Документ 1002-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.04.2017, підстава - 232-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 грудня 2015 р. № 1002
Київ

Деякі питання вдосконалення корпоративного управління публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 466 від 22.07.2016
№ 675 від 22.09.2016
№ 1044 від 14.12.2016
№ 232 від 29.03.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє:

{Пункт 1 виключено на підставі Постанови КМ № 675 від 22.09.2016}

2. Затвердити такі, що додаються:

{Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 1044 від 14.12.2016}

{Абзац третій пункту 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 466 від 22.07.2016}

{Абзац четвертий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 1044 від 14.12.2016}

завдання на голосування представникам держави на засіданні наглядової ради публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”;

{Абзац шостий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 1044 від 14.12.2016}

{Абзац сьомий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 1044 від 14.12.2016}

{Абзац восьмий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 1044 від 14.12.2016}

3. Установити, що:

не допускається втручання та перешкоджання господарській діяльності публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі - Компанія) з боку органів державної влади, політичних партій та громадських організацій, їх посадових та службових осіб;

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 675 від 22.09.2016}

управління корпоративними правами (акціями, частками) юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є Компанія, Компанія здійснює самостійно через свої уповноважені органи відповідно до Статуту.

{Абзац четвертий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 232 від 29.03.2017}

{Абзац п'ятий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 232 від 29.03.2017}

{Абзац шостий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 232 від 29.03.2017}

4. Внести до деяких актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

5. Міністерству енергетики та вугільної промисловості передати у 10-денний строк з дня набрання чинності цією постановою 100 відсотків акцій Компанії в управління Міністерству економічного розвитку і торгівлі, в тому числі переказати зазначені акції на рахунок Міністерства економічного розвитку і торгівлі в цінних паперах.

6. Компанії:

забезпечити у тижневий строк державну реєстрацію Статуту, затвердженого цією постановою;

прийняти до 1 квітня 2017 р. необхідні документи, передбачені Статутом.

7. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести у двомісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

8. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

9. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1044 від 14.12.2016}

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 37{Статут публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” виключено на підставі Постанови КМ № 1044 від 14.12.2016}


{Положення про наглядову раду публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” втратило чинність на підставі Постанови КМ № 466 від 22.07.2016}


{Положення про правління публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” виключено на підставі Постанови КМ № 1044 від 14.12.2016}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2015 р. № 1002

ЗАВДАННЯ
на голосування представникам держави на засіданні наглядової ради публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

Додержання принципів здійснення ефективного управління публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі - Компанія), спрямованого на отримання прибутку та розвиток Компанії, юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є Компанія

Створення конкурентного ринку природного газу

Збільшення видобутку нафти і газу

Виконання поставлених перед наглядовою радою завдань із забезпечення енергетичної безпеки України та соціально-економічного розвитку суспільства

Забезпечення виконання функцій та обов’язків, покладених на Компанію, відповідно до Закону України “Про ринок природного газу”

Набуття та підтримання статусу Компанії як провідної компанії у нафтогазовому секторі, яка веде господарську діяльність етично і відповідально стосовно держави, суспільства, бізнес-партнерів і працівників

Забезпечення безпечних умов праці

Членам наглядової ради Компанії всі рішення приймати в межах компетенції і в інтересах Компанії, самостійно та відповідно до законодавства


{Статут публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” виключено на підставі Постанови КМ № 1044 від 14.12.2016}


{Положення про наглядову раду публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” виключено на підставі Постанови КМ № 1044 від 14.12.2016}


{Положення про правління публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” виключено на підставі Постанови КМ № 1044 від 14.12.2016}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2015 р. № 1002

ЗМІНИ,
що вносяться до деяких актів Кабінету Міністрів України

1. У пункті 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 р. № 360 “Про реорганізацію дочірніх компаній Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” слова “за погодженням з Міністерством енергетики та вугільної промисловості відповідно до законодавства” виключити.

2. Доповнити пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2012 р. № 899 “Про порядок здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 75, ст. 3027) підпунктом 3 такого змісту:

“3) вимоги цієї постанови не поширюються на публічне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” та на юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є Компанія, з моменту початку функціонування системи внутрішнього контролю публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, передбаченої планом заходів з корпоративного управління публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”.”.

3. Доповнити постанову Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 р. № 678 “Про деякі питання управління корпоративними правами держави” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 97, ст. 2803) пунктом 1-2 такого змісту:

“1-2. Установити, що Порядок, затверджений цією постановою, не застосовується до надання та погодження завдань на голосування на загальних зборах та засіданнях наглядової ради публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” і на загальних зборах та засіданнях наглядових рад господарських товариств, акціонером (учасником) яких є публічне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”.”.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2015 р. № 1002

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 747 “Про утворення Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”.

2. Підпункт 2 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 1999 р. № 1242 “Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 747” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 28, ст. 1423).

3. Підпункт 2 постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 1999 р. № 1987 “Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 747” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 43, ст. 2153).

4. Пункт 13 змін, що вносяться до деяких актів Кабінету Міністрів України з питань застосування контрактної форми трудового договору, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2000 р. № 1038 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 26, ст. 1096).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2001 р. № 1179 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 747” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 38, ст. 1727).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 227 “Про внесення зміни до Статуту Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 413).

7. Пункт 8 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2004 р. № 1607 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 49, ст. 3206).

8. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 р. № 1205 “Деякі питання щодо підвищення ефективності управління підприємствами паливно-енергетичного комплексу” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 51, ст. 3194).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. № 1354 “Деякі питання діяльності Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 97, ст. 3364).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 214 “Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. № 1354” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 736).

11. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. № 935 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 78, ст. 2767).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. № 46 “Про внесення змін до Статуту Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 6, ст. 280).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 527 “Про внесення змін до Статуту Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 39, ст. 1597).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1081 “Про внесення змін до Статуту Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 83, ст. 3026).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р. № 140 “Про внесення змін до Статуту Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 16, ст. 584).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 724 “Про внесення змін до Статуту Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 79, ст. 2932).

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2014 р. № 93 “Про внесення змін до Статуту Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 30, ст. 829).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 362 “Про внесення змін до Статуту Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 46, ст. 1480).

19. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 і від 2 грудня 2009 р. № 1354, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2015 р. № 396 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 52, ст. 1669).

{Пункт 20 виключено на підставі Постанови КМ № 1044 від 14.12.2016}вгору