Документ 984_019, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.11.2017, підстава - 984_001-17

УГОДА
про фінансування Програми підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України
(Контракт на реформу сектора)

{Зміни до Угоди див. в Додатковій угоді № 2 від 22.11.2017}


Дата підписання:

27.11.2014


Дата набрання чинності для україни:

27.11.2014

Особливі умови

Уряд України, далі по тексту - "Бенефіціар",

з однієї сторони, та

Європейська Комісія, далі по тексту - "Комісія", що діє від імені Європейського Союзу, далі по тексту - "ЄС",

з іншої сторони,

домовилися про нижченаведене:

Стаття 1 - Характер заходу

1.1. ЄС погоджується здійснити фінансування, а Бенефіціар погоджується прийняти фінансування для нижченаведеного заходу бюджетної підтримки:

Назва: Програма підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України

Номер рішення CRIS: 2013/024-517

Даний захід фінансується з бюджету ЄС відповідно до наступного основного акта: Європейський інструмент сусідства та партнерства в рамках Багаторічної фінансової перспективи 2007 - 2013 років.

1.2. Загальна кошторисна вартість цього заходу складає 55000000 євро, максимальний внесок з боку ЄС становить 55000000 євро.

Даний захід бюджетної підтримки складається з:

а) компонента бюджетної підтримки з максимальним внеском ЄС у розмірі 50000000 євро;

б) компонента додаткової підтримки із загальною кошторисною вартістю 5000000 євро з максимальним внеском ЄС у розмірі 5000000.

1.3. Бенефіціар не бере участі у спільному фінансування зазначеного заходу.

Стаття 2 - Термін виконання

2.1. Термін виконання Угоди про фінансування відповідно до положень Статті 15 Додатку II (Загальні умови) починається з дати набрання чинності цією Угодою про фінансування в силу і закінчується через 72 місяця після цієї дати.

2.2. Тривалість етапу реалізації становить 48 місяців.

2.3. Тривалість завершального етапу становить 24 місяця.

Стаття 3 - Адреси

Усі повідомлення, що стосуються реалізації цієї Угоди про фінансування, повинні бути оформлені у письмовому вигляді, мати чітке посиланням на захід, визначений у Статті 1.1 цих Особливих умов і повинні направлятись на такі адреси:

а) повідомлення для Європейської Комісії

пан Ян ТОМБІНСЬКІ

Голова представництва

Представництво Європейського Союзу в Україні

вул. Володимирська, 101,

Київ 01033, Україна.

б) повідомлення для Бенефіціара

Міністр регіонального розвитку, будівництва

та житлово-комунального господарства

вул. Велика Житомирська, 9

Київ 01601, Україна.

Міністр економічного розвитку і торгівлі України,

вул. М. Грушевського, 12/2,

Київ 01008, Україна.

Стаття 4 - Контактна особа Європейського бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF)

Контактна особа Бенефіціара, наділена повноваженнями співпрацювати з Європейським бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF) з метою підтримки оперативної діяльності OLAF є:

Міністр економічного розвитку і торгівлі України

Національний координатор програм допомоги ЄС

вул. М. Грушевського, 12/2,

Київ 01008

Стаття 5 - Додатки

5.1. Ця Угода про фінансування складається з таких документів:

(a) Дані Особливі умови;

(b) Додаток I: Технічні та адміністративні положення з детальним визначенням заходів, передбачених даним проектом;

(c) Додаток II: Загальні умови;

(d) Додаток III: Форма для звітності (не застосовується для цієї Угоди про фінансування);

(e) Додаток III: Форма декларації керівництва (не застосовується для цієї Угоди про фінансування).

5.2. У разі виникнення розбіжностей між положеннями Додатків та положеннями Особливих умов Угоди про фінансування переважну силу мають положення останніх. У випадку протиріч між положеннями Додатку I (Технічні та адміністративні положення) та Додатку II (Загальні умови) переважну силу мають положення останнього.

Стаття 6 - Положення, що частково скасовують чи доповнюють Додаток II (Загальні умови)

Перекази іноземної валюти будуть зараховуватись за датою валютування з моменту повідомлення про надходження коштів на рахунок Державної казначейської служби від Національного банку України. За обмінний курс прийматиметься офіційний курс Національного банку України для переказів, що надходять, встановлений на дату валютування повідомлення про надходження коштів.

Стаття 7 - Набрання чинності

Ця Угода про фінансування набирає чинності з дати її підписання останньою зі Сторін та не пізніше 31 грудня 2014.

Цю Угоду укладено у двох оригінальних примірниках українською та англійською мовами, кожний з яких має однакову силу, один з яких надається Бенефіціарові, другий - Комісії. У випадку виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень Угоди текст англійською мовою матиме переважну силу.


ВІД ІМЕНІ БЕНЕФІЦІАРА

ВІД ІМЕНІ КОМІСІЇ


(підпис)

(підпис)


Валерій ПЯТНИЦЬКИЙ

Йоханнес ХАН


Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України -
Торговий представник України

Комісар з питань
європейської політики
сусідства та переговорів
з питань розширення


Дата
27.11.2014

Дата
27.11.2014

УГОДА ПРО ФІНАНСУВАННЯ
Контракт на реформу сектора

ОСОБЛИВІ УМОВИ

Уряд України, далі по тексту - "Бенефіціар",

з однієї сторони, та

Європейська Комісія, далі по тексту - "Комісія", що діє від імені Європейського Союзу, далі по тексту - "ЄС",

з іншої сторони,

домовилися про нижченаведене:

Стаття 1 - Характер заходу

1.1. ЄС погоджується здійснити фінансування, а Бенефіціар погоджується прийняти фінансування для нижченаведеного заходу бюджетної підтримки:

Назва: Програма підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України

Номер рішення CRIS: 2013/024-517

Даний захід фінансується з бюджету ЄС відповідно до наступного основного акта: Європейський інструмент сусідства.

1.2. Загальна кошторисна вартість цього заходу складає 55000000 євро, максимальний внесок з боку ЄС становить 55000000 євро.

Даний захід бюджетної підтримки складається з:

а) компонента бюджетної підтримки з максимальним внеском ЄС у розмірі 50000000 євро;

б) компонента додаткової підтримки із загальною кошторисною вартістю 5000000 євро з максимальним внеском ЄС у розмірі 5000000.

1.3. Бенефіціар не бере участі у спільному фінансування зазначеного заходу.

Стаття 2 - Термін виконання

2.1. Термін виконання Угоди про фінансування відповідно до положень Статті 15 Додатку II (Загальні умови) починається з дати набрання чинності цією Угодою про фінансування в силу і закінчується через 72 місяця після цієї дати.

2.2. Тривалість етапу реалізації становить 48 місяців.

2.3. Тривалість завершального етапу становить 24 місяця.

Стаття 3 - Адреси

Усі повідомлення, що стосуються реалізації цієї Угоди про фінансування, повинні бути оформлені у письмовому вигляді, мати чітке посиланням на захід, визначений у Статті 1.1 цих Особливих умов і повинні направлятись на такі адреси:

а) повідомлення для Європейської Комісії

пан Ян ТОМБІНСЬКІ

Голова представництва

Представництво Європейського Союзу в Україні

вул. Володимирська, 101,

Київ 01033, Україна.

б) повідомлення для Бенефіціара

Міністр регіонального розвитку, будівництва

та житлово-комунального господарства

вул. Велика Житомирська, 9

Київ 01601, Україна.

Міністр економічного розвитку і торгівлі України,

вул. М. Грушевського, 12/2,

Київ 01008, Україна.

Стаття 4 - Контактна особа Європейського бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF)

Контактна особа Бенефіціара, наділена повноваженнями співпрацювати з Європейським бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF) з метою підтримки оперативної діяльності OLAF є:

Міністр економічного розвитку і торгівлі України

Національний координатор програм допомоги ЄС

вул. М. Грушевського, 12/2,

Київ 01008

Стаття 5 - Додатки

5.1. Ця Угода про фінансування складається з таких документів:

(a) Дані Особливі умови;

(b) Додаток I: Технічні та адміністративні положення з детальним визначенням заходів, передбачених даним проектом;

(c) Додаток II: Загальні умови;

(d) Додаток III: Форма для звітності (не застосовується для цієї Угоди про фінансування);

(e) Додаток III: Форма декларації керівництва (не застосовується для цієї Угоди про фінансування).

5.2. У разі виникнення розбіжностей між положеннями Додатків та положеннями Особливих умов Угоди про фінансування переважну силу мають положення останніх. У випадку протиріч між положеннями Додатку I (Технічні та адміністративні положення) та Додатку II (Загальні умови) переважну силу мають положення останнього.

Стаття 6 - Положення, що частково скасовують чи доповнюють Додаток II (Загальні умови)

Перекази іноземної валюти будуть зараховуватись за датою валютування з моменту повідомлення про надходження коштів на рахунок Державної казначейської служби від Національного банку України. За обмінний курс прийматиметься офіційний курс Національного банку України для переказів, що надходять, встановлений на дату валютування повідомлення про надходження коштів.

Стаття 7 - Набрання чинності

Ця Угода про фінансування набирає чинності з дати її підписання останньою зі Сторін та не пізніше 31 грудня 2014.

Цю Угоду укладено у двох оригінальних примірниках українською та англійською мовами, кожний з яких має однакову силу, один з яких надається Бенефіціарові, другий - Комісії. У випадку виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень Угоди текст англійською мовою матиме переважну силу.


ВІД ІМЕНІ КОМІСІЇ

ВІД ІМЕНІ БЕНЕФІЦІАРА


(підпис)

(підпис)


Міхаель А.КЬОЛЕРДиректор програм сусідства

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України


Генеральний директорат
з розвитку і співробітництва -
ЄвроДопомога

Національний координатор
програм допомоги ЄС


Дата
25.11.2014

Дата
27.11.2014

Додаток I до угоди про фінансування № ENPI/2013/024-517
ТЕХНІЧНІ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ПОЛОЖЕННЯ

КРАЇНА/РЕГІОН-ПАРТНЕР

УКРАЇНА / Сусідство Схід

РОЗДІЛ БЮДЖЕТУ

21.035100

НАЗВА / № CRIS

Програма підтримки секторальної політики - "Підтримка регіональної політики в Україні" (Програма) № CRIS: ENPI/2013/024-517

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ

Загальний обсяг EUR 55000000 з бюджету ЄС, з яких
EUR 50000000 на бюджетну підтримку
EUR 5000000 на додаткову підтримку

БЮДЖЕТНА ПІДТРИМКА

МЕТОД ДОПОМОГИ / РЕЖИМ УПРАВЛІННЯ І ТИП ФІНАНСУВАННЯ

Безпосереднє управління здійснюється Комісією в якості уповноваженого органу-замовника
Контракт на реформу сектора (Контракт)

КОД DAC

43040

Сектор

Сільський/регіональний розвиток

ДОДАТКОВА ПІДТРИМКА

МЕТОД ДОПОМОГИ / РЕЖИМ УПРАВЛІННЯ І ТИП ФІНАНСУВАННЯ

Безпосереднє управління здійснюється Комісією в якості уповноваженого органу-замовника
Гранти - Twinning конкурси, закупівлі послуг

КОД DAC

43040

Сектор

Сільський/регіональний розвиток

1. ОПИС

1.1. Цілі

Загальна мета:

Загальною мета запропонованого Контракту на реформу сектору (КРС) є підтримка соціальної, економічної та територіальної згуртованості України і підвищення добробуту громадян по всій країні.

Цілі:

Контракт підтримує цілі як їх визначено у Державній стратегії регіонального розвитку України (ДСРР) на період до 2020 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року.

Стратегія визначає три конкретні цілі:

1) Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів;

2) Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток;

3) Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку.

1.2. Очікувані результати

Контракт надає додаткове фінансування для реформ у сфері регіонального розвитку та децентралізації в Україні. Це відноситься, зокрема, до Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року. Очікувані результати Контракту є наступні-1:

__________
-1 Очікувані результати реалізації Державної стратегії сформульовані в Додатку V Стратегії. Оскільки бюджетна підтримка не покриватиме весь період реалізації Стратегії, очікувані результати відносяться до розділу "Етапи реалізації Стратегії", як це визначено в Стратегії (с. 43) та положеннях про "Фінансове забезпечення реалізації Стратегії" (с. 40). Показники для вимірювання прогресу щодо очікуваних результатів 5) і 6) будуть визначені у Додатку (див. 2.3.2.)

1) Удосконалено нормативно-правову базу регіональної політики;

2) Забезпечено стабільне і передбачуване фінансування регіонального розвитку;

3) Зміцнено фінансову автономію місцевого самоврядування;

4) Запроваджено ефективну систему моніторингу та оцінки ефективності реалізації, забезпечуючи регулярне надання інформації щодо ефективності політики у контексті досягнення трьох зазначених цілей.

5) Зміцнено конкурентоспроможність регіонів

6) Покращено територіальну соціально-економічну згуртованість

Крім того, зокрема через заплановану додаткову підтримку, Контракт буде сприяти:

• Зміцненню потенціалу центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо розробки, реалізації, моніторингу та оцінки регіональних стратегій розвитку та операційних програм, що зміцнюватиме конкурентоспроможність регіонів та зменшуватиме регіональні диспропорції;

• Підвищенню потенціалу центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо розробки, реалізації та моніторингу адміністративно-територіальних реформ.

1.3. Основні види діяльності

Основними видами діяльності в рамках реалізації пакету бюджетної підтримки є діалог щодо бюджетної підтримки та щодо секторальної політики, переказ коштів, оцінка ефективності реалізації, звітування та зміцнення спроможності:

• Переказ 50 мільйонів євро у 2015 - 2018 бюджетні роки;

• Продовження політичного діалогу з Урядом України і стратегічно-секторального діалогу з особливим акцентом на регіональній політиці;

• Продовження зусиль зі зміцнення потенціалу Уряду України у сфері управління державними фінансами (УДФ) в контексті існуючих додаткових програм підтримки;

• Регулярний моніторинг критеріїв прийнятності бюджетної підтримки:

- Моніторинг досягнення пріоритетних цілей сектора буде здійснюватися на основі щорічних звітів про хід реалізації з використанням покращеної структури/механізму оцінки ефективності у Плані заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року та інших оглядів, підготовлених ЄС або його партнерами з розвитку, проводитимуться регулярні брифінги і обговорення у форматі робочої групи відповідного сектора;

- Моніторинг макроекономічних показників/факторів здійснюватиметься в контексті місій МВФ та інших відповідних оцінок;

- Моніторинг прийнятності щодо управління державними фінансами (УДФ) буде зроблено на основі оглядів стратегії Уряду України щодо реформи УДФ та пов'язаних оцінок, або шляхом окремого (спеціального) аналізу;

- Моніторинг прозорості бюджету здійснюватиметься через верифікацію публічної наявності відповідних документів.

1.3.1. Бюджетна підтримка

Запропонований Контракт був підготовлений спільно з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Міністерством економічного розвитку і торгівлі. ЄС веде стратегічно-секторальний діалог у сфері регіональної політики з українською стороною. Представництво ЄС, можливо за підтримки незалежних експертів, буде перевіряти, якою мірою виконуються умови для виплати траншів.

1.3.2. Додаткова підтримка

Технічну допомогу (ТД), додатково до компоненту ТД, що фінансується відповідно до виконавчого рішення Європейської Комісії C (2011) 8573 від 28 листопада 2011 року, в рамках Річної Програми дій 2011 року, частина II на користь України, буде зосереджено на активному моніторингу реалізації цієї нової політики, розробці рекомендацій Уряду України, поїздках на місця для безпосередньої оцінки дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Потенціал центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в управлінні і реалізації вищезазначених реформ, на які спрямований цей Контракт, буде постійно оцінюватися. Цей активний моніторинг через ТД буде надавати підтримку центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування у забезпеченні ефективного та прозорого виконання цього Контракту, забезпечуючи високу якість і узгодженість заходів щодо реалізації та впровадження ефективного програмування, управління, контролю та системи оцінювання. Крім того, на прохання Уряду України, може бути профінансовано програму Twinning, що зміцнить потенціал центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування розробляти, впроваджувати та здійснювати моніторинг політики регіонального розвитку та адміністративно-територіальних реформ.

2. РЕАЛІЗАЦІЯ

2.1. Індикативний період реалізації

Індикативний період реалізації цієї дії зазначено у Статті 2 Особливих умов.

2.2. Суми, які виділяються на бюджетну підтримку

Загальний обсяг фінансування, спрямований на сталий розвиток в рамках Національної індикативної програми (НІП) Європейського інструменту сусідства та партнерства (ЄІСП), складає 211500000 - 258527000 євро, з яких від 21,27 % до 26,00 % має бути використано відповідно до цілей цього Контракту.

2.3. Критерії та орієнтовний графік виплати бюджетної підтримки

2.3.1. Детальна інформація щодо бюджетної підтримки

Механізми виплат і графік описані в Додатку 2 до цих Технічних та адміністративних положень (ТАП). Перша виплата бюджетної підтримки буде фіксованим траншем у поєднанні зі змінним траншем, всі інші виплати будуть змінними траншами.

Бюджетна підтримка надається в якості прямої нецільової бюджетної підтримки Уряду України на рахунок Державної казначейської служби України. Зарахування здійснених трансфертів євро в українську гривню буде здійснюватися за відповідними обмінними курсами відповідно до Статті 6 Особливих умов.

2.3.2. Критерії виділення коштів

Загальні умови для виплати всіх траншів є наступні:

а) досягнення задовільного прогресу в реалізації регіональної політики, яка продовжує бути актуальною та користується довірою;

б) впровадження надійної, орієнтованої на стабільність, макроекономічної політики;

в) задовільний прогрес в реалізації програми реформи управління державними фінансами;

г) задовільний прогрес щодо публічної доступності своєчасної, повної і ґрунтовної бюджетної інформації;

У разі значного погіршення фундаментальних цінностей, виплати щодо бюджетної підтримки можуть бути офіційно призупинені відповідно до статті 27.1 Загальних умов Угоди про фінансування, або тимчасово припинені або скорочені.

Механізми виплат і графік описані в Додатку 2 до цих Технічних та адміністративних положень.

Наступні особливі умови будуть розглядатися для змінних траншів:

а) Суттєво вдосконалена нормативно-правова база регіональної політики;

б) Здійснюється стабільне і передбачуване фінансування регіонального розвитку;

в) Зміцнено фінансову автономію місцевого самоврядування;

г) Створена ефективна система моніторингу та оцінки, забезпечуючи регулярне представлення інформації про ефективність впровадження регіональної політики із досягнення трьох стратегічних цілей;

д) Підвищено рівень конкурентоспроможності регіонів;

е) Покращено територіальну соціально-економічну згуртованість.

Показники виконання умов, які застосовуються для прийняття рішення щодо здійснення виплат, описані в Додатку 1 до цих Технічних та адміністративних положень. Обрані цільові показники та завдання, зазначені в Додатку 1, будуть застосовані протягом усього терміну Контракту. Тим не менш, за належним чином обґрунтованих обставин, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства через Міністерство економічного розвитку та торгівлі України може подати звернення до Комісії щодо зміни завдань і показників. Зміни щодо завдань і показників можуть бути погоджені шляхом обміну листами між двома сторонами.

Перегляд цільових показників виконання та індикаторів повинен бути проведений після затвердження Плану заходів на період 2015-2017 з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року, включно з удосконаленим механізмом оцінки ефективності виконання з щорічними завданнями. Сторони домовляються через Додаток до цієї Угоди про вибір цільових показників та індикаторів фінансування щодо обраних цілей та індикаторів, який буде укладено до того, як відбудеться переказ коштів. Зокрема, показники для оцінювання прогресу в області конкурентоспроможності та згуртованості (показники 5 і 6) повинні бути визначені в Додатку.

2.4. Детальна інформація про додаткову підтримку

2.4.1. Гранти: конкурс на подання заявок програми Twinning "Регіональна політика та адміністративно-територіальна реформа" (пряме управління здійснюється Комісією в якості Уповноваженого органу-замовника)

(А) Цілі грантів, сфери залучення, пріоритети на рік і очікувані результати

Підвищення потенціалу центральних та регіональних органів влади для розробки і реалізації ефективної політики регіонального розвитку

Прийнятні дії: Twinning з державами-членами ЄС.

(Б) Умови прийнятності

Потенційні заявники є державні адміністрації країн-членів ЄС.

(В) Істотний відбір і критерії прийняття рішення

Істотними критеріями відбору є фінансовий і операційний потенціал заявника.

Істотними критеріями визначення переможця є: відповідність запропонованих заходів цілям конкурсу; план, ефективність, реалістичність, сталість і економічна ефективність дії.

(Г) Максимальний рівень спів-фінансування

Максимально можливий рівень співфінансування може бути до 100 % відповідно до статті 192 Регламенту (ЄС, Euratom) № 966/2012, якщо повне фінансування має важливе значення для дій, які здійснюватимуться. Істотність повного фінансування буде обґрунтована Комісією в рішенні щодо надання гранту у відповідності до принципів рівного ставлення та ефективного фінансового управління.

(Д) Орієнтовний квартал початку конкурсу

Третій квартал 2015 року.

(Е) Використання одноразових виплат / стандартних ставок / ставок за одиницю виконаної роботи

Twinning-контракти включають систему витрат за одиницю виконаної роботи та стандартних ставок, як це визначено у Посібнику з реалізації програми Twinning, у якості компенсації за надані послуги відповідними адміністраціями країн-членів. Ця система ставок за одиницю виконаної роботи та стандартних ставок перевищує суму 60000 євро на одного одержувача контракту Twinning.

2.4.2. Закупівлі (пряме управління здійснюється Комісією в якості Уповноваженого органу-замовника)

Тема в загальних термінах, якщо це можливо

Тип (робіт, поставок, послуг)

Індикативна кількість контрактів

Квартал запуску процедури (індикативно)

Технічна допомога на здійснення видів діяльності, перелічених у пункті 1.3.2 (включає комунікацію і візуальну презентацію).

Послуги

1

Четвертий квартал 2015

Технічна допомога для оцінки показників виконання умов

Послуги

1

Третій квартал 2015

Оцінка

Послуги

1

Третій квартал 2016

2.4.3. Межі географічної прийнятності щодо закупівель і грантів

Географічна прийнятність вимогам щодо місця розташування установи для участі в процедурах закупівель та щодо походження придбаних предметів постачання і матеріалів застосовується відповідно до положень основного акту.

Комісія може розширити географічні межі відповідно до Статті 9(2)(b) Директиви (ЄС) № 236/2014 (CIR) на підставі терміновості або відсутності товарів і послуг на ринках відповідних країн, або в інших, належним чином обґрунтованих випадках, якщо застосування правил прийнятності зробить реалізацію цієї дії неможливою або надзвичайно важкою.

2.5. Індикативний бюджет

Модуль

Сума в тисячах Євро,

Внесок третьої сторони (Орієнтовний, де відомо)

2.2. - Бюджетна підтримка - Контракт на реформу сектора

50000

Не застосовується

2.4.1. - Конкурс з відбору пропозицій Twinning (безпосереднє управління здійснюється Комісією в якості уповноваженого органу-замовника)

1000

Не застосовується

2.4.2. - Закупівлі (безпосереднє управління здійснюється Комісією в якості уповноваженого органу-замовника)

3400

Не застосовується

2.7. - Оцінка

600

Не застосовується

2.8. - Комунікація і візуальна презентація

Включено до Закупівель

Не застосовується

Непередбачені витрати

Не застосовується

Не застосовується

РАЗОМ

55000.

Не застосовується

2.6. Моніторинг ефективності виконання та координація діяльності донорів

У цілому, в Україні існує широке розуміння концепції моніторингу ефективності виконання як найважливішого компонента в реалізації проектів, програм і стратегій, хоча ця концепція і не має ефективного застосування. Відносно запланованого Контракту важливо щоб, принаймні, три рівні моніторингу було впроваджено задля забезпечення ефективного функціонування державних програм, в тому числі щодо регіонального розвитку:

- Стратегічно-секторальний рівень: На цьому рівні предметом моніторингу та оцінки мають бути ДСРР і регіональні стратегії розвитку. Сукупна інформація та показники повинні бути зібрані і проаналізовані, зокрема, щодо результатів.

- Реалізація / операційний рівень: На цьому рівні предметом моніторингу повинні бути інструменти реалізації стратегій (тематичні програми, державні цільові програми, угоди щодо регіонального розвитку, і т. д.).

- Робочий рівень: На цьому рівні має проводитися моніторинг конкретних заходів та проектів. Прогрес у виконанні відповідних заходів і дій повинен бути оцінений з урахуванням відповідних планів роботи. Конкретні показники і проміжні результати (результати-продукти) повинні бути розроблені з метою перевірки ходу реалізації.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Міністерство економічного розвитку і торгівлі звернулись з проханням до ЄС надати підтримку для підвищення дієвості існуючої системи моніторингу ефективності виконання ДСРР. Діючий Проект ЄС "Підтримка політики регіонального розвитку в Україні" буде надавати підтримку Уряду України з розробки і впровадження більш ефективної системи.

Моніторинг ефективності виконання буде проводитися Спільною моніторинговою групою на чолі з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Спільна моніторингова група спиратиметься на офіційну інформацію, надану українською стороною і перевіреною усіма можливими способами. Спільна моніторингова група збиратиметься не рідше двох разів на рік на технічному рівні. Зустрічі на високому рівні Спільної моніторингової групи повинні проводитися не рідше одного разу на рік, в тому числі на початку і при завершенні Контракту. Додаткова середньострокова зустріч на високому рівні може бути скликана в разі необхідності внести зміни щодо цілей секторальної політики. Спільна моніторингова група може включати технічні підгрупи для опрацювання спеціалізованих питань (наприклад, конкретні промислові сектори, або конкретні сфери діяльності, такі як нагляд за ринком, і т. д.). Створення, склад і графік заходів технічних підгруп вирішуватиметься Спільною моніторинговою групою.

Координація діяльності донорів буде забезпечуватись у рамках тематичної робочої групи з координації донорів з питань децентралізації / регіонального та місцевого розвитку під головуванням Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

2.7. Оцінка і аудит

Оцінку досягнутих результатів буде зроблено і затверджено Європейською Комісією. При проведенні такої оцінки Європейська Комісія, в разі необхідності, використовуватиме технічні консультації зовнішніх консультантів, найнятих Європейською Комісією для перевірки технічних звітів і даних, наданих українською стороною. Огляди, оцінки та аудит, у разі необхідності, також буде проведено і профінансовано з додаткових заходів, включених до Контракту. Частина технічної допомоги може бути використана для підвищення місцевого потенціалу з проведення аудиту Контракту.

Європейська Комісія може доручити консультантам проведення незалежної оцінки Контракту. Часові параметри проведення оцінки - середньострокові, кінцеві, або постфактум - вирішуватимуться в ході реалізації. Оцінка стосуватиметься ступеня та за яких обставин Контракт, в тому числі компонент бюджетної підтримки, був актуальним, дієвим і ефективним у сприянні досягненню сталих впливів в тих сферах, на які спрямовані цілі Контракту.

У разі середньострокової оцінки будуть перевірені обґрунтованість системи моніторингу та показників ефективності виконання. Очікується, що оцінка визначить докази, кращі практики, уроки та рекомендації щодо того, якою мірою, як, чому, і коли Контракт або зробив або міг зробити внесок у досягнення поставлених цілей.

Для проектів, розпочатих в рамках Додаткових заходів, застосовуватимуться наступні положення щодо моніторингу:

(А) Регулярний технічний та фінансовий моніторинг буде безперервним процесом як частина обов'язків Бенефіціара. Бенефіціар має створити систему постійного внутрішнього, технічного та фінансового моніторингу.

(Б) Незалежні консультанти, найняті безпосередньо Комісією відповідно до конкретного технічного завдання, можуть проводити зовнішній моніторинг, який в принципі буде починатися з шостого місяця проектної діяльності, і буде завершений не пізніше шести місяців до закінчення операційної фази реалізації.

2.8. Комунікація і візуальна презентація

Комунікація і візуальна презентація ЄС є юридичним зобов'язанням для всіх зовнішніх дій, що фінансуються ЄС.

Ця діяльність повинна містити заходи з комунікації і візуальної презентації, які повинні ґрунтуватися на конкретному Плані з комунікації і візуальної презентації, що має бути розроблений до початку реалізації і підтриманий з бюджету, як це зазначено в розділі 2.5 вище, в позиції 2.4.2. - Закупівлі. Орієнтовний бюджет становить 10 % від цієї позиції (340000 євро).

Заходи з комунікації і візуальної презентації повинні бути реалізовані або (а) Європейською Комісією, та/або (б) країною-партнером. Відповідні договірні зобов'язання повинні бути включені у, відповідно, контракти на закупівлі і контракти на гранти.

Посібник з комунікації і візуальної презентації щодо зовнішньої діяльності ЄС повинен використовуватися для розробки Плану з комунікації і візуальної презентації діяльності і відповідних договірних зобов'язань.

Належна комунікація і візуальна презентація діяльності будуть досягнуті за допомогою регулярних спільних заходів з комунікації з нагоди досягнення критеріїв щодо виділення коштів, а також у прив'язці до результатів проектів технічної допомоги в тих сферах, які охоплює цей Контракт.

Додаток 1: Показники ефективності виконання, що використовуються для виплат

Ціль

Показник

2015

2016

2017

2018

Верифікація

1.

Нормативно-правова база регіональної політики

1.1

Нова Державна стратегія регіонального розвитку до 2020 року прийнята, включно з удосконаленим механізмом оцінки ефективності виконання з щорічними завданнями.

Х

Рішення Кабінету Міністрів

1.2

Визначено рамкову систему державної регіональної політики шляхом прийняття Закону "Про засади державної регіональної політики" або внесення змін до чинних нормативно-правових актів з питань регіонального розвитку.

Х

Прийняття закону Верховною Радою України

1.3.

Затвердження Плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року на період 2015 - 2017 рр.

Х

Рішення Кабінету Міністрів

1.4

Створення правової основи для об'єднання територіальних утворень відповідно до рекомендацій ЄС / Ради Європи.

Х

Прийняття закону Верховною Радою України

1.5

Затверджено зміни до Порядку використання коштів державного фонду регіонального розвитку. Новий Порядок визначає основу для фінансування та реалізації комплексних проектів з регіонального розвитку у відповідності зі стратегічними цілями Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та регіональних стратегій розвитку.

Х

Рішення Кабінету Міністрів

1.6

Регіональні стратегії розвитку на період до 2020 року затверджені в усіх регіонах України (крім територій, які тимчасово не перебувають під контролем Уряду України).

Х

Офіційні документи, затверджені рішеннями обласних рад

1.7

Плани заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку затверджені в усіх регіонах України (крім територій, які тимчасово не перебувають під контролем Уряду України).

Х

Офіційні документи, затверджені рішеннями обласних рад / обласних державних адміністрацій

2.

Стабільне та передбачуване фінансування

2.1

Державний бюджет України на 2016 рік передбачає не менше 1 відсотка від прогнозного доходу загального фонду Державного бюджету України на відповідний бюджетний період для державного фонду регіонального розвитку у 2016 році.

Х

Прийняття Закону України про Державний бюджет України на 2016 рік

2.2

З Державного бюджету України в 2017 році виділено не менше 1 відсотка від прогнозного доходу загального фонду Державного бюджету України для фінансування Державного фонду регіонального розвитку у 2017 році.

Х

Прийняття Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік

2.3

Проект Державного бюджету України і прогноз Державного бюджету на 2018 та 2019 роки передбачають не менше 1 відсотка від прогнозного доходу загального фонду проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період для державного фонду регіонального розвитку (відповідно до Бюджетного кодексу України).

Х

Прийняття Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік, Рішення Кабінету Міністрів України про затвердження прогнозу Державного бюджету на наступні два бюджетні періоди

2.4

Профінансовано не менш 70 відсотків коштів, передбачених у 2016 році Державним бюджетом України для державного фонду регіонального розвитку.

Х

Звіт Державної казначейської служби України про надходження та використання коштів державного фонду регіонального розвитку

3.

Фінансова автономія місцевого самоврядування

3.1

Прийняття змін до Бюджетного кодексу і Податкового кодексу України стосовно фінансової децентралізації, зміцнення фінансової автономії місцевого самоврядування.

Х

Прийняття закону Верховною Радою України

3.2

Не менше 25 % доходів місцевих бюджетів є власними доходами органів місцевого самоврядування.

Х

Х

Показник Асоціації міст України

4.

Ефективний моніторинг та оцінка ефективності виконання

4.1

Затвердження порядку проведення моніторингу і оцінки ефективності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року.

Х

Рішення Кабінету Міністрів України

4.2

Ефективна оцінка першого етапу реалізації Державної Стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року проведена і опубліковано відповідний звіт.

Х

Звіт про оцінку опублікований

5.

Конкурентоспроможність регіонів зміцнилась

5.1

Показники будуть погоджені у Додатку на основі механізму оцінки виконання зі щорічними цілями ДСРР перед здійсненням будь-яких платежів.

Х

Державна служба статистики України, головні управління статистики в областях

6.

Територіальна соціально-економічна згуртованість покращена

6.1

Показники будуть погоджені у Додатку на основі механізму оцінки виконання зі щорічними цілями ДСРР перед здійсненням будь-яких платежів.

Х

Державна служба статистики України, головні управління статистики в областях

Додаток 2: Механізми виплат і графік

Цей додаток включає наступні чотири основні питання відповідно до контексту країни/сектора втручання: (1) зобов'язання; (2) індикативний графік виплат коштів; (3) загальні умови для кожного траншу виплат; (4) особливі умови для кожного траншу виплат.

1. Зобов'язання

На підставі умов щодо виплат, передбачених в Угоді про фінансування, Міністерство фінансів України направлятиме офіційний запит до Європейської Комісії на виплату кожного траншу орієнтовно у третьому кварталі 2015 року та у першому кварталі 2016, 2017 та 2018 років. Запит повинен включати: (I) повний аналіз і обґрунтування виплати коштів, з необхідними підтверджуючими документами, які додаються; (II) форму фінансової інформації, належним чином підписану, щоб полегшити відповідний платіж.

2. Індикативний графік виплат коштів

Індикативний графік наводиться нижче:

Таблиця А: Індикативний графік виплат коштів (у млн. євро)

Тип траншу

2015

2016

2017

2018

Разом

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Фіксований транш

6.5

6.5

Змінний транш

6

12.5

12.5

12.5

43.5

• Нормативно-правова база

6

1.5

2.0

9.5

• Стабільне та передбачуване фінансування

0

9.5

8.0

5

22.5

• Фінансова автономія

0

1.0

2.5

1.0

4.5

• Ефективний моніторинг та оцінка виконання

0

0.5

0.5

1

• Конкурентоспроможність

0

0.0

0.0

3.0

3.0

• Згуртованість

0

0.0

0.0

3.0

3.0

Разом

12.5

12.5

12.5

12.5

50.0

3. Загальні умови для виплати кожного траншу

Загальні умови для виплати кожного траншу, викладені нижче, застосовуються до виплати всіх траншів, і всі запити про надання траншу мають супроводжуватися усією відповідною інформацією та документами.

Таблиця Б: Загальні умови для виплати траншів

Сфера

Умови

Джерело верифікації

Державна політика

Задовільний прогрес у реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року або будь-який документ її наступник продовжують бути актуальними та користуються довірою.

1. ДСРР 2020 та плани заходів з її реалізації.
2. Звіти щодо реалізації ДСРР 2020.

Макроекономічна стабільність

Реалізація орієнтованої на стабільність макроекономічної політики.

1. Звіти Уряду України.
2. Звіти МВФ, Світового Банку, Європейського Союзу.

Управління державними фінансами

Задовільний прогрес у виконанні програми покращення управління державними фінансами (УДФ)

1. Звіти Уряду України щодо УДФ.
2. Відповідні звіти МВФ, Світового Банку, Європейського Союзу.

Бюджетна прозорість

Задовільний прогрес щодо публічної доступності своєчасної, повної і доброякісної бюджетної інформації.

Відкриті дослідження і звіти з питань бюджету.

4. Особливі умови для виплати траншей

Особливі умови виплати, позначені у таблицях В і Г, застосовуються до виплати окремого траншу. Запити про виплату траншу мають супроводжуватися всією відповідною інформацією та документами щодо особливих умов.

Таблиця В: Особливі умови для виплати траншів

Програма секторальної бюджетної підтримки "Підтримка регіональної політики в Україні"
Особливі умови, показники (які повинні бути досягнуті до кінця зазначеного кварталу)
та джерела перевірки для виплат

1-ий платіж
Досягнення та оцінка до 2 кварталу 2015 року
Виплата: до 3 кварталу 2015 року
Фіксований транш: може бути виплачений після перевірки на відповідність Загальним Умовам після підписання Додатку до Угоди про фінансування, як зазначено у Частині 2.3.2

2-ий платіж
Досягнення:
до 4 кварталу 2015 року
Оцінка: до 1 кварталу 2016 року
Виплата: до 2 кварталу 2016 року

3-ій платіж
Досягнення:
до 4 кварталу 2016 року
Оцінка: до 1 кварталу 2017 року
Виплата: до 2 кварталу 2017 року

4-ий платіж
Досягнення:
до 4 кварталу 2017 року
Оцінка: до 1 кварталу 2018 року
Виплата: до 2 кварталу 2018 року

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Змінний транш

Змінний транш

Змінний транш

Змінний транш

(1) Нормативно-правова база з питань регіональної політики суттєво удосконалена
1.1 Нова Державна стратегія регіонального розвитку до 2020 року прийнята, включно з удосконаленим механізмом оцінки ефективності виконання з щорічними завданнями.
Джерело перевірки:
Рішення Кабінету Міністрів.
1.2 Визначено рамкову систему державної регіональної політики шляхом прийняття Закону "Про засади державної регіональної політики" або внесення змін до чинних нормативно-правових актів з питань регіонального розвитку.
Джерело перевірки: Прийняття закону Верховною Радою України
1.3 Затвердження Плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року на період 2015 - 2017 рр.
Джерело перевірки: Рішення Кабінету Міністрів.

(1) Нормативно-правова база з питань регіональної політики суттєво удосконалена
1.4 Створення правової основи для об'єднання територіальних утворень відповідно до рекомендацій ЄС / Ради Європи.
Джерело перевірки: Закон прийнятий Верховною Радою України.
1.5. Внесення змін до Порядку використання коштів державного фонду регіонального розвитку. Новий Порядок визначає основу для фінансування та реалізації комплексних проектів з регіонального розвитку у відповідності зі стратегічними цілями Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та регіональних стратегій розвитку.
Джерело перевірки: Постанова Кабінету Міністрів України.
Базовий 2013: Постанова (656) у редакції від 4 липня 2012 року.

(1) Нормативно-правова база з питань регіональної політики суттєво удосконалена
1.6 Регіональні стратегії розвитку на період до 2020 року затверджені в усіх регіонах України (крім територій, які тимчасово не перебувають під контролем Уряду України).
Джерело перевірки: Офіційні документи, затверджені рішеннями обласних рад.
1.7 Плани заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку затверджені в усіх регіонах України (крім територій, які тимчасово не перебувають під контролем Уряду України).
Джерело перевірки: Офіційні документи, затверджені рішеннями обласних рад / державних адміністрацій.


(2) Забезпечено стабільне та передбачуване фінансування регіонального розвитку
2.1 Державний бюджет України на 2016 рік передбачає не менше 1 відсотка від прогнозного доходу загального фонду Державного бюджету України на відповідний бюджетний період для державного фонду регіонального розвитку у 2016 році.
Джерело перевірки: Прийняття Закону України про Державний бюджет України на 2016 рік
Базовий 2013: 0.274 % (від прогнозного доходу загального фонду Державного бюджету України)

(2) Забезпечено стабільне та прогнозоване фінансування регіонального розвитку
2.2 З Державного бюджету України в 2017 році виділено не менше 1 відсотка від прогнозного доходу загального фонду Державного бюджету України для фінансування Державного фонду регіонального розвитку у 2017 році.
Джерело перевірки: Прийняття Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік
2.3 Проект Державного бюджету України і прогноз Державного бюджету на 2018 та 2019 роки передбачають не менше 1 відсотка від прогнозного доходу загального фонду проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період для державного фонду регіонального розвитку (відповідно до Бюджетного кодексу України).
Джерело перевірки: Прийняття Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік, Рішення Кабінету Міністрів України про затвердження прогнозу Державного бюджету на наступні два бюджетні періоди
Базовий 2013: 0.274% (від прогнозного доходу загального фонду Державного бюджету України)

(2) Стабільне та передбачуване фінансування регіонального розвитку забезпечено
2.4 Профінансовано не менш 70 відсотків коштів, передбачених у 2016 році Державним бюджетом України для державного фонду регіонального розвитку.
Джерело перевірки: Звіт Державної казначейської служби України про надходження та використання коштів державного фонду регіонального розвитку
Базовий 2013: 1.79 %

(3) Зміцнено фінансову автономію місцевого самоврядування
3.1 Прийняття змін до Бюджетного кодексу і Податкового кодексу України стосовно фінансової децентралізації, зміцнення фінансової автономії місцевого самоврядування.
Джерело перевірки: Закон прийнятий Верховною Радою
Базовий 2013: Бюджетний кодекс в редакції 12.08.2014.

(3) Зміцнено фінансову автономію місцевого самоврядування
3.2 Не менше 25 % доходів місцевих бюджетів у 2016 році є власними доходами органів місцевого самоврядування.
Джерело перевірки: Оцінка Асоціації міст України
Базовий 2013: загальний фонд + бюджет розвитку + спеціальні фонди = 16,7%.

(3) Зміцнено фінансову автономію місцевого самоврядування
3.2 Не менше 25 % доходів місцевих бюджетів у 2017 році є власними доходами органів місцевого самоврядування
Джерело перевірки: Оцінка Асоціації міст України
Базовий 2013: загальний фонд + бюджет розвитку + спеціальні фонди = 16,7%.

(4) Впроваджено ефективну систему моніторингу та оцінки виконання
4.1 Затвердження порядку проведення моніторингу і оцінки ефективності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року.
Джерело перевірки: Постанова Кабінету Міністрів України.

(4) Впроваджено ефективну систему моніторингу та оцінки виконання
4.2. Ефективна оцінка першого етапу реалізації Державної Стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року проведена і опубліковано відповідний звіт.
Джерело перевірки: Звіт про оцінку опублікований.

(5) Конкурентоспроможність регіонів зміцнено
Показники будуть визначені у Додатку до Угоди про фінансування перед виплатою першого траншу.

(6) Територіальна соціально-економічна згуртованість покращена
Показники будуть визначені у Додатку до Угоди про фінансування перед виплатою першого траншу.

5. Розрахунок змінного траншу

Контракт передбачає здійснення чотирьох платежів. Для кожного з них повинні бути виконані Загальні умови (детально в таблиці Б). Після того, як виконання Загальних умов встановлено, змінний транш буде виплачуватися залежно від рівня виконання кожної з Особливих умов (як зазначено в таблиці В вище). Ця відповідність оцінюватиметься на основі узгоджених показників і завдань, як зазначено у Матриці реформи політики (Додаткок 2), який буде змінено сторонами відповідним Додатком до Угоди про фінансування після затвердження Плану заходів на 2015 - 2017 рр. з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, включно з удосконаленим механізмом оцінки ефективності виконання з щорічними завданнями, та перед здійсненням будь-яких виплат.

Повна відповідність одній з особливих умов буде підставою надання повної відповідної квоти змінного траншу, як зазначено в таблиці Г. Для показників 2.1 та 2.2, часткове виконання цілі (не менше 70 %) призведе до виплати половини відповідної квоти змінного траншу, відповідно до таблиці Г. Досягнення менш як 70 % цілі для показників 2.1 та 2.2 призведе до скасування виплат відповідних квот.

Повна відповідність одній з особливих умов буде підставою надання повної відповідної квоти змінного траншу, як зазначено в таблиці Г. Для усіх інших показників (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1), тільки повне виконання умов дозволить здійснити виплату повної суми змінного траншу як вказано в таблиці Г. Якщо виконання не буде повним, кошти не будуть виділені. Кошти, утримані за невиконання умов, будуть втрачені наприкінці Контракту. В обґрунтованих випадках і на прохання компетентних органів (Міністерства фінансів, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства), і після затвердження органами Європейської Комісії, невиконання умов може бути переглянуто разом з оглядом виконання наступного платежу, що дозволить виплату відповідних невиплачених сум.

Таблиця Г: Розрахунок траншів


1 платіж

2 платіж

3 платіж

4 платіж

Разом

Процентне співвідношення та сума (в євро млн); максимальні значення (За умови повного та своєчасного виконання)

% повного платежу

Максимальна сума (млн. Євро)

% повного платежу

Максимальна сума (млн. Євро)

% повного платежу

Максимальна сума (млн. Євро)

% повного платежу

Максимальна сума (млн. Євро)

Разом

РАЗОМ

100.0

12.5

100.0

12.5

100.0

12.5

100.0

12.5

50.0

Фіксовані транші

52.0

6.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.5

Змінні транші

48.0

6.0

100.0

12.5

100.0

12.5

100.0

12.5

43.5

(1) Нормативно-правова база регіональної політики

48.0

6.0

12.0

1.5

16.0

2.0

0.0

0.0

9.5

1.1 Нова державна стратегія регіонального розвитку до 2020 року затверджена.

2.0

1.2 Визначено рамкові засади регіонального розвитку.

2.0

1.3 Затвердження Плану заходів 2015 - 2017.

2.0

1.4 Створення правової основи для об'єднання територіальних утворень.

1.0

1.5 Затверджено зміни до Порядку використання коштів державного фонду регіонального розвитку.

0.5

1.6 Регіональні стратегії розвитку до 2020 року затверджені в усіх регіонах України.

1.0

1.7 Плани реалізації регіональних стратегій розвитку затверджені у всіх регіонах України.

1.0

(2) Стабільне та передбачуване фінансування

0.0

0.0

76.0

9.5

64.0

8.0

40.0

5.0

22.5

2.1 Державний бюджет України на 2016 рік передбачає не менше 1 відсотка від прогнозного доходу загального фонду Державного бюджету України на відповідний бюджетний період для державного фонду регіонального розвитку у 2016 році.

9.5

2.2 З Державного бюджету України в 2017 році виділено не менше 1 відсотка від прогнозного доходу загального фонду Державного бюджету України для фінансування Державного фонду регіонального розвитку у 2017 році.

7.0

2.3 Проект Державного бюджету України і прогноз Державного бюджету на 2018 та 2019 роки передбачають не менше 1 відсотка від прогнозного доходу загального фонду проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період для державного фонду регіонального розвитку (відповідно до Бюджетного кодексу України).

1.0

2.4. Профінансовано не менш 70 відсотків коштів, передбачених у 2016 році Державним бюджетом України для державного фонду регіонального розвитку.

5.0

(3) Фінансова автономія місцевого самоврядування

0.0

0.0

8.0

1.0

20.0

2.5

8.0

1.0

4.5

3.1 Прийняття поправок до Бюджетного і Податкового кодексів України.

1.0

3.2 Не менше 25 % доходів місцевих бюджетів є власними доходами органів місцевого самоврядування.

2.5

1.0

(4) Ефективний моніторинг і оцінка ефективності

0.0

0.0

4.0

0.5

0.0

0.0

4.0

0.5

1.0

4.1 Затвердження порядку проведення моніторингу і оцінки ефективності реалізації Державної Стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року.

0.5

4.2 Ефективна оцінка першого етапу реалізації Державної Стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року проведена і опубліковано відповідний звіт.

0.5

(5) Конкурентоспроможність регіонів зміцнилась

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

24.0

3.0

3.0

(6) Територіальна соціально-економічна згуртованість покращилась.

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

24.0

3.0

3.0

ДОДАТОК II -
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Частина перша: Положення, які застосовуються до заходів,
в яких Бенефіціар виступає Підрядним органом

Стаття 1 - Загальні принципи

1.1 Частина перша визначає завдання з виконання бюджету, покладені на Бенефіціара у рамках непрямого управління, як описано у Додатку I (Технічні та адміністративні положення), а також права й обов'язки Бенефіціара та Європейської Комісії щодо виконання цих завдань.

Ці завдання включають проведення Бенефіціаром як підрядним органом процедур закупівлі та надання грантів, а також укладання, підписання та виконання договорів на закупівлю і надання гранту за результатами проведених процедур.

Як правило, відповідні платежі підрядникам та одержувачам гранту здійснюються Європейською Комісією. Проте певні платежі мають здійснюватись Бенефіціаром, у тому числі власному персоналу, відповідно до кошторису програми, як визначено у Статті 5 цих Загальних умов.

Якщо Бенефіціар є країною АКТ (група країн Африки, Карибського басейну і Тихоокеанського регіону), а проект фінансується Європейським фондом розвитку (ЄФР) відповідно до положень Статті 1.1 Спеціальних умов, то на Бенефіціара покладається виконання завдань, наведених у пп. (c) - (k) шостого абзацу Статті 35(1) та Статті 35(2) Додатку IV до Угоди про партнерство між країнами АКТ та Європейським Співтовариством.

Якщо Бенефіціар є країною ЗКТ (заморські країни та території), а захід фінансується Європейським фондом розвитку (ЄФР) відповідно до положень Статті 1.1 Спеціальних умов, то на Бенефіціара покладається виконання завдань, наведених у пп. (c) - (k) п'ятого абзацу Статті 14(1) та у Статті 14(2) Регламенту Європейської Комісії (EC) № 2304/2002 від 20 грудня 2002 року, що впроваджує Рішення Ради 2001/822/EC щодо асоціації заморських країн і територій з Європейським Співтовариством.

1.2 Бенефіціар продовжує нести відповідальність за виконання зобов'язань, передбачених цією Угодою про фінансування, навіть якщо до здійснення певних завдань з виконання бюджету у рамках реалізації кошторису програми, на який міститься посилання у Статті 5 цих Загальних умов, ним будуть залучатись інші суб'єкти, визначені у Додатку I (Технічні та адміністративні положення). Європейська Комісія, зокрема, залишає за собою право призупиняти платежі, призупиняти та/або припиняти дію цієї Угоди про фінансування з огляду на дії, відсутність дій та/або становище будь-якого призначеного суб'єкта.

1.3 Завдання, наведені у Статті 1.1 Загальних умов, повинні виконуватись Бенефіціаром відповідно до встановлених і опублікованих Європейською Комісією процедур і типових документів щодо укладання договорів на закупівлю та надання гранту, чинних на момент початку відповідної процедури.

1.4 Бенефіціар повинен створити та забезпечити функціонування ефективної та продуктивної системи внутрішнього контролю. Бенефіціар повинен дотримуватись принципів раціонального управління фінансами, прозорості та недискримінації, а також уникати ситуацій, що призводять до конфлікту інтересів.

Конфлікт інтересів має місце у випадку, коли неупереджене та об'єктивне виконання своїх обов'язків тією чи іншою відповідальною особою ставиться під загрозу з причин сімейного, емоційного характеру, політичних чи національних уподобань, економічних інтересів та будь-яких інтересів, спільних з інтересами учасника конкурсу, заявника або підрядника чи одержувача гранту.

Внутрішня система контролю - це процес, який має на меті достатньою мірою гарантувати ефективність, продуктивність та економічність заходів, достовірність звітів, захищеність активів та інформації, запобігання шахрайству і порушенням, їхнє виявлення та усунення, належне управління ризиками, пов'язаними з законністю та відповідністю встановленим нормам фінансових операцій, беручи до уваги багаторічний характер заходів, а також призначення відповідних платежів.

Зокрема, якщо Бенефіціаром здійснюються платежі відповідно до кошторису програми, то функції із затвердження платежів та їхнього обліку мають бути відокремлені і є несумісними, причому Бенефіціар повинен використовувати систему бухгалтерського обліку, яка надає точну, повну, достовірну та актуальну інформацію. Бенефіціаром також мають бути вжиті розумні заходи для захисту даних, які дозволяють ідентифікувати фізичну особу (персональні дані).

1.5 Звіт про виконання покладених на Бенефіціара завдань повинен відповідати зразку, наведеному у Додатку III. Проте якщо кошториси програм використовуються відповідно до положень Статті 5 цих Загальних умов, то звіт повинен відповідати вимогам, передбаченим у стандартних документах, на які міститься посилання у Статті 5.3 цих Загальних умов.

1.6 У цьому випадку немає потреби у наданні висновку щодо декларації керівництва за результатами незалежного зовнішнього аудиту, проведеного відповідно до міжнародно прийнятих аудиторських стандартів, оскільки цей проект підлягає аудиторським перевіркам з боку Європейської Комісії. Це дозволить перевірити правдивість тверджень, наведених у декларації керівництва, а також законність і правильність основних операцій, що були проведені.

1.7 Бенефіціар повинен проводити процедури закупівлі та надання грантів і укладати за їх результатами договори мовою цієї Угоди про фінансування.

1.8 Бенефіціар повинен інформувати Європейську Комісію про випадки, коли кандидату, учаснику конкурсу чи заявнику заборонено брати участь у процедурах закупівлі чи надання гранту, посилання на які міститься у Статті 1.3, а також про випадки, коли підрядника чи одержувача гранту звинувачено у тому, що він зробив неправдиву заяву, припустився суттєвої помилки чи порушення або вчинив акт шахрайства, чи коли виявлено серйозне порушення ним своїх договірних зобов'язань.

У таких випадках, без обмеження права Європейської Комісії щодо заборони на укладання суб'єктом майбутніх договорів на закупівлю чи надання гранту, що фінансуються Європейським Союзом згідно з чинним Фінансовим регламентом, до підрядників та одержувачів гранту Бенефіціар, якщо це дозволяється нормами його законодавства, може застосувати фінансові санкції, передбачені положеннями про адміністративні та фінансові санкції Загальних умов договорів на закупівлю та надання грантів, укладених Бенефіціаром відповідно до стандартних документів, на які міститься посилання у Статті 1.3. Зазначені фінансові санкції повинні застосовуватись за результатами змагального процесу, в якому забезпечено право на захист підрядника чи одержувача гранту.

Залежно від конкретних обставин, під час укладання договорів на закупівлю чи надання гранту Бенефіціар під свою особисту відповідальність може брати до уваги інформацію, розміщену у Центральній базі даних про заборону фінансування ЄС. Доступ до цієї інформації може бути забезпечено через координатора (координаторів) або шляхом звернення до Європейської Комісії-1 (Європейська Комісія, Генеральний директорат з бюджетних питань, Бухгалтеру Європейської Комісії, BRE2-13/505, B-1049 Брюссель, Бельгія, та електронним повідомленням на адресу BUDG-C01-EXCL-DB@ec.europa.eu з копією на адресу Європейської Комісії, зазначену у Статті 3 Спеціальних умов). У випадку заборони фінансування Європейська Комісія може відмовити у виплаті коштів підряднику чи одержувачу гранту.

__________
-1 Через координатора Бенефіціару має бути надано прямий доступ до Центральної бази даних про заборону фінансування ЄС, коли Бенефіціар підтвердить відповідальній службі Європейської Комісії, що він застосовує відповідні заходи захисту інформації як передбачено у Регламенті (EC) № 45/2001 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2000 року про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних установами та органами Співтовариства та про вільний рух таких даних (Офіційне видання L 8, 12.1.2001, стор. 1).

1.9 Бенефіціар повинен зберігати усі відповідні фінансові та договірні підтверджувальні документи з дати вступу в силу цієї Угоди про фінансування чи з більш ранньої дати, передбаченої як дата початку санкціонованих видатків у Статті 6 Спеціальних умов, протягом 5 років після завершення періоду виконання; зокрема, йдеться про такі документи:

Процедури закупівлі:

a. Оголошення про прогноз з підтвердженням опублікування оголошення про закупівлі з усіма змінами;

b. Призначення членів комітету з відбору пропозицій;

c. Звіт про проведення процедури відбору (разом з додатками) та заявами;

d. Підтвердження публікації оголошення про процедуру відбору;

e. Листи до учасників, які були відсіяні за результатами процедури відбору;

f. Оголошення про проведення конкурсних торгів чи еквівалент;

g. Документація конкурсних торгів, включаючи додатки до неї, пояснення, протоколи зборів, підтвердження публікації;

h. Призначення членів комітету з оцінки пропозицій конкурсних торгів;

i. Звіт про розкриття пропозицій конкурсних торгів;

j. Звіт про оцінку пропозицій конкурсних торгів / переговори, включаючи додатки та отримані пропозиції конкурсних торгів-2;

__________
-2 Відхилені пропозиції конкурсних торгів знищуються через п'ять років після завершення процедури закупівлі.

k. Лист-повідомлення;

l. Супровідна документація;

m. Супровідний лист до надання договору (Cover letter for submission of contract);

n. Листи учасникам конкурсних торгів, пропозиції яких були відхилені;

o. Повідомлення про визначення переможця / скасування конкурсних торгів, у тому числі підтвердження про публікацію;

p. Підписані договори, поправки до них, доповнення та відповідна кореспонденція

Конкурс заявок чи пряме надання грантів:

a. Призначення членів комітету з оцінки пропозицій;

b. Звіт про розкриття пропозицій та адміністративний звіт, включаючи додатки та отримані заяви-3;

__________
-3 Відхилені пропозиції знищуються через три роки після завершення процедури надання гранту.

c. Листи до учасників, заяви яких пройшли відбір чи були відхилені, за результатами оцінки проектних записок;

d. Звіт про проведення оцінки проектних записок;

e. Звіт з оцінки заяви у повному обсязі чи звіт про проведення переговорів, з відповідними додатками;

f. Документи щодо перевірки на предмет відповідності встановленим критеріям та супровідні документи;

g. Листи до учасників, заяви яких пройшли відбір чи були відхилені, відповідно, разом із затвердженим резервним списком за результатами оцінки заяв у повному обсязі;

h. Супровідний лист до договору про надання гранту;

i. Повідомлення про визначення переможця / скасування конкурсу із підтвердженням публікації;

j. Підписані договори, зміни до них, доповнення та відповідна кореспонденція.

Що стосується кошторисів програм: на доповнення до вищезазначеного, уся відповідна документація стосовно платежів, стягнень і поточних витрат.

Стаття 2 - Строки підписання договорів на закупівлю та надання гранту Бенефіціаром

2.1 Договори на закупівлю та надання гранту повинні бути належним чином підписані обома сторонами на етапі практичної реалізації цієї Угоди про фінансування, але не пізніше ніж через три роки після вступу Угоди про фінансування в силу.

Якщо фінансування проекту здійснюється Європейським банком розвитку, кошториси програм, на які міститься посилання у Статті 5 цих Загальних положень, також мають бути затверджені Європейською Комісією протягом зазначеного трирічного строку.

Зазначений трирічний строк не може бути продовжено, якщо це не передбачено Статтею 6 Спеціальних умов, коли проект фінансується Європейським банком розвитку.

2.2 Проте наведені нижче акти можуть бути підписані у будь-який час протягом етапу практичної реалізації.

a. договори на закупівлю і надання грантів, що забезпечують реалізацію авансової складової кошторису програми ЄФР;

b. зміни до вже підписаних договорів на закупівлю і надання грантів;

c. окремі договори на закупівлю, які повинні бути укладені після дострокового припинення дії існуючого договору на закупівлю;

d. зміни до цієї Угоди про фінансування через зміну суб'єкта, на якого покладається виконання завдань, передбачених Статтею 1.2 цих Загальних умов; зазначені зміни повинні також передбачати новий строк, протягом якого новим суб'єктом має бути укладено договори на закупівлю та надання гранту відповідно до Статті 2.1.

2.3 Залишки коштів, передбачених для фінансування покладених на Бенефіціара заходів, для виконання яких не було підписано в установленому порядку жодних договорів, анулюються Європейською Комісією через три роки після вступу в силу Угоди про фінансування.

2.4 Положення Статті 2.3 не застосовуються до будь-яких залишків коштів резерву на покриття надзвичайних потреб чи коштів, звільнених після дострокового припинення договору. Ці залишки та вільні кошти можуть використовуватись для фінансування договорів, на які міститься посилання у Статті 2.2.

2.5 Договір на закупівлю чи надання гранту, за яким протягом трьох років після його підписання не відбулось жодних платежів, автоматично припиняє дію, а передбачені для його фінансування кошти анулюються.

Стаття 3 - Забезпечення публічності

3.1 Бенефіціар повинен вжити усіх необхідних заходів для забезпечення публічності фінансування Європейським Союзом діяльності заходів, виконання яких покладено на Бенефіціара, чи інших заходів у рамках даного проекту. Заходи із забезпечення публічності повинні бути визначені у Додатку I (Технічні та адміністративні положення) або погоджені між Бенефіціаром та Європейською Комісією пізніше.

Ці заходи із забезпечення інформаційної взаємодії та обміну інформацією мають відповідати змісту Посібника із забезпечення інформаційної взаємодії та публічності щодо зовнішніх дій ЄС, затвердженого та опублікованого Європейською Комісією, чинного на момент проведення зазначених заходів.

Стаття 4 - Положення щодо платежів, які здійснюються Європейською Комісією підрядникам і одержувачам грантів від імені Бенефіціара

4.1 Бенефіціар повинен надавати Європейській Комісії затверджені платіжні вимоги у такі строки, починаючи з дати отримання платіжної вимоги, без врахування періодів призупинення відліку строку, протягом якого має бути здійснено платіж:

(a) для попереднього фінансування, передбаченого у договорі на закупівлю чи надання гранту:

(i) 15 календарних днів для проекту, що фінансується з Бюджету;

(ii) 30 календарних днів для проекту, що фінансується коштом ЄФР;

b) 45 календарних днів для інших платежів;

Протягом періоду, що дорівнює строку, впродовж якого має бути здійснено платіж, передбачений договорами на закупівлю та надання гранту, Європейська Комісія повинна діяти у відповідності до положень Статей 4.6 та 4.7 з вирахуванням вищезазначених строків.

4.2 Після отримання платіжної вимоги від підрядника чи одержувача гранту Бенефіціар повинен повідомити Європейську Комісію про отримання та безпосередньо перевірити прийнятність цієї вимоги, тобто чи зазначено в ній підрядника чи одержувача гранту, відповідний договір, суму, валюту та дату платежу. Якщо Бенефіціар дійде висновку, що платіжна вимога є неприйнятною, він повинен її відхилити та повідомити підрядника чи одержувача гранту про відхилення цієї вимоги й підстави для її відхилення протягом 30 днів після отримання даної вимоги. Про відхилення вимоги та підстави для цього Бенефіціар також повідомляє Європейську Комісію.

4.3 Після отримання прийнятної платіжної вимоги Бенефіціар повинен перевірити, чи підлягає цей платіж сплаті, тобто чи були виконані усі договірні зобов'язання для здійснення зазначеного платежу; Бенефіціар за необхідності може також перевірити відповідний звіт. Якщо Бенефіціар дійде висновку, що платіж не підлягає сплаті, він повинен повідомити про це підрядника чи одержувача гранту, зазначивши підстави для цього. Європейській Комісії має бути передана копія цього повідомлення Бенефіціара про відхилення вимоги та підстави для цього відхилення. Європейська Комісія також має бути поінформована про відповідь підрядника чи одержувача гранту або про вжиті ними коригувальні заходи. Після зазначеної відповіді чи вжиття заходів, спрямованих на усунення порушень договірних зобов'язань, відлік строку сплати починається спочатку. Бенефіціар повинен перевірити цю відповідь чи коригувальні заходи, передбачені цим пунктом.

4.4 У разі непогодження Європейської Комісії з висновком Бенефіціара, що платіж не підлягає сплаті, вона повідомляє про це останнього. Бенефіціар повинен повторно розглянути це питання і, якщо дійде висновку про те, що платіж підлягає сплаті, повідомити про це підрядника чи одержувача гранту. Після відправлення цього повідомлення призупинення відліку строку сплати припиняється. Бенефіціар також повинен надати повідомлення Європейській Комісії. Подальші дії Бенефіціара визначаються положеннями Статті 4.5.

Якщо розбіжності між Бенефіціаром та Європейською Комісією залишаються, Європейська Комісія може сплатити неоспорювану частку суми рахунку-фактури, за умови, що таку суму можна чітко відокремити від оспорюваної суми. Про цю часткову сплату Європейська Комісія повинна повідомити Бенефіціара та підрядника чи одержувача гранту.

4.5 Якщо Бенефіціар дійде висновку, що платіж підлягає сплаті, він повинен передати Європейській Комісії платіжну вимогу та усі необхідні супровідні документи для схвалення й здійснення платежу. Бенефіціар також повинен надати довідку щодо кількості днів, що залишаються до закінчення строку сплати, а також про всі періоди призупинення відліку цього строку.

4.6 Якщо після передачі платіжної вимоги згідно зі Статтею 4.5 Європейська Комісія дійде висновку про те, що платіж не підлягає сплаті, вона повинна повідомити про це Бенефіціара, а також направити копію цього повідомлення підряднику чи одержувачу гранту із зазначенням підстав для цього висновку. Після повідомлення підрядника чи одержувача гранту відлік строку сплати призупиняється, якщо це передбачено укладеним договором. Бенефіціар повинен розглядати відповідь підрядника чи одержувача чи вжиті ними коригувальні заходи відповідно до положень Статті 4.3.

4.7 Якщо Бенефіціар і Європейська Комісія дійдуть висновку, що платіж підлягає сплаті, Європейська Комісія здійснює цей платіж.

4.8 У разі, якщо підряднику чи одержувачу гранту мають бути сплачені відсотки за порушення строків платежу, сума відсотків розподіляється між Бенефіціаром і Європейською Комісією пропорційно до кількості днів прострочення понад строк, передбачений Статтею 4.1, за таких умов:

(a) кількість днів, витрачених Бенефіціаром, розраховується від дати реєстрації прийнятної платіжної вимоги відповідно до Статті 4.3 до дати передачі платіжної вимоги Європейській Комісії згідно зі Статтею 4.5 та від дати повідомлення Європейської Комісії згідно зі Статтею 4.6 до наступної передачі платіжної вимоги Європейській Комісії згідно зі Статтею 4.5. При цьому вираховується період призупинення відліку строку сплати.

(b) кількість днів, витрачених Європейською Комісією, розраховується від дати, що наступає після дати передачі платіжної вимоги Бенефіціаром згідно із Статтею 4.5 до дати платежу та від дати передачі до дати повідомлення Бенефіціара згідно зі Статтею 4.6.

4.9 Будь-які питання, не передбачені наведеною вище процедурою, розв'язуються у дусі співпраці між Бенефіціаром і Європейською Комісією за аналогією з вищенаведеними положеннями, дотримуючись договірних відносин Бенефіціара з підрядником чи одержувачем гранту.

За наявності можливості, одна сторона сприяє наданню на прохання іншої сторони корисної інформації для оцінки платіжної вимоги ще до офіційної передачі платіжної вимоги чи її повернення першою стороною.

Стаття 5 - Кошторис програми

5.1 Якщо на Бенефіціара додатково покладено функції із здійснення платежів підрядникам, одержувачам грантів, та/або фінансування безпосередніх трудових витрат, він повинен робити це відповідно до кошторису програми, заздалегідь погодженого між Бенефіціаром і Європейською Комісією. Положення Статті 1.3 цих Загальних умов не застосовуються до закупівель, що здійснюються у рамках безпосередніх трудових витрат.

5.2 Кошторис програми - це документ, який визначає програму заходів, що мають бути реалізовані, потрібні для цього людські та матеріальні ресурси, відповідний бюджет і детальні технічні та адміністративні виконавчі домовленості щодо реалізації цих заходів протягом встановленого строку за допомогою закупівель, надання грантів та/або фінансування безпосередніх трудових витрат.

Кошторис програми повинен включати авансову складову та складову конкретних зобов'язань.

У рамках авансової складової кошторису програми на Бенефіціара покладається проведення процедур закупівлі та надання грантів, а також здійснення відповідних платежів і оплата безпосередніх трудових витрат.

У рамках складової конкретних зобов'язань Бенефіціар виконує завдання, передбачені у другому абзаці Статті 1.1 Загальних умов, а Європейська Комісія здійснює відповідні платежі підрядникам і одержувачам гранту. Деякі передбачені заходи, у тому числі проведення аудитів, оцінок, укладання рамкових договорів, можуть реалізовуватись безпосередньо Європейською Комісією.

Якщо проект фінансується Європейським фондом розвитку, то завдання, описані у Додатку 1, можуть реалізовуватись органом, діяльність якого регулюється приватним правом, за договором на надання послуг, який укладає Бенефіціар відповідно до процедур і стандартних документів, зазначених у Статті 1.3.

5.3 Усі кошториси програм, що забезпечують реалізацію Угоди про фінансування, повинні відповідати установленим Європейською Комісією процедурам і стандартним документам стосовно кошторисів програм, чинних на момент затвердження даного кошторису.

Звичайні поточні витрати, понесені суб'єктом, відповідальним за виконання покладених на Бенефіціара завдань відповідно до Статей 1.1 та 5.1 Загальних умов, повинні задовольняти критеріям прийнятності фінансування ЄС у рамках авансової складової кошторису програми протягом усього строку виконання цієї Угоди про фінансування, якщо Статтею 6 Спеціальних умов не встановлено більш ранній початок строку застосування критеріїв прийнятності. Зазначені витрати стосуються реалізації завдань, пов'язаних з виконанням бюджету, і включають видатки на оплату роботи персоналу, комунальних послуг (наприклад, водо-, газо- та електропостачання), оренду приміщень, оплату витратних матеріалів, технічного обслуговування, короткострокових відряджень, пального для транспортних засобів. До цих витрат не можуть включатись витрати на придбання транспортних засобів чи будь-якого іншого обладнання або здійснення експлуатаційної діяльності. Положення Статей 1.3 та 2.1 цих Загальних положень не застосовуються до цих звичайних поточних витрат.

5.4 Бенефіціар повинен подавати Європейській Комісії щороку до дати, зазначеної у Статті 6 Спеціальних умов, декларацію керівництва, підписану Бенефіціаром на відповідному рівні, відповідно до форми, наведеної у Додатку IV.

Стаття 6 - Порядок здійснення виплат Бенефіціару під час реалізації авансової складової кошторису програми

6.1 Перерахування коштів здійснюється Європейською Комісією не пізніше ніж через 30 календарних днів від дати реєстрації нею отриманої від Бенефіціара прийнятної платіжної вимоги щодо попереднього фінансування із зазначенням дати, суми та валюти; строк сплати складає 90 календарних днів у випадку платіжної вимоги, що стосується поповнення чи закриття (the time-limit shall be 90 calendar days for a payment request for replenishment or closure). Нарахування відсотків за порушення строку сплати здійснюється відповідно до застосованого Фінансового регламенту. Відлік строку сплати може бути призупинено Європейською Комісією, якщо вона повідомить Бенефіціара у будь-який момент часу протягом вищезазначеного періоду, що платіжна вимога не може бути задоволена через те, що зазначена в ній сума не підлягає сплаті, чи через неподання відповідних підтверджуючих документів. Якщо Європейською Комісією буде отримана інформація, яка ставить під сумнів прийнятність витрат, зазначених у платіжній вимозі, вона може призупинити відлік строку сплати з метою подальшого уточнення цієї інформації, у тому числі проведення перевірки на місці, аби до здійснення платежу пересвідчитись у тому, що зазначені витрати дійсно є прийнятними. Про призупинення відліку строку сплати Бенефіціар повинен бути поінформований у найкоротший строк. Відлік строку сплати відновлюється після надання відсутніх підтверджувальних документів чи відповідного коригування платіжної вимоги.

6.2 Європейська Комісія здійснює платежі на банківській рахунок у фінансовому закладі, схваленому Європейською Комісією.

6.3 Бенефіціар має гарантувати можливість ідентифікації коштів, сплачених Європейською Комісією на цей банківський рахунок.

6.4 У разі, коли платежі мають бути здійснені Бенефіціаром, перерахування в євро за необхідності конвертуються в національну валюту Бенефіціара за банківським курсом, що діє на день здійснення платежу Бенефіціаром.

6.5 Авансовий компонент кошторису програми, за яким протягом трьох років після закриття кошторису не відбулось жодних виплат Бенефіціару, автоматично втрачає дію, причому відповідна асигнована сума анулюється.

Стаття 7 - Опублікування Бенефіціаром інформації щодо договорів на закупівлю та надання грантів

7.1 Бенефіціар зобов'язується щороку публікувати у спеціальному, легкодоступному місці свого сайту інформацію по кожному договору на закупівлю чи надання гранту, стосовно якого він виступає підрядним органом відповідно до Частини першої, із зазначенням характеру та мети, назви та місцезнаходження підрядника (або підрядників, якщо йдеться про консорціум) чи одержувача гранту (або одержувачів, якщо грант призначено для кількох одержувачів), а також суми договору.

Як місцезнаходження фізичної особи має зазначатись регіон на рівні NUTS2 (Стандарт територіального поділу країн для статистичних цілей). Як місцезнаходження фізичної особи повинна зазначатись її адреса.

Якщо публікація в мережі Інтернет неможлива, інформація має бути опублікована у будь-який інший спосіб, у тому числі в офіційному виданні Бенефіціара.

Статтею 6 Спеціальних умов має бути обумовлене місце опублікування цієї інформації - у мережі Інтернет чи в іншому місці; посилання на це джерело має бути наведено на офіційному сайті Європейської Комісії у спеціально призначеному для цього розділі.

7.2 Інформація щодо стипендій та прямої фінансової підтримки фізичним особам, які найбільше її потребують, повинна публікуватись в анонімному порядку і групуватись за категорією витрат.

В інших випадках замість прізвищ фізичних осіб через два роки після публікації має зазначатись "фізична особа". Якщо назва юридичної особи містить прізвище фізичної особи, що є учасником цієї юридичної особи, з цією назвою слід поводитись як з прізвищем фізичної особи.

Слід відмовитись від публікування прізвищ фізичних осіб, якщо це публікування може призвести до порушення їхніх основних прав чи завдати шкоди їхнім комерційним інтересам.

Бенефіціар повинен надати Європейській Комісії підготовлений до публікації перелік даних щодо фізичних осіб з обґрунтуванням запропонованих відмов від публікування, а Європейська Комісія повинна надати свій попередній дозвіл на публікацію цього переліку. Якщо необхідно, Європейська Комісія зазначає місцезнаходження фізичної особи у межах регіону на рівні NUTS2.

7.3 Публікування укладених (тобто підписаних Бенефіціаром і підрядником чи одержувачем гранту) договорів на закупівлю та надання гранту протягом звітного періоду має відбуватись не пізніше ніж через шість місяців від дати подачі звіту згідно зі Статтею 6 Спеціальних умов.

7.4 Договори можуть не публікуватись, якщо їхнє опублікування може зашкодити комерційним інтересам підрядників чи одержувачів грантів. Бенефіціар повинен надати Європейській Комісії перелік з відповідним обґрунтуванням, а Європейська Комісія має надати свій попередній дозвіл щодо відмови від публікації.

Стаття 8 - Стягнення коштів

8.1 Бенефіціар повинен вжити усіх відповідних заходів для стягнення неналежним чином сплачених коштів.

Суми, неналежним чином сплачені та стягнуті Бенефіціаром, суми за фінансовими гарантіями, наданими відповідно до процедур закупівлі та надання гранту, суми фінансових штрафів, стягнутих Бенефіціаром з кандидатів, учасників торгів, заявників, підрядників чи одержувачів грантів, а також компенсації за збитки, присуджені Бенефіціару, повинні бути повернуті Європейській Комісії.

8.2 Без шкоди для зобов'язання Бенефіціара щодо стягнення коштів, сплачених неналежним чином, Бенефіціар погоджується, що відповідно до положень застосованого Фінансового регламенту та цієї Угоди про фінансування Європейська Комісія має право визначити ту чи іншу суму як сплачену неналежним чином за договорами на закупівлю чи надання гранту, які фінансуються згідно з Частиною першою, та розпочати процес стягнення цієї суми від імені Бенефіціара, застосовуючи будь-які засоби, у тому числі шляхом врахування суми, що належить до сплати підрядником чи одержувачем гранту, в їхніх вимогах до ЄС.

8.3 З цією метою Бенефіціар повинен надати Європейській Комісії усю необхідну документацію та інформацію. Бенефіціар уповноважує Комісію на застосування заходів стягнення, зокрема, вимагаючи виконання зобов'язань за гарантією, наданою підрядником чи одержувачем гранту, для якого Бенефіціар є підрядним органом, або шляхом віднесення коштів, які мають бути стягнені, на рахунок тих чи інших сум, які мають бути сплачені підряднику чи одержувачеві гранту Бенефіціаром як підрядним органом, та які фінансуються ЄС у рамках цієї чи іншої Угоди про фінансування.

8.4 Про ініціювання процесу відшкодування коштів (включаючи, якщо буде необхідно, у національному суді) Європейська Комісія повинна повідомити Бенефіціара.

8.5 Якщо Бенефіціар є особою з повноваженнями, субделегованими суб'єктом, з яким Європейська Комісія уклала угоду про делегування з непрямим управлінням, Європейська Комісія може стягнути з Бенефіціара кошти, що мають бути сплачені цьому суб'єкту, але які цей суб'єкт не може стягнути самостійно.

Стаття 9 - Фінансові претензії за договорами на закупівлю та надання грантів

У разі висунення підрядником чи одержувачем гранту вимоги про відшкодування, яку Бенефіціар у цілому чи частково вважає обґрунтованою, Бенефіціар перед прийняттям того чи іншого рішення зобов'язується провести з Європейською Комісією відповідні консультації. ЄС може взяти на себе відповідальність за фінансові наслідки лише у тому разі, якщо Європейською Комісією буде надано попереднє схвалення. Попереднє схвалення також вимагається для використання коштів, асигнованих у рамках даної Угоди про фінансування на покриття витрат, що виникли внаслідок суперечок, пов'язаних з договорами.

Стаття 10 - Перевищення витрат та шляхи їхнього фінансування

10.1 У разі, коли передбачені бюджетними позиціями витрати на заходи, що виконуються Бенефіціаром, перевищено, кошти загального бюджету перерозподіляються відповідно до Статті 26 цих Загальних умов.

10.2 Якщо існує ризик перевищення суми, передбаченої для діяльності, яку проводить Бенефіціар, останній повинен негайно повідомити про це Комісію і отримати її попереднє схвалення коригувальних заходів, спрямованих на покриття перевитрат, пропонуючи або зменшити обсяг діяльності, або покрити перевитрати за рахунок залучення своїх власних ресурсів чи інших ресурсів, що не належать ЄС.

10.3 Якщо обсяг діяльності не може бути зменшено або перевитрати не можуть бути покриті за рахунок власних ресурсів Бенефіціара чи інших ресурсів, Європейська Комісія може на підставі належним чином обґрунтованого запиту Бенефіціара прийняти рішення щодо надання додаткових коштів ЄС. У разі прийняття Європейською Комісією такого рішення додаткові видатки повинні фінансуватись без порушення відповідних правил і процедур ЄС, шляхом додаткового фінансового внеску, установленого Європейською Комісією. У цьому випадку до Угоди про фінансування мають бути внесені відповідні зміни.

Частина друга:
Положення, що застосовуються до компоненту бюджетної підтримки

Стаття 11 - Діалог з питань імплементації

Бенефіціар та ЄС зобов'язуються проводити на відповідному рівні постійний конструктивний діалог щодо імплементації цієї Угоди про фінансування.

[Стосовно країн АКТ, фінансування яких здійснюється Європейським фондом розвитку: даний діалог може складати частину ширшого діалогу, передбаченого Статтею 8 Угоди про партнерство між країнами АКТ і ЄС.]

Стаття 12 - Контроль виконання умов та порядок виплат

12.1. Європейська Комісія повинна контролювати виконання умов, що стосуються виплати траншів, передбачених компонентом бюджетної підтримки, відповідно до положень Додатку I (Технічні та адміністративні положення).

Якщо Європейська Комісія дійде висновку, що умови виплати коштів не виконано, вона повинна невідкладно повідомити про це Бенефіціара.

12.2. Подані Бенефіціаром заявки на виплату коштів підлягають задоволенню з боку ЄС, якщо вони відповідають положенням, наведеним у Додатку I (Технічні та адміністративні положення), і якщо ці заявки подаються протягом етапу практичної реалізації проекту.

12.3. До усіх виплат, що здійснюються за компонентом бюджетної підтримки, Бенефіціар повинен у недискримінаційний спосіб застосовувати свої національні положення щодо регулювання валютних операцій.

Стаття 13 - Прозорість бюджетної підтримки

Бенефіціар дає свою згоду на публікацію Європейською Комісією цієї Угоди про фінансування та будь-яких змін до неї, у тому числі за допомогою електронних засобів, а також основної інформації щодо бюджетної підтримки, яку на розсуд Європейської Комісії буде доцільно опублікувати. Опублікована інформація не повинна містити жодних даних, публікування яких порушує законодавство ЄС, що застосовується для захисту персональних даних.

Стаття 14 - Стягнення сум бюджетної підтримки

Європейською Комісією може бути стягнуто повністю чи частково, за принципом пропорційності, суми, виплачені у рамках бюджетної підтримки, якщо Європейською Комісією буде з'ясовано, що виплата коштів відбулась з серйозними порушеннями з боку Бенефіціара, зокрема, якщо Бенефіціаром була надана недостовірна чи невірна інформація або мали місце прояви корупції чи шахрайства.

Частина третя: Положення, які застосовуються до цього проекту у цілому незалежно від способу управління

Стаття 15 - Період виконання, строки укладання договорів з прямим управлінням

15.1 Період виконання цієї Угоди про фінансування складається з двох етапів:

- етапу практичної реалізації, протягом якого реалізуються основні практичні заходи за проектом. Цей етап розпочинається зі вступом в силу Угоди про фінансування і закінчується з початком завершального етапу;

- завершального етапу, протягом якого проводяться остаточні аудиторські перевірки та оцінки, припиняють свою дію як з технічної, так і з фінансової точки зору договори та кошториси програми, пов'язані з виконанням цієї Угоди про фінансування. Тривалість цього етапу визначено у Статті 2.3. Спеціальних умов. Даний етап розпочинається після закінчення етапу практичної реалізації. Фінансуванню підлягають лише витрати, необхідні для проведення завершальних заходів.

Зазначені етапи повинні бути відображені в угодах, що мають бути укладені Бенефіціаром та Європейською Комісією з метою виконання цієї Угоди про фінансування, зокрема, в угодах про делегування повноважень, договорах на закупівлю та надання гранту.

15.2 Витрати, пов'язані з основними практичними заходами, підлягають фінансуванню за рахунок коштів ЄС лише у тому випадку, якщо вони були понесені протягом етапу практичної реалізації; витрати, понесені Бенефіціаром до вступу в силу цієї Угоди про фінансування, не підлягають фінансуванню за рахунок коштів ЄС, якщо інше не передбачено Статтею 6 Спеціальних умов. Витрати, пов'язані з проведенням остаточних аудиторських перевірок та оцінок, а також з завершальними заходами, підлягають фінансуванню до кінця завершального етапу.

15.3 Будь-який залишок коштів ЄС анулюється автоматично не пізніше ніж через шість місяців після закінчення періоду виконання.

15.4 У надзвичайних і належним чином обґрунтованих випадках може подаватись запит на продовження етапу практичної реалізації та, відповідно, строку виконання. Якщо запит на продовження ініціюється Бенефіціаром, він повинен подаватись принаймні за три місяці до закінчення етапу практичної реалізації і має бути схвалений Європейською Комісією до закінчення згаданого періоду. При цьому до Угоди про фінансування вносяться відповідні зміни.

15.5 У надзвичайних і належним чином обґрунтованих випадках та після закінчення етапу практичної реалізації може подаватись запит на продовження завершального етапу та, відповідно, строку виконання. Якщо запит на продовження ініціюється Бенефіціаром, він повинен подаватись принаймні за три місяці до закінчення завершального етапу і має бути схвалений Європейською Комісією до закінчення згаданого періоду. До Угоди про фінансування мають бути внесені відповідні зміни.

15.6 Положення Статті 2 цих Загальних умов повинні застосовуватись до заходів, які проводяться Європейською Комісією як підрядним органом (пряме управління), за винятком другого та третього абзацу Статті 2.1. У рамках прямого управління до винятків, передбачених Статтею 2.2, мають бути додані договори на проведення аудиторської перевірки та оцінки.

Стаття 16 - Заходи контролю та перевірки, що проводяться Європейською Комісією, Європейським бюро по боротьбі з шахрайством (ОЛАФ), та Європейською рахунковою палатою

16.1 Бенефіціар повинен надавати сприяння та підтримку заходам контролю та перевірки, що проводяться Європейською Комісією, ОЛАФ та Європейською рахунковою палатою, на їхнє прохання.

Бенефіціар дає свою згоду на проведення Європейською Комісією, ОЛАФ та Європейською рахунковою палатою документарних перевірок і перевірок на місцях щодо використання коштів ЄС на заходи, передбачені цією Угодою про фінансування, проведення повної аудиторської перевірки, якщо необхідно, за допомогою підтверджуючих розрахункових документів і бухгалтерської звітності, будь-яких інших документів, пов'язаних з фінансуванням заходів протягом усього строку дії Угоди про фінансування та впродовж семи років після припинення її дії.

16.2 Бенефіціар також дає свою згоду на те, щоб ОЛАФ проводило перевірки на місцях і заходи контролю у відповідності до процедур, встановлених Європейським Союзом з метою захисту фінансових інтересів ЄС від шахрайства та інших правопорушень.

З цією метою, відповідно до Регламенту (ЄС, Євратом) № 2185/96 та Регламенту (ЄС, Євратом) № 883/2013, Бенефіціар зобов'язаний надавати доступ співробітникам Європейської Комісії, ОЛАФ та Європейської рахункової палати, а також їхнім уповноваженим агентам до об'єктів і приміщень, які є місцем реалізації заходів, що фінансуються у рамках цієї Угоди про фінансування, у тому числі до своїх комп'ютерних систем, до будь-яких документів і автоматизованих даних стосовно технічного та фінансового управління цими операціями, а також вживати усіх відповідних заходів для сприяння їхній роботі. Доступ уповноваженим агентам Європейської Комісії, ОЛАФ та Європейської рахункової палати надається на умовах дотримання суворої конфіденційності стосовно третіх осіб, без порушення зобов'язань, передбачених нормами публічного права, яких вони повинні дотримуватись. Доступність до документів та їхнє розташування повинні дозволяти швидке ознайомлення з ними, причому Бенефіціар зобов'язаний повідомити Комісію, ОЛАФ та Європейську рахункову палату про точне місце зберігання зазначених документів.

16.3 Вищенаведені заходи перевірки та аудиту також повинні застосовуватись до підрядників, одержувачів грантів і субпідрядників, які отримують фінансування ЄС.

16.4 Про перевірки з виїздом на місця Бенефіціара повідомляють агенти, призначені Європейською Комісією, ОЛАФ чи Європейською рахунковою палатою.

Стаття 17 - Завдання Бенефіціара щодо боротьби з порушеннями, шахрайством і корупцією

17.1 Бенефіціар повинен негайно інформувати Комісію про будь-які факти, які стали йому відомі, що створюють підстави для підозри у порушенні, шахрайстві чи корупції, та про заходи протидії, які було вжито чи планується вжити.

17.2 Бенефіціар повинен забезпечити та регулярно перевіряти ефективність і правильність реалізації заходів, що фінансуються з бюджету. Бенефіціар повинен вживати відповідних заходів, спрямованих на недопущення, виявлення та усунення порушень і проявів шахрайства, а за необхідності розпочати судове переслідування та забезпечити стягнення помилково сплачених сум.

"Порушення" означає будь-яке порушення цієї Угоди про фінансування, договорів, що забезпечують її виконання, кошторисів програми чи законів ЄС в результаті дій чи бездіяльності будь-якого суб'єкта, які завдали чи можуть завдати шкоди фондам ЄС шляхом зменшення або втрати надходжень, що належать ЄС, чи необґрунтованого спрямування видатків.

"Шахрайство" означає будь-яку навмисну дію чи бездіяльність, що стосується:

- використання чи надання неправдивих, неточних або неповних звітів чи документів, що призводить до розтрати або незаконного утримання коштів загального бюджету ЄС чи ЄФР;

- нерозкриття інформації у порушення конкретних зобов'язань, що призводить до аналогічних результатів;

- використання фондів не за призначенням та в цілях, що відрізняються від тих, для досягнення котрих вони виділялись.

17.3 Бенефіціар зобов'язується вживати усіх необхідних заходів, спрямованих на недопущення, виявлення та покарання будь-яких проявів активної чи пасивної корупції під час реалізації Угоди про фінансування.

Термін "пасивна корупція" означає навмисну дію посадової особи, яка прямо або через посередника вимагає чи отримує вигоди у будь-якій формі для себе чи для третьої сторони, або приймає обіцянку, що отримає ці вигоди, з тим, щоб діяти або утримуватися від дій, передбачених службовим обов'язком чи в порядку виконання своїх функцій, у порушення своїх службових обов'язків, внаслідок чого було завдано чи може бути завдано шкоди фінансовим інтересам ЄС.

Термін "активна корупція" означає навмисну дію будь-якої особи, яка прямо або через посередника обіцяє надати чи надає вигоди у будь-якій формі посадовій особі, для неї особисто чи для третьої сторони, з тим, щоб ця посадова особа діяла або утримувалася від дій, передбачених службовим обов'язком чи в порядку виконання своїх функцій, у порушення своїх службових обов'язків, внаслідок чого було завдано чи може бути завдано шкоди фінансовим інтересам ЄС.

17.4 Бенефіціар повинен негайно повідомити Європейську Комісію (через контактних осіб, зазначених у третьому абзаці Статті 1.8 Загальних умов) про найменування суб'єкта, стосовно якого було прийняте і увійшло в законну силу судове рішення у справі, що стосується шахрайства, корупції, причетності до кримінальної організації, відмивання грошей чи будь-якої іншої незаконної діяльності, яка завдає шкоди фінансовим інтересам ЄС.

17.5 Якщо Бенефіціар не вживає відповідних заходів, спрямованих на недопущення шахрайства, порушень, корупції, Європейською Комісією можуть бути застосовані запобіжні заходи, у тому числі призупинення дії цієї Угоди про фінансування.

Стаття 18 - Призупинення платежів

18.1 Зберігаючи за собою право на призупинення чи припинення дії Угоди про фінансування згідно зі Статтями 27 та 28 відповідно Європейська Комісія може частково чи повністю призупинити платежі, якщо:

a) Європейська Комісія матиме факти, які свідчать, що під час проведення процедури закупівлі чи надання грантів чи під час виконання проекту Бенефіціаром припущені суттєві помилки, порушення чи випадки шахрайства, або що Бенефіціар не дотримується своїх зобов'язань за Угодою про фінансування, у тому числі зобов'язань щодо реалізації плану забезпечення інформаційної взаємодії та публічності;

b) Європейська Комісія матиме факти, які свідчать, що Бенефіціаром припускаються системні чи періодичні помилки, порушення, випадки шахрайства, невиконання зобов'язань за цією чи іншою Угодою про фінансування, за умови, що ці помилки, порушення, шахрайства чи невиконання зобов'язань мають значний вплив на імплементацію цієї Угоди про фінансування чи ставлять під сумнів надійність внутрішньої системи контролю Бенефіціара або законність і правильність відповідних витрат;

c) Європейська Комісія має підозру, що під час проведення процедур закупівлі чи надання грантів або протягом виконання проекту Бенефіціаром припущені суттєві помилки, порушення, випадки шахрайства чи невиконання зобов'язань, і тому повинна перевірити, чи дійсно мали місце вищезазначені явища;

d) необхідно запобігти завданню значної шкоди фінансовим інтересам ЄС.

18.2 Про призупинення платежів Європейська Комісія повинна негайно інформувати Бенефіціара із зазначенням підстав для призупинення.

18.3 У разі призупинення платежів відлік строку сплати за платіжними вимогами, що перебувають на розгляді, призупиняється.

18.4 Для відновлення платежів Бенефіціар повинен у найкоротші строки вжити заходів для виправлення ситуації, що призвела до призупинення платежів, і повинен поінформувати Комісію про результати цих заходів. Як тільки, на думку Європейської Комісії, будуть виконані умови для відновлення платежів, вона у найкоротші строки повинна повідомити про це Бенефіціара.

Стаття 19 - Асигнування коштів, стягнутих Європейською Комісією, для проекту
[Стаття 16.2 Угоди про фінансування, Загальні умови]

Якщо проект фінансується Європейським фондом розвитку, суми, помилково сплачені та повернуті Європейській Комісії, суми, внесені за фінансовими гарантіями відповідно до процедур закупівлі та надання грантів, суми, отримані від фінансових санкцій, застосованих до кандидатів, учасників торгів, заявників, підрядників чи одержувачів грантів, а також компенсації, призначені Європейській Комісії, мають бути асигновані для цього проекту.

Стаття 20 - Право на заснування та проживання

20.1 Якщо це обґрунтовано характером договору на закупівлю чи надання гранту, Бенефіціар повинен надати фізичним і юридичним особам, що беруть участь у конкурсному розміщенні договорів на виконання робіт, постачання чи надання послуг або у конкурсних заявах, та суб'єктам, на яких мають бути покладені завдання з виконання бюджету, наведені у Додатку I, право на тимчасове заснування та проживання на території (територіях) Бенефіціара. Це право повинно залишатись в силі протягом одного місяця після укладення договору.

20.2 Бенефіціар також має надати підрядникам, з якими укладено договір на закупівлю, та одержувачам грантів, суб'єктам, на яких покладені завдання з виконання бюджету, наведені у Додатку I (Технічні та адміністративні положення), фізичним особам, послуги яких потрібні для виконання цього проекту, та членам їх родин, подібні права на строк виконання проекту.

Стаття 21 - Податкові та митні положення

21.1 Бенефіціар повинен застосовувати до договорів на закупівлю і надання грантів, що фінансуються Європейським Союзом, найбільш сприятливий податковий та митний режим, який застосовується до Держав чи організацій міжнародного розвитку, з якими він підтримує відносини.

Якщо Бенефіціар є країною АКТ, то для визначення режиму найбільшого сприяння не слід брати до уваги режими, які застосовуються Бенефіціаром до інших країн АКТ чи до інших країн, що розвиваються.

21.2 Якщо застосовується Рамкова угода, яка включає більш детальні положення з цього питання, то також мають застосовуватись і ці положення.

Стаття 22 - Конфіденційність

22.1 Бенефіціар погоджується, що його документи, які знаходяться у володінні суб'єкта, на якого Європейською Комісією покладено реалізацію завдань з виконання бюджету у рамках цієї або іншої Угоди про фінансування, можуть передаватись Європейській Комісії даним суб'єктом лише з метою моніторингу виконання цих завдань. Європейська Комісія повинна дотримуватись усіх домовленостей щодо збереження конфіденційності, укладених між Бенефіціаром та зазначеним суб'єктом.

22.2 Не обмежуючи дію Статті 16 Загальних умов, Бенефіціар і Європейська Комісія повинні зберігати конфіденційність стосовно всіх документів, інформації чи інших матеріалів, безпосередньо пов'язаних з реалізацією цієї Угоди про фінансування, визначених як конфіденційні.

22.3 Публічне розкриття вищенаведеної інформації здійснюється Стороною за попередньою письмовою згодою іншої Сторони.

22.4 Зобов'язання Сторін щодо збереження конфіденційності діє до п'яти років після закінчення періоду виконання.

Стаття 23 - Захист даних

23.1 Бенефіціар повинен вжити розумних заходів для захисту персональних даних. Персональні дані означають будь-яку інформацію, що стосується тієї чи іншої фізичної особи. Будь-яка операція з персональними даними, як от: збирання, запис, упорядкування, зберігання, адаптація чи внесення змін, відновлення, узгодження, використання, розкриття, видалення чи знищення, має базуватись на правилах і процедурах Бенефіціара і повинна здійснюватись у тому випадку, якщо це необхідно для виконання цієї Угоди про фінансування.

23.2 Зокрема, Організація повинна вжити відповідних заходів безпеки технічного та організаційного характеру з урахуванням ризиків, пов'язаних з такою операцією і характером інформації, що стосується даної фізичної особи, таким чином, щоб:

a) запобігти отриманню несанкціонованого доступу до комп'ютерних систем, за допомогою яких здійснюються вищезазначені операції, будь-якою особою та, зокрема, несанкціонованому читанню, копіюванню, внесенню змін чи видаленню середовища зберігання даних; несанкціонованому введенню даних, а також будь-якому несанкціонованому розкриттю, зміні чи видаленню записаної інформації;

b) забезпечити доступ авторизованих користувачів інформаційно-технологічних систем лише до інформації, на яку поширюється їхнє право доступу;

c) побудувати внутрішню організаційну структуру таким чином, щоб вона відповідала вищенаведеним вимогам.

Стаття 24 - Використання результатів досліджень

Договір на закупівлю, що стосується проведення того чи іншого дослідження, фінансованого у рамках цієї Угоди про фінансування, повинен передбачати право Бенефіціара та Європейської Комісії на використання результатів цього дослідження, їхню публікацію та доведення до відома третіх сторін.

Стаття 25 - Консультації між Європейською Комісією та Бенефіціаром

25.1 До передачі тих чи інших спірних питань щодо реалізації чи тлумачення цієї Угоди про фінансування на розгляд наступної інстанції відповідно до Статті 29 Загальних умов Бенефіціар і Європейська Комісія проводять спільні консультації.

25.2 Якщо Європейській Комісії стане відомо про проблеми, що виникли під час проведення процедур, пов'язаних з управлінням цією Угодою про фінансування, вона повинна встановити усі необхідні контакти з Бенефіціаром для врегулювання цієї ситуації та вжиття необхідних заходів.

25.3 Результатом проведених консультацій може стати внесення змін до Угоди про фінансування, призупинення чи скасування її дії.

25.4 Європейська Комісія повинна регулярно інформувати Бенефіціара про хід виконання заходів, описаних у Додатку I, які не належать до Частини першої цих Загальних умов.

Стаття 26 - Внесення змін до Угоди про фінансування

26.1 Будь-які зміни до цієї Угоди про фінансування оформлюються письмово, у тому числі шляхом обміну листами.

26.2 Якщо запит про внесення змін надходить від Бенефіціара, він повинен подати цей запит на розгляд Європейської Комісії принаймні за три місяці до передбаченої дати набуття чинності запропонованими змінами, крім випадків, належним чином обґрунтованих Бенефіціаром та погоджених з Європейською Комісією. У виняткових випадках, пов'язаних з коригуванням цілей проекту, збільшенням внеску ЄС чи продовженням строків відповідно до третього абзацу Статті 2.1, запит повинен подаватись принаймні за шість місяців до передбаченої дати набуття чинності запропонованими змінами.

26.3 Якщо поправки не мають суттєвого впливу на цілі проекту, який виконується відповідно до Частини першої Загальних умов, якщо вони стосуються дрібних питань, що не впливають на прийняте технічне рішення, і якщо вони не передбачають перерозподілу коштів, або коли йдеться про проект, що фінансується Європейським фондом розвитку, передбачають перерозподіл коштів у межах резерву на покриття надзвичайних потреб, Бенефіціар повинен у найкоротший строк повідомити Комісію про ці поправки у письмовій формі, надавши відповідне обґрунтування, після чого він може їх застосовувати.

26.4 Використання коштів резерву на покриття надзвичайних потреб проекту, що фінансується з бюджету ЄС, підлягає попередньому схваленню Європейської Комісії, оформленому письмово. Якщо проект фінансується Європейським фондом розвитку, Європейській Комісії має бути направлено повідомлення про використання коштів резерву на покриття надзвичайних потреб.

26.5 Якщо Європейська Комісія вважає, що Бенефіціар припинив задовільне виконання своїх завдань, покладених на нього відповідно до Статті 1(1) Загальних умов, і без порушення положень Статей 27 та 28 Загальних умов Європейською Комісією може бути прийняте рішення про звільнення Бенефіціара від виконання цих завдань та їх перехід до Європейської Комісії з метою продовження реалізації заходів від імені Бенефіціара після повідомлення останнього у письмовій формі.

Стаття 27 - Призупинення дії Угоди про фінансування

27.1 Дія Угоди про фінансування призупиняється у таких випадках:

- Європейська Комісія може призупинити виконання Угоди про фінансування, якщо Бенефіціар порушить одне із своїх зобов'язань за цією Угодою.

- Європейська Комісія може призупинити виконання Угоди про фінансування, якщо Бенефіціар порушить будь-яке зобов'язання, встановлене процедурами чи стандартними документами, на які посилаються Статті 1.3 та 5.3 цих Загальних умов.

- Європейська Комісія може призупинити виконання Угоди про фінансування, якщо Бенефіціар порушить одне із своїх зобов'язань, що стосуються дотримання прав людини, демократичних принципів і верховенства права, а також у серйозних випадках, пов'язаних з корупцією.

- Дію Угоди про фінансування може бути призупинено за обставин форс-мажору, відповідно до наведеного нижче визначення. "Форс-мажор" означає будь-яку непередбачену чи надзвичайну ситуацію, або подію, що не залежить від волі та бажання сторін, яка перешкоджає будь-якій з них виконувати свої зобов'язання, але не пов'язана з помилкою або недбалістю з їхнього боку (чи з боку їхніх підрядників, агентів та співробітників) і, незважаючи на всі вжиті заходи, створює непереборні перешкоди. Дефекти обладнання чи матеріалів, затримки їхнього постачання, трудові спори, страйки та фінансові труднощі не можуть вважатися обставинами форс-мажору. Сторона не може бути притягнута до відповідальності за порушення своїх зобов'язань, якщо їхньому виконанню перешкоджають обставини форс-мажору, про які іншу сторону поінформовано належним чином. Сторона, що підпадає під дію обставин форс-мажору, повинна негайно повідомити про це іншу сторону, зазначивши у повідомленні характер, ймовірну тривалість та очікувані наслідки ситуації, що склалась, а також вжити всіх необхідних заходів, аби звести до мінімуму ймовірну шкоду.

- Жодна із Сторін не може бути притягнута до відповідальності за порушення своїх зобов'язань, передбачених цією Угодою, якщо їхньому виконанню перешкоджають обставини форс-мажору за умови, що Сторона, яка підпадає під дію таких обставин, вживає заходів, аби звести до мінімуму ймовірну шкоду.

27.2 Європейська Комісія має право призупинити дію цієї Угоди про фінансування без попереднього повідомлення.

27.3 До моменту призупинення дії Угоди про фінансування Європейська Комісія має право вжити запобіжних заходів.

27.4 У разі надання повідомлення про призупинення дії Угоди про фінансування у ньому зазначаються наслідки цього призупинення для поточних договорів на закупівлю та надання гранту, кошторисів програм, а також для кошторисів договорів і програм, що готуються до підписання.

27.5 Призупинення дії Угоди про фінансування не обмежує право Європейської Комісії на призупинення платежів і припинення дії Угоди відповідно до Статей 18 і 28 Загальних умов.

27.6 Як тільки це дозволять обставини, Сторони повинні відновити виконання Угоди про фінансування, за умови попереднього схвалення Європейської Комісії у письмовій формі. Це не обмежує внесення до Угоди про фінансування змін, які можуть бути необхідними для адаптації проекту до нових умов його виконання, у тому числі, якщо можливо, продовження періоду виконання чи припинення дії Угоди відповідно до Статті 28.

Стаття 28 - Припинення дії Угоди про фінансування

28.1. Якщо питання, які призвели до призупинення дії цієї Угоди про фінансування не було врегульовано впродовж періоду максимальною тривалістю 180 днів, будь-яка із сторін має право припинити дію цієї Угоди, повідомивши про це іншу сторону за 30 днів.

28.2. Ця Угода про фінансування автоматично припиняє дію, якщо впродовж трьох років після її підписання:

a) за Угодою не було здійснено жодних платежів;

b) не було підписано жодних договорів щодо виконання Угоди;

c) якщо проект фінансується Європейським фондом розвитку, не було підписано жодного кошторису програми.

28.3 У разі надання повідомлення про припинення дії Угоди про фінансування у ньому зазначаються наслідки цього призупинення для поточних договорів на закупівлю та надання гранту, кошторисів програм, а також для кошторисів договорів і програм, що готуються до підписання.

Стаття 29 - Порядок вирішення спірних питань

29.1 Будь-яке спірне питання стосовно цієї Угоди про фінансування, яке не вдається вирішити впродовж шести місяців шляхом консультацій між сторонами, як зазначено у статті 25 цих Загальних умов, може бути розглянуто на вимогу однієї із сторін в арбітражному порядку.

Якщо Бенефіціар є країною АКТ, а проект фінансується Європейським фондом розвитку, то до передачі на розгляд в арбітражному порядку і після проведення консультацій згідно зі Статтею 25 цих Загальних умов спірне питання має бути передане на розгляд Ради міністрів АКТ-ЄС або, у період між засіданнями Ради, до Комітету послів АКТ-ЄС згідно зі Статтею 98 Угоди про партнерство між країнами АКТ та Європейським Співтовариством. Якщо Рада чи Комітет не зможе вирішити спірне питання, то будь-яка із сторін може вимагати його вирішення в третейському суді згідно з положеннями Статей 29.2, 29.3 та 29.4.

29.2 У цьому випадку кожна зі сторін впродовж 30 днів після подання клопотання про розгляд суперечки в третейському суді повинна призначити третейського суддю. За відсутності можливості виконання цієї умови будь-яка із сторін може звернутися до Генерального секретаря Постійної палати Третейського суду (м. Гаага) з клопотанням про призначення другого третейського судді. Два призначені судді, у свою чергу, впродовж 30 днів повинні призначити третього суддю. За відсутності можливості виконання цієї умови будь-яка зі сторін може звернутися до Генерального секретаря Постійної палати Третейського суду з клопотанням про призначення третього третейського судді.

29.3 Якщо третейськими суддями не буде прийняте інше рішення, то для вирішення суперечки має застосовуватися процедура, визначена в Диспозитивних нормах Постійної палати Третейського суду щодо арбітражного розгляду справ, сторонами яких є міжнародні організації та країни. Рішення повинні прийматися третейськими суддями більшістю голосів протягом тримісячного строку.

29.4 Кожна зі сторін зобов'язана вжити всіх необхідних заходів для виконання рішення, прийнятого третейськими суддями.вгору