Угода про фінансування Програми підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики [...]
Європейський Союз, Україна; Угода, Умови, Положення [...] від 27.11.2014
Документ 984_019, чинний, поточна редакція — Підписання від 27.11.2014
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

УГОДА
про фінансування Програми підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України
(Контракт на реформу сектора)


Дата підписання:

27.11.2014


Дата набрання чинності для україни:

27.11.2014

Особливі умови

Уряд України, далі по тексту - "Бенефіціар",

з однієї сторони, та

Європейська Комісія, далі по тексту - "Комісія", що діє від імені Європейського Союзу, далі по тексту - "ЄС",

з іншої сторони,

домовилися про нижченаведене:

Стаття 1 - Характер заходу

1.1. ЄС погоджується здійснити фінансування, а Бенефіціар погоджується прийняти фінансування для нижченаведеного заходу бюджетної підтримки:

Назва: Програма підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України

Номер рішення CRIS: 2013/024-517

Даний захід фінансується з бюджету ЄС відповідно до наступного основного акта: Європейський інструмент сусідства та партнерства в рамках Багаторічної фінансової перспективи 2007 - 2013 років.

1.2. Загальна кошторисна вартість цього заходу складає 55000000 євро, максимальний внесок з боку ЄС становить 55000000 євро.

Даний захід бюджетної підтримки складається з:

а) компонента бюджетної підтримки з максимальним внеском ЄС у розмірі 50000000 євро;

б) компонента додаткової підтримки із загальною кошторисною вартістю 5000000 євро з максимальним внеском ЄС у розмірі 5000000.

1.3. Бенефіціар не бере участі у спільному фінансування зазначеного заходу.

Стаття 2 - Термін виконання

2.1. Термін виконання Угоди про фінансування відповідно до положень Статті 15 Додатку II (Загальні умови) починається з дати набрання чинності цією Угодою про фінансування в силу і закінчується через 72 місяця після цієї дати.

2.2. Тривалість етапу реалізації становить 48 місяців.

2.3. Тривалість завершального етапу становить 24 місяця.

Стаття 3 - Адреси

Усі повідомлення, що стосуються реалізації цієї Угоди про фінансування, повинні бути оформлені у письмовому вигляді, мати чітке посиланням на захід, визначений у Статті 1.1 цих Особливих умов і повинні направлятись на такі адреси:

а) повідомлення для Європейської Комісії

пан Ян ТОМБІНСЬКІ

Голова представництва

Представництво Європейського Союзу в Україні

вул. Володимирська, 101,

Київ 01033, Україна.

б) повідомлення для Бенефіціара

Міністр регіонального розвитку, будівництва

та житлово-комунального господарства

вул. Велика Житомирська, 9

Київ 01601, Україна.

Міністр економічного розвитку і торгівлі України,

вул. М. Грушевського, 12/2,

Київ 01008, Україна.

Стаття 4 - Контактна особа Європейського бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF)

Контактна особа Бенефіціара, наділена повноваженнями співпрацювати з Європейським бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF) з метою підтримки оперативної діяльності OLAF є:

Міністр економічного розвитку і торгівлі України

Національний координатор програм допомоги ЄС

вул. М. Грушевського, 12/2,

Київ 01008

Стаття 5 - Додатки

5.1. Ця Угода про фінансування складається з таких документів:

(a) Дані Особливі умови;

(b) Додаток I: Технічні та адміністративні положення з детальним визначенням заходів, передбачених даним проектом;

(c) Додаток II: Загальні умови;

(d) Додаток III: Форма для звітності (не застосовується для цієї Угоди про фінансування);

(e) Додаток III: Форма декларації керівництва (не застосовується для цієї Угоди про фінансування).

5.2. У разі виникнення розбіжностей між положеннями Додатків та положеннями Особливих умов Угоди про фінансування переважну силу мають положення останніх. У випадку протиріч між положеннями Додатку I (Технічні та адміністративні положення) та Додатку II (Загальні умови) переважну силу мають положення останнього.

Стаття 6 - Положення, що частково скасовують чи доповнюють Додаток II (Загальні умови)

Перекази іноземної валюти будуть зараховуватись за датою валютування з моменту повідомлення про надходження коштів на рахунок Державної казначейської служби від Національного банку України. За обмінний курс прийматиметься офіційний курс Національного банку України для переказів, що надходять, встановлений на дату валютування повідомлення про надходження коштів.

Стаття 7 - Набрання чинності

Ця Угода про фінансування набирає чинності з дати її підписання останньою зі Сторін та не пізніше 31 грудня 2014.

Цю Угоду укладено у двох оригінальних примірниках українською та англійською мовами, кожний з яких має однакову силу, один з яких надається Бенефіціарові, другий - Комісії. У випадку виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень Угоди текст англійською мовою матиме переважну силу.


ВІД ІМЕНІ БЕНЕФІЦІАРА

ВІД ІМЕНІ КОМІСІЇ


(підпис)

(підпис)


Валерій ПЯТНИЦЬКИЙ

Йоханнес ХАН


Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України -
Торговий представник України

Комісар з питань
європейської політики
сусідства та переговорів
з питань розширення


Дата
27.11.2014

Дата
27.11.2014

УГОДА ПРО ФІНАНСУВАННЯ
Контракт на реформу сектора

ОСОБЛИВІ УМОВИ

Уряд України, далі по тексту - "Бенефіціар",

з однієї сторони, та

Європейська Комісія, далі по тексту - "Комісія", що діє від імені Європейського Союзу, далі по тексту - "ЄС",

з іншої сторони,

домовилися про нижченаведене:

Стаття 1 - Характер заходу

1.1. ЄС погоджується здійснити фінансування, а Бенефіціар погоджується прийняти фінансування для нижченаведеного заходу бюджетної підтримки:

Назва: Програма підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України

Номер рішення CRIS: 2013/024-517

Даний захід фінансується з бюджету ЄС відповідно до наступного основного акта: Європейський інструмент сусідства.

1.2. Загальна кошторисна вартість цього заходу складає 55000000 євро, максимальний внесок з боку ЄС становить 55000000 євро.

Даний захід бюджетної підтримки складається з:

а) компонента бюджетної підтримки з максимальним внеском ЄС у розмірі 50000000 євро;

б) компонента додаткової підтримки із загальною кошторисною вартістю 5000000 євро з максимальним внеском ЄС у розмірі 5000000.

1.3. Бенефіціар не бере участі у спільному фінансування зазначеного заходу.

Стаття 2 - Термін виконання

2.1. Термін виконання Угоди про фінансування відповідно до положень Статті 15 Додатку II (Загальні умови) починається з дати набрання чинності цією Угодою про фінансування в силу і закінчується через 72 місяця після цієї дати.

2.2. Тривалість етапу реалізації становить 48 місяців.

2.3. Тривалість завершального етапу становить 24 місяця.

Стаття 3 - Адреси

Усі повідомлення, що стосуються реалізації цієї Угоди про фінансування, повинні бути оформлені у письмовому вигляді, мати чітке посиланням на захід, визначений у Статті 1.1 цих Особливих умов і повинні направлятись на такі адреси:

а) повідомлення для Європейської Комісії

пан Ян ТОМБІНСЬКІ

Голова представництва

Представництво Європейського Союзу в Україні

вул. Володимирська, 101,

Київ 01033, Україна.

б) повідомлення для Бенефіціара

Міністр регіонального розвитку, будівництва

та житлово-комунального господарства

вул. Велика Житомирська, 9

Київ 01601, Україна.

Міністр економічного розвитку і торгівлі України,

вул. М. Грушевського, 12/2,

Київ 01008, Україна.

Стаття 4 - Контактна особа Європейського бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF)

Контактна особа Бенефіціара, наділена повноваженнями співпрацювати з Європейським бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF) з метою підтримки оперативної діяльності OLAF є:

Міністр економічного розвитку і торгівлі України

Національний координатор програм допомоги ЄС

вул. М. Грушевського, 12/2,

Київ 01008

Стаття 5 - Додатки

5.1. Ця Угода про фінансування складається з таких документів:

(a) Дані Особливі умови;

(b) Додаток I: Технічні та адміністративні положення з детальним визначенням заходів, передбачених даним проектом;

(c) Додаток II: Загальні умови;

(d) Додаток III: Форма для звітності (не застосовується для цієї Угоди про фінансування);

(e) Додаток III: Форма декларації керівництва (не застосовується для цієї Угоди про фінансування).

5.2. У разі виникнення розбіжностей між положеннями Додатків та положеннями Особливих умов Угоди про фінансування переважну силу мають положення останніх. У випадку протиріч між положеннями Додатку I (Технічні та адміністративні положення) та Додатку II (Загальні умови) переважну силу мають положення останнього.

Стаття 6 - Положення, що частково скасовують чи доповнюють Додаток II (Загальні умови)

Перекази іноземної валюти будуть зараховуватись за датою валютування з моменту повідомлення про надходження коштів на рахунок Державної казначейської служби від Національного банку України. За обмінний курс прийматиметься офіційний курс Національного банку України для переказів, що надходять, встановлений на дату валютування повідомлення про надходження коштів.

Стаття 7 - Набрання чинності

Ця Угода про фінансування набирає чинності з дати її підписання останньою зі Сторін та не пізніше 31 грудня 2014.

Цю Угоду укладено у двох оригінальних примірниках українською та англійською мовами, кожний з яких має однакову силу, один з яких надається Бенефіціарові, другий - Комісії. У випадку виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень Угоди текст англійською мовою матиме переважну силу.


ВІД ІМЕНІ КОМІСІЇ

ВІД ІМЕНІ БЕНЕФІЦІАРА


(підпис)

(підпис)


Міхаель А.КЬОЛЕРДиректор програм сусідства

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України


Генеральний директорат
з розвитку і співробітництва -
ЄвроДопомога

Національний координатор
програм допомоги ЄС


Дата
25.11.2014

Дата
27.11.2014

Додаток I до угоди про фінансування № ENPI/2013/024-517
ТЕХНІЧНІ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ПОЛОЖЕННЯ

КРАЇНА/РЕГІОН-ПАРТНЕР

УКРАЇНА / Сусідство Схід

РОЗДІЛ БЮДЖЕТУ

21.035100

НАЗВА / № CRIS

Програма підтримки секторальної політики - "Підтримка регіональної політики в Україні" (Програма) № CRIS: ENPI/2013/024-517

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ

Загальний обсяг EUR 55000000 з бюджету ЄС, з яких
EUR 50000000 на бюджетну підтримку
EUR 5000000 на додаткову підтримку

БЮДЖЕТНА ПІДТРИМКА

МЕТОД ДОПОМОГИ / РЕЖИМ УПРАВЛІННЯ І ТИП ФІНАНСУВАННЯ

Безпосереднє управління здійснюється Комісією в якості уповноваженого органу-замовника
Контракт на реформу сектора (Контракт)

КОД DAC

43040

Сектор

Сільський/регіональний розвиток

ДОДАТКОВА ПІДТРИМКА

МЕТОД ДОПОМОГИ / РЕЖИМ УПРАВЛІННЯ І ТИП ФІНАНСУВАННЯ

Безпосереднє управління здійснюється Комісією в якості уповноваженого органу-замовника
Гранти - Twinning конкурси, закупівлі послуг

КОД DAC

43040

Сектор

Сільський/регіональний розвиток

1. ОПИС

1.1. Цілі

Загальна мета:

Загальною мета запропонованого Контракту на реформу сектору (КРС) є підтримка соціальної, економічної та територіальної згуртованості України і підвищення добробуту громадян по всій країні.

Цілі:

Контракт підтримує цілі як їх визначено у Державній стратегії регіонального розвитку України (ДСРР) на період до 2020 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року.

Стратегія визначає три конкретні цілі:

1) Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів;

2) Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток;

3) Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку.

1.2. Очікувані результати

Контракт надає додаткове фінансування для реформ у сфері регіонального розвитку та децентралізації в Україні. Це відноситься, зокрема, до Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року. Очікувані результати Контракту є наступні-1:

__________
-1 Очікувані результати реалізації Державної стратегії сформульовані в Додатку V Стратегії. Оскільки бюджетна підтримка не покриватиме весь період реалізації Стратегії, очікувані результати відносяться до розділу "Етапи реалізації Стратегії", як це визначено в Стратегії (с. 43) та положеннях про "Фінансове забезпечення реалізації Стратегії" (с. 40). Показники для вимірювання прогресу щодо очікуваних результатів 5) і 6) будуть визначені у Додатку (див. 2.3.2.)

1) Удосконалено нормативно-правову базу регіональної політики;

2) Забезпечено стабільне і передбачуване фінансування регіонального розвитку;

3) Зміцнено фінансову автономію місцевого самоврядування;

4) Запроваджено ефективну систему моніторингу та оцінки ефективності реалізації, забезпечуючи регулярне надання інформації щодо ефективності політики у контексті досягнення трьох зазначених цілей.

5) Зміцнено конкурентоспроможність регіонів

6) Покращено територіальну соціально-економічну згуртованість

Крім того, зокрема через заплановану додаткову підтримку, Контракт буде сприяти:

• Зміцненню потенціалу центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо розробки, реалізації, моніторингу та оцінки регіональних стратегій розвитку та операційних програм, що зміцнюватиме конкурентоспроможність регіонів та зменшуватиме регіональні диспропорції;

• Підвищенню потенціалу центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо розробки, реалізації та моніторингу адміністративно-територіальних реформ.

1.3. Основні види діяльності

Основними видами діяльності в рамках реалізації пакету бюджетної підтримки є діалог щодо бюджетної підтримки та щодо секторальної політики, переказ коштів, оцінка ефективності реалізації, звітування та зміцнення спроможності:

• Переказ 50 мільйонів євро у 2015 - 2018 бюджетні роки;

• Продовження політичного діалогу з Урядом України і стратегічно-секторального діалогу з особливим акцентом на регіональній політиці;

• Продовження зусиль зі зміцнення потенціалу Уряду України у сфері управління державними фінансами (УДФ) в контексті існуючих додаткових програм підтримки;

• Регулярний моніторинг критеріїв прийнятності бюджетної підтримки:

- Моніторинг досягнення пріоритетних цілей сектора буде здійснюватися на основі щорічних звітів про хід реалізації з використанням покращеної структури/механізму оцінки ефективності у Плані заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року та інших оглядів, підготовлених ЄС або його партнерами з розвитку, проводитимуться регулярні брифінги і обговорення у форматі робочої групи відповідного сектора;

- Моніторинг макроекономічних показників/факторів здійснюватиметься в контексті місій МВФ та інших відповідних оцінок;

- Моніторинг прийнятності щодо управління державними фінансами (УДФ) буде зроблено на основі оглядів стратегії Уряду України щодо реформи УДФ та пов'язаних оцінок, або шляхом окремого (спеціального) аналізу;

- Моніторинг прозорості бюджету здійснюватиметься через верифікацію публічної наявності відповідних документів.

1.3.1. Бюджетна підтримка

Запропонований Контракт був підготовлений спільно з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Міністерством економічного розвитку і торгівлі. ЄС веде стратегічно-секторальний діалог у сфері регіональної політики з українською стороною. Представництво ЄС, можливо за підтримки незалежних експертів, буде перевіряти, якою мірою виконуються умови для виплати траншів.

1.3.2. Додаткова підтримка

Технічну допомогу (ТД), додатково до компоненту ТД, що фінансується відповідно до виконавчого рішення Європейської Комісії C (2011) 8573 від 28 листопада 2011 року, в рамках Річної Програми дій 2011 року, частина II на користь України, буде зосереджено на активному моніторингу реалізації цієї нової політики, розробці рекомендацій Уряду України, поїздках на місця для безпосередньої оцінки дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Потенціал центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в управлінні і реалізації вищезазначених реформ, на які спрямований цей Контракт, буде постійно оцінюватися. Цей активний моніторинг через ТД буде надавати підтримку центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування у забезпеченні ефективного та прозорого виконання цього Контракту, забезпечуючи високу якість і узгодженість заходів щодо реалізації та впровадження ефективного програмування, управління, контролю та системи оцінювання. Крім того, на прохання Уряду України, може бути профінансовано програму Twinning, що зміцнить потенціал центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування розробляти, впроваджувати та здійснювати моніторинг політики регіонального розвитку та адміністративно-територіальних реформ.

2. РЕАЛІЗАЦІЯ

2.1. Індикативний період реалізації

Індикативний період реалізації цієї дії зазначено у Статті 2 Особливих умов.

2.2. Суми, які виділяються на бюджетну підтримку

Загальний обсяг фінансування, спрямований на сталий розвиток в рамках Національної індикативної програми (НІП) Європейського інструменту сусідства та партнерства (ЄІСП), складає 211500000 - 258527000 євро, з яких від 21,27 % до 26,00 % має бути використано відповідно до цілей цього Контракту.

2.3. Критерії та орієнтовний графік виплати бюджетної підтримки

2.3.1. Детальна інформація щодо бюджетної підтримки

Механізми виплат і графік описані в Додатку 2 до цих Технічних та адміністративних положень (ТАП). Перша виплата бюджетної підтримки буде фіксованим траншем у поєднанні зі змінним траншем, всі інші виплати будуть змінними траншами.

Бюджетна підтримка надається в якості прямої нецільової бюджетної підтримки Уряду України на рахунок Державної казначейської служби України. Зарахування здійснених трансфертів євро в українську гривню буде здійснюватися за відповідними обмінними курсами відповідно до Статті 6 Особливих умов.

2.3.2. Критерії виділення коштів

Загальні умови для виплати всіх траншів є наступні:

а) досягнення задовільного прогресу в реалізації регіональної політики, яка продовжує бути актуальною та користується довірою;

б) впровадження надійної, орієнтованої на стабільність, макроекономічної політики;

в) задовільний прогрес в реалізації програми реформи управління державними фінансами;

г) задовільний прогрес щодо публічної доступності своєчасної, повної і ґрунтовної бюджетної інформації;

У разі значного погіршення фундаментальних цінностей, виплати щодо бюджетної підтримки можуть бути офіційно призупинені відповідно до статті 27.1 Загальних умов Угоди про фінансування, або тимчасово припинені або скорочені.

Механізми виплат і графік описані в Додатку 2 до цих Технічних та адміністративних положень.

Наступні особливі умови будуть розглядатися для змінних траншів:

а) Суттєво вдосконалена нормативно-правова база регіональної політики;

б) Здійснюється стабільне і передбачуване фінансування регіонального розвитку;

в) Зміцнено фінансову автономію місцевого самоврядування;

г) Створена ефективна система моніторингу та оцінки, забезпечуючи регулярне представлення інформації про ефективність впровадження регіональної політики із досягнення трьох стратегічних цілей;

д) Підвищено рівень конкурентоспроможності регіонів;

е) Покращено територіальну соціально-економічну згуртованість.

Показники виконання умов, які застосовуються для прийняття рішення щодо здійснення виплат, описані в Додатку 1 до цих Технічних та адміністративних положень. Обрані цільові показники та завдання, зазначені в Додатку 1, будуть застосовані протягом усього терміну Контракту. Тим не менш, за належним чином обґрунтованих обставин, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства через Міністерство економічного розвитку та торгівлі України може подати звернення до Комісії щодо зміни завдань і показників. Зміни щодо завдань і показників можуть бути погоджені шляхом обміну листами між двома сторонами.

Перегляд цільових показників виконання та індикаторів повинен бути проведений після затвердження Плану заходів на період 2015-2017 з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року, включно з удосконаленим механізмом оцінки ефективності виконання з щорічними завданнями. Сторони домовляються через Додаток до цієї Угоди про вибір цільових показників та індикаторів фінансування щодо обраних цілей та індикаторів, який буде укладено до того, як відбудеться переказ коштів. Зокрема, показники для оцінювання прогресу в області конкурентоспроможності та згуртованості (показники 5 і 6) повинні бути визначені в Додатку.

2.4. Детальна інформація про додаткову підтримку

2.4.1. Гранти: конкурс на подання заявок програми Twinning "Регіональна політика та адміністративно-територіальна реформа" (пряме управління здійснюється Комісією в якості Уповноваженого органу-замовника)

(А) Цілі грантів, сфери залучення, пріоритети на рік і очікувані результати

Підвищення потенціалу центральних та регіональних органів влади для розробки і реалізації ефективної політики регіонального розвитку

Прийнятні дії: Twinning з державами-членами ЄС.

(Б) Умови прийнятності

Потенційні заявники є державні адміністрації країн-членів ЄС.

(В) Істотний відбір і критерії прийняття рішення

Істотними критеріями відбору є фінансовий і операційний потенціал заявника.

Істотними критеріями визначення переможця є: відповідність запропонованих заходів цілям конкурсу; план, ефективність, реалістичність, сталість і економічна ефективність дії.

(Г) Максимальний рівень спів-фінансування

Максимально можливий рівень співфінансування може бути до 100 % відповідно до статті 192 Регламенту (ЄС, Euratom) № 966/2012, якщо повне фінансування має важливе значення для дій, які здійснюватимуться. Істотність повного фінансування буде обґрунтована Комісією в рішенні щодо надання гранту у відповідності до принципів рівного ставлення та ефективного фінансового управління.

(Д) Орієнтовний квартал початку конкурсу

Третій квартал 2015 року.

(Е) Використання одноразових виплат / стандартних ставок / ставок за одиницю виконаної роботи

Twinning-контракти включають систему витрат за одиницю виконаної роботи та стандартних ставок, як це визначено у Посібнику з реалізації програми Twinning, у якості компенсації за надані послуги відповідними адміністраціями країн-членів. Ця система ставок за одиницю виконаної роботи та стандартних ставок перевищує суму 60000 євро на одного одержувача контракту Twinning.

2.4.2. Закупівлі (пряме управління здійснюється Комісією в якості Уповноваженого органу-замовника)

Тема в загальних термінах, якщо це можливо

Тип (робіт, поставок, послуг)

Індикативна кількість контрактів

Квартал запуску процедури (індикативно)

Технічна допомога на здійснення видів діяльності, перелічених у пункті 1.3.2 (включає комунікацію і візуальну презентацію).

Послуги

1

Четвертий квартал 2015

Технічна допомога для оцінки показників виконання умов

Послуги

1

Третій квартал 2015

Оцінка

Послуги

1

Третій квартал 2016

2.4.3. Межі географічної прийнятності щодо закупівель і грантів

Географічна прийнятність вимогам щодо місця розташування установи для участі в процедурах закупівель та щодо походження придбаних предметів постачання і матеріалів застосовується відповідно до положень основного акту.

Комісія може розширити географічні межі відповідно до Статті 9(2)(b) Директиви (ЄС) № 236/2014 (CIR) на підставі терміновості або відсутності товарів і послуг на ринках відповідних країн, або в інших, належним чином обґрунтованих випадках, якщо застосування правил прийнятності зробить реалізацію цієї дії неможливою або надзвичайно важкою.

2.5. Індикативний бюджет

Модуль

Сума в тисячах Євро,

Внесок третьої сторони (Орієнтовний, де відомо)

2.2. - Бюджетна підтримка - Контракт на реформу сектора

50000

Не застосовується

2.4.1. - Конкурс з відбору пропозицій Twinning (безпосереднє управління здійснюється Комісією в якості уповноваженого органу-замовника)

1000

Не застосовується

2.4.2. - Закупівлі (безпосереднє управління здійснюється Комісією в якості уповноваженого органу-замовника)

3400

Не застосовується

2.7. - Оцінка

600

Не застосовується

2.8. - Комунікація і візуальна презентація

Включено до Закупівель

Не застосовується

Непередбачені витрати

Не застосовується

Не застосовується

РАЗОМ

55000.

Не застосовується

2.6. Моніторинг ефективності виконання та координація діяльності донорів

У цілому, в Україні існує широке розуміння концепції моніторингу ефективності виконання як найважливішого компонента в реалізації проектів, програм і стратегій, хоча ця концепція і не має ефективного застосування. Відносно запланованого Контракту важливо щоб, принаймні, три рівні моніторингу було впроваджено задля забезпечення ефективного функціонування державних програм, в тому числі щодо регіонального розвитку:

- Стратегічно-секторальний рівень: На цьому рівні предметом моніторингу та оцінки мають бути ДСРР і регіональні стратегії розвитку. Сукупна інформація та показники повинні бути зібрані і проаналізовані, зокрема, щодо результатів.

- Реалізація / операційний рівень: На цьому рівні предметом моніторингу повинні бути інструменти реалізації стратегій (тематичні програми, державні цільові програми, угоди щодо регіонального розвитку, і т. д.).

- Робочий рівень: На цьому рівні має проводитися моніторинг конкретних заходів та проектів. Прогрес у виконанні відповідних заходів і дій повинен бути оцінений з урахуванням відповідних планів роботи. Конкретні показники і проміжні результати (результати-продукти) повинні бути розроблені з метою перевірки ходу реалізації.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Міністерство економічного розвитку і торгівлі звернулись з проханням до ЄС надати підтримку для підвищення дієвості існуючої системи моніторингу ефективності виконання ДСРР. Діючий Проект ЄС "Підтримка політики регіонального розвитку в Україні" буде надавати підтримку Уряду України з розробки і впровадження більш ефективної системи.

Моніторинг ефективності виконання буде проводитися Спільною моніторинговою групою на чолі з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Спільна моніторингова група спиратиметься на офіційну інформацію, надану українською стороною і перевіреною усіма можливими способами. Спільна моніторингова група збиратиметься не рідше двох разів на рік на технічному рівні. Зустрічі на високому рівні Спільної моніторингової групи повинні проводитися не рідше одного разу на рік, в тому числі на початку і при завершенні Контракту. Додаткова середньострокова зустріч на високому рівні може бути скликана в разі необхідності внести зміни щодо цілей секторальної політики. Спільна моніторингова група може включати технічні підгрупи для опрацювання спеціалізованих питань (наприклад, конкретні промислові сектори, або конкретні сфери діяльності, такі як нагляд за ринком, і т. д.). Створення, склад і графік заходів технічних підгруп вирішуватиметься Спільною моніторинговою групою.

Координація діяльності донорів буде забезпечуватись у рамках тематичної робочої групи з координації донорів з питань децентралізації / регіонального та місцевого розвитку під головуванням Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

2.7. Оцінка і аудит

Оцінку досягнутих результатів буде зроблено і затверджено Європейською Комісією. При проведенні такої оцінки Європейська Комісія, в разі необхідності, використовуватиме технічні консультації зовнішніх консультантів, найнятих Європейською Комісією для перевірки технічних звітів і даних, наданих українською стороною. Огляди, оцінки та аудит, у разі необхідності, також буде проведено і профінансовано з додаткових заходів, включених до Контракту. Частина технічної допомоги може бути використана для підвищення місцевого потенціалу з проведення аудиту Контракту.

Європейська Комісія може доручити консультантам проведення незалежної оцінки Контракту. Часові параметри проведення оцінки - середньострокові, кінцеві, або постфактум - вирішуватимуться в ході реалізації. Оцінка стосуватиметься ступеня та за яких обставин Контракт, в тому числі компонент бюджетної підтримки, був актуальним, дієвим і ефективним у сприянні досягненню сталих впливів в тих сферах, на які спрямовані цілі Контракту.

У разі середньострокової оцінки будуть перевірені обґрунтованість системи моніторингу та показників ефективності виконання. Очікується, що оцінка визначить докази, кращі практики, уроки та рекомендації щодо того, якою мірою, як, чому, і коли Контракт або зробив або міг зробити внесок у досягнення поставлених цілей.

Для проектів, розпочатих в рамках Додаткових заходів, застосовуватимуться наступні положення щодо моніторингу:

(А) Регулярний технічний та фінансовий моніторинг буде безперервним процесом як частина обов'язків Бенефіціара. Бенефіціар має створити систему постійного внутрішнього, технічного та фінансового моніторингу.

(Б) Незалежні консультанти, найняті безпосередньо Комісією відповідно до конкретного технічного завдання, можуть проводити зовнішній моніторинг, який в принципі буде починатися з шостого місяця проектної діяльності, і буде завершений не пізніше шести місяців до закінчення операційної фази реалізації.

2.8. Комунікація і візуальна презентація

Комунікація і візуальна презентація ЄС є юридичним зобов'язанням для всіх зовнішніх дій, що фінансуються ЄС.

Ця діяльність повинна містити заходи з комунікації і візуальної презентації, які повинні ґрунтуватися на конкретному Плані з комунікації і візуальної презентації, що має бути розроблений до початку реалізації і підтриманий з бюджету, як це зазначено в розділі 2.5 вище, в позиції 2.4.2. - Закупівлі. Орієнтовний бюджет становить 10 % від цієї позиції (340000 євро).

Заходи з комунікації і візуальної презентації повинні бути реалізовані або (а) Європейською Комісією, та/або (б) країною-партнером. Відповідні договірні зобов'язання повинні бути включені у, відповідно, контракти на закупівлі і контракти на гранти.

Посібник з комунікації і візуальної презентації щодо зовнішньої діяльності ЄС повинен використовуватися для розробки Плану з комунікації і візуальної презентації діяльності і відповідних договірних зобов'язань.

Належна комунікація і візуальна презентація діяльності будуть досягнуті за допомогою регулярних спільних заходів з комунікації з нагоди досягнення критеріїв щодо виділення коштів, а також у прив'язці до результатів проектів технічної допомоги в тих сферах, які охоплює цей Контракт.

Додаток 1: Показники ефективності виконання, що використовуються для виплат

Ціль

Показник

2015

2016

2017

2018

Верифікація

1.

Нормативно-правова база регіональної політики

1.1

Нова Державна стратегія регіонального розвитку до 2020 року прийнята, включно з удосконаленим механізмом оцінки ефективності виконання з щорічними завданнями.

Х

Рішення Кабінету Міністрів

1.2

Визначено рамкову систему державної регіональної політики шляхом прийняття Закону "Про засади державної регіональної політики" або внесення змін до чинних нормативно-правових актів з питань регіонального розвитку.

Х

Прийняття закону Верховною Радою України

1.3.

Затвердження Плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року на період 2015 - 2017 рр.

Х

Рішення Кабінету Міністрів

1.4

Створення правової основи для об'єднання територіальних утворень відповідно до рекомендацій ЄС / Ради Європи.

Х

Прийняття закону Верховною Радою України

1.5

Затверджено зміни до Порядку використання коштів державного фонду регіонального розвитку. Новий Порядок визначає основу для фінансування та реалізації комплексних проектів з регіонального розвитку у відповідності зі стратегічними цілями Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та регіональних стратегій розвитку.

Х

Рішення Кабінету Міністрів

1.6

Регіональні стратегії розвитку на період до 2020 року затверджені в усіх регіонах України (крім територій, які тимчасово не перебувають під контролем Уряду України).

Х

Офіційні документи, затверджені рішеннями обласних рад

1.7

Плани заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку затверджені в усіх регіонах України (крім територій, які тимчасово не перебувають під контролем Уряду України).

Х

Офіційні документи, затверджені рішеннями обласних рад / обласних державних адміністрацій

2.

Стабільне та передбачуване фінансування

2.1

Державний бюджет України на 2016 рік передбачає не менше 1 відсотка від прогнозного доходу загального фонду Державного бюджету України на відповідний бюджетний період для державного фонду регіонального розвитку у 2016 році.

Х

Прийняття Закону України про Державний бюджет України на 2016 рік

2.2

З Державного бюджету України в 2017 році виділено не менше 1 відсотка від прогнозного доходу загального фонду Державного бюджету України для фінансування Державного фонду регіонального розвитку у 2017 році.

Х

Прийняття Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік

2.3

Проект Державного бюджету України і прогноз Державного бюджету на 2018 та 2019 роки передбачають не менше 1 відсотка від прогнозного доходу загального фонду проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період для державного фонду регіонального розвитку (відповідно до Бюджетного кодексу України).

Х

Прийняття Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік, Рішення Кабінету Міністрів України про затвердження прогнозу Державного бюджету на наступні два бюджетні періоди

2.4

Профінансовано не менш 70 відсотків коштів, передбачених у 2016 році Державним бюджетом України для державного фонду регіонального розвитку.

Х

Звіт Державної казначейської служби України про надходження та використання коштів державного фонду регіонального розвитку

3.

Фінансова автономія місцевого самоврядування

3.1

Прийняття змін до Бюджетного кодексу і Податкового кодексу України стосовно фінансової децентралізації, зміцнення фінансової автономії місцевого самоврядування.

Х

Прийняття закону Верховною Радою України

3.2

Не менше 25 % доходів місцевих бюджетів є власними доходами органів місцевого самоврядування.

Х

Х

Показник Асоціації міст України

4.

Ефективний моніторинг та оцінка ефективності виконання

4.1

Затвердження порядку проведення моніторингу і оцінки ефективності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року.

Х

Рішення Кабінету Міністрів України

4.2

Ефективна оцінка першого етапу реалізації Державної Стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року проведена і опубліковано відповідний звіт.

Х

Звіт про оцінку опублікований

5.

Конкурентоспроможність регіонів зміцнилась

5.1

Показники будуть погоджені у Додатку на основі механізму оцінки виконання зі щорічними цілями ДСРР перед здійсненням будь-яких платежів.

Х

Державна служба статистики України, головні управління статистики в областях

6.

Територіальна соціально-економічна згуртованість покращена

6.1

Показники будуть погоджені у Додатку на основі механізму оцінки виконання зі щорічними цілями ДСРР перед здійсненням будь-яких платежів.

Х

Державна служба статистики України, головні управління статистики в областях

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »