Документ z0544-05, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.03.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.05.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.03.2005 N 75/191
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 травня 2005 р.
за N 544/10824

Про затвердження Порядку проходження
мовної підготовки державними службовцями,
які займаються питаннями європейської
та євроатлантичної інтеграції України

На виконання пункту 7 Плану заходів щодо виконання у 2005
році Державної програми підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної
інтеграції України на 2004-2007 роки, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року N 948-р
( 948-2004-р ), Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок проходження мовної підготовки
державними службовцями, які займаються питаннями європейської та
євроатлантичної інтеграції України.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Начальника Головдержслужби України Оболенського О.Ю. та
заступника Міністра освіти і науки України Степка М.Ф.
Начальник Головного управління
державної служби України Т.Мотренко
Міністр освіти
і науки України С.Ніколаєнко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів України В.М.Матвійчук
Заступник Міністра оборони України В.В.Пасько
Ректор Національної академії
державного управління при
Президентові України В.І.Луговий
Перший заступник Міністра
закордонних справ України В.С.Огризко
Заступник Міністра економікі України В.А.Ігнащенкоа

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління
державної служби України
та Міністерства освіти
і науки України
30.03.2005 N 75/191
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 травня 2005 р.
за N 544/10824

ПОРЯДОК
проходження мовної підготовки державними службовцями,
які займаються питаннями європейської
та євроатлантичної інтеграції України

1. Загальні положення
1.1. Порядок проходження мовної підготовки державними
службовцями, які займаються питаннями європейської та
євроатлантичної інтеграції України (далі - Порядок), розроблено на
виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2004
N 948-р ( 948-2004-р ) "Про затвердження плану заходів щодо
виконання у 2005 році Державної програми підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері
європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007
роки" з метою здійснення належної мовної підготовки державних
службовців, які займаються питаннями європейської та
євроатлантичної інтеграції.
1.2. Мовна підготовка - це систематичне удосконалення знань
офіційних мов ЄС та НАТО, насамперед англійської, німецької та
французької, державними службовцями, які займаються питаннями
європейської та євроатлантичної інтеграції України, для
професійного та ефективного виконання завдань, пов'язаних з
європейською та євроатлантичною інтеграцією України.
1.3. Мовна підготовка державних службовців, які займаються
питаннями європейської та євроатлантичної інтеграції України, має
забезпечити відповідно до напряму роботи та потреб структурного
підрозділу вільне володіння розмовною мовою, нормативно-правовою
та галузевою лексикою, вміннями та навичками складати офіційні
документи.
1.4. Вивчення і удосконалення знань іноземних мов є складовою
професійної підготовки державних службовців, до посадових
обов'язків яких належать питання європейської та євроатлантичної
інтеграції України.
2. Організація проходження мовної підготовки
2.1. Потреба та строки мовної підготовки державними
службовцями, які займаються питаннями європейської та
євроатлантичної інтеграції України, визначається органами
державної влади.
2.2. Організація проходження мовної підготовки державними
службовцями здійснюється органами державної влади в межах
державного замовлення на підвищення кваліфікації кадрів відповідно
до вимог постанов Кабінету Міністрів України від: 29.02.96 N 266 ( 266-96-п ) "Про Порядок формування та
розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних
потреб і контролю за їх виконанням"(із змінами); 14.07.99 N 1262 ( 1262-99-п ) "Про фінансове забезпечення
підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування та органів військового
управління Збройних Сил" (із змінами); 08.02.97 N 167 ( 167-97-п ) "Про затвердження Положення про
систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних
підприємств, установ і організацій"(із змінами).
2.3. Мовна підготовка має розглядатись як форма підвищення
кваліфікації, яка має свої особливості.
2.4. Мовна підготовка державних службовців здійснюється в
державних вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації та
закладах післядипломної освіти, перелік яких визначається
Міжвідомчою експертною групою із забезпечення відбору вищих
навчальних закладів та закладів післядипломної освіти для
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у
сфері європейської та євроатлантичної інтеграції (далі -
Міжвідомча експертна група).
2.5. Склад Міжвідомчої експертної групи затверджується
Міністерством освіти і науки України.
2.6. Мовна підготовка має здійснюватись за спеціально
розробленими навчальними програмами, зорієнтованими на
різногалузеву лексику у сфері європейської та євроатлантичної
інтеграції. Спеціальні навчальні програми мають розроблятись з
урахуванням технології інтенсивного вивчення іноземних мов
високорозвинутих країн.
2.7. Спеціальні навчальні програми з мовної підготовки
розробляються навчальними закладами та затверджуються Міжвідомчою
експертною групою.
2.8. Перед проходженням мовної підготовки державні службовці
проходять тестування у навчальному закладі, який здійснює мовну
підготовку, з метою визначення рівня володіння іноземною мовою.
2.9. Підвищення кваліфікації державних службовців, які
займаються питаннями європейської та євроатлантичної інтеграції,
відбувається один раз на 5 років.
2.10. Мовна підготовка державних службовців, які займаються
питаннями європейської та євроатлантичної інтеграції, може
здійснюватись як з відривом, так і без відриву від службової
діяльності.
2.11. Термін проходження мовної підготовки державних
службовців в Україні з відривом від службової діяльності і
збереженням заробітної плати не повинен перевищувати чотирьох
тижнів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.97
N 167 ( 167-97-п ) "Про затвердження Положення про систему
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних
службовців і Положення про єдиний порядок підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних
підприємств, установ і організацій".
2.12. Мовна підготовка державних службовців, які навчаються з
відривом від службової діяльності за кордоном, здійснюється
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.96
N 287 ( 287-96-п ) "Про затвердження Положення про умови
матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на
навчання" та Закону України "Про дипломатичну службу" від
20.09.2001 N 2728-III ( 2728-14 ).
2.13. Мовна підготовка державних службовців, які навчаються
без відриву від службової діяльності, здійснюється на умовах
державного замовлення в межах коштів, передбачених державним
замовникам на зазначені цілі у державних бюджетах на відповідні
роки, а також за рахунок інших джерел, не заборонених
законодавством, у тому числі із залученням міжнародної технічної
допомоги.
2.14. Тривалість мовної підготовки без відриву від службової
діяльності визначається навчальними закладами згідно зі
спеціальними програмами вивчення іноземних мов.
2.15. Після закінчення проходження мовної підготовки державні
службовці, які займаються питаннями європейської та
євроатлантичної інтеграції, отримують відповідний документ про
освіту.
Перший заступник
Начальника Головдержслужби
України О.Оболенський
Заступник Міністра
освіти і науки України М.Степковгору