Деякі питання використання коштів для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Умови, Перелік, Форма типового документа, Інформація, Розпорядження від 25.11.20151068
Документ 1068-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.07.2019, підстава - 583-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 листопада 2015 р. № 1068
Київ

Деякі питання використання коштів для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 712 від 22.09.2016
№ 307 від 19.04.2017
№ 754 від 04.10.2017
№ 187 від 14.03.2018
№ 1204 від 27.12.2018
№ 345 від 24.04.2019
№ 583 від 05.07.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства щодо спрямування частини коштів у сумі 398500 тис. гривень, передбачених Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства в 2015 році у спеціальному фонді державного бюджету за програмою 2751630 “Реалізація надзвичайної кредитної програми для України”, на фінансування заходів з реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України у вигляді міжбюджетних трансфертів.

1-1. Установити, що залишки коштів, які надійшли у 2015 році до спеціального фонду державного бюджету в рамках першого траншу за Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект “Надзвичайна кредитна програма для відновлення України”) Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства за програмою 2751630 “Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України”, спрямовуються на здійснення у 2019 році видатків спеціального фонду за програмою 2761600 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України”.

{Постанову доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ № 307 від 19.04.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 187 від 14.03.2018, № 1204 від 27.12.2018}

1-2. Затвердити розподіл у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, передбаченої Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на здійснення видатків за програмою 2761600 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України” між місцевими бюджетами згідно з додатками 1, 4, 5 та 6 до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України.

{Постанову доповнено пунктом 1-2 згідно з Постановою КМ № 307 від 19.04.2017; в редакції Постанов КМ № 754 від 04.10.2017, № 187 від 14.03.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1204 від 27.12.2018, № 345 від 24.04.2019, № 583 від 05.07.2019}

2. Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, що додаються.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 187 від 14.03.2018}

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 2, який набирає чинності одночасно із Законом України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 71
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 2015 р. № 1068
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2018 р. № 187)

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (далі - субвенція), що фінансуються відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект “Надзвичайна кредитна програма для відновлення України”), ратифікованої Законом України від 22 квітня 2015 р. № 346-VIII (далі - Фінансова угода).

Джерелом формування субвенції за спеціальним фондом є кошти позики Європейського інвестиційного банку, залучені Україною відповідно до Фінансової угоди.

Джерелом формування субвенції за загальним фондом є кошти державного бюджету.

2. Головним розпорядником субвенції є Мінрегіон.

Розпорядники/одержувачі субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішенням відповідної місцевої ради, відповідної військово-цивільної адміністрації про такий бюджет згідно із законодавством.

3. Використання субвенції спеціального фонду здійснюється з дотриманням умов Фінансової угоди та договорів, укладених у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (далі - Програма), а також відповідно до угод про передачу коштів, укладених відповідно до Фінансової угоди.

4. Субвенція спрямовується бюджетам адміністративно-територіальних одиниць (згідно з додатками 1, 4, 5 та 6), на території яких реалізуються проекти у рамках Програми за напрямами, визначеними у Фінансовій угоді. Переліки проектів, які фінансуються за рахунок субвенції, формуються та затверджуються головним розпорядником субвенції за пропозиціями органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади.

{Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови КМ № 345 від 24.04.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 583 від 05.07.2019}

Субвенція загального фонду спрямовується виключно на сплату податку на додану вартість, що додається до вартості товарів, робіт та послуг, закупівля яких здійснюється в рамках проектів, що фінансуються в рамках Програми.

Фінансування за розподілом, визначеним у додатках 4, 5 та 6, для адміністративно-територіальних одиниць Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Одеської, Полтавської, Київської та Херсонської областей за рахунок субвенції спеціального фонду може бути здійснено лише за умови підтвердження співфінансування таких проектів з відповідних місцевих бюджетів у обсязі не меншому, ніж сума податку на додану вартість.

{Абзац третій пункту 4 в редакції Постанови КМ № 345 від 24.04.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 583 від 05.07.2019}

Не допускається будь-яке подвійне фінансування одних і тих же компонентів проектів, у тому числі за рахунок коштів, наданих Європейським інвестиційним банком, іншими донорами, коштів державного чи місцевих бюджетів.

Субвенція не може бути спрямована на погашення штрафних санкцій та/або пені, що нараховується за порушення умов договорів, та на витрати, пов’язані з перерахуванням та конвертацією коштів за рахунком для одержання коштів та проектними рахунками.

Субвенція спеціального фонду не використовується для сплати податків, зборів та митних платежів.

Відповідний розпорядник субвенції за місцевим бюджетом та/або одержувач, відповідна місцева рада чи військово-цивільна адміністрація забезпечують співфінансування проекту за власний рахунок у тій частині, що не покривається субвенцією.

Витрати, пов’язані з перерахуванням та конвертацією коштів за рахунком для одержання коштів та проектними рахунками, несуть розпорядники субвенції за місцевими бюджетами.

5. Умовами надання субвенції є:

1) об’єкти, зокрема житлового фонду, що фінансуються за рахунок субвенції, залишаються у комунальній власності (спільній власності) відповідних територіальних громад та використовуються за цільовим призначенням протягом не менше 20 років з дати завершення впровадження проекту;

2) спроможність органів місцевого самоврядування відповідних територіальних громад сіл, селищ та міст забезпечувати подальше власне фінансування або утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів об’єктів, що фінансуються за рахунок субвенції;

3) здійснення видатків за рахунок субвенції загального фонду можливе лише за умови попереднього спрямування коштів субвенції спеціального фонду за цільовим призначенням для здійснення частини оплати за відповідним рахунком;

4) замовниками будівництва забезпечено під час розроблення проектної документації для реалізації проектів, що пов’язані з будівництвом (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт), врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

5) видатки, пов’язані з фінансуванням капітального будівництва, здійснюються за умови наявності затверджених проектів будівництва та результатів проведення їх державної експертизи відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674); титулів об’єктів, що затверджені відповідно до Порядку затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17; 2015 р., № 97, ст. 3320).

6. Кредитні кошти, перераховані з проектного рахунка, вважаються субвенцією спеціального фонду, що надана з державного бюджету відповідним місцевим бюджетам у день перерахування коштів у національній валюті або у сумі гривневого еквіваленту перерахованих валютних коштів, розрахованого за офіційним курсом Національного банку на день їх перерахування.

7. Заявки на перерахування коштів з рахунка для одержання коштів підписуються уповноваженими особами Мінфіну, головного розпорядника субвенції спеціального фонду. Заявки на перерахування коштів з проектного рахунка підписуються уповноваженими особами Мінфіну, головного розпорядника субвенції, розпорядника субвенції за місцевим бюджетом та її одержувача (замовника).

8. Кредитні кошти Європейського інвестиційного банку в рамках Програми перераховуються Європейським інвестиційним банком за заявками на їх вибірку, оформленими відповідно до положень Фінансової угоди та договорів, укладених у рамках Програми, на рахунок Мінфіну в ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України”, відкритий для виконання Програми. Для цілей Програми Мінфін відкриває в ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” для кожної з угод про передачу коштів рахунки для реалізації проектів (проектні рахунки), на які перераховуються кошти для відповідних проектів з рахунка, відкритого для виконання Програми. Субвенція спеціального фонду надається місцевим бюджетам, розпорядникам субвенції за місцевими бюджетами/одержувачам субвенції за місцевими бюджетами шляхом перерахування коштів із проектного рахунка постачальникам товарів (виконавцям робіт або послуг) за договорами, укладеними розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами/одержувачами субвенції за місцевими бюджетами у рамках проектів, на виконання грошових зобов’язань зазначених розпорядників/одержувачів щодо оплати виконаних/ поставлених товарів, робіт та послуг за такими договорами з подальшим відображенням таких операцій у бухгалтерському обліку, фінансовій і бюджетній звітності.

9. Для відображення головним розпорядником субвенції, розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами та її одержувачами у бухгалтерському обліку, фінансовій і бюджетній звітності операцій у частині здійснення видатків державного бюджету, доходів і видатків місцевих бюджетів за рахунок субвенції спеціального фонду головний розпорядник субвенції спеціального фонду подає розпорядникам субвенції за місцевими бюджетами інформацію про фактичний стан використання коштів, залучених Україною відповідно до Фінансової угоди, згідно з додатком 2.

10. Головний розпорядник субвенції з метою відображення в обліку та звітності про виконання бюджетів у частині здійснення видатків державного бюджету, доходів і видатків місцевих бюджетів за рахунок субвенції спеціального фонду подає Казначейству зведене розпорядження за формою згідно з додатком 3.

11. Казначейство:

забезпечує відображення його органами в обліку та звітності про виконання бюджетів операцій у частині здійснення видатків державного бюджету, доходів і видатків місцевих бюджетів за рахунок субвенції спеціального фонду за відповідними кодами бюджетної класифікації у розрізі доходів, видатків та кредитування бюджетів у національній валюті або у відповідному гривневому еквіваленті євро;

перераховує субвенцію загального фонду відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), та Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24 грудня 2012 р. № 1407, на підставі подання головним розпорядником зведеного розпорядження, визначеного пунктом 10 цих Порядку та умов, інформації про розподіл коштів загального фонду державного бюджету у розрізі розпорядників коштів за місцевими бюджетами;

інформує щомісяця до 15 числа Мінфін та Мінрегіон про обсяги перерахування субвенції та касові видатки в розрізі місцевих бюджетів, що фінансуються за її рахунок.

12. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій з використання субвенції загального фонду здійснюються в установленому законодавством порядку.

13. Мінрегіон до 25 числа кожного місяця інформує Мінфін про використання субвенції.

14. Одержувачі субвенції подають щомісяця до 10 числа розпорядникам субвенції за місцевими бюджетами звіт про використання субвенції.

15. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами подають щомісяця до 20 числа головному розпорядникові субвенції звіт про її використання.

16. У разі недотримання кінцевим бенефіціаром умов Фінансової угоди, угоди про передачу коштів позики і цих Порядку та умов відповідна місцева рада чи військово-цивільна адміністрація повертає суму коштів, спрямовану на фінансування проекту, до державного бюджету відповідно до законодавства та укладених договорів.

17. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим використанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

{Порядок та умови в редакції Постанови КМ № 187 від 14.03.2018}Додаток 1
до Порядку та умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2019 р. № 583)

РОЗПОДІЛ
у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України між місцевими бюджетами (Пул 1)

Код місцевого бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг субвенції за місцевим бюджетом у 2019 році,
тис. гривень

спеціальний фонд

загальний фонд

 

Усього

274652,311

54930,486

Донецька область

103800,055

20760,02

05203100000

Бюджет м. Бахмута

81581,294

16316,264

05208100000

Бюджет м. Мирнограда

22148,175

4429,638

05215100000

Бюджет м. Костянтинівки

3

0,6

05311200000

Районний бюджет Олександрівського району

67,586

13,518

Запорізька область

68778,575

13755,717

08316200000

Районний бюджет Приморського району

68778,575

13755,717

Луганська область

20443,41

4088,689

12213100000

Бюджет м. Сєвєродонецька

11712,05

2342,414

12305200000

Районний бюджет Кремінського району

2667,262

533,454

12308200000

Районний бюджет Міловського району

1779,143

355,829

12315200000

Районний бюджет Станично-Луганського району

4284,955

856,992

Харківська область

81630,271

16326,06

20100000000

Обласний бюджет Харківської області

69284,295

13856,864

20306200000

Районний бюджет Валківського району

12345,976

2469,196

{Додаток 1 в редакції Постанов КМ № 712 від 22.09.2016, № 307 від 19.04.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 754 від 04.10.2017; в редакції Постанов КМ № 187 від 14.03.2018, № 1204 від 27.12.2018, № 345 від 24.04.2019, № 583 від 05.07.2019}


Додаток 2
до Порядку та умов

ІНФОРМАЦІЯ
про фактичний стан використання коштів, залучених Україною відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект “Надзвичайна кредитна програма для відновлення України”), з проектного рахунка

Розпорядник (одержувач) субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України ____________________________________________________

Найменування проекту

Код позики

Розпорядник (одержувач) субвенції за місцевим бюджетом

Сума платежів за звітний період

Найменування валюти платежів

Сума у валюті позики, євро

Курс євро до гривні, встановлений Національним банком

Сума, гривень

Коди бюджетної класифікації

КПКВК

КМБ

_______________________
(найменування посади)

____________________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 187 від 14.03.2018}


Додаток 3
до Порядку та умов


ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________________________
(найменування посади, ініціали та прізвище)

МП
Казначейство
Головний розпорядник субвенції - Мінрегіон
Ідентифікаційний код __________________________

ЗВЕДЕНЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ № ___
від ____ ___________ 20__ року

Відобразити в обліку та звітності про виконання бюджетів у частині здійснення видатків державного бюджету, доходів і видатків місцевого бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України такі операції за спеціальним фондом за зазначеними кодами бюджетної класифікації у розрізі доходів і видатків та кредитування бюджетів:

Найменування проекту

Код позики

Розпорядник (одержувач) субвенції за місцевим бюджетом

Сума платежів за звітний період

Найменування валюти платежів

Сума у валюті позики, євро

Курс євро до гривні, встановлений Національним банком

Сума, гривень

Коди бюджетної класифікації

КПКВК

КМБ

_______________________
(найменування посади)

____________________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 187 від 14.03.2018}Додаток 4
до Порядку та умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2019 р. № 583)

РОЗПОДІЛ
у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України між місцевими бюджетами (Пул 2а)

Код місцевого бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг субвенції за місцевим бюджетом, тис. гривень

Мінімальний обсяг співфінансування за рахунок місцевих бюджетів, тис. гривень

разом

спеціальний фонд

загальний фонд

 

Усього

702651,261

607993,679

94657,582

26941,211

Дніпропетровська область

 

40365,353

40365,353


8073,072

04100000000

Обласний бюджет Дніпропетровської області

40365,353

40365,353


8073,072

Донецька область

 

519252,81

432710,644

86542,166


05100000000

Обласний бюджет Донецької області

29817,168

24847,639

4969,529


05312200000

Районний бюджет Мангушського району

35001,935

29168,277

5833,658


05220100000

Бюджет м. Маріуполя

15874,002

13228,333

2645,669


05309200000

Районний бюджет Мар’їнського району

17272,921

14394,099

2878,822


05208100000

Бюджет м. Мирнограда

30206,652

25172,209

5034,443


05207100000

Бюджет м. Торецька

13680,499

11400,415

2280,084


05305200000

Районний бюджет Нікольського району

1,2

1

0,2


05218100000

Бюджет м. Покровська

104426,591

87022,156

17404,435


05304200000

Районний бюджет Волноваського району

37760,562

31467,133

6293,429


05306200000

Районний бюджет Добропільського району

16774,795

13978,995

2795,8


05211100000

Бюджет м. Дружківки

17714,689

14762,24

2952,449


05506000000

Бюджет Іллінівської сільської об’єднаної територіальної громади

5416,703

4513,919

902,784


05216100000

Бюджет м. Краматорська

132479,26

110399,37

22079,89


05501000000

Бюджет Лиманської міської об’єднаної територіальної громади

11657,014

9714,178

1942,836


05223100000

Бюджет м. Слов’янська

27080,012

22566,677

4513,335


05203100000

Бюджет м. Бахмута

17320,904

14434,086

2886,818


05204100000

Бюджет м. Вугледара

6767,903

5639,918

1127,985


Запорізька область

 

56645,125

56645,125


11329,028

08204100000

Бюджет м. Мелітополя

41167,773

41167,773


8233,557

08201100000

Бюджет м. Запоріжжя

15477,352

15477,352


3095,471

Луганська область

 

48692,452

40577,036

8115,416


12100000000

Обласний бюджет Луганської області

1040,076

866,73

173,346


12211100000

Бюджет м. Рубіжного

2172,234

1810,195

362,039


12501000000

Бюджет Білокуракинської селищної об’єднаної територіальної громади

4242,113

3535,094

707,019


12303200000

Районний бюджет Білокуракинського району

1,2

1

0,2


12505000000

Бюджет Біловодської селищної об’єднаної територіальної громади

2733,296

2277,746

455,55


12309200000

Районний бюджет Новоайдарського району

1722,144

1435,12

287,024


12313200000

Районний бюджет Сватівського району

9531,723

7943,1

1588,623


12316200000

Районний бюджет Старобільського району

16897,994

14081,66

2816,334


12312200000

Районний бюджет Попаснянського району

2402,63

2002,191

400,439


12308200000

Районний бюджет Міловського району

5644,601

4703,833

940,768


12315200000

Районний бюджет Станично-Луганського району

2304,441

1920,367

384,074


Харківська область

 

37695,521

37695,521


7539,111

20306200000

Районний бюджет Валківського району

26608,113

26608,113


5321,626

20204100000

Бюджет м. Лозової

1

1


0,2

20322200000

Районний бюджет Первомайського району

3844,366

3844,366


768,874

20307200000

Районний бюджет Великобурлуцького району

448,773

448,773


89,755

20309200000

Районний бюджет Дворічанського району

2712,801

2712,801


542,561

20301200000

Районний бюджет Балаклійського району

4080,468

4080,468


816,095

{Порядок та умови доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ № 754 від 04.10.2017; в редакції Постанов КМ № 187 від 14.03.2018, № 1204 від 27.12.2018, № 345 від 24.04.2019, № 583 від 05.07.2019}Додаток 5
до Порядку та умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2019 р. № 583)

РОЗПОДІЛ
у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України між місцевими бюджетами (Пул 3)

Код місцевого бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг субвенції за місцевим бюджетом, тис. гривень

Мінімальний обсяг співфінансування   за рахунок місцевих бюджетів, тис. гривень

разом

спеціальний фонд

загальний фонд

 

Усього

92793,109

83143,433

9649,676

6979,015

Дніпропетровська область

 

6914,225

6914,225


1382,845

04542000000

Бюджет Троїцької сільської об’єднаної територіальної громади

6914,225

6914,225


1382,845

Донецька область

 

11481,399

9567,832

1913,567


05305200000

Районний бюджет Нікольського району

2154,99

1795,825

359,165


05209100000

Бюджет м. Добропілля

1200

1000

200


05302200000

Районний бюджет Бахмутського району

2705,477

2254,564

450,913


05218100000

Бюджет м. Покровська

1200

1000

200


05208100000

Бюджет м. Мирнограда

4220,932

3517,443

703,489


Запорізька область

 

22980,842

22980,842


4596,17

08201100000

Бюджет м. Запоріжжя

1000

1000


200

08204100000

Бюджет м. Мелітополя

20980,842

20980,842


4196,17

08521000000

Бюджет Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади

1000

1000


200

Луганська область

 

46416,643

38680,534

7736,109


12505000000

Бюджет Біловодської селищної об’єднаної територіальної громади

27019,222

22516,018

4503,204


12308200000

Районний бюджет Міловського району

11839,126

9865,937

1973,189


12509000000

Бюджет Лозно-Олександрівської селищної об’єднаної територіальної громади

5158,295

4298,579

859,716


12211100000

Бюджет м. Рубіжного

2400

2000

400


Одеська область

 

3000

3000


600

15201100000

Бюджет м. Одеси

3000

3000


600

Полтавська область

 

2000

2000


400

16203100000

Бюджет м. Кременчука

1000

1000


200

16205100000

Бюджет м. Миргорода

1000

1000


200

{Порядок та умови доповнено додатком 5 згідно з Постановою КМ № 345 від 24.04.2019; в редакції Постанови КМ № 583 від 05.07.2019}Додаток 6
до Порядку та умов

РОЗПОДІЛ
у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України між місцевими бюджетами (Пул 4)

Код місцевого бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг субвенції за місцевим бюджетом, тис. гривень

Мінімальний обсяг співфінансування   за рахунок місцевих бюджетів, тис. гривень

разом

спеціальний фонд

загальний фонд

 

Усього

91 319,969

84 210,577

7 109,392

9 732,745

Дніпропетровська область

 

4 813,624

4 813,624


962,725

04203100000

Бюджет м. Кам’янського

4 813,624

4 813,624


962,725

Донецька область

 

41 989,748

34 991,448

6 998,3


05215100000

Бюджет м. Костянтинівки

564,884

470,736

94,148


05209100000

Бюджет м. Добропілля

1 275,338

1 062,781

212,557


05216100000

Бюджет м. Краматорська

5 351,848

4 459,872

891,976


05220100000

Бюджет м. Маріуполя

16 682,069

13 901,72

2 780,349


05305200000

Районний бюджет Нікольського району

8 621,906

7 184,921

1 436,985


05223100000

Бюджет м. Слов’янська

2 884,862

2 404,051

480,811


05505000000

Бюджет Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

5 572,047

4 643,372

928,675


05207100000

Бюджет м. Торецька

1 036,794

863,995

172,799


Запорізька область

 

11 800,551

11 800,551


2 360,115

08202100000

Бюджет м. Бердянська

1 296,8

1 296,8


259,362

08521000000

Бюджет Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади

514,144

514,144


102,829

08201100000

Бюджет м. Запоріжжя

4 019,818

4 019,818


803,964

08204100000

Бюджет м. Мелітополя

5 969,789

5 969,789


1 193,96

Київська область

 

16 153,953

16 153,953


3 230,792

10203100000

Бюджет м. Борисполя

4 768,335

4 768,335


953,667

10204100000

Бюджет м. Броварів

1 007,587

1 007,587


201,518

10211100000

Бюджет м. Бучі

3 960,977

3 960,977


792,196

10313200000

Районний бюджет Києво-Святошинського району

3 090,075

3 090,075


618,015

10308200000

Районний бюджет Вишгородського району

3 326,979

3 326,979


665,396

Луганська область

 

666,548

555,456

111,092


12308200000

Районний бюджет Міловського району

179,996

149,996

30


12316200000

Районний бюджет Старобільського району

486,552

405,46

81,092


Одеська область

 

1 613,018

1 613,018


322,604

15201100000

Бюджет м. Одеси

1 613,018

1 613,018


322,604

Полтавська область

 

7 477,974

7 477,974


1 495,598

16100000000

Обласний бюджет Полтавської області

6 684,071

6 684,071


1 336,816

16203100000

Бюджет м. Кременчука

136,816

136,816


27,364

16205100000

Бюджет м. Миргорода

657,087

657,087


131,418

Херсонська область

 

2 791,977

2 791,977


558,395

21100000000

Обласний бюджет Херсонської області

2 791,977

2 791,977


558,395

Харківська область

 

4 012,576

4 012,576


802,516

20100000000

Обласний бюджет Харківської  області

4 012,576

4 012,576


802,516

{Порядок та умови доповнено додатком 6 згідно з Постановою КМ № 583 від 05.07.2019}вгору