Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 467
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018109
Документ 109-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.02.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.02.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 лютого 2018 р. № 109
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 467

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 467 “Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 41, ст. 1578; 2016 р., № 42, ст. 1581) зміни, що додаються.

2. Державній фіскальній службі протягом 90 днів з дня набрання чинності цією постановою організувати доопрацювання відповідного програмного забезпечення з метою здійснення окремої реєстрації письмових доручень від правоохоронних органів на проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення під час їх надходження до органів доходів і зборів.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2018 р. № 109

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 467

1. У назві та постановляючій частині постанови слова “митними органами” замінити словами “органами доходів і зборів”.

2. У вичерпному переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (перегляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві та тексті переліку слова ”митний орган” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “орган доходів і зборів” у відповідному відмінку і числі;

2) у пункті 14:

в абзаці першому слова “, оперативно-розшукової або контррозвідувальної справи” виключити;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“У разі прийняття на підставі цього пункту рішення про здійснення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення інформація, що містить назву правоохоронного органу, від якого одержане письмове доручення, дату та номер цього доручення, а також дату, час та місце проведення такого огляду (переогляду), доводиться до відома декларанта шляхом надсилання електронного повідомлення з накладенням електронного цифрового підпису посадової особи органу доходів і зборів.

У разі подання митної декларації на паперовому носії така інформація доводиться до відома декларанта або уповноваженої ним особи у письмовому вигляді.”.вгору