Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ
Держфінпослуг; Розпорядження, Положення, Форма типового документа від 28.08.200341
Документ z0797-03, поточна редакція — Редакція від 08.05.2018, підстава z0440-18
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28.08.2003  № 41


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2003 р.
за № 797/8118

Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
№ 184 від 18.03.2004
№ 93 від 23.10.2003
№ 6640 від 16.01.2007
№ 1140 від 02.10.2008
№ 413 від 30.06.2011
Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
№ 2421 від 27.11.2012
№ 712 від 05.03.2013
№ 2265 від 11.07.2013
№ 4368 від 28.11.2013
№ 432 від 05.03.2015
№ 793 від 14.04.2016
№ 825 від 19.04.2016
№ 3120 від 15.12.2016
№ 350 від 15.03.2018}

Відповідно до вимог пп. 2 п. 1 статті 28 та п. 3 Прикінцевих положень Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та вимог пп. 4 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року № 292/2003, та з метою удосконалення державного регулювання за наданням фінансових послуг Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про Державний реєстр фінансових установ (додається).

2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг (Хоружий С.Г.) забезпечити подання Положення про Державний реєстр фінансових установ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити публікацію Положення про Державний реєстр фінансових установ у засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишити за Головою Комісії.

Голова Комісії

В. Суслов


Протокол засідання Комісії
від 28 серпня 2003 р.  № 12
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України
28.08.2003  № 41
(у редакції розпорядження
Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
28.11.2013 № 4368)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2003 р.
за № 797/8118

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний реєстр фінансових установ

тексті Положення слова "Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" в усіх відмінках замінено словами "Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" відповідних відмінків згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 793 від 14.04.2016}

тексті Положення слова "Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" у відповідних відмінках згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 825 від 19.04.2016}

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", "Про інформацію", Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" та інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення фінансових послуг.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

відокремлений підрозділ - філія, інший відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза місцезнаходженням юридичної особи та здійснює всі або частину функцій з надання фінансових послуг від її імені;

Державний реєстр фінансових установ (далі - Реєстр) - система одержання, накопичення, зберігання, захисту, використання та поширення адміністративної інформації (даних) про фінансову установу;

заява - реєстраційна картка або документ, складений заявником за відповідною формою згідно з додатками до цього Положення, який подається заявником для: внесення його до Реєстру; отримання дубліката або переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи; виключення інформації про фінансову установу з Реєстру; заміну, видачу дубліката або анулювання додатка до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про відокремлені підрозділи юридичної особи;

заявник - юридична особа, яка подає документи для: внесення її до Реєстру для набуття статусу фінансової установи; виключення фінансової установи з Реєстру, внесення змін до Реєстру; видачі дубліката або переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи; заміни, видачі дубліката або анулювання додатка до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, внесення або виключення інформації про відокремлені підрозділи до Реєстру;

місцезнаходження - фактичне місце ведення діяльності чи розташування офіса, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (де переважно знаходиться керівництво юридичної особи) та здійснюється управління і облік;

недостовірна інформація - дані про невідповідність інформації, що міститься в документах, поданих заявником для набуття статусу фінансової установи та/або внесення змін до інформації, що міститься в Реєстрі, документам (інформації), наявним у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг), за результатами виконання функцій і завдань, визначених законодавством;

новостворений заявник - юридична особа, яка подала заяву для внесення її до Державного реєстру фінансових установ не пізніше тридцяти календарних днів з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації цієї юридичної особи;

реєстраційна картка - документ з відповідними реквізитами встановленого зразка, який подається заявником для внесення відповідного запису про заявника та/або про його відокремлені підрозділи до Реєстру;

реєстраційна справа - папка організаційно-облікового типу з поданими юридичною особою до Нацкомфінпослуг документами (на паперовому носії), які потребують довгострокового зберігання протягом строку, встановленого цим Положенням;

свідоцтво про реєстрацію фінансової установи (далі - Свідоцтво) - документ установленого зразка, який засвідчує факт набуття юридичною особою статусу фінансової установи та внесення фінансової установи до Реєстру;

систематичне невиконання заходів впливу - невиконання або часткове невиконання протягом календарного року двох або більше заходів впливу, застосованих Нацкомфінпослуг до фінансової установи;

унесення інформації про фінансову установу до Реєстру - унесення юридичної особи до Реєстру для набуття нею статусу фінансової установи, виключення фінансової установи з Реєстру, а також учинення інших реєстраційних дій, які передбачені цим Положенням, шляхом унесення інформації до Реєстру;

фінансова компанія - фінансова установа, яка надає фінансові послуги, державне регулювання яких відповідно до законодавства віднесено до компетенції Нацкомфінпослуг, та яка не є страховиком, фінансовою установою, яка надає послуги з накопичувального пенсійного забезпечення, фінансовою установою - юридичною особою публічного права, а також кредитною установою, у тому числі кредитною спілкою та ломбардом;

фінансова установа - ліцензіат - фінансова установа, яка отримала відповідну ліцензію Нацкомфінпослуг на надання фінансової послуги;

бзац п’ятнадцятий пункту 2 розділу І в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 793 від 14.04.2016}

фінансова установа - юридична особа публічного права - фінансова установа, яка створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування й уповноважена надавати фінансові послуги (крім фінансових установ, які мають статус міжурядових міжнародних організацій; Державної казначейської служби України; державних цільових фондів).

Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

3. Дія цього Положення поширюється на всіх юридичних осіб (крім банків, професійних учасників фондового ринку, інститутів спільного інвестування, фінансових установ, що здійснюють діяльність з переказу коштів, фінансових установ, які мають статус міжурядових міжнародних організацій, Державної казначейської служби України та державних цільових фондів) незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" надають одну чи декілька фінансових послуг, державне регулювання діяльності з надання яких належить до компетенції Нацкомфінпослуг.

4. Виключне право або інші обмеження щодо надання окремих фінансових послуг, державне регулювання діяльності з надання яких належить до компетенції Нацкомфінпослуг, установлюється законами про діяльність відповідних фінансових установ та нормативно-правовими актами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) або Нацкомфінпослуг.

5. Можливість та порядок надання окремих фінансових послуг, державне регулювання діяльності з надання яких належить до компетенції Нацкомфінпослуг, юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, визначаються законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг.

6. Юридична особа набуває статусу фінансової установи з дати внесення відповідного запису про неї до Реєстру. Датою внесення відповідного запису до Реєстру для набуття юридичною особою статусу фінансової установи є дата прийняття Нацкомфінпослуг рішення про внесення фінансової установи до Реєстру.

7. Документом, що підтверджує статус фінансової установи, є Свідоцтво (додаток 1).

8. Фінансова установа має право надавати фінансові послуги після внесення її до Реєстру та отримання Свідоцтва. Якщо відповідно до нормативно-правових актів для надання певної фінансової послуги необхідно мати ліцензію та/або дозвіл, фінансова установа має право на надання такої послуги лише після отримання відповідної ліцензії та/або дозволу.

9. Свідоцтво видається без зазначення строку дії та діє до прийняття Нацкомфінпослуг рішення про виключення фінансової установи з Реєстру та анулювання Свідоцтва.

10. Свідоцтво не підлягає передачі для використання іншими юридичними або фізичними особами для надання фінансових послуг.

11. Свідоцтво або його копія, засвідчена керівником фінансової установи, має бути розміщене в доступному для огляду споживачами фінансових послуг місці за місцезнаходженням фінансової установи. Копія Свідоцтва, засвідчена керівником фінансової установи, має бути розміщена в доступному для огляду споживачами фінансових послуг місці за місцезнаходженням кожного з відокремлених підрозділів фінансової установи.

12. Фінансова установа має право надавати фінансові послуги через свій відокремлений підрозділ за умови виконання вимог розділу XVIІ цього Положення.

ункт 12 розділу І із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 793 від 14.04.2016}

13. У разі виникнення підстав для переоформлення Свідоцтва або видачі дубліката Свідоцтва фінансова установа зобов’язана виконати дії відповідно до вимог цього Положення.

14. Вимоги, установлені законодавством України щодо діяльності, пов'язаної з наданням відповідних видів фінансових послуг, повинні виконуватися фінансовою установою протягом усього строку перебування в Реєстрі.

Фінансові установи зобов’язані підтримувати розмір статутного (складеного, пайового) та/або власного капіталу на рівні не меншому ніж встановлений цим Положенням до заявника при внесенні його до Реєстру (крім фінансових установ - юридичних осіб публічного права).

Статутний капітал страховиків (перестраховиків) повинен бути сформований та сплачений на дату подання заяви про внесення інформації про заявника до Реєстру у розмірі та у спосіб відповідно до законодавства.

ункт 14 розділу І в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 793 від 14.04.2016}

15. Якщо відповідними ліцензійними умовами для юридичної особи, діяльність якої ліцензується Нацкомфінпослуг, визначено інший, ніж передбачений цим Положенням порядок внесення інформації про юридичну особу до Реєстру, внесення такої юридичної особи до Реєстру здійснюється відповідно до ліцензійних умов.

II. Вимоги до Державного реєстру фінансових установ

1. Реєстр створюється з метою сприяння захисту інтересів споживачів фінансових послуг та забезпечення державного регулювання ринків фінансових послуг, а також для забезпечення відкритості інформації про фінансові установи, уключені до Реєстру.

2. Власником інформації, що внесена до Реєстру, є держава.

3. Реєстр ведеться Нацкомфінпослуг, яка є його розпорядником та адміністратором.

4. З метою ведення Реєстру Нацкомфінпослуг відповідно до цього Положення вирішує питання внесення інформації про фінансову установу до Реєстру та забезпечує одержання, накопичення, зберігання, захист, використання та поширення інформації про фінансову установу.

5. Реєстр ведеться на електронних носіях відповідно до державних стандартів, які забезпечують його сумісність і взаємодію з іншими інформаційно-телекомунікаційними системами, власником інформації у яких є держава.

6. Технічні та програмні засоби ведення Реєстру повинні забезпечувати:

автоматизоване ведення Реєстру;

контроль за повнотою внесення інформації до Реєстру;

передачу відповідним органам державної влади інформації з Реєстру;

виконання в повному обсязі функцій адміністратора бази даних Реєстру (накопичення, аналіз даних, актуалізація даних, установлення прав доступу тощо);

{Абзац шостий пункту 6 розділу ІІ виключено на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 350 від 15.03.2018}

захист від несанкціонованого доступу до Реєстру;

достовірність та повноту інформації з реєстраційних карток;

контроль за проведенням реєстраційних дій;

оперативну видачу довідок з Реєстру, а також документальне відтворення процедур реєстрації.

III. Відомості Державного реєстру фінансових установ

1. До Реєстру вноситься інформація, перелік якої встановлюється цим Положенням.

2. До Реєстру не вноситься інформація, що становить державну таємницю.

3. До Реєстру вносяться:

1) загальна інформація про заявника, яка включає інформацію:

про юридичну особу (повне найменування, скорочене найменування (за наявності) та найменування однією з іноземних мов (за наявності), код за ЄДРПОУ);

про державну реєстрацію юридичної особи (дата державної реєстрації юридичної особи), а також дані про державну реєстрацію припинення юридичної особи;

про місцезнаходження юридичної особи (код території за КОАТУУ, поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, номер корпусу (за наявності), номер офіса (квартири) (за наявності)) та засоби зв’язку (міжміський код / код оператора мобільного зв’язку, номер телефону, номер факсу (за наявності), адреса електронної пошти, адреса веб - сторінки (за наявності));

про статутний (складений, пайовий) капітал - за наявності відповідно до законодавства: зареєстрований розмір; фактично сплачений розмір; розмір частки, що належить державі та/або нерезидентам (за наявності);

про керівника юридичної особи (прізвище, ім’я та по батькові (далі - П.І.Б.), найменування посади);

про головного бухгалтера (П.І.Б.) або особу, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку (П.І.Б. для фізичної особи або повне найменування та код за ЄДРПОУ для юридичної особи);

про організацію внутрішнього фінансового моніторингу (дата та номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, та його П.І.Б.). Зазначена інформація вноситься відповідно до встановленого порядку призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу;

про види фінансових послуг, які надає чи планує надавати юридична особа;

2) інформація про ліцензії/дозволи та правила на провадження певного виду фінансових послуг згідно з додатком 4 до цього Положення (у випадках, передбачених нормативно-правовими актами) на надання певного виду фінансових послуг (вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія, та/або назва дозволу, серія та номер (за наявності) виданої ліцензії або дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про видачу ліцензії, номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії, а також інформація про переоформлення, видачу дубліката та анулювання ліцензії та/або дозволу). Інформація про ліцензії/дозволи та правила на провадження певного виду фінансових послуг згідно з додатком 4 до цього Положення, видані Нацкомфінпослуг, вноситься Нацкомфінпослуг до Реєстру. Інформація про видачу Нацкомфінпослуг дубліката ліцензії або про тимчасове зупинення дії ліцензії вноситься до Реєстру, якщо рішення про видачу дубліката ліцензії або про тимчасове зупинення дії ліцензії було прийняте Нацкомфінпослуг до набрання чинності Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності";

ідпункт 2 пункту 3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 432 від 05.03.2015; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 825 від 19.04.2016}

3) інформація про правила для провадження фінансової послуги згідно з додатком 4 до цього Положення (документ, що регламентує порядок надання фінансових послуг) та їх реєстрацію у випадках, передбачених нормативно-правовими актами (назва правил, дата та номер документа про їх реєстрацію);

ідпункт 3 пункту 3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 432 від 05.03.2015}

4) інформація про відокремлені підрозділи (за наявності) фінансової установи (повне найменування відокремленого підрозділу, дата та номер рішення про створення відокремленого підрозділу, код за ЄДРПОУ (за наявності), види фінансових послуг, які може надавати відокремлений підрозділ, місцезнаходження відокремленого підрозділу (поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, номер корпусу (за наявності), номер офіса (квартири) (за наявності)), телефон, відомості про керівника відокремленого підрозділу);

5) інформація про фінансову установу, яка вноситься Нацкомфінпослуг (реєстраційний номер в Реєстрі, код фінансової установи, серія, номер та дата видачі Свідоцтва, інформація про переоформлення та видачу дубліката Свідоцтва, дата інформації про виключення фінансової установи з Реєстру, реквізити відповідних рішень Нацкомфінпослуг);

ідпункт 5 пункту 3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 432 від 05.03.2015}

6) відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу), та інших пов’язаних осіб заявника (про юридичну особу - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження; про фізичну особу - П.І.Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), частка участі в статутному капіталі), які включають:

відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника;

відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника);

відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника).

IV. Умови, яким повинен відповідати заявник при внесенні його до Реєстру

1. Нацкомфінпослуг уносить заявника до Реєстру у разі, якщо заявник (крім недержавного пенсійного фонду та фінансової установи - ліцензіата) відповідає таким вимогам:

1) в установчих документах заявника зазначений вичерпний перелік видів фінансових послуг, які буде надавати заявник як виключний вид його діяльності з урахуванням вимог законодавства, у тому числі з урахуванням обмежень щодо суміщення окремих видів фінансових послуг. Установчими документами заявника може передбачатись надання заявником послуг (операцій), пов’язаних з наданням фінансових послуг, виключно у випадках, коли право надання таких послуг (операцій) прямо визначене законом.

Установчі документи фінансової установи - юридичної особи публічного права повинні відповідати вимогам спеціального нормативно-правового акта, відповідно до якого створена така юридична особа, і Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

2) наявність у заявника внутрішнього документа, що регламентує порядок надання фінансових послуг, та примірних договорів зі споживачами фінансових послуг, які мають відповідати вимогам законодавства та затверджуватись уповноваженим органом заявника відповідно до його установчих документів. Фінансові установи - юридичні особи публічного права замість внутрішніх документів, що регламентують порядок надання фінансових послуг, та примірних договорів зі споживачами фінансових послуг можуть використовувати інші нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання фінансових послуг, та примірні договори, які затверджені уповноваженим органом державної влади;

3) наявність системи бухгалтерського обліку, що відповідає вимогам законодавства;

4) наявність облікової та реєструючої систем (програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання), які мають відповідати вимогам, встановленим Нацкомфінпослуг, і передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг;

5) формування заявником статутного (складеного, пайового) капіталу грошовими коштами, а також відповідність розміру статутного (складеного, пайового) та/або власного капіталу заявника вимогам законодавства у разі, якщо такі вимоги встановлені (крім фінансової установи - юридичної особи публічного права);

6) відповідність керівника і головного бухгалтера заявника Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 липня 2004 року № 1590, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за № 955/9554;

7) наявність у заявника умов, необхідних для надання споживачам фінансових послуг, а саме:

власного або орендованого приміщення за місцезнаходженням заявника, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

відповідної комп’ютерної техніки, яка дає змогу забезпечити виконання вимог щодо подання до Нацкомфінпослуг інформації, встановленої законодавством, що регулює діяльність з надання фінансових послуг, та засобів зв’язку (телефону, Інтернету, електронної пошти).

V. Загальний порядок унесення інформації про фінансову установу до Реєстру

1. Порядок унесення інформації про фінансову установу до Реєстру включає:

перевірку документів, які подаються до Нацкомфінпослуг разом із заявою, на відсутність підстав для залишення заяви без розгляду;

перевірку документів, які подаються до Нацкомфінпослуг, на відповідність вимогам щодо внесення інформації про заявника до Реєстру;

унесення інформації про заявника до Реєстру;

повідомлення заявника про прийняте рішення;

оформлення і видачу Свідоцтва.

У разі потреби Нацкомфінпослуг має право в межах своєї компетенції надсилати запит щодо підтвердження достовірності документів, поданих для внесення інформації про фінансову установу до Реєстру.

2. Рішення про внесення фінансової установи до Реєстру та видачу Свідоцтва, виключення фінансової установи з Реєстру та анулювання Свідоцтва, про заміну додатка до Свідоцтва, про відмову в унесенні фінансової установи до Реєстру, про відмову у виключенні фінансової установи з Реєстру, про відмову в заміні додатка до Свідоцтва приймаються Нацкомфінпослуг як колегіальним органом.

{Абзац перший пункту 2 розділу V в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 793 від 14.04.2016}

Рішення про видачу дубліката Свідоцтва, про переоформлення Свідоцтва та визнання недійсним Свідоцтва, що переоформлене, про залишення заяви без розгляду, про відмову в унесенні змін до Реєстру, про відмову у видачі дубліката Свідоцтва, про відмову у переоформленні Свідоцтва, про видачу дубліката додатка до Свідоцтва, про анулювання додатка до Свідоцтва приймаються особою, уповноваженою Головою Нацкомфінпослуг.

3. Свідоцтво підписується особою, уповноваженою Головою Нацкомфінпослуг.

4. Заява залишається без розгляду, якщо:

заява підписана особою, яка не має на це повноважень, або особою, посада та/або прізвище та ініціали якої не зазначені;

документи оформлені з порушенням вимог підпунктів 2, 3 пункту 1 розділу VІ цього Положення;

документи подано не в повному обсязі.

5. За наявності однієї або декількох підстав, зазначених у пункті 4 цього розділу, не пізніше 15 робочих днів з дати надходження заяви (реєстраційної картки) Нацкомфінпослуг приймає рішення про залишення заяви без розгляду, про що протягом п’яти робочих днів з дати прийняття такого рішення повідомляє в письмовій формі заявника із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду.

6. Після усунення причин, що були підставою для прийняття Нацкомфінпослуг рішення про залишення заяви без розгляду, заявник може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву та документи, що додаються до неї. Нова заява та документи, що додаються до неї, розглядаються в порядку, установленому цим Положенням.

7. Підставами для прийняття рішення про відмову є:

невідповідність поданих документів, що додаються до заяви, вимогам цього Положення;

наявність розбіжностей в інформації, що міститься в документах, поданих заявником для набуття статусу фінансової установи;

наявність недостовірної інформації в документах, поданих заявником для внесення інформації про нього до Реєстру;

невідповідність заявника згідно з поданими документами вимогам законодавства про регулювання діяльності з надання фінансових послуг та цього Положення.

8. Повідомлення про прийняте Нацкомфінпослуг рішення надається заявнику особисто або надсилається поштою на адресу заявника.

9. У разі прийняття рішення про залишення заяви без розгляду або відмову Нацкомфінпослуг може повернути заявнику за його заявою документи, що подавались ним до Нацкомфінпослуг (крім заяви та опису документів, що додаються до заяви). Зазначені документи повертаються заявнику в разі отримання його згоди з підставами прийняття рішення про залишення заяви без розгляду або відмову.

10. Датою надходження заяви та документів, що додаються до заяви, є дата реєстрації заяви та доданих до неї документів у Нацкомфінпослуг.

11. У рішенні про залишення заяви без розгляду або відмову в унесенні інформації про фінансову установу до Реєстру зазначається повний та вичерпний перелік підстав для прийняття такого рішення з відповідним обґрунтуванням.

12. Повідомлення про прийняття Нацкомфінпослуг рішення видається (надсилається) заявникові в письмовій формі протягом п’яти робочих днів з дати його прийняття Нацкомфінпослуг. У разі прийняття Нацкомфінпослуг рішення про відмову або про залишення заяви без розгляду у повідомленні зазначається повний та вичерпний перелік підстав для його прийняття з відповідним обґрунтуванням.

VІ. Вимоги до документів, що подаються заявником для внесення інформації про фінансову установу та/або про її відокремлений (і) підрозділ (и) до Реєстру

{Назва розділу VI в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 793 від 14.04.2016}

1. Вимоги до оформлення документів, що подаються заявником для внесення інформації до Реєстру:

1) документи повинні бути викладені державною мовою;

2) документи мають бути засвідчені підписом керівника та скріплені печаткою заявника, подаватися з внутрішнім описом, із зазначенням кількості аркушів кожного документа.

Документи на двох і більше аркушах повинні бути пронумеровані, прошиті та містити напис "Усього в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено печаткою та підписом ___ аркушів", найменування посади керівника, прізвище, ініціали та підпис керівника заявника, відбиток печатки заявника. На копіях документів також робиться відмітка про засвідчення копії документа, що складається зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади керівника, особистого підпису керівника, його прізвища та ініціалів, дати засвідчення копії та ставиться відбиток печатки заявника;

3) довідки, які подаються заявником, повинні містити дату їх складання;

4) документи мають бути придатними для прочитання, без зрізаних і затемнених сторінок, не повинні містити підчисток та виправлень;

5) строк, що минув з дати підписання документів, що подаються заявником згідно з підпунктами 5, 8, 9, 10 пункту 1 розділу VІІ, пунктом 2 розділу VІІI, підпунктом 3 пункту 4 розділу XIІ цього Положення, не повинен перевищувати тридцяти календарних днів.

2. Реєстраційні картки повинні бути оформлені з дотриманням таких вимог:

викладені державною мовою;

містити всі дані, визначені додатком 3 та додатком 5 до цього Положення;

{Абзац третій пункту 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 793 від 14.04.2016}

реєстраційна картка в паперовій формі має бути засвідчена підписом керівника, скріплена печаткою заявника, пронумерована, прошита та містити напис "Усього в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено печат-кою та підписом ___ аркушів";

дані, які містяться в реєстраційних картках, повинні відповідати даним, що містяться в поданих заявником паперових документах, у тому числі дані в електронній формі повинні відповідати даним паперової форми реєстраційних карток;

бзац п’ятий пункту 2 розділу VI в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 793 від 14.04.2016}

дані, які містяться в реєстраційній картці відокремленого підрозділу юридичної особи, повинні відповідати даним Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

{Пункт 2 розділу VI доповнено новим абзацом шостим згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 793 від 14.04.2016}

реєстраційна картка в паперовій формі має бути придатною для прочитання, без зрізаних і затемнених сторінок, не повинна містити підчисток та виправлень;

якщо будь-яке поле реєстраційної картки не заповнюється через відсутність інформації, у відповідному полі ставиться прочерк.

3. Усі документи надаються в паперовій формі. Реєстраційна картка також подається в електронній формі через веб-інтерфейс на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет у режимі он-лайн.

4. Заяву (реєстраційну картку) разом з усіма необхідними документами заявник надсилає поштою або подає через уповноважену особу до Нацкомфінпослуг разом з описом.

5. Заявник є відповідальним за достовірність інформації, зазначеної в документах, поданих до Нацкомфінпослуг.

6. У разі якщо документи підписані особою, яка виконує обов’язки керівника заявника (крім випадків, установлених законами), заявник повинен надати засвідчену у встановленому порядку копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

7. За письмовим зверненням заявника, поданим до Нацкомфінпослуг до прийняття нею рішення за результатами розгляду цих документів, Нацкомфінпослуг може повернути заявнику на доопрацювання всі документи, подані ним для внесення інформації до Реєстру (крім заяви та опису документів, що додаються до заяви).

VІІ. Внесення юридичної особи до Реєстру та видача Свідоцтва

1. Для внесення юридичної особи до Реєстру заявник (крім недержавного пенсійного фонду, фінансової установи - ліцензіата) подає до Нацкомфінпослуг такі документи:

1) реєстраційну картку юридичної особи згідно з додатком 3 до цього Положення;

2) оригінал або засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою заявника копію дійсної на дату подання заяви редакції установчих документів;

3) підтверджені аудитором (аудиторською фірмою):

фінансову звітність за останній календарний рік;

проміжну фінансову звітність станом на останній день кварталу, що передує поданню заяви, яка включає: баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід);

4) аудиторський висновок (звіт) щодо підтвердження достовірності фінансової звітності, що подається заявником відповідно до підпункту 3 цього пункту. Такий аудиторський висновок (звіт) має також включати підтвердження фактичного формування статутного (складеного, пайового) капіталу грошовими коштами та відповідності статутного (складеного, пайового) та/або власного капіталу заявника вимогам законодавства (крім фінансової установи - юридичної особи публічного права) або довідку банку, що підтверджує розмір сплаченого статутного капіталу та наявність на рахунках заявника суми грошових коштів, що забезпечує виконання вимог до розміру власного капіталу заявника (у разі якщо вимоги до розміру власного капіталу заявника встановлені законодавством). Аудиторський висновок (звіт), що подається кредитною спілкою, має включати підтвердження сплати всіма засновниками (учасниками) вступного та обов’язкового пайового внеску;

5) засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою заявника довідку, складену в довільній формі, про наявність та відповідність вимогам законодавства форми організації бухгалтерського обліку, технічного та програмного забезпечення, яке відповідає вимогам, встановленим Нацкомфінпослуг, необхідного для надання фінансових послуг споживачам, подання звітності до Нацкомфінпослуг та забезпечення належного та своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства;

6) затверджені уповноваженим органом заявника (крім юридичних осіб, які мають намір набути статусу страховиків (перестраховиків)) відповідно до його установчих документів копії внутрішніх документів, що регламентують порядок надання фінансових послуг, які повинні відповідати вимогам законодавства та встановлювати:

{Абзац перший підпункту 6 пункту 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 793 від 14.04.2016}

умови та порядок укладання договорів зі споживачами фінансових послуг;

порядок зберігання договорів та інших документів, пов’язаних із наданням фінансових послуг;

порядок доступу споживачів фінансових послуг до документів та іншої інформації, пов’язаної з наданням фінансових послуг фінансовою установою;

порядок проведення внутрішнього контролю щодо дотримання законодавства та внутрішніх регламентуючих документів при здійсненні операцій з надання фінансових послуг;

відповідальність посадових осіб, до посадових обов’язків яких належать безпосередньо робота з клієнтами, укладання та виконання договорів;

опис завдань, які підлягають виконанню кожним підрозділом фінансової установи.

Внутрішні документи кредитної спілки, що регламентують порядок надання фінансових послуг, подаються відповідно до вимог підпункту 2 пункту 2 розділу ІХ цього Положення.

Фінансові установи - юридичні особи публічного права не подають копій внутрішніх документів, що регламентують порядок надання фінансових послуг, якщо у своїй діяльності використовують інші нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання фінансових послуг, або примірні договори;

7) засвідчені підписом керівника та скріплені печаткою заявника копії документів про освіту, у тому числі документів, що підтверджують складання екзамену на відповідність професійним вимогам за програмою підвищення кваліфікації керівником та головним бухгалтером заявника або особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, відповідно до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 липня 2004 року № 1590, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за № 955/9554 (із змінами);

8) засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії трудових книжок керівника та головного бухгалтера заявника або виписки з них;

9) довідку за підписом керівника та головного бухгалтера заявника про їх відповідність вимогам підпунктів "г" та "ґ" пункту 2.1 розділу 2 та підпунктів "г" та "ґ" пункту 3.1 розділу 3 Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 липня 2004 року № 1590, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за № 955/9554 (із змінами), засвідчену печаткою заявника. Довідка повинна містити згоду керівника та головного бухгалтера на перевірку цієї інформації у відповідних органах державної влади;

10) засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою заявника довідку, складену у довільній формі, про наявність у заявника власного або орендованого приміщення, спеціального технічного обладнання (комп’ютерної техніки, засобів зв’язку), відповідного програмного забезпечення, необхідного для надання фінансових послуг споживачам фінансових послуг та надання звітності до Нацкомфінпослуг;

11) примірні договори зі споживачами фінансових послуг щодо надання фінансових послуг, державне регулювання з надання яких здійснюється Нацкомфінпослуг, які затверджені уповноваженим органом заявника відповідно до його установчих документів та мають відповідати вимогам Цивільного кодексу України, статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та іншим нормативно-правовим актам, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг.

Примірні договори не подаються юридичними особами, які мають намір набути статусу страховиків (перестраховиків);

{Підпункт 11 пункту 1 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 793 від 14.04.2016}

12) схематичне зображення структури власності заявника, засвідчене підписом керівника та печаткою заявника (за наявності), яке повинно містити інформацію щодо найменування кожної юридичної особи, прізвища, імені та по батькові кожної фізичної особи - власників істотної участі в заявнику та осіб, через яких заявник та/або його власник (и) прямо або опосередковано здійснюють володіння участю у інших фінансових установах, із зазначенням зв’язків між ними, та кінцевого бенефіціарного власника (контролера) заявника у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації  (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

{Пункт 1 розділу VII доповнено новим підпунктом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 793 від 14.04.2016}

2. За відсутності підстав для залишення заяви без розгляду Нацкомфінпослуг не пізніше 30 календарних днів з дати надходження документів, поданих заявником для внесення його до Реєстру, приймає рішення про внесення юридичної особи до Реєстру або про відмову в унесенні юридичної особи до Реєстру.

3. Нацкомфінпослуг оформлює заявнику Свідоцтво не пізніше п’яти робочих днів з дати прийняття рішення про внесення юридичної особи до Реєстру у разі якщо реєстраційна картка відповідає вимогам пункту 2 розділу VІ цього Положення.

ункт 3 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 432 від 05.03.2015}

4. Нацкомфінпослуг протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення про внесення юридичної особи до Реєстру повідомляє про прийняте рішення. У разі подання заявником до Нацкомфінпослуг реєстраційних карток, оформлених з порушенням вимог пункту 2 розділу VІ цього Положення, у повідомленні зазначається інформація про виявлені порушення щодо оформлення реєстраційних карток з відповідним обґрунтуванням.

5. Заявник зобов’язаний усунути виявлені порушення щодо оформлення реєстраційних карток та повторно подати до Нацкомфінпослуг реєстраційні картки із загальною інформацією про юридичну особу в паперовій та електронній формі з дотриманням вимог пунктів 2 та 3 розділу VІ цього Положення протягом тридцяти календарних днів з дати направлення йому відповідного письмового повідомлення Нацкомфінпослуг.

6. Нацкомфінпослуг скасовує рішення про внесення юридичної особи до Реєстру, якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про внесення юридичної особи до Реєстру не подав до Нацкомфінпослуг реєстраційної картки з дотриманням вимог пункту 5 цього розділу або не звернувся за отриманням оформленого Свідоцтва протягом сорока п’яти календарних днів з дня прийняття відповідного рішення.

VIII. Особливості внесення інформації про ломбард до Реєстру

1. Додатково до вимог, визначених розділом IV цього Положення, ломбард повинен відповідати також таким вимогам:

1) установчі документи ломбарду відповідають вимогам Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26 квітня 2005 року № 3981, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2005 року за № 565/10845;

2) наявності на останній день місяця, що передує поданню заяви, власного капіталу в розмірі не менше ніж 500 тис. гривень;

{Підпункт 2 пункту 1 розділу VIII в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3120 від 15.12.2016}

3) наявності приміщення (на правах власності або користування) площею не менше ніж 5 квадратних метрів, призначеного для надання фінансових послуг та супутніх послуг ломбарду і спеціального місця зберігання заставленого майна.

Спеціальне місце зберігання заставленого майна - окреме приміщення, окрема територія, інше місце з обмеженим доступом, які мають відповідати вимогам, установленим законодавством, бути розташованими за місцезнаходженням ломбарду чи його відокремленого підрозділу або за іншою адресою та бути обладнаними необхідними засобами, які мають забезпечити збереження предметів застави та утримування предметів застави в належному стані.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »