо першим переміщенням ідентифікованої і зареєстрованої у
встановленому порядку племінної тварини є її переміщення на забій
(утилізацію) або експорт, реєстраційне свідоцтво
власником/утримувачем не замовляється.
6.3. Для отримання реєстраційного свідоцтва свиней
власник/утримувач заповнює та надсилає до Агентства замовлення на
видачу реєстраційних свідоцтв свиней (додаток 14) на племінних
тварин основного стада, які вже ідентифіковані та зареєстровані в
Реєстрі тварин.
6.4. Агентство після одержання замовлення на видачу
реєстраційних свідоцтв свиней уносить інформацію до Реєстру
тварин, здійснює оформлення реєстраційного свідоцтва свиней та
видає його власнику/утримувачу.
6.5. Реєстраційне свідоцтво видається на племінну тварину
(свиноматку, кнура) основного стада, яка була ідентифікована в
установленому порядку, у тому числі імпортовану для розведення, на
замовлення власника/утримувача.
6.6. Термін дії реєстраційного свідоцтва є безстроковим.
6.7. Усі записи в реєстраційному свідоцтві та відомості про
тварину, що вносяться до нього, виконуються українською мовою, за
винятком коду країни, де тварину ідентифіковано. Цифрова
інформація вноситься до реєстраційного свідоцтва арабськими
цифрами. Лицьова сторінка реєстраційного свідоцтва заповнюється
Агентством після реєстрації тварини в Реєстрі тварин.
6.8. Лицьова сторінка реєстраційного свідоцтва містить поля з
такими реквізитами: назва документа, його серія та номер; дані про тварину - робочий (п'ять останніх цифр
ідентифікаційного номера) та ідентифікаційний номери, кличка (за
наявності), дата народження, код статі, код та назва породи; дані про генетичне походження тварин - ідентифікаційні
(індивідуальні) номери, клички (за наявності), коди та назви порід
матері і батька; дані про власника тварини: - реєстраційний номер господарства, де тварину
ідентифіковано, у Реєстрі тварин, ідентифікаційний код (для
юридичних осіб - код за ЄДРПОУ, для фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності - код за ДРФО, найменування суб'єкта
господарювання, місцезнаходження господарства); - реєстраційний номер господарства, де тварина народилася, у
Реєстрі тварин, ідентифікаційний код (для юридичних осіб - код за
ЄДРПОУ, для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності -
код за ДРФО), найменування суб'єкта господарювання,
місцезнаходження господарства; якщо тварина імпортована, то
вказується назва країни походження тварини; дані про заповнення реєстраційного свідоцтва - дата
заповнення та назва Агентства. Ідентифікаційні (індивідуальні) номери, коди і назви порід
матері і батька вказуються у тому разі, якщо інформація в
реєстраційній відомості надана відповідно до пункту 5.3 цього
Положення. На лицьовій сторінці реєстраційного свідоцтва відводиться
місце для нанесення штрих-коду, який містить інформацію про
ідентифікаційний номер, код породи, код статі, дату народження
тварини. Записи лицьової сторінки засвідчуються підписом керівника
Агентства та його печаткою. Лицьова сторінка реєстраційного свідоцтва заповнюється
виключно Агентством після реєстрації тварини в Реєстрі тварин. У разі, якщо спеціалістом державної установи ветеринарної
медицини, під контролем якого перебуває господарство, було
прийнято рішення про утилізацію (знищення) тварини, то в поле
"Особливі відмітки" спеціалістом уносяться записи про причину
утилізації (знищення) тварини та дата внесення запису, які
засвідчуються підписом спеціаліста та печаткою державної установи
ветеринарної медицини.
6.9. На другій та третій сторінках записи щодо переліку
щеплень, ветеринарного контролю та лабораторних досліджень
проводяться відповідальною за це особою господарства та
засвідчуються офіційним лікарем ветеринарної медицини.
6.10. На четвертій сторінці вносяться дані про всі
переміщення, забій, падіж (загибель), утилізацію тварини. Ці записи вносяться власником/утримувачем або відповідальною
особою господарства. Записи здійснюються як від руки (друкованими
літерами), так і з використанням персонального комп'ютера чи
друкарської машинки та засвідчуються підписом власника/утримувача
та печаткою.
6.11. Видача реєстраційного свідоцтва здійснюється особисто
власнику/утримувачу або його вповноваженому представникові
Агентством через агента з ідентифікації в 14-денний термін після
отримання реєстраційної відомості свиней або замовлення на видачу
реєстраційних свідоцтв свиней.
6.12. Обмін реєстраційного свідоцтва та видача нового
проводиться у разі, якщо: власником/утримувачем були встановлені розбіжності в записах
реєстраційного свідоцтва із записами книги обліку ідентифікованих
тварин; реєстраційне свідоцтво стало не придатним для користування.
6.13. У разі втрати реєстраційного свідоцтва здійснюються
оформлення та видача нового реєстраційного свідоцтва з римською
цифрою II - видане повторно. Утраченими вважаються реєстраційні
свідоцтва, які загублені, викрадені тощо.
6.14. У разі виявлення помилок у реєстраційному свідоцтві,
його пошкодження або втрати власник/утримувач або вповноважена
особа повинні протягом 7 днів після його одержання або
встановлення факту пошкодження чи втрати звернутися через агента з
ідентифікації із заявою про внесення змін до Реєстру тварин та/або
видачу нового реєстраційного свідоцтва. Заява встановленої форми
подається відповідно до цього Положення. Агентство після отримання заяви про виявлені помилки
перевіряє відповідну інформацію в Реєстрі тварин і в разі
підтвердження помилок уносить зміни до Реєстру тварин відповідно
до цього Положення.
6.15. Оформлення та видача нового реєстраційного свідоцтва
замість зіпсованого, пошкодженого або втраченого проводиться
Агентством у 14-денний термін з моменту отримання від
власника/утримувача заяви та реєстраційного свідоцтва (у разі його
пошкодження), яке підлягає обміну. Четверта сторінка нового реєстраційного свідоцтва, яке
видається в обмін чи замість втраченого, містить дані про всі
здійснені раніше переміщення тварини. Записи про переміщення
вносяться Агентством і засвідчуються підписом керівника та
печаткою. Після видачі нового реєстраційного свідоцтва знайдене
втрачене реєстраційне свідоцтво є недійсним і власник/утримувач чи
будь-яка особа зобов'язані повернути його Агентству через агента з
ідентифікації для знищення.
6.16. Якщо втрата чи пошкодження реєстраційного свідоцтва
відбулися на м'ясокомбінаті, бойні чи ветсанзаводі, його заміна не
проводиться. Відповідальна особа останнього повинна здійснити дії
щодо встановлення тотожності тварини, а офіційний лікар
ветеринарної медицини, за яким закріплене дане підприємство, -
прийняти рішення стосовно подальших дій з даною твариною. Власник чи відповідальна особа підприємства повинні
повідомити про факт утрати Агентство.
7. Переміщення тварин
7.1. Супровідними документами на переміщення племінних свиней
основного стада є оформлена відомість переміщення тварин
(додаток 15) та реєстраційне свідоцтво (крім випадків першого
переміщення тварини, що відбувається з метою експорту тварини або
її забою /утилізації/), на переміщення товарних свиней - відомість
переміщення товарних свиней (додаток 16). Власник/утримувач має право на переміщення тварини лише в
разі, якщо тварина ідентифікована згідно з розділом 3 цього
Положення, та за наявності супровідних документі на тварину.
7.2. У разі вибуття тварини з господарства власник/утримувач
зобов'язаний: суб'єкт господарювання: для племінних тварин - отримати реєстраційне свідоцтво (для
племінних тварин основного стада), перед вибуттям тварини внести
дані про вибуття до книги обліку ідентифікованих тварин,
реєстраційного свідоцтва (для племінних тварин основного стада) та
заповнити два примірники відомості переміщення тварин ; разом з реєстраційним свідоцтвом (для племінних тварин
основного стада) та заповненими примірниками відомості переміщення
тварин звернутися до державної установи ветеринарної медицини для
отримання в установленому порядку ветеринарних документів; у момент вибуття тварини з господарства перевірити наявність
прикріплених на тварині бирок, відповідність ідентифікаційних
номерів на бирках даним реєстраційного свідоцтва (для племінних
тварин основного стада) та відомості переміщення тварин і передати
фізичній чи юридичній особі, до господарства якої вибуває тварина,
або перевізнику реєстраційне свідоцтво (для племінних тварин
основного стада) та другий примірник відомості переміщення тварин; для товарних тварин - заповнити чотири примірники відомості
переміщення товарних свиней; разом із заповненими примірниками відомості переміщення
звернутися до державної установи ветеринарної медицини для
отримання в установленому порядку ветеринарних документів; у момент вибуття тварини з господарства перевірити наявність
прикріплених на тварині бирок або татуювання, відповідність
номерів на бирках або татуюванні та кількості тварин у групі даним
відомості переміщення і передати фізичній чи юридичній особі, до
господарства якої вибуває тварина, або перевізнику третій та
четвертий примірники відомості переміщення товарних свиней. Перший примірник відомості переміщення власник зберігає у
себе, другий не пізніше 3 днів після вибуття тварини з
господарства надсилається до Агентства через агента з
ідентифікації. Негосподарюючий суб'єкт - фізична особа: звернутися до агента з ідентифікації, який має ідентифікувати
тварину та заповнити на неї відомість переміщення товарних свиней; разом з відомістю переміщення звернутися до державної
установи ветеринарної медицини для отримання в установленому
порядку ветеринарних документів;

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »