Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, [...]
МВС України; Наказ, Інструкція, Довідка [...] від 16.02.2018111
Документ z0371-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.02.2018
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.02.2018  № 111


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2018 р.
за № 371/31823

Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 23 Закону України «Про Національну поліцію», пункту 4 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, пункту 9 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878 (зі змінами), з метою визначення порядку реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України, а також приведення нормативно-правових актів у сфері діяльності Національної поліції України у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС від 22 жовтня 2012 року № 940 «Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України  03 січня 2013 року за № 54/22586 (зі змінами).

3. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України.

Міністр

А.Б. АваковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
16.02.2018 № 111


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2018 р.
за № 371/31823

ІНСТРУКЦІЯ
з організації реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція встановлює порядок реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події (далі - правопорушення або події), а також оперативного інформування в центральному органі управління поліції, міжрегіональних територіальних органах Національної поліції України, територіальних органах поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві (далі - ГУНП), їх територіальних (відокремлених) підрозділах (далі - ТВП).

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

автоматизовані робочі місця користувачів - робочі місця поліцейських та інших працівників, обладнані комп’ютерною технікою, у тому числі планшетними пристроями, які підключені до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» (далі - система ІПНП) відповідно до Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції України», затвердженого наказом МВС від 03 серпня 2017 року № 676, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 року за № 1059/30927, і призначені для автоматизації службової діяльності, реалізації повноважень щодо обробки інформації відповідно до наданого рівня доступу в системі ІПНП;

група реагування патрульної поліції (далі - ГРПП) - наряд патрульної поліції у складі не менше 2 працівників, які в зоні оперативного реагування виконують завдання із забезпечення публічного (громадського) порядку, взаємодії з населенням, безпеки дорожнього руху, попередження правопорушень або подій, оперативного реагування на них;

диспетчер - старший інспектор з особливих доручень, старший інспектор, інспектор чергової частини (ситуаційного відділу) управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП (далі - УОАЗОР), уповноважений на здійснення управління нарядами поліції, у тому числі за допомогою автоматизованого робочого місця (далі - АРМ «диспетчер») системи ІПНП, з метою оперативного реагування на заяви та повідомлення про правопорушення або події;

зона оперативного реагування наряду поліції - умовний поділ території обслуговування на окремі сектори, які закріплені в системі ІПНП за конкретними нарядами поліції. Зони визначаються керівництвом територіальних органів (підрозділів) поліції та затверджуються наказом;

інформаційна довідка про правопорушення або подію - електронний або паперовий документ визначеної форми, адресований Голові Національної поліції України, начальникам ГУНП та/або ТВП, що містить опис (стислий чи розгорнутий) правопорушення або події;

оперативне інформування - єдина система збирання, опрацювання та подання до чергової служби вищого рівня інформації про правопорушення або подію з метою організації контролю за встановленням і затриманням осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, а також оперативного реагування на надзвичайні ситуації;

оперативне реагування - скоординовані дії чергової служби, нарядів патрульної поліції, груп реагування патрульної поліції та інших нарядів, спрямовані на організацію невідкладного прибуття працівників поліції до заявника або на вказане місце події з метою припинення правопорушення, установлення особи та затримання ймовірного правопорушника, збереження слідів злочину, а також надання допомоги потерпілим особам у межах повноважень поліції;

орган (підрозділ) поліції - центральний орган управління поліції, міжрегіональні територіальні органи Національної поліції України, ГУНП, ТВП;

підрозділ «102» - відділ «102» УОАЗОР, працівники якого за допомогою автоматизованого робочого місця працівника підрозділу «102» (далі - АРМ «оператор «102») системи ІПНП у цілодобовому режимі здійснюють приймання екстрених викликів і реєстрацію повідомлень про правопорушення або події, що надходять телефоном за скороченим номером екстреного виклику поліції «102» (далі - скорочений номер «102»), а також за допомогою інших видів зв’язку;

повторні заяви та повідомлення - заяви або повідомлення від одного або різних заявників по одному і тому ж правопорушенню або події;

працівник підрозділу «102» - посадова особа відділу «102» УОАЗОР, діяльність якої спрямована на приймання екстрених викликів за скороченим номером «102» та електронних повідомлень заявників, в яких міститься інформація про правопорушення або події, а також їх реєстрацію за допомогою АРМ «оператор «102» в системі ІПНП;

реєстрація події - фіксація інформації про правопорушення або подію в системі ІПНП та/або журналах з присвоєнням записам порядкових номерів;

сектор реагування патрульної поліції (далі - СРПП) - підрозділ патрульної поліції, який цілодобово забезпечує оперативне реагування на повідомлення про правопорушення або події, у межах компетенції здійснює їх розгляд, а також комплекс превентивних заходів шляхом патрулювання території обслуговування, виявлення та припинення правопорушень, застосування визначених законодавством поліцейських та інших заходів;

слідчо-оперативна група (далі - СОГ) - організаційна форма взаємодії слідчих, працівників оперативних та інших підрозділів поліції, з метою виявлення, фіксації, вилучення та пакування слідів кримінального правопорушення, речових доказів, установлення свідків та потерпілих, з’ясування обставин кримінального правопорушення, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого їх дослідження та встановлення осіб, які його вчинили.

Інші терміни в цій Інструкції вживаються у значеннях, визначених Кодексом цивільного захисту України, Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року № 295, Інструкцією з організації діяльності чергової служби органів (підрозділів) Національної поліції України, затвердженою наказом МВС від 23 травня 2017 року № 440, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 15 червня 2017 року за № 750/30618 (далі - Інструкція чергової служби), Інструкцією про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, затвердженою наказом МВС від 06 листопада 2015 року № 1377, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2015 року за № 1498/27943 (далі - Інструкція єдиного обліку), Національним планом нумерації України, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 23 листопада 2006 року № 1105, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 грудня 2006 року за № 1284/13158.

3. З метою отримання телекомунікаційних послуг та оперативного реагування на заяви та повідомлення про правопорушення або події в якості кінцевого обладнання в органах (підрозділах) поліції використовуються телефони (стаціонарні, мобільні), радіостанції, планшетні пристрої та інші засоби зв’язку.

4. Строк оперативного інформування обчислюється з моменту надходження до органів (підрозділів) поліції первинних відомостей (повідомлення телефоном або іншими видами зв’язку, усної чи письмової заяви, матеріалів з інших правоохоронних органів тощо) про вчинення правопорушення або виникнення події.

5. Під час приймання та реєстрації заяв та повідомлень про правопорушення або події, організації оперативного реагування на них працівникам підрозділу «102», диспетчерам, старшим зміни працівникам підрозділу «102» та диспетчерам, працівникам чергової служби органів (підрозділів) поліції забороняється:

заходити в систему ІПНП не під своїм логіном та паролем;

надавати заявникам інформацію про місце проживання працівників поліції, інших правоохоронних органів, суду, абонентські номери їх особистих телефонів;

надавати наявну в системі ІПНП інформацію стороннім особам, а також посадовим особам правоохоронних органів, яких працівник не може ідентифікувати;

без дозволу безпосереднього керівника в робочий час залишати робоче місце та розташування підрозділу.

ІІ. Основні завдання органів (підрозділів) поліції щодо реагування на правопорушення або події та оперативного інформування чергових служб вищого рівня

1. Органи (підрозділи) поліції та їх посадові особи під час реагування на правопорушення або події повинні здійснювати:

1) реагування на всі повідомлення про правопорушення або події, інформація про які отримана в будь-який спосіб, направлення на місця подій сил і засобів поліції, необхідних для захисту прав і свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і сприяння їх реалізації;

2) підтримання постійної готовності сил і засобів Національної поліції України до реагування на правопорушення або події;

3) орієнтування всіх видів нарядів про вчинення кримінальних та інших правопорушень, прикмети осіб, які їх учинили, об’єкти посягань;

4) особисту безпеку громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів, попередження чи припинення правопорушень, виявлення та затримання осіб, які їх учинили, усунення негативних наслідків правопорушень або подій;

5) організацію обміну інформацією та взаємодії з іншими правоохоронними органами, органами державної влади та місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності під час реагування на правопорушення або події;

6) особисту безпеку працівників поліції, організацію їх навчання щодо дій у типових та екстремальних ситуаціях;

7) оперативне інформування чергових служб вищого рівня, інших органів державної влади, підприємств, установ, організацій, до компетенції яких відноситься питання надання допомоги громадянам, які звернулись з відповідною заявою або повідомленням до органу (підрозділу) поліції.

2. Заяви та повідомлення про правопорушення або події працівниками чергової служби органів (підрозділів) поліції реєструються в інформаційних ресурсах системи ІПНП. У разі технічної несправності системи ІПНП направлення нарядів поліції та керування ними здійснюється за допомогою інших видів зв’язку.

3. Наряди поліції з метою отримання завдань для реагування на повідомлення про правопорушення або події забезпечуються планшетними пристроями з програмним забезпеченням системи ІПНП.

4. Працівники чергової служби з метою встановлення необхідної інформації про правопорушення або подію, забезпечення своєчасного та якісного реагування нарядами поліції за фактом їх учинення (виникнення) керуються Алгоритмом орієнтовних невідкладних дій працівника чергової служби (додаток 1).

5. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення працівниками чергової служби здійснюється виходячи з явних ознак цієї події та відомостей, унесених до системи ІПНП чи Єдиного реєстру досудових розслідувань.

6. Поліцейський незалежно від місцеперебування після отримання доручення диспетчера або оперативного чергового щодо реагування на правопорушення або подію зобов’язаний негайно здійснити всі необхідні заходи щодо безумовного виконання такого доручення.

ІІІ. Організація роботи підрозділів головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві та їх посадових осіб, уповноважених на приймання і реєстрацію заяв та повідомлень про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та організацію реагування на них

1. Працівники підрозділів «102» та диспетчери розміщуються в приміщеннях ГУНП. Приймання екстрених викликів підрозділом «102» здійснюється централізовано зі всієї території обслуговування відповідного ГУНП. Кожен працівник підрозділу «102» і диспетчер чергової зміни забезпечуються відповідними автоматизованими робочими місцями та повинні мати авторизований доступ до системи ІПНП.

2. Спеціалізоване програмне забезпечення АРМ «оператор «102» системи ІПНП, яке використовує працівник підрозділу «102», працює в таких режимах:

«Прийом викликів» - режим, в якому надходять виклики;

«Обробка викликів» - режим, в якому здійснюється обробка заяв та повідомлень, а також заповнення електронних контурів у системі ІПНП;

«Перерва» - режим тимчасового припинення роботи або відпочинку працівника підрозділу «102». При цьому виклики на це робоче місце не розподіляються.

3. Заяви та повідомлення про правопорушення або події до підрозділу «102», крім скороченого номера «102», можуть надходити за допомогою інших видів зв’язку, інтеграція яких із системою ІПНП дозволена Національною поліцією України, зокрема:

у вигляді коротких текстових повідомлень (смс-повідомлень);

електронною поштою;

з мобільних додатків;

інших спеціалізованих програмно-технічних і технічних засобів.

4. В АРМ «оператор «102» зазначаються відомості про дату та час надходження заяви (повідомлення), інформація про заявника (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання (реєстрації), місцеперебування (місцезнаходження), абонентський номер телефону, стислий зміст заяви (повідомлення), орган (підрозділ) поліції, до якого передано повідомлення, тощо.

5. На випадок припинення з технічних причин (несправність, збої) роботи АРМ «оператор «102» кожен працівник підрозділу «102» має бути забезпеченим робочим зошитом, зареєстрованим у підрозділі документального забезпечення, для запису повідомлень про правопорушення або події. Передача прийнятої інформації диспетчеру та оперативному черговому в таких випадках здійснюється за допомогою телефонного або іншого виду зв’язку. Після відновлення роботи АРМ «оператор «102» працівники підрозділу «102» переносять прийняту інформацію про правопорушення або події з робочого зошита до інформаційних ресурсів системи ІПНП.

6. Прийняття викликів працівниками підрозділу «102» здійснюється державною мовою, а за бажанням заявника та можливостями працівника тією мовою, якою розмовляє заявник.

7. Персональні дані осіб мають бути захищеними під час їх обробки. Порядок збирання, обробки, накопичення, зберігання персональних даних і доступ до них здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

8. Організація роботи працівників підрозділу «102» здійснюється згідно із затвердженим керівником УОАЗОР графіком чергувань. Режим внутрішнього розпорядку затверджується керівником органу (підрозділу) поліції. Поліцейські, які залучені до чергування, несуть службу в однострої.

9. Усі переговори працівників підрозділу «102» з використанням відповідного кінцевого обладнання фіксуються багатоканальним цифровим реєстратором документування мовленнєвої інформації. Запис, строк зберігання аудіо- та відеоінформації заяв та повідомлень, порядок її зняття з реєстратора визначається в установленому порядку.

10. Обов’язки працівника підрозділу «102»:

1) безпосередньо перед заступанням на чергування перевіряти технічний стан АРМ «оператор «102»;

2) забезпечувати протягом двох хвилин прийняття від заявника інформації про правопорушення або подію та її внесення до системи ІПНП. З об’єктивних причин цей строк може бути збільшено (алкогольне сп’яніння, хвилювання, мовні вади заявника, ненадання вичерпної відповіді на запитання тощо). У разі необхідності негайного реагування на правопорушення або події внесення та збереження інформації проводиться раніше встановленого строку;

3) під час спілкування із заявником дотримуватися принципів професійної етики та моралі;

4) під час прийняття повідомлення про правопорушення або подію, спілкуючись із заявником, одночасно вносити отриману інформацію до системи ІПНП;

5) під час спілкування із заявником першочергово встановлювати та вносити до системи ІПНП інформацію про:

вид правопорушення або події (визначається з урахуванням можливості настання найбільш тяжких наслідків) та визначає попередню кваліфікацію;

час, місце (адресу), обставини вчиненого правопорушення або події (у разі неможливості заявника назвати точну адресу вчинення правопорушення, необхідно уточнити приблизну адресу, де вчинено правопорушення (район, напрямок в’їзду або виїзду з міста, розташовані поблизу магазини, торговельні центри, парки або інші орієнтири), на електронній мапі встановити маркер приблизного місця вчинення правопорушення та за його допомогою знайти найближчі орієнтири, які допоможуть зорієнтуватись заявнику);

дані про потерпілого або заявника (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстрація місця проживання (перебування), місцезнаходження, абонентський номер телефону, а також, чи потребує він або інші особи медичної допомоги;

іншу необхідну інформацію, проставивши маркер події за територіальним місцем розташування підрозділу «102», у разі ненадання заявником своїх установчих даних або адреси місця вчинення правопорушення або події;

територію місцеперебування (місцезнаходження) заявника та місця вчинення правопорушення, у разі якщо місце вчинення правопорушення або події не збігається з місцеперебуванням (місцезнаходженням) заявника;

6) унесену до системи ІПНП інформацію в електронному вигляді автоматично передавати для реагування працівникам поліції, уповноваженим здійснювати організацію реагування на правопорушення або події;

7) у разі пошкодження основних і резервних каналів передачі інформації в електронному вигляді відомості про правопорушення або подію передавати уповноваженим працівникам, використовуючи інші види зв’язку;

8) уносити до системи ІПНП інформацію про правопорушення або події, отриману за допомогою інших видів зв’язку, у текстовому, аудіо- або відео-форматі та передавати на розгляд відповідним працівникам поліції або оперативно-диспетчерським службам інших органів державної влади, уповноваженим здійснювати організацію реагування на них;

9) уносити до системи ІПНП первинну інформацію про правопорушення або події, які перебувають у стадії незавершеності та потребують негайного реагування;

10) у разі наявності технічних можливостей та за необхідності залучати до спілкування із заявником у режимі конференції працівника поліції, уповноваженого здійснювати реагування на правопорушення або події та/або іншого працівника, визначеного керівником (старшим зміни), для уточнення інформації про правопорушення або подію;

11) після встановлення первинних даних зберегти в системі ІПНП початкові відомості, які направити відповідним працівникам поліції або оперативно-диспетчерським службам інших органів державної влади, уповноваженим здійснювати організацію реагування на правопорушення або події, повідомити заявника про виїзд наряду поліції та за необхідності продовжити з’ясування та доповнення первинних даних інформацією про:

якщо правопорушники зникли - напрямок їх відходу, пішки або на транспортному засобі, їх прикмети, номерні знаки та марку, модель транспортних засобів;

наявність на місці вчинення кримінального правопорушення потерпілих, їх стан здоров’я та місцезнаходження. За наявності потерпілих, які потребують медичної допомоги, поінформувати службу екстреної допомоги «103», у разі отримання повідомлення про пожежу - службу екстреної допомоги «101»;

кількість правопорушників, їх прикмети, установчі дані (якщо відомо), наявність зброї;

чим заволоділи правопорушники та прикмети викраденого;

які сліди могли залишитись на одязі й тілах правопорушників;

інші дані, які сприятимуть розкриттю правопорушення по «гарячих слідах»;

12) після внесення всіх додаткових необхідних даних до системи ІПНП зберегти інформацію;

13) у разі звернення заявника мовою, якою не володіє працівник підрозділу «102», вживати заходів щодо залучення іншого працівника, який володіє іноземною мовою (за можливістю в режимі конференції), у разі відсутності таких працівників зачитати англійською мовою інформацію, спрямовану на встановлення даних заявника (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання (перебування), місцезнаходження (далі - установчі дані потерпілого або заявника), абонентський номер телефону), суть події, про яку заявник хоче повідомити поліції, а також роз’яснення, що його повідомлення буде записано та після перекладу йому буде зателефоновано.

За наявності технічної можливості ввімкнути заздалегідь записане вербальне повідомлення (роз’яснення) порядку дій заявника.

Зазначену інформацію в системі ІПНП надіслати відповідним працівникам поліції, уповноваженим здійснювати організацію реагування на правопорушення або події, за місцезнаходженням підрозділу «102»;

14) невідкладно доповідати старшому чергової зміни про надходження скарг громадян на дії/бездіяльність працівників поліції, порушення їх прав і свобод, повторних звернень щодо неналежної організації реагування працівниками поліції на повідомлення, проставляючи відповідні відмітки в системі ІПНП;

15) у разі раптового переривання дзвінка, негайно зателефонувати заявнику для з`ясування обставин події чи правопорушення. Якщо заявник не відповідає на дзвінок та виникла підозра про вчинення стосовно нього протиправних дій (крики, шум боротьби та інші ознаки), уносити до системи ІПНП наявну інформацію про те, що «зв'язок із заявником було втрачено» та проставити відмітку «інформувати чергового». У разі коли невідома адреса місця вчинення правопорушення та/або місцезнаходження заявника, проставити маркер на електронній мапі за місцем розташування підрозділу «102»;

16) уносити до системи ІПНП відомості про повідомлення служб екстреної допомоги «101», «103», «104» та передавати для реагування відповідним працівникам поліції або оперативно-диспетчерським службам інших органів державної влади, уповноваженим здійснювати організацію реагування на них;

17) у разі якщо заявник застосовує ненормативну лексику, вдається до образ, веде розмови про заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі, роз’яснювати, що за такі дії заявник може нести передбачену законом відповідальність. Одночасно відображати в системі ІПНП інформацію про протиправні дії заявника, яку направляти для відповідного реагування уповноваженим працівникам поліції;

18) негайно проставляти відмітку «інформувати чергового» для здійснення відповідного реагування, якщо під час прийняття заяви або повідомлення стало відомо про те, що заявник або особа, яка вчинила правопорушення, перебуває в розшуку;

19) якщо в заяві (повідомленні) йдеться про питання, що не належать до компетенції поліції, та про дії, що не містять ознак правопорушення, або заявник висловлює особисте ставлення до події, що відбувається, ввічливо роз'яснювати заявнику його подальші дії. При цьому інформацію, викладену заявником, необхідно вносити до системи ІПНП;

20) усі реквізити до системи ІПНП уносити державною мовою без скорочень (крім загальноприйнятих) з дотриманням правил правопису.

11. Відмова в прийнятті та реєстрації повідомлень про правопорушення або події не допускається.

12. Обов’язки старшого зміни працівників підрозділу «102»:

1) організовувати та контролювати роботу підпорядкованої зміни працівників підрозділу «102»;

2) складати графіки чергування працівників підрозділу «102» з урахуванням навантаження на них. У разі завантаження всіх працівників приймати заяви та повідомлення про правопорушення або події особисто, а також залучати працівників, які перебувають на відпочинку;

3) готувати інформацію про кількість одержаних упродовж чергування заяв та повідомлень громадян за скороченим номером «102», кількість утрачених дзвінків, кількість повторних повідомлень, навантаження на працівників за добу;

4) здійснювати перевірки за скаргами і заявами громадян щодо неналежного виконання службових обов'язків працівників чергової зміни підрозділу «102»;

5) використовуючи багатоканальний цифровий реєстратор документування мовленнєвої інформації, проводити вибіркові прослуховування записів розмов працівників чергової зміни підрозділу «102» та вживати заходів щодо усунення проблемних питань. У разі виявлення незареєстрованої інформації про правопорушення або події зареєструвати її в установленому порядку та доповісти про це керівнику підрозділу «102»;

6) перевіряти якісне заповнення (з дотриманням усіх необхідних вимог) та достовірність інформації, внесеної працівником підрозділу «102» до системи ІПНП;

7) забезпечувати ведення необхідної службової документації підрозділу «102»;

8) за наявності технічної можливості визначати абонентські номери телефонів заявників, які намагалися зателефонувати до підрозділу «102» та з різних причин з’єднання з якими не відбулося. Доручати працівникам перетелефонувати на такі номери для з`ясування обставин правопорушення або події;

9) під час приймання-здачі чергування підбивати підсумки результатів роботи працівників чергової зміни підрозділу «102» за добу, визначати позитивні та негативні тенденції в їх діяльності, про що доповідати керівнику підрозділу «102».

13. Обов’язки диспетчера:

1) перед заступанням на добове чергування перевіряти технічний та санітарний стан робочого місця, службову документацію, технічну справність оргтехніки, ознайомлюватися з оперативною обстановкою за минулу добу, брати на особистий контроль виконання завдань нарядами поліції, реагування на які здійснюються під час перезмінки, та не завершені;

2) перевіряти кількість нарядів, які заступають на чергування в зону оперативного реагування. У разі виявлення недостатньої кількості нарядів поліції на зоні оперативного реагування та про інші виявлені недоліки доповідати старшому зміни або оперативному черговому для подальшого інформування керівництва ГУНП;

3) у системі ІПНП перевіряти готовність до несення служби всіх нарядів поліції, які задіяні на охорону публічної (громадської) безпеки і порядку на території обслуговування, наявність та працездатність планшетних пристроїв (за наявності), відповідність даних, унесених до системи ІПНП відповідальними особами підрозділів поліції (прізвище старшого наряду, абонентський номер мобільного телефону, режим несення служби, номерний знак службового транспортного засобу). У разі відсутності (несправності) планшетного пристрою, нестійкого рухомого (мобільного) зв’язку зв’язуватися з нарядом і здійснювати перевірку за допомогою наявних видів зв’язку;

4) контролювати проставлення нарядом поліції відмітки в системі ІПНП про тимчасову недоступність та невикористання його для обслуговування викликів, якщо наряд поліції, задіяний до несення служби, не може тимчасово здійснювати реагування на правопорушення або події (технічна несправність службового автотранспорту тощо);

5) отримавши інформацію про правопорушення або подію, не очікуючи надходження уточнюючих обставин, у строк до однієї хвилини в системі ІПНП призначати та направляти на місце події наряд поліції або окремого поліцейського;

6) у разі відсутності вільного наряду поліції у строк до трьох хвилин уживати заходів щодо направлення на місце події (з повідомленням оперативного чергового) СОГ, нарядів поліції охорони (за умови наявності вільних нарядів, не задіяних для реагування на сигнали «Тривога» з охоронюваних об’єктів), інших поліцейських або будь-яких інших нарядів;

7) якщо не вистачає вільних нарядів поліції, за нагальної необхідності знімати з обслуговування наряд поліції, який задіяно на подію некримінального характеру і яка не становить значної суспільної небезпеки, та направляти його для обслуговування повідомлення з більш значним ступенем суспільної небезпеки;

8) якщо немає можливості призначити інший наряд поліції, у системі ІПНП ставити відмітку «відсутній вільний наряд» та негайно повідомляти оперативного чергового органу (підрозділу) поліції, на території обслуговування якого зареєстрована подія, для вжиття заходів щодо направлення на місце події додаткового наряду або інших працівників поліції. Строк визначення та направлення додаткових нарядів або інших працівників поліції не повинен перевищувати десяти хвилин;

9) за необхідності та за погодженням з диспетчерами (оперативними черговими) інших адміністративних районів, до реагування на повідомлення про правопорушення або події, залучати наряди поліції із суміжних територій, які найближче знаходяться до місця події;

10) у разі надходження заяви чи повідомлення, яке за ознаками є повторним і не є скаргою на дії чи бездіяльність працівників поліції та не відрізняється за змістом від попереднього, приєднувати його до раніше зареєстрованого;

11) перевіряти зміст та повноту інформації про правопорушення або подію, своєчасність отримання завдань нарядами поліції, а також за необхідності телефоном з'ясовувати в заявника необхідну додаткову інформацію;

12) у разі необхідності з використанням системи ІПНП передавати інформацію про вчинене правопорушення та прикмети підозрюваних осіб іншим диспетчерам;

13) орієнтувати за допомогою засобів радіозв'язку або телефоном (використовуючи селектор) усі наряди поліції та оперативних чергових інших підрозділів поліції про обставини вчинення правопорушення, прикмети правопорушників та напрямки їх відходу;

14) направляти на місце події СОГ та за необхідності повідомляти служби екстреної допомоги «101», «103», «104»;

15) інформувати наряди поліції про результати перевірок за інформаційними ресурсами системи ІПНП особи, що здійснила виклик наряду поліції, або інших можливих учасників правопорушення або події (наявність у власності зареєстрованої зброї, перебування особи в розшуку тощо);

16) постійно підтримувати зв'язок із задіяними нарядами поліції, СОГ, контролювати роботу всіх нарядів поліції з виконання поставлених завдань щодо організації реагування на правопорушення або події;

17) контролювати роботу всіх нарядів поліції в зоні оперативного реагування за допомогою можливостей системи ІПНП, перевіряючи інформацію, що надходить із планшетних пристроїв, закріплених за службовими автомобілями (трек маршруту та місцезнаходження наряду або СОГ, отримання ними завдання, підтвердження прибуття та виконання завдання). Інформацію про виявлені недоліки в роботі нарядів поліції з реагування на заяви та повідомлення про правопорушення або події доповідати старшому зміни;

18) при отриманні заяв чи повідомлень про особливо тяжкі (тяжкі) кримінальні правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події, які можуть викликати широкий суспільний резонанс (далі - резонансне кримінальне правопорушення чи надзвичайна подія), негайно проставляти відповідну відмітку в системі ІПНП та інформувати оперативного чергового ГУНП;

19) у разі припинення з технічних причин роботи системи ІПНП (технічна несправність апаратури, збій програмного забезпечення) організовувати направлення нарядів за допомогою радіо- або інших видів зв’язку, фіксуючи свої дії в робочому зошиті.

14. Обов’язки старшого зміни диспетчерів:

1) організовувати та контролювати роботу чергової зміни диспетчерів;

2) здійснювати розподіл диспетчерів за зонами обслуговування;

3) складати графіки чергування диспетчерів з урахуванням навантаження на них. У випадку завантаження диспетчерів залучати тих, які перебувають на відпочинку;

4) уживати заходів щодо дотримання дисципліни і внутрішнього розпорядку працівниками підпорядкованої зміни;

5) надавати довідкову інформацію, яка стосується обслуговування виклику, у разі звернення поліцейських та вирішувати питання щодо залучення до реагування додаткових сил і засобів поліції за необхідності;

6) інформувати оперативного чергового ГУНП про надходження скарг громадян на дії/бездіяльність працівників поліції, порушення їх прав і свобод, повторних звернень щодо неналежної організації реагування поліцейських на правопорушення або події та вживати заходів щодо усунення наявних недоліків;

7) уживати заходів щодо встановлення фактів призначення нарядам поліції завдань, не пов’язаних із виконанням службових обов’язків. Інформацію про всі недоліки, допущені працівниками нарядів поліції та СОГ під час реагування на заяви та повідомлення про правопорушення або події, а також про всі випадки безпідставного призначення завдань нарядам поліції вносити до системи ІПНП;

8) узагальнювати інформацію про недоліки в роботі диспетчерів, чергових служб і нарядів поліції з реагування на заяви та повідомлення про правопорушення або події, яку щоденно під час приймання-здачі чергування окремим рапортом доповідати начальнику ГУНП (особі, яка виконує його обов’язки).

ІV. Обов’язки оперативного чергового територіального (відокремленого) підрозділу головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві щодо реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування чергової частини вищого рівня

1. Оперативний черговий ТВП, заступаючи на чергування разом із відповідальним по ТВП (начальником СРПП), має перевірити наявність та працездатність у нарядів поліції планшетних пристроїв (за наявності), відповідність даних, унесених у розстановку нарядів поліції: прізвище старшого наряду, абонентський номер мобільного телефону, режим несення служби, номерний знак службового автомобіля тощо. У разі відсутності (несправності) планшетного пристрою, нестійкого рухомого (мобільного) зв’язку оперативний черговий має зв’язатися з нарядом поліції за допомогою телефону або радіозв'язку та здійснити перевірку.

2. Отримавши телефоном повідомлення про правопорушення або подію (електронне повідомлення від працівника підрозділу «102» через систему ІПНП), оперативний черговий ТВП зобов'язаний:

1) ознайомитися зі змістом повідомлення та діяти, керуючись Алгоритмом орієнтовних невідкладних дій працівника чергової служби, що додається;

2) зареєструвати заяву чи повідомлення в електронному журналі єдиного обліку (далі - журнал ЄО) системи ІПНП (у разі відсутності можливості автоматичної реєстрації в журналі ЄО);

3) за погодженням з диспетчером направити на місце вчинення правопорушення або події наряд поліції, окремих працівників, а у разі вчинення кримінального правопорушення - СОГ;

4) контролювати виконання завдань нарядами поліції та СОГ, які направлялися диспетчерами на відпрацювання правопорушення або події;

5) при отриманні від наряду поліції, який прибув на місце події, інформації про наявність ознак кримінального правопорушення, невідкладно направити на місце події СОГ, доповісти відповідальному по ТВП (начальнику СРПП), начальнику ТВП або особі, яка виконує його обов’язки, та внести відповідну інформацію до системи ІПНП;

6) у разі надходження телефонного повідомлення від диспетчера про відсутність вільних нарядів і неможливості організації реагування силами наявних добових нарядів доповісти начальнику ТВП або особі, яка виконує його обов’язки, та відповідальному по ТВП (начальнику СРПП), які визначають додаткові сили і засоби, що необхідно задіяти для реагування на ці повідомлення, та надають доручення щодо їх направлення на місця подій;

7) повідомити служби екстреної допомоги «101», «103», «104», інші правоохоронні органи та органи державної влади у разі необхідності;

8) при отриманні повідомлення про правопорушення або подію телефоном або під час особистого звернення заявника до підрозділу поліції, самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення правопорушення або події:

з’ясувати час, місце (адресу), спосіб та інші обставини правопорушення або події, абонентський номер телефону та установчі дані потерпілого або заявника;

унести самостійно або організувати внесення інформації про отримане повідомлення до системи ІПНП;

за погодженням із диспетчером направити на місце події наряд поліції, окремих працівників, а у разі вчинення кримінального правопорушення - СОГ;

за потреби з'ясувати в заявника необхідну додаткову інформацію для вжиття заходів щодо встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення;

під час особистого звернення заявника до поліції видати відповідний талон-повідомлення, передбачений Інструкцією єдиного обліку, або у разі технічної можливості відправити заявнику текстове (смс-повідомлення) чи електронне повідомлення (на адресу електронної пошти) про його реєстраційний номер;

9) контролювати своєчасне прибуття нарядів поліції на місце вчинення кримінального правопорушення та оперативне отримання інформації, необхідної для інформування чергової служби вищого рівня;

10) здійснити орієнтування всіх нарядів поліції про обставини вчинення кримінального правопорушення, прикмети правопорушників та напрямки їх відходу. Організувати направлення електронною поштою орієнтувань з прикметами злочинців, викраденого;

11) інформувати наряди поліції про результати перевірок за інформаційними ресурсами системи ІПНП стосовно особи, що здійснила виклик поліції, особи щодо якої здійснено виклик, адреси виклику або іншої особи (наявність у власності зареєстрованої зброї, знаходиться в розшуку чи ні, категорію особи);

12) контролювати виконання визначених завдань із відпрацювання вчиненого правопорушення шляхом підтримання зв'язку із задіяними нарядами поліції та СОГ. У разі відсутності в задіяних нарядів поліції планшетних пристроїв організувати внесення до системи ІПНП інформації про результат їх виїзду;

13) опрацювати отриману під час чергування інформацію про правопорушення або події та на її основі підготувати добове зведення, яке надати керівництву ТВП, заінтересованим структурним підрозділам та до органів прокуратури;

14) перевірити наявність відмітки в системі ІПНП щодо необхідності інформування про подію центрального органу управління поліції. За наявності відмітки чергова служба вищого рівня інформується в системі ІПНП автоматизовано в електронному вигляді. У разі відсутності технічної можливості проставлення таких відміток або тимчасової неможливості передачі даних про вчинені резонансні кримінальні правопорушення чи надзвичайні події, інформація до чергової служби вищого рівня передається телефонним або іншим видом зв’язку;

15) під час отримання повідомлення про резонансне кримінальне правопорушення чи надзвичайну подію, які мали місце на території обслуговування ТВП, доповісти про це начальнику ТВП, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов'язків), відповідальному по ТВП (начальнику СРПП), а також повідомити чергову службу вищого рівня.

3. При організації реагування на правопорушення або події нарядом поліції з використанням планшетних пристроїв оперативний черговий ТВП повинен:

1) отримавши від наряду поліції в системі ІПНП електронний рапорт про результати відпрацювання виклику, у найстисліший строк опрацювати його зміст, за наявності зауважень зазначити їх у вільному полі розділу або погодити його;

2) роздрукувати остаточно сформований електронний рапорт про подію та підготувати проект відповіді заявникові (за необхідності);

3) про підготовлені матеріали доповісти керівнику ТВП до закінчення чергової зміни для їх розгляду та прийняття рішення згідно з чинним законодавством;

4) інформацію щодо розгляду повідомлення про правопорушення або подію внести до системи ІПНП та надіслати відповідь заявнику в зазначений ним спосіб (поштою, на електронну скриньку, телефоном).

V. Обов’язки оперативного чергового головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві щодо реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування чергової частини вищого рівня

1. Оперативний черговий ГУНП є старшим оперативним керівником усіх працівників чергової служби ГУНП, чергових служб ТВП, а також усіх нарядів поліції (у тому числі міжрегіональних територіальних органів), які виконують на території обслуговування завдання з охорони публічного (громадського) порядку, попередження й припинення правопорушень, установлення та затримання осіб, що їх учинили, а також подолання наслідків надзвичайних ситуацій.

2. При отриманні інформації про резонансні кримінальні правопорушення чи надзвичайні події, які мали місце на території оперативного обслуговування, оперативний черговий ГУНП зобов’язаний:

1) перевірити наявність відмітки в системі ІПНП щодо необхідності інформування про подію центрального органу управління поліції. За наявності такої відмітки чергова частина Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України (далі - чергова частина НПУ) інформується в системі ІПНП автоматизовано в електронному вигляді. У разі відсутності технічної можливості або тимчасової неможливості передачі даних в електронному вигляді інформація про правопорушення або події передається до чергової частини НПУ телефонним або іншим видом зв’язку;

2) негайно доповісти начальнику ГУНП, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов'язків), відповідальному по ГУНП, начальнику УОАЗОР, поінформувати керівників та чергових заінтересованих структурних підрозділів поліції та за необхідності - чергових органів державної влади. Інформація про надзвичайні події за участю працівників поліції негайно доповідається начальникам територіального підрозділу Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України (далі - ДВБ) та інспекції з особового складу управління кадрового забезпечення ГУНП;

3) організувати оперативний збір інформації про правопорушення або подію, а у разі необхідності, керуючись Алгоритмом орієнтовних невідкладних дій працівника чергової служби, направити на місце вчинення кримінального правопорушення СОГ ГУНП, працівників кінологічного та вибухо-технічного підрозділів, повідомити служби екстреної допомоги «101», «103», «104», інші правоохоронні органи та органи державної влади. Інформувати керівників територіальних (відокремлених) підрозділів міжрегіональних територіальних органів Національної поліції України у разі вчинення правопорушень або виникнення подій, які належать до їх компетенції, про необхідність направлення їх представників на місце події;

4) інформацію про надходження до органів (підрозділів) поліції заяв та повідомлень про надзвичайні ситуації, правопорушення або події, які загрожують державній безпеці України або можуть викликати суспільний резонанс, надати до відповідних територіальних органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Служби безпеки України (далі - СБУ);

5) контролювати своєчасне прибуття нарядів поліції на місце вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей, необхідних для підготовки інформації до чергової служби вищого рівня;

6) витребувати інформацію з ТВП щодо реагування СОГ та інших нарядів поліції на правопорушення або подію, ужиті заходи щодо припинення правопорушення, виявлення та затримання підозрюваних осіб;

7) опрацювати отриману під час чергування інформацію про правопорушення або події та на її основі підготувати добове зведення, яке надати керівництву ГУНП, заінтересованим структурним підрозділам ГУНП та до органів прокуратури.

3. Отримавши повідомлення про правопорушення або подію телефоном чергової служби або після самостійного виявлення ним з іншого джерела обставин, які можуть свідчити про вчинення правопорушення або події, оперативний черговий зобов’язаний:

1) з’ясувати час, місце (адресу), спосіб та інші обставини вчиненого правопорушення або події, абонентський номер телефону та установчі дані потерпілого або заявника;

2) організувати внесення інформації про отримане повідомлення до системи ІПНП та направлення диспетчером наряду поліції, на території обслуговування якого вчинене правопорушення або виникла подія.

4. При особистому зверненні заявника до ГУНП оперативний черговий організовує прийняття заяви про правопорушення або подію, унесення відомостей до системи ІПНП, контролює направлення диспетчером ГУНП наряду поліції, на території обслуговування якого вчинене правопорушення або подія, а також повідомляє заявнику реєстраційний номер звернення та видає талон-повідомлення.

VІ. Обов’язки оперативного чергового Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України щодо реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування керівництва Національної поліції України

1. Оперативний черговий чергової частини НПУ є старшим оперативним керівником усіх нарядів та працівників поліції, задіяних до реагування на правопорушення або події, забезпечення публічної (громадської) безпеки і порядку, попередження та припинення правопорушень, установлення та затримання осіб, що їх учинили, а також подолання наслідків надзвичайних ситуацій.

2. Оперативний черговий чергової частини НПУ, отримавши від чергової служби ГУНП (або з інших джерел, у тому числі шляхом ініціативного пошуку та моніторингу засобів масової інформації) інформацію про резонансне кримінальне правопорушення чи надзвичайну подію, зобов’язаний:

1) негайно доповісти Голові Національної поліції України, першому заступнику та заступникам Голови Національної поліції України (відповідно до розподілу функціональних обов'язків), відповідальному по Національній поліції України, начальнику Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України (далі - ДОАЗОР), інформувати керівників заінтересованих структурних підрозділів центрального органу управління поліції та чергових цих підрозділів.

У разі технічної можливості інформування здійснюється в електронному вигляді;

2) організувати оперативний збір інформації про правопорушення або подію та результати реагування на них;

3) опрацювати отриману під час чергування інформацію про правопорушення та події, відповідно до якої підготувати добове зведення, яке надати керівництву Національної поліції України, заінтересованим структурним підрозділам Національної поліції України, відповідним органам державної влади.

3. Отримавши повідомлення про правопорушення або подію, яке надійшло телефоном, іншим шляхом, чи після самостійного виявлення з іншого джерела обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, оперативний черговий чергової частини НПУ зобов’язаний організувати внесення інформації про отримане повідомлення до системи ІПНП та проконтролювати направлення диспетчером ГУНП, на території обслуговування якого вчинено правопорушення або сталася подія, наряду поліції.

4. Під час особистого звернення заявника до центрального органу управління поліції оперативний черговий чергової частини НПУ повинен організувати прийняття заяви про правопорушення або подію, унесення відомостей до системи ІПНП, проконтролювати направлення диспетчером ГУНП, на території обслуговування якого вчинено правопорушення або сталася подія, наряду поліції, а також повідомити заявнику реєстраційний номер звернення та видати талон-повідомлення.

VІІ. Обов’язки керівників органів (підрозділів) поліції щодо реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування чергової служби вищого рівня

1. За організацію реагування на повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події, достовірність, повноту і своєчасність подання інформації до чергової служби вищого рівня, інших органів державної влади відповідають начальники органів (підрозділів) поліції або особи, які виконують їх обов’язки.

2. З метою організації належного реагування на правопорушення або події, подолання наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечення взаємодії з іншими правоохоронними органами, органами державної влади та місцевого самоврядування, своєчасного інформування на місця подій виїжджають:

1) начальники ГУНП або особи, які виконують їх обов'язки - під час отримання повідомлень про вбивства, розбої, кримінальні правопорушення, учинені із застосуванням вогнепальної зброї чи вибухівки, а також правопорушення або події, які можуть викликати суспільний резонанс;

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »