Про затвердження Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги [...]
Міноборони України; Наказ, Положення, Перелік [...] від 14.08.2014530
Документ z1294-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.04.2018, підстава z0267-18
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5
наступна сторінка »  

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.08.2014  № 530


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2014 р.
за № 1294/26071

Про затвердження Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей

{Назва Наказу в редакції Наказу Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
№ 58 від 12.02.2018}

Відповідно до Законів України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року № 975 “Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві” та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства оборони України у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей, що додається.

{Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018}

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 19 серпня 2008 року № 407 “Про затвердження Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 листопада 2008 року за № 1079/15770.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Тимчасово виконуючий обов’язки Міністра оборони УкраїниІ.С. Руснак

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови правління
Пенсійного фонду України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Міністр соціальної політики УкраїниВ.О. КравчукС.М. КондрюкО. Мірошниченко

Л. Денісова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
14.08.2014 № 530


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2014 р.
за № 1294/26071

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей

{Назва Положення в редакції Наказу Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018}

І. Загальні положення

1.1. Цим Положенням визначається порядок:

обчислення вислуги років (загального страхового стажу) для призначення пенсій за вислугу років особам, звільненим з військової служби, відповідно до статті 17-1 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 “Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей” (зі змінами);

{Абзац другий пункту 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018}

оформлення та подання до органів Пенсійного фонду України документів для призначення та перерахунку пенсій за вислугу років, по інвалідності та в разі втрати годувальника відповідно до Закону, постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року № 45 “Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393” (зі змінами) та постанови правління Пенсійного фонду України від 30 січня 2007 року № 3-1 “Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (зі змінами), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2007 року за № 135/13402;

{Абзац третій пункту 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018}

виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, відповідно до статті 16 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” та постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року № 975 “Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві”;

оформлення документів для виплати компенсаційних сум відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 травня 1994 року № 290 “Про затвердження Положення про порядок виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, які стали інвалідами, членам сімей військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які загинули під час виконання обов’язків військової служби чи служби в органах внутрішніх справ у складі національного контингенту чи національного персоналу, а також в інших окремих випадках” (зі змінами);

{Абзац п'ятий пункту 1.1 розділу I в редакції Наказу Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018}

організації роботи стосовно визначення розміру грошового забезпечення для призначення та перерахунку пенсій особам, звільненим з військової служби (крім колишніх військовослужбовців строкової військової служби);

проведення ревізій та перевірок з питань соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей.

{Абзац сьомий пункту 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018}

1.2. Призначення і виплата пенсій особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей здійснюються органами Пенсійного фонду України відповідно до Закону.

1.3. Військовослужбовцям, які мають право на пенсійне забезпечення відповідно до Закону, пенсії призначаються і виплачуються після звільнення їх з військової служби.

Пенсіонерам з числа колишніх військовослужбовців у разі повторного прийняття їх на військову службу у Збройні Сили України, інші утворені відповідно до законів України військові формування, у Державну спеціальну службу транспорту, службу в органи внутрішніх справ, Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України, органи і підрозділи цивільного захисту, податкову міліцію та Державну кримінально-виконавчу службу України виплата пенсій здійснюється відповідно до статті 2 Закону.

{Абзац другий  пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018}

Військові комісаріати у 10-денний строк повідомляють відповідні органи Пенсійного фонду України про повторне прийняття на військову службу таких осіб.

{Абзац третій пункту 1.3 розділу I в редакції Наказу Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018}

Після звільнення зі служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років з дати призову їх на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або повторного прийняття їх на службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, до дати фактичного звільнення.

{Абзац четвертий пункту 1.3 розділу I в редакції Наказу Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018}

1.4. Особам, звільненим з військової служби за віком, за станом здоров’я, у зв’язку зі скороченням штатів чи організаційними заходами без права на пенсію, протягом одного року після звільнення зі служби обласними та Київським міським військовими комісаріатами (далі - обласні військові комісаріати) виплачується щомісячна грошова допомога в розмірі окладу за військовим званням.

Особам, звільненим з військової служби відповідно до Закону України “Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей” (зі змінами), які не мають права на пенсію, на період працевлаштування, але не більше одного року, виплачується щомісячна допомога в розмірі посадового окладу та окладу за військовим званням. У разі реєстрації в установленому порядку цих осіб у державній службі зайнятості зазначена виплата не здійснюється.

ІІ. Порядок обчислення вислуги років для призначення пенсії

2.1. Особам, звільненим з військової служби, які мають право на пенсію відповідно до Закону, до вислуги років для призначення пенсії зараховуються:

1) військова служба у Збройних Силах України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній спеціальній службі транспорту України, Управлінні державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національній гвардії України, а також інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України;

2) служба в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Національній поліції, Державній кримінально-виконавчій службі України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації на посадах начальницького і рядового складу - з дня призначення на відповідну посаду;

{Підпункт 2 пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018}

3) дійсна військова служба в Радянській Армії та Військово-Морському Флоті, прикордонних, внутрішніх, залізничних військах, в органах державної безпеки та інших військових формуваннях СРСР, а також служба в органах внутрішніх справ СРСР та інші види служби і періоди роботи, які відповідно до законодавства СРСР зараховувалися до вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям, а також особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ. Вислуга років (у тому числі на пільгових умовах) у цьому разі обчислюється в порядку, установленому законодавством СРСР, якщо цим Положенням не передбачено більш пільгових умов зарахування часу служби для призначення пенсій військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (перелік внутрішніх військ СРСР наведений у додатку 1 до цього Положення);

4) служба як військових будівельників у військово-будівельних загонах (частинах);

5) час перебування на практичній льотній підготовці призваних на військову службу осіб, які навчалися на офіцерів запасу льотного складу в навчальних організаціях Товариства сприяння обороні України, з 01 січня 1961 року до 11 жовтня 1991 року - у системі Добровільного товариства сприяння армії, авіації та флоту СРСР;

6) час роботи в органах державної влади, органах місцевого самоврядування або сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях і у закладах вищої освіти із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України;

{Підпункт 6 пункту 2.1 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018}

7) час виконання депутатських повноважень із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України;

{Підпункт 7 пункту 2.1 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018}

8) час перебування під вартою та час відбуття покарання в місцях позбавлення волі особами, які мають право на пенсію за Законом, безпідставно притягнутими до кримінальної відповідальності, безпідставно репресованими та згодом реабілітованими;

9) час перебування у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях примусового тримання осіб, у тому числі дітей, які були насильно вивезені з тимчасово окупованої території СРСР у період Великої Вітчизняної війни та які після звільнення з цих місць були відразу призвані або прийняті на військову службу, службу до органів внутрішніх справ, якщо за час перебування в зазначених місцях примусового тримання ними не було вчинено злочину проти миру і людства;

10) час перебування в полоні або заручником, якщо полонення чи захоплення заручником не було добровільним і особа, яка має право на пенсію за Законом, перебуваючи в полоні або заручником, не вчинила злочину проти миру і людства;

11) час роботи в судових органах та органах прокуратури осіб, які працювали на посадах суддів, прокурорів, слідчих і перебувають на військовій службі або службі в органах і військових формуваннях Служби безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України на посадах офіцерського та начальницького складу;

{Підпункт 11 пункту 2.1 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018}

12) військова служба у збройних силах, органах внутрішніх справ, Національній поліції, органах державної безпеки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (далі - СНД) та інших військових формуваннях, створених законодавчими органами цих держав, Об’єднаних Збройних Силах СНД.

Вислуга років (у тому числі на пільгових умовах) у цьому випадку обчислюється в порядку, встановленому законодавством держав - учасниць СНД, на території яких військовослужбовці проходили військову службу, службу в органах внутрішніх справ, Національній поліції, органах державної безпеки, якщо інше не встановлено відповідними міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

{Підпункт 12 пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018}

13) час роботи в державних органах у разі переходу на військову службу в органи і військові формування Служби безпеки України, Управління державної охорони України, органи внутрішніх справ, Національну поліцію, державну пожежну охорону, Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України, органи і підрозділи цивільного захисту, податкову міліцію або Державну кримінально-виконавчу службу України на посади офіцерського та начальницького складу згідно з переліками посад, що затверджуються відповідно Службою безпеки України, Управлінням державної охорони України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах виконання кримінальних покарань, цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки, державної фінансової політики;

{Підпункт 13 пункту 2.1 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018}

14) час перебування на посадах службовців Державної кримінально-виконавчої служби України, у підрозділах професійної (невоєнізованої) пожежної охорони, які в подальшому були переведені в категорію посад, що заміщуються рядовим і начальницьким складом за переліком посад і на умовах, які визначаються центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах виконання кримінальних покарань, цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки;

{Підпункт 14 пункту 2.1 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018}

15) час проходження військової служби за межами України в порядку військового співробітництва або в складі національного контингенту чи персоналу відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

{Підпункт 15 пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018}

16) служба у військовому резерві під час безпосередньої участі в антитерористичній операції чи забезпеченні її проведення.

{Пункт 2.1 розділу II доповнено новим підпунктом 16 згідно з Наказом Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018}

2.2. До вислуги років поліцейським, особам офіцерського складу, особам середнього, старшого та вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції чи Державної кримінально-виконавчої служби України під час призначення пенсії на умовах Закону додатково зараховується час їхнього навчання (незалежно від форми навчання) у цивільних закладах вищої освіти, а також в інших навчальних закладах, після закінчення яких присвоюється офіцерське (спеціальне) звання, до вступу на військову службу, службу до органів внутрішніх справ, Національної поліції, державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції чи Державної кримінально-виконавчої служби України або призначення на відповідну посаду в межах до п’яти років із розрахунку один рік навчання за шість місяців служби.

{Абзац перший пункту 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018}

Час перебування військовослужбовця у відпустці по догляду за дитиною зараховується до вислуги років у календарному обчисленні.

{Пункт 2.2 розділу II доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018}

Відповідно до статті 2 Угоди про порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей і державного страхування військовослужбовців держав - учасниць СНД, підписаної в місті Ташкент 15 травня 1992 року, статті 2 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грузії про пенсійне забезпечення військовослужбовців і членів їх сімей, підписаної 02 жовтня 1999 року, статті 2 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про пенсійне забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей і державне обов’язкове особисте страхування військовослужбовців, підписаної 16 березня 2000 року, статті 3 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, членів їх сімей та інші види соціального захисту таких осіб, підписаної 21 жовтня 2007 року в м. Києві, вислуга років (у тому числі на пільгових умовах) обчислюється в порядку, установленому в державах - учасницях СНД та державах, з якими Кабінет Міністрів України уклав відповідні Угоди, на території яких військовослужбовці проходили військову службу.

2.3. При обчисленні вислуги років для призначення пенсій (крім пенсій, які призначаються з урахуванням страхового стажу) окремі періоди служби військовослужбовців зараховуються на пільгових умовах (з урахуванням вимог пунктів 2.4 та 2.5 цього розділу):

1) один місяць служби за три місяці:

участь у бойових діях у воєнний час;

час безперервного перебування на лікуванні в лікувальних закладах унаслідок поранень, контузій, каліцтв або захворювань, одержаних військовослужбовцями у військових частинах, штабах та установах, які входили до складу діючої армії;

час перебування під вартою, час відбуття покарання в місцях позбавлення волі та висилки військовослужбовців, безпідставно притягнутих до кримінальної відповідальності, безпідставно репресованих і надалі реабілітованих;

час виконання робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, - з 26 квітня 1986 року до 01 січня 1988 року;

час служби у складі національного контингенту і національного персоналу відповідно до Закону України “Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки”;

час проходження служби, протягом якого особа брала участь в антитерористичній операції;

час проходження служби військовослужбовцями Служби безпеки України, направленими у відрядження до Республіки Ірак з метою забезпечення в умовах посилення терористичних посягань безпеки дипломатичних установ України, їх співробітників та членів їх сімей;

інші періоди, зазначені в підпункті “а” пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 “Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей” (зі змінами);

{Абзац дев'ятий підпункту 1 пункту 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018}

крім вищезазначених, періоди дійсної військової служби у Збройних Силах СРСР, які підлягають зарахуванню до вислуги років на пенсію на пільгових умовах, наведені в додатку 2 до цього Положення;

2) один місяць служби за два місяці:

у з’єднаннях, військових частинах і підрозділах, які брали участь у підтриманні режиму надзвичайного стану;

на льотній роботі в реактивній і турбогвинтовій авіації - на умовах, передбачених підпунктом 1 пункту 2.5 цього розділу;

у складі екіпажів кораблів-екранопланів, віднесених до літальних апаратів (літаків) турбогвинтової авіації;

на атомних підводних крейсерах, атомних підводних човнах, дизельних підводних човнах, обладнаних допоміжними атомними енергетичними установками, та підводних човнах із спеціальними енергетичними установками (у тому числі у складі других екіпажів атомних підводних крейсерів, що будуються, та атомних підводних човнів). При цьому зазначена служба зараховується на пільгових умовах з початку навчання у навчальному центрі, а військовослужбовцям, які не підлягають навчанню, - з початку роботи реактора підводного крейсера (човна). Служба на підводних човнах з парогазовими турбінними установками та з дизелями, що працюють за замкнутим циклом, зараховується до вислуги років на пільгових умовах у період перебування їх у строю, а на тих човнах, що будуються, - з початку ходових заводських випробувань. У складі технічних екіпажів атомних підводних крейсерів, крейсерських атомних та великих атомних підводних човнів і атомних глибоководних станцій (включаючи ті, що будуються) за час фактичного несення служби на вказаних кораблях та станціях. При цьому зазначена служба зараховується на пільгових умовах не раніше ніж з дня початку роботи реактора корабля (станції);

на посадах водолазів, які виконують роботу в умовах тривалого перебування під підвищеним тиском під водою або в барокамерах, на умовах, передбачених підпунктом 6 пункту 2.5 цього розділу, - з 01 січня 1986 року;

час служби в лепрозорних і протичумних відділеннях, у відділеннях з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, відділеннях анестезіології та реанімації військових госпіталів (територіальних медичних центрів), у судово-медичних установах і патолого-анатомічних лабораторіях;

час служби військовослужбовців Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України на острові Зміїний - з 18 грудня 1995 року;

інші періоди, зазначені в підпункті “б” пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 “Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей” (зі змінами);

{Абзац дев'ятий підпункту 2 пункту 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018}

крім вищезазначених, періоди дійсної військової служби у Збройних Силах СРСР, які підлягають зарахуванню до вислуги років на пенсію на пільгових умовах, наведені в додатку 2 до цього Положення;

3) один місяць служби за півтора місяця:

на льотній роботі в авіації (за винятком видів авіації, зазначених у підпункті 2 цього пункту) - на умовах, передбачених підпунктом 1 пункту 2.5 цього розділу;

на атомних надводних кораблях - із строків, установлених Міністерством оборони України, Службою зовнішньої розвідки України та Службою безпеки України;

на підводних човнах (крім зазначених у підпункті 2 цього пункту) у період перебування їх у строю;

на мінних тральщиках під час тралення бойових мін;

в управліннях з’єднань підводних човнів, що перебувають у строю, і з’єднань мінних тральщиків під час тралення бойових мін на посадах, що визначаються Міністром оборони України, і на умовах, передбачених відповідно підпунктами 3 і 4 пункту 2.5 цього розділу. Перелік посад управлінь, з’єднань підводних човнів, що перебувають у строю, і з’єднань тральщиків у період тралення бойових мін, служба в яких підлягає зарахуванню до вислуги років на пенсію на пільгових умовах, затверджується Міністром оборони України та Головою Служби безпеки України;

на посадах водолазів усіх найменувань і спеціальностей (крім водолазів, зазначених у підпункті 2 цього пункту);

на посадах, де виконання обов’язків пов’язане із систематичними стрибками з парашутом при виконанні річних норм, встановлених Інструкцією про порядок зарахування до вислуги років на пенсію періодів служби військовослужбовців, виконання обов’язків яких пов’язане із систематичними стрибками з парашутом, затвердженою наказом Міністра оборони України від 25 лютого 2010 року № 82, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 16 березня 2010 року за № 222/17517 (зі змінами) (у редакції наказу Міністерства оборони України від 02 грудня  2013 року № 831);

у військових частинах і підрозділах внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні, у підрозділах Управління державної охорони України, що визначаються в установленому порядку, а також у підрозділах спеціального призначення Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, установ виконання покарань органів внутрішніх справ, воєнізованих формуваннях Державної кримінально-виконавчої служби України, у частинах і підрозділах (загонах) спеціального призначення внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та у підрозділах міліції особливого призначення за переліком посад і умовами, що визначаються керівниками відповідних міністерств і центральних органів виконавчої влади;

на заставах, постах, у комендатурах, відділеннях контрольно-пропускних пунктів, маневрових групах зі змінними заставами, на кораблях і катерах, що несуть службу з охорони державного кордону України, в інших підрозділах Державної прикордонної служби України за переліком посад, затвердженим Адміністрацією Державної прикордонної служби України;

у складі других екіпажів дизель-електричних підводних човнів, що перебувають у строю;

у високогірних місцевостях на висоті від 1000 до 1500 метрів над рівнем моря, а у виняткових випадках - і нижче згідно з Переліком військових частин, підрозділів і установ, які дислокуються (дислокувалися) у високогірних місцевостях на висоті від 1000 до 1500 метрів над рівнем моря, а у виняткових випадках - і нижче, особовому складу яких вислуга років на пенсію зараховується на пільгових умовах, затвердженим наказом Міністра оборони України від 02 квітня 2003 року № 85, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 квітня 2003 року за № 279/7600 (зі змінами);

в укріплених районах СРСР військовослужбовцям, які несли бойове чергування в спорудах оборонних позицій у складі бойових обслуг;

на роботах, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, - з 01 січня 1988 року по 31 грудня 1993 року;

у зонах безумовного (обов’язкового) та гарантованого відселення, передбачених пунктами 2 і 3 частини другої статті 2 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, - згідно з Переліком військових частин, установ, організацій і підприємств Міністерства оборони України, дислокованих (які дислокувалися) у зонах безумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення, затвердженим наказом Міністра оборони України від 08 вересня 1997 року № 322, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 1997 року за № 457/2261 (зі змінами);

на посадах, де виконання обов’язків пов’язане з роботами із знешкодження вибухонебезпечних предметів, у період виконання робіт, переліки яких визначаються керівниками відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

у складі підрозділів, залучених для виконання завдань у зоні особливого режиму в районі державного кордону України з Республікою Молдова в період, визначений згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 року № 456 “Про грошове утримання і пільги військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, залучених для виконання завдань у зоні особливого режиму в районі державного кордону України з Республікою Молдова” та від 01 жовтня 1993 року № 824 “Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 456”, - з 17 березня 1992 року до 01 жовтня 1993 року;

проходження служби у внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ України, Національній гвардії України військовослужбовцями, які виконують обов’язки з охорони та оборони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності;

проходження служби особами рядового і начальницького складу державної пожежної охорони в її підрозділах на атомних електростанціях, об’єктах з ядерними установками і матеріалами;

проходження служби на посадах рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у виправно-трудових установах на правах лікувальних та лікарень при виправно-трудових установах для тримання інфекційно хворих засуджених;

у високогірних місцевостях на висоті 1500 і більше метрів над рівнем моря;

час проходження служби особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у підрозділах з підбирання та транспортування трупів у морг за переліком посад і на умовах, що визначаються Міністерством внутрішніх справ України;

час проходження служби військовослужбовцями внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України у підрозділах з конвоювання осіб, узятих під варту, осіб, засуджених до позбавлення волі, та охорони їх під час судового засідання за переліком посад і на умовах, що визначаються Міністерством внутрішніх справ України;

час проходження служби в Національній гвардії України військовослужбовцями, які виконують обов’язки з конвоювання осіб, узятих під варту та/або засуджених до позбавлення волі, у тому числі під час їх екстрадиції, а також забезпечують охорону осіб, які тримаються під вартою, під час судових засідань у судах, за переліком посад і на умовах, що визначаються Міністерством внутрішніх справ України;

час проходження служби особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби в установах виконання покарань, призначених для тримання засуджених до довічного позбавлення волі, за переліком посад і в порядку, затверджуваних Міністерством юстиції України;

інші періоди, зазначені в підпункті “в” пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 “Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей” (зі змінами);

{Абзац двадцять шостий підпункту 3 пункту 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 58 від 12.02.2018}

інші періоди дійсної військової служби у Збройних Силах СРСР, які підлягають зарахуванню до вислуги років на пенсію на пільгових умовах, наведені в додатку 2 до цього Положення;

4) один місяць служби за сорок днів:

час проходження служби особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та кримінально-виконавчої системи, які проходять службу у виправно-трудових установах, слідчих ізоляторах, лікувально-трудових профілакторіях, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках для осіб, затриманих за бродяжництво, спеціальних приймальниках для осіб, підданих адміністративному арешту, підрозділах конвойної служби міліції, та військовослужбовцями постійного складу, які проходять службу у дисциплінарних військових частинах, за переліком посад і на умовах, затверджених наказом Міністра оборони України від 24 березня 2003 року № 72 “Про затвердження Переліку посад і Умов проходження військової служби особовим складом дисциплінарних військових частин, вислуга років на пенсію якому зараховується на пільгових умовах”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 квітня 2003 року за № 252/7573.

2.4. За наявності двох і більше підстав для зарахування до вислуги років для призначення пенсії на пільгових умовах одного й того самого періоду служби вислуга обчислюється за тією підставою, що дає найбільші пільги.

2.5. До вислуги років для призначення пенсії військовослужбовцям зараховуються на пільгових умовах:

1) служба на льотній роботі (підпункти 2 і 3 пункту 2.3 цього розділу) на посадах льотного складу, визначених наказом Міністра оборони України від 12 січня 2004 року № 9 “Про затвердження Переліку посад льотного складу, який має право виконувати польоти у складі екіпажів повітряних суден, авіації Збройних Сил України, військова служба на яких зараховується до вислуги років для призначення пенсії на пільгових умовах, і Єдиних річних норм нальоту годин для нарахування вислуги років на пенсію на пільгових умовах льотному складу авіації, який має право виконувати польоти у складі екіпажів повітряних суден авіації Збройних Сил України”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 січня 2004 року за № 103/8702 (зі змінами);

в авіаційних частинах, з’єднаннях, об’єднаннях і штабах Повітряних Сил Збройних Сил України та авіації, інших видів Збройних Сил України, в авіаційно-навчальних закладах, науково-дослідних і науково-випробних організаціях, у військових представництвах Повітряних Сил Збройних Сил України на промислових підприємствах. При цьому служба на зазначених посадах зараховується до вислуги років на пільгових умовах тим військовослужбовцям, які мають наліт годин на літаках, вертольотах (далі - літаки) не менше встановленої річної норми нальоту годин (з урахуванням абзаців п’ятого, шостого та сьомого цього підпункту), а до 01 січня 1960 року - не менш як 25 годин на рік.

Норма нальоту годин, яка дає право на пільгове обчислення вислуги років, у випадках, коли військовослужбовець перебував на льотній роботі неповний календарний рік, визначається пропорційно часу фактичного перебування на льотній роботі.

У такому самому порядку (пропорційно часу фактичного перебування на льотній роботі) визначається норма нальоту годин, що дає право на відповідне пільгове обчислення вислуги років стосовно військовослужбовців, які одну частину календарного року виконували льотну роботу на літаках з реактивними або турбогвинтовими двигунами, а іншу - на літаках з поршневими двигунами. При цьому, якщо зазначені військовослужбовці не виконали норму нальоту годин на літаках з реактивними або турбогвинтовими двигунами за відповідну частину року, їх фактичний наліт годин на цих літаках включається в наліт годин на літаках з поршневими двигунами. За умови виконання річної норми нальоту цей календарний рік служби зараховується зазначеним військовослужбовцям до вислуги років на пільгових умовах,  передбачених підпунктом 3 пункту 2.3 цього розділу.

Військовослужбовцям, які мають змішаний наліт годин протягом календарного року, тобто виконували льотну роботу і на літаках з реактивними або турбогвинтовими двигунами, і на літаках з поршневими двигунами, цей календарний рік служби зараховується до вислуги років на пільгових умовах, передбачених підпунктом 2 пункту 2.3 цього розділу, якщо вони мають наліт годин на літаках з реактивними або турбогвинтовими двигунами не менше зазначеної річної норми. При меншому нальоті годин на літаках з реактивними або турбогвинтовими двигунами фактичний наліт годин зазначених військовослужбовців на цих літаках включається в їх наліт годин на літаках з поршневими двигунами. За умови виконання річної норми нальоту цей календарний рік служби зараховується зазначеним військовослужбовцям до вислуги років на пільгових умовах, передбачених підпунктом 3 пункту 2.3 цього розділу.

Час перебування у відрядженнях за кордоном військовослужбовців, які займали посади льотного складу до направлення за кордон і які в період перебування в цих відрядженнях фактично виконували льотну роботу, зараховується їм до вислуги років на пільгових умовах (підпункти 2 і 3 пункту 2.3 цього розділу) незалежно від виконання ними норми нальоту годин.

Військовослужбовцям льотного складу, які перенавчаються на інших типах літаків, час перенавчання (але не більше одного року) зараховується до вислуги років на пільгових умовах (підпункти 2 і 3 пункту 2.3 цього розділу) незалежно від виконання ними встановленої норми нальоту годин. При цьому на пільгових умовах, передбачених підпунктом 2 пункту 2.3 цього розділу, час перенавчання зараховується до вислуги років у тому разі, якщо військовослужбовці до перенавчання виконували льотну роботу на літаках з реактивними або турбогвинтовими двигунами і перенавчалися на літаках з такими самими двигунами.

Час перебування військовослужбовців льотного складу на перепідготовці або вдосконаленні в авіаційних військових навчальних закладах зараховується до вислуги років на пільгових умовах (підпункти 2 і 3 пункту 2.3 цього розділу) незалежно від виконання ними встановленої норми нальоту годин, якщо вони були направлені на навчання із збереженням за ними у військовій частині штатної посади, у період навчання виконували льотну роботу та після закінчення навчання знову призначені на посади льотного складу.

Військовослужбовцям, які припинили льотну роботу, час служби з дня фактичного закінчення льотної роботи зараховується до вислуги років у календарному обчисленні;

2) служба у високогірних місцевостях України зараховується до вислуги років на пільгових умовах (підпункт 3 пункту 2.3 цього розділу) з дня прибуття військовослужбовців у високогірні місцевості по день вибуття з цих місцевостей включно.

При цьому на пільгових умовах зараховуються до вислуги років і періоди тимчасового вибуття військовослужбовців з високогірних місцевостей із збереженням штатної посади за місцем служби - на лікування, у відпустку, а також у службове відрядження (у тому числі на збори та курси).

У разі надання відпустки військовослужбовцям, які проходили службу у високогірних місцевостях, при звільненні їх надалі з військової служби або переведенні їх по службі з цих місцевостей з подальшим виключенням зі списків особового складу частини час цієї відпустки незалежно від місця її проведення військовослужбовцями зараховується до вислуги років у календарному обчисленні;

3) служба на підводних човнах (крім зазначених у пункті 2.3 цього розділу) у період їх будівництва, перебування на консервації, поточному, середньому та капітальному ремонті, на переобладнанні, модернізації та в інші періоди, коли підводні човни не перебувають у строю, зараховується до вислуги років у календарному обчисленні;

4) служба на мінних тральщиках зараховується до вислуги років на пільгових умовах, передбачених підпунктом 3 пункту 2.3 цього розділу, у дні фактичного тралення бойових мін незалежно від тривалості їх тралення протягом дня;

5) служба у повітрянодесантних, аеромобільних, високомобільних десантних військах, десантно-штурмових з’єднаннях (військових частинах), з’єднаннях (військових частинах) спеціального призначення, розвідувальних центрах (пунктах), військових частинах спеціальних операцій і морської піхоти, розвідувально-десантних підрозділах, а також на посадах, де виконання обов’язків пов’язане із систематичним виконанням стрибків з парашутом: у службах, відділах (відділеннях) військової частини А0515, Військово-Морських Сил Збройних Сил України, оперативних командувань та армійських корпусів, військових навчальних закладах з підготовки осіб офіцерського складу для аеромобільних, високомобільних десантних військ, управлінні аеромобільних військ Сухопутних військ Збройних Сил України, Командуванні високомобільних десантних військ Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, Командуванні високомобільних десантних військ Збройних Сил України, групах (відділах, службах) аеромобільних, високомобільних десантних військ оперативних командувань (армійських корпусів), інших управліннях (штабах) аеромобільних (десантних), високомобільних десантних військових частин і підрозділів, центрі (управлінні) пошуково-рятувального забезпечення польотів авіації, у пошуково-рятувальній і парашутно-десантній службах авіації. При цьому служба на зазначених посадах зараховується до вислуги років на пільгових умовах, визначених наказом Міністра оборони України від 25 лютого 2010 року № 82 “Про деякі питання призначення пенсій та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, військова служба яких пов’язана із стрибками з парашутом”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 березня 2010 року за № 222/17517 (зі змінами);

6) служба на посадах водолазів, які виконують роботу за умов тривалого перебування під підвищеним тиском під водою або в барокамерах, зараховується до вислуги років на пільгових умовах, передбачених підпунктом 2 пункту 2.3 цього розділу, військовослужбовцям, які зайняті на цій роботі не менше 30 годин протягом календарного року.

Служба на посадах водолазів, які не виконують роботи, зазначеної в абзаці першому цього підпункту, або які виконують цю роботу тривалістю менше 30 годин на рік і, крім того, зайняті на інших роботах, зараховується до вислуги років на пільгових умовах, передбачених підпунктом 3 пункту 2.3 цього розділу, військовослужбовцям, які виконали протягом року такі мінімальні норми годин роботи під водою: на посадах водолазних спеціалістів - 30 годин, на інших водолазних посадах - 60 годин. При цьому військовослужбовцям, які займали зазначені посади неповний календарний рік, норма годин роботи під водою, що дає право на пільгове обчислення вислуги років, визначається пропорційно часу служби на цих посадах;

7) служба в укріплених районах СРСР військовослужбовців, які несли бойове чергування в спорудах оборонних позицій у складі бойових обслуг, зараховується до вислуги років на пільгових умовах, передбачених підпунктом 3 пункту 2.3 цього розділу, з дня залучення військовослужбовця до несення бойового чергування по день вибуття з укріпленого району або вступу в укріпленому районі на посаду, не пов’язану з несенням бойового чергування, включно, але не раніше ніж з 01 січня 1980 року;

8) строкова військова служба зараховується до вислуги років для призначення пенсій у календарному обчисленні, а в разі проходження цієї служби відповідно до умов, які визначені у пункті 2.3 цього розділу або які згідно із законодавством СРСР були підставою для зарахування до вислуги років для призначення пенсії на пільгових умовах, - у відповідному пільговому обчисленні;

9) умови зарахування до вислуги років на пенсію дійсної військової служби (у тому числі дійсної строкової військової служби) в Радянській Армії та Військово-Морському Флоті викладені в додатку 2 до цього Положення.

2.6. До вислуги років для призначення пенсій не зараховуються періоди:

1) перебування у військових частинах як вихованці та юнги, а також навчання у військових ліцеях, суворовському та нахімовському училищах;

2) перебування громадян у запасі та у військовому резерві Збройних Сил України, у тому числі перебування їх на зборах (командирських заняттях) у військових частинах;

3) відбування покарання, такого як арешт (крім випадків, передбачених статтею 55 Кримінально-виконавчого кодексу України), строк самовільного залишення військової частини або місця служби на строк понад 10 діб незалежно від причини залишення, а також відбування військовослужбовцем покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5
наступна сторінка »