Документ z0119-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.02.2018, підстава - z0099-18

__________
* Крім лабіринтиту (дозволяються заняття шахами та шашками).
** Крім хронічних середніх отитів.

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 4706 від 10.11.2017}
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
17.01.2015 № 67


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 січня 2015 р.
за № 119/26564

ПОРЯДОК
наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневого режиму навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл

І. Наповнюваність груп і тижневий режим навчально-тренувальної роботи відділень з олімпійських та неолімпійських видів спорту

1. У дитячо-юнацьких спортивних школах розвиваються види спорту, що визнані в Україні, за наявності навчальних програм з видів спорту, затверджених в установленому законодавством порядку.

2. Норми тижневого режиму навчально-тренувальної роботи і наповнюваності груп відділень з олімпійських видів спорту комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дитячо-юнацьких спортивних шкіл з видів спорту, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву визначаються згідно з додатком 1 до цього Порядку.

3. Норми тижневого режиму навчально-тренувальної роботи і наповнюваності груп відділень з неолімпійських видів спорту комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дитячо-юнацьких спортивних шкіл з видів спорту визначаються згідно з додатком 2 до цього Порядку.

У спортивних школах, які мають у своїй структурі відділення з видів спорту, що знаходяться в населених пунктах сільської та гірської місцевості, та спортивних школах, що знаходяться в населених пунктах сільської та гірської місцевості, при здійсненні набору до груп початкової підготовки кількість вихованців може бути менше до 50% від встановлених норм.

{Пункт 3 розділу I доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4706 від 10.11.2017}

4. Інші нормативи та вимоги залежно від видів спорту визначаються відповідно до навчальних програм з видів спорту, затверджених в установленому законодавством порядку.

5. Зарахування (переведення) вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - спортивні школи) до групи відповідно до років навчання або наступного етапу (групи) здійснюється наказом керівника спортивної школи на підставі виконаних ними контрольних нормативів із загальнофізичної і спеціальної підготовки та з урахуванням медичної довідки про стан здоров'я.

6. Строки здачі контрольних нормативів з видів спорту затверджуються наказом керівника спортивної школи з урахуванням кліматичних умов для літніх та зимових видів спорту.

7. Вихованці, які не виконали вимоги із спортивної підготовки та контрольні нормативи для зарахування (переведення) на наступний рік навчання або етап підготовки, за рішенням тренерської ради можуть продовжити повторно навчання в групі того самого року (етапі) не більше одного року.

{Пункт 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4706 від 10.11.2017}

8. Враховуючи особливості та специфіку виду спорту, можливості кожної спортивної школи, кількість вихованців у групах спеціалізованої підготовки та групах підготовки до вищої спортивної майстерності може бути збільшено на 1 - 5 осіб, а в командних ігрових видах спорту - в два рази від норм наповнюваності груп, визначених в додатках 1, 2 до цього Порядку.

{Пункт 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4706 від 10.11.2017}

9. До груп початкової підготовки та базової підготовки першого - третього року навчання в окремих випадках за рішенням тренерської ради можуть зараховуватися діти на 1 - 2 роки молодші, які мають певні здібності, за наявності медичної довідки про стан здоров'я з визначенням рекомендацій щодо занять будь-яким видом спорту.

{Пункт 9 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4706 від 10.11.2017}

10. До груп підготовки четвертого - п’ятого року навчання, груп спеціальної підготовки та груп підготовки до вищої спортивної майстерності можуть зараховуватися вихованці на 1 - 2 роки молодші за умови виконання ними вимог, визначених навчальними програмами з видів спорту за наявності медичної довідки про стан здоров'я, та рішенням тренерської ради.

{Пункт 10 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4706 від 10.11.2017}

11. До груп відділень з видів спорту в окремих випадках за рішенням тренерської ради можуть зараховуватися діти за віком, що перевищує мінімальний, мають відповідні фізичні дані, здібності та рівень фізичної підготовленості, з урахуванням виконання контрольних нормативів загальної та спеціальної фізичної підготовки, визначених для групи (етапу) підготовки.

12. У разі об'єднання в одну групу вихованців різних за віком і спортивною підготовленістю різниця в рівні їх спортивної майстерності не повинна перебільшувати одного спортивного розряду та/або спортивного звання з урахуванням специфіки виду спорту.

13. За наявності у складі групи спеціалізованої підготовки або групи підготовки до вищої спортивної майстерності вихованців, які входять до складу національної збірної команди України з видів спорту, затвердженого наказом Мінмолодьспорту, тижневий режим навчально-тренувальної роботи може бути збільшено до 36 годин. У цьому разі тренер-викладач працює з групою за встановленим для цієї групи тижневим навантаженням, а з вихованцями, які увійшли до основного, кандидатського або резервного складу збірної команди України, окремо допрацьовує години, кількість яких йому додатково визначається керівництвом спортивної школи. Залежно від рівня спортивної підготовленості інші вихованці цієї групи також можуть залучатися до навчально-тренувальної роботи із збільшенням тижневого навантаження з дозволу лікаря та у разі відсутності медичних протипоказань.

{Пункт 13 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4706 від 10.11.2017}

14. У видах спорту залежно від складності та особливості організації навчально-тренувальної роботи, крім основного тренера-викладача, до одночасної роботи із спортсменами навчальної групи можуть залучатися тренери-викладачі із суміжних видів спорту та хореографії в межах кількості годин тижневого режиму навчально-тренувальної роботи для навчальних груп:

{Абзац перший пункту 14 розділу I в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 4706 від 10.11.2017}

в олімпійських видах спорту: в біатлоні, веслувальному слаломі, гімнастиці спортивній, гімнастиці художній, гірськолижному спорті, легкій атлетиці (види багатоборства), лижному двоборстві, плаванні синхронному, стрибках у воду, стрибках на батуті, стрибках на лижах з трампліна, сноуборді, сучасному п'ятиборстві, триатлоні, фігурному катанні на ковзанах, фрістайлі;

в неолімпійських видах спорту: в спортивній акробатиці, спортивних танцях, спортивній аеробіці, акробатичному рок-н-ролі, естетичній гімнастиці, черліденгу, фітнесі, воднолижному спорті, підводному спорті, спортивному орієнтуванні.

Розмір їх тижневого навантаження не повинен перевищувати 100 відсотків встановленого навантаження основного тренера-викладача, а в сучасному п'ятиборстві - 150 відсотків.

У групах спеціалізованої підготовки та підготовки до вищої спортивної майстерності в ігрових командних видах спорту (американський футбол, баскетбол, бейсбол, водне поло, волейбол, гандбол, регбі, регбіліг, софтбол, футбол, футзал, хокей з шайбою, хокей на траві) може передбачатися одночасна робота двох тренерів-викладачів (крім спеціалізованих класів) у межах встановленого режиму для навчальної групи.

{Абзац п'ятий пункту 14 розділу I в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 4706 від 10.11.2017}

II. Наповнюваність груп і тижневий режим навчально-тренувальної роботи відділень з видів спорту інвалідів

1. У дитячо-юнацьких спортивних школах для інвалідів, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах для інвалідів паралімпійського та дефлімпійського резерву, дитячо-юнацьких спортивних школах, де є відділення (спортсмени) з видів спорту інвалідів розвивають види спорту, що визнані в Україні.

{Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4706 від 10.11.2017}

2. Для зарахування дітей-інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату, з вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку в дитячо-юнацьку спортивну школу для інвалідів, спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу для інвалідів паралімпійського та дефлімпійського резерву, дитячо-юнацьких спортивних школах, де є відділення (спортсмени) з видів спорту інвалідів необхідно надати медичну довідку про стан здоров'я від лікаря-педіатра, лікаря-отоларинголога, лікаря-офтальмолога, лікаря-невропатолога, лікаря-психіатра (дитячого), лікаря з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, а також з метою виключення патологічних відхилень з боку серцево-судинної системи та визначення максимального рівня фізичного навантаження необхідно провести ЕКГ-дослідження (кардіограму).

{Пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4706 від 10.11.2017}

3. Норми тижневого режиму навчально-тренувальної роботи та наповнюваності груп відділень з видів спорту інвалідів дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів паралімпійського та дефлімпійського резерву, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, де є відділення (спортсмени) з видів спорту інвалідів, визначаються згідно з додатком 3 до цього Порядку.

{Абзац перший пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4706 від 10.11.2017}

У спортивних школах, які мають у своїй структурі відділення з видів спорту, що знаходяться в населених пунктах сільської та гірської місцевості, та спортивних школах, що знаходяться в населених пунктах сільської та гірської місцевості, при здійсненні набору до груп початкової підготовки кількість вихованців може бути менше до 50% від встановлених норм.

{Пункт 3 розділу II доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4706 від 10.11.2017}

До груп фізкультурно-реабілітаційної підготовки залучають дітей віком від 6 до 18 років різних нозологій з урахуванням медичної довідки про стан здоров’я для реабілітації та поліпшення їхнього фізичного стану.

{Абзац третій пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4706 від 10.11.2017}

До груп початкової підготовки відбирають дітей, які мають розвиток здібностей, здатних виконати певні вправи для подальшого удосконалення спеціалізації в обраному виді спорту з урахуванням медичної довідки про стан здоров’я.

{Абзац четвертий пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4706 від 10.11.2017}

До груп базової підготовки переводять (зараховують) вихованців, які виконали контрольні нормативи із загальнофізичної і спеціальної підготовки та з урахуванням медичної довідки про стан здоров’я.

{Абзац п'ятий пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4706 від 10.11.2017}

До груп спеціалізованої підготовки переводять (зараховують) вихованців, які пройшли підготовку на етапі попередньої підготовки та виконали контрольні нормативи із загальнофізичної, спеціальної та технічної підготовки, та/або підтвердили в минулому році у командних ігрових видах спорту для спортсменів старше 18 років - І розряд, для спортсменів молодше 18 років - І юнацький розряд, в інших видах спорту - спортивний розряд "кандидат у майстри спорту України".

{Абзац шостий пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4706 від 10.11.2017}

До груп підготовки до вищої спортивної майстерності переводяться (зараховуються) вихованці, які мають спортивне звання "майстер спорту України" або входять до складу збірних команд України з видів спорту інвалідів. У командних ігрових видах спорту - виконали або підтвердили спортивний розряд "кандидат в майстри спорту України".

{Абзац сьомий пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4706 від 10.11.2017}

4. При переводі спортсменів на наступний рік навчання у разі недоукомплектованої групи дозволяється доповнювати одним-двома спортсменами з спортивним розрядом та/або спортивним званням на один нижче (крім груп початкової підготовки).

{Пункт 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4706 від 10.11.2017}

5. У разі об'єднання в одну групу вихованців різних за віком і спортивною підготовленістю різниця в рівні їх спортивної майстерності не повинна перебільшувати одного спортивного розряду та/або спортивного звання з урахуванням специфіки виду спорту.

6. Кількість вихованців у групах - мінімальна. Враховуючи особливості виду спорту, можливості кожної дитячо-юнацької спортивної школи для інвалідів, спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи для інвалідів паралімпійського та дефлімпійського резерву, дитячо-юнацької спортивної школи, де є відділення (спортсмени) з видів спорту інвалідів, ця кількість може бути збільшена на 1-3 особи в групах спеціалізованої підготовки та підготовки до вищої спортивної майстерності.

{Пункт 6 розділу II в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 4706 від 10.11.2017}

7. Вихованців з вадами розумового і фізичного розвитку зараховують до спортивних шкіл за умови, коли їх ментальний вік, визначений за методиками Біне та Векслера, є не нижчим 6 років, що відповідає критеріям легкої та помірної розумової відсталості відповідно до діагностичних критеріїв міжнародної статистичної класифікації хвороб десятого перегляду (МКХ-10), у яких відсутні розлади поведінки, що потребують спеціалізованої психіатричної допомоги, та вади фізичного розвитку, що створюють ризик для життя при заняттях певним видом спорту.

За наявності медикаментозної ремісії епілептичних припадків наявність епілепсій не є протипоказанням для зарахування до занять будь-яким видом спорту (крім плавання) з дозволу лікаря-невропатолога.

{Абзац другий пункту 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4706 від 10.11.2017}

8. Особи із синдромом Дауна під час зарахування до дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів паралімпійського та дефлімпійського резерву мають додатково надати довідку за результатами рентгенологічних обстежень шийного відділу хребта з метою виключення дисплазій хребців, що можуть зумовити ризик травматизації хворого, а також довідку лікаря-кардіолога, що засвідчує відсутність вроджених пороків серця і судин.

Особи з вадами слуху зараховуються до дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів паралімпійського та дефлімпійського резерву, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, де є відділення (спортсмени) з видів спорту інвалідів, за наявності у них втрати слуху 55 та більше децибелів на краще вухо (згідно з міжнародним стандартом ISO від 1969 року - середній показник діапазону в частотних тонах 500, 1000 та 2000 Герц повітряної провідності), що підтверджується аудіограмою, виданою закладом охорони здоров’я.

{Пункт 8 розділу II в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 4706 від 10.11.2017}

9. При зарахуванні до груп відділень з видів спорту може допускатися перевищення зазначеного віку не більше ніж на два роки для вихованців з вадами слуху, розумового і фізичного розвитку, а також не більше ніж на чотири роки для вихованців з вадами зору та ураженнями опорно-рухового апарату.

{Абзац перший пункту 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4706 від 10.11.2017}

Для дітей, які отримали інвалідність внаслідок ускладнення після хвороби, нещасного випадку, вік зарахування не обмежується.

10. Вікові обмеження в дитячо-юнацьких спортивних школах для інвалідів, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах для інвалідів паралімпійського та дефлімпійського резерву, дитячо-юнацьких спортивних школах, де є відділення (спортсмени) з видів спорту інвалідів не поширюються на вихованців, які мають позитивну динаміку показників фізичної та спортивної підготовленості та високі спортивні результати (за погодженням з регіональними центрами з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт"), та на вихованців, які входять до складу національних збірних команд України з видів спорту інвалідів (за погодженням з Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт").

{Пункт 10 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4706 від 10.11.2017}

11. В ігрових командних видах спорту в групах спеціалізованої підготовки та підготовки до вищої спортивної майстерності залучаються до роботи два тренери-викладачі одночасно.

{Абзац перший пункту 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4706 від 10.11.2017}

У видах спорту, що не належать до ігрових видів спорту, крім основного тренера-викладача, до роботи можуть залучатися тренери-викладачі із суміжних видів спорту; тренери-викладачі з хореографії; лідери-супроводжувачі на дистанції та тапери (тренери, що підстраховують уздовж дистанції) для груп інвалідів з вадами зору (В-1) в легкій атлетиці, плаванні, паратриатлоні, лижних перегонах, біатлоні та два тренери-викладачі для роботи з вихованцями з ураженнями опорно-рухового апарату та з наслідками дитячого церебрального паралічу, пауерліфтингу та легкій атлетиці.

{Абзац другий пункту 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4706 від 10.11.2017}

12. За наявності у складі групи підготовки до вищої спортивної майстерності вихованців, які входять до складу основного складу національної збірної команди України, тижневий режим навчально-тренувальної роботи для цієї групи може бути збільшено до 36 годин.

{Пункт 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4706 від 10.11.2017}

13. Дитячо-юнацька спортивна школа для інвалідів, спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа для інвалідів паралімпійського та дефлімпійського резерву можуть мати змішані (з різних нозологій) групи з видів спорту на всіх рівнях підготовки.

14. Тести або контрольні нормативи розробляє кожна дитячо-юнацька спортивна школа для інвалідів, спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа для інвалідів паралімпійського та дефлімпійського резерву окремо, які затверджують регіональні центри з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" (у разі їх відсутності - відповідні структурні підрозділи з питань фізичної культури і спорту).

Для організації навчально-тренувального процесу серед спортсменів-інвалідів можна використовувати навчальні програми з видів спорту, крім норм, визначених додатками 1 та 2 до цього Порядку.

Заступник
директора департаменту
олімпійського спорту -
начальник відділу циклічних
та швидкісно-силових
літніх олімпійських
видів спортуЛ.М. Мирський
Додаток 1
до Порядку наповнюваності груп
відділень з видів спорту і тижневого
режиму навчально-тренувальної
роботи дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
(пункт 2 розділу І)

НОРМИ
тижневого режиму навчально-тренувальної роботи груп відділень з олімпійських видів спорту комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дитячо-юнацьких спортивних шкіл з видів спорту, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву

Групи підготовки

Рік навчання

Тижневий режим навчально-тренувальної роботи (години)

Групи початкової підготовки

1
більше 1 року

6
8

Групи базової підготовки

1
2
3
більше 3 років

12
14
18
20

Групи спеціалізованої підготовки

1
2
більше 2 років

24
26
28

Групи підготовки до вищої спортивної майстерності

весь строк

32

НОРМИ НАПОВНЮВАНОСТІ
груп відділень з олімпійських видів спорту комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дитячо-юнацьких спортивних шкіл з видів спорту, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву

Види спорту

Наповнюваність груп (мінімальна кількість вихованців у групі)

початкової підготовки

базової підготовки

спеціалізованої підготовки

підготовки до вищої спортивної майстерності

1 рік

більше року

1 рік

2 роки

3 роки

більше 3 років

1 рік

2 роки

більше 2 років

увесь строк

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Бадмінтон

12

10

8

8

8

6

6

4

4

4

Баскетбол

14

14

12

12

12

12

6

6

5

5

Бейсбол

14

12

12

12

10

10

6

6

6

6

Бокс

10

9

8

8

6

6

6

5

5

3

Боротьба вільна

10

8

8

8

6

6

6

6

5

3

Боротьба греко-римська

10

8

8

6

6

6

6

6

5

3

Важка атлетика

8

8

7

6

5

5

3

3

3

3

Велосипедний спорт (трек, шосе, маунтенбайк, ВМХ)

8

8

7

7

6

5

4

4

3

2

Веслування академічне

8

7

7

7

6

6

5

4

4

3

Веслування на байдарках і каное

8

6

6

6

5

4

4

4

3

3

Веслувальний слалом

8

6

6

6

5

4

4

4

3

3

Вітрильний спорт

6

6

6

4

4

4

4

4

4

2

Водне поло

12

12

10

10

10

10

6

6

6

6

Волейбол

14

14

12

12

12

12

6

6

6

6

Волейбол пляжний

8

8

8

8

6

6

6

4

4

4

Гандбол

16

14

12

10

10

10

8

8

8

6

Гімнастика спортивна

10

8

8

8

6

6

5

4

4

3

Гімнастика художня

12

10

8

8

6

6

5

4

4

3

Дзюдо

12

10

8

8

6

6

6

5

5

4

Карате

12

10

8

8

6

6

6

5

4

4

Кінний спорт

6

6

5

5

4

4

3

3

3

2

Легка атлетика

9

8

8

8

7

6

5

5

3

2

Плавання

15

13

10

10

8

8

5

4

4

2

Плавання синхронне

12

10

8

8

6

6

5

5

4

3

Регбі*

10

10

9

9

9

9

9

9

9

9

Софтбол

14

12

12

12

10

10

6

6

6

6

Стрибки у воду

8

8

7

5

4

4

3

3

3

2

Стрибки на батуті

10

9

8

8

6

6

5

4

4

3

Стрільба з лука

8

7

7

6

5

5

4

4

3

2

Стрільба кульова

8

6

6

5

4

4

4

4

3

2

Скелелазіння

8

6

6

5

4

4

4

4

3

2

Стрільба стендова

6

6

5

5

4

4

3

3

3

2

Сучасне п’ятиборство

8

6

5

5

4

4

3

2

2

2

Теніс

10

9

8

8

6

6

5

4

3

2

Теніс настільний

12

10

8

8

6

6

6

4

4

4

Триатлон

10

9

8

8

7

6

5

4

3

2

Тхеквондо (ВТФ)

12

10

10

6

6

6

4

4

4

3

Фехтування

8

8

6

6

5

4

4

3

3

3

Футбол

18

16

16

12

12

12

9

9

9

6

Хокей на траві

14

12

10

10

10

10

6

6

6

6

Біатлон

8

8

6

6

6

4

4

4

4

3

Бобслей

10

10

8

8

8

6

4

4

4

4

Гірськолижний спорт

10

8

8

6

6

5

4

3

3

2

Ковзанярський спорт

8

8

6

6

5

5

4

3

3

2

Лижні гонки

10

8

7

7

5

5

4

4

4

3

Лижне двоборство

10

9

8

7

6

5

4

4

4

3

Стрибки на лижах з трампліна

10

9

8

7

6

5

4

4

4

3

Санний спорт

8

8

6

6

6

5

5

4

4

2

Скелетон

8

8

6

6

6

5

5

4

4

2

Сноуборд

10

8

6

6

6

5

4

3

3

2

Фігурне катання на ковзанах

10

8

8

8

6

5

4

4

4

3

Фристайл

10

8

6

6

5

5

4

3

3

2

Хокей з шайбою

14

14

14

13

13

12

11

10

9

8

Шорт-трек

8

8

6

6

5

5

4

3

3

2вгору