Документ 1059/2000, поточна редакція — Прийняття від 11.09.2000

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про надання деяким вищим навчальним закладам
статусу національних

Враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів
діяльності та вагомий внесок у розвиток національної вищої освіти
і науки, п о с т а н о в л я ю:
1. Надати статус національних таким вищим навчальним
закладам:
Академії образотворчого мистецтва і архітектури (м. Київ), Державному університету "Львівська політехніка", Дніпропетровському державному університету, Донецькому державному університету, Київському державному торговельно-економічному університету, Київському міжнародному університету цивільної авіації, Одеському державному університету імені І.І. Мечникова, Східноукраїнському державному університету (м. Луганськ), Українському транспортному університету (м. Київ), Харківському державному політехнічному університету, Державному аерокосмічному університету імені М.Є. Жуковського
"Харківський авіаційний інститут", Чернівецькому державному університету імені Юрія Федьковича
і надалі відповідно іменувати їх:
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Національний університет "Львівська політехніка", Дніпропетровський національний університет, Донецький національний університет, Київський національний торговельно-економічний університет, Національний авіаційний університет, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Східноукраїнський національний університет, Національний транспортний університет, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського
"Харківський авіаційний інститут", Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
2. Кабінету Міністрів України забезпечити здійснення контролю
за повнотою збереження навчальними закладами, які мають статус
національних, показників діяльності, передбачених пунктом 3
Положення про національний заклад (установу) України,
затвердженого Указом Президента України від 16 червня 1995 року
N 451 ( 451/95 ).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 вересня 2000 року
N 1059/2000вгору