Про внесення змін до деяких законів України
Закон України від 19.06.20031003-IV
Документ 1003-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.06.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.07.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 2, ст. 8 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про оборону України" ( 1932-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 49, ст. 420):
1) абзац чотирнадцятий частини другої статті 10 викласти у
такій редакції:
"здійснює в межах своєї компетенції міжнародне
співробітництво за воєнно-політичним, військово-технічним та
іншими напрямами, а також з питань цивільно-військових відносин з
відповідними органами інших держав та міжнародними організаціями";
2) частину третю статті 11 після абзацу вісімнадцятого
доповнити абзацом такого змісту:
"здійснює в межах своєї компетенції міжнародне військове
співробітництво із збройними силами інших держав, бере участь у
міжнародному співробітництві за воєнно-політичним,
військово-технічним та іншими напрямами, забезпечує підготовку і
участь миротворчого контингенту та миротворчого персоналу Збройних
Сил України у міжнародних миротворчих операціях".
У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий і двадцятий вважати
відповідно абзацами двадцятим і двадцять першим.
2. У частині першій статті 10 Закону України "Про Збройні
Сили України" ( 1934-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., N 48, ст. 410):
абзац шостий замінити трьома абзацами такого змісту:
"взаємодіє з органами державної влади та громадськими
організаціями, контролює дотримання законодавства у Збройних Силах
України;
розглядає звернення, здійснює прийом громадян з питань, що
належать до компетенції Міністерства оборони України;
здійснює в межах своєї компетенції міжнародне співробітництво
за воєнно-політичним, військово-технічним та іншими напрямами, а
також з питань цивільно-військових відносин з відповідними
органами інших держав та міжнародними організаціями".
У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом дев'ятим.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 червня 2003 року
N 1003-IVвгору