Закон України

Про основи національної безпеки України

Дата набуття чинності
22 липня 2003 року

Закон визначає основні засади державної політики, спрямованої на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності.

Відповідно до цього Закону розробляються і затверджуються Президентом України Стратегія національної безпеки України і Воєнна доктрина України. Ці документи є обов'язковими для виконання.

Об'єктами національної безпеки є:
- людина і громадянин - їхні конституційні права і свободи;
- суспільство - його духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє природне середовище і природні ресурси;
- держава - її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і недоторканність.

Пріоритетами національних інтересів України є:
- гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина;
- розвиток громадянського суспільства, його демократичних інститутів;
- захист державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності державних кордонів, недопущення втручання у внутрішні справи України;
- зміцнення політичної і соціальної стабільності в суспільстві;
- забезпечення розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України;
- інше.

В Законі наведено види загроз національним інтересам і національній безпеці України та основні напрямами державної політики направлені на мінімізацію цих негативних впливів у таких сферах:
- у зовнішньополітичній;
- у сфері державної безпеки;
- у воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону України;
- у внутрішньополітичній;
- в економічній;
- у соціальній та гуманітарній;
- у науково-технологічній;
- в екологічній;
- в інформаційній.

Норми закону наводять перелік повноважень та основні функції Президента України, Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, міністерств, Служби безпеки України, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування направлених на забезпечення національної безпеки.

Контроль за реалізацією заходів у сфері національної безпеки здійснюється відповідно Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Радою національної безпеки і оборони України в межах їх повноважень, визначених Конституцією і законами України.


Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору