Документ 1196-2005-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.12.2005

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 грудня 2005 р. N 1196
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
з питань підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 2005 р. N 1196
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України з питань підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі

1. В абзаці другому пункту 7 Положення про порядок формування
і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 3 серпня 1998 р. N 1211 ( 1211-98-п ) (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 31, ст. 1174), слова і цифри
"довгострокових (до 20 років) кредитів" замінити словами і цифрами
"довгострокових (до 20 років, а молодим та неповним сім'ям - до
30 років) кредитів", а слова і цифри "загальною площею до
125 кв. метрів одному позичальнику (забудовнику)" виключити.
2. У Правилах надання довгострокових кредитів індивідуальним
забудовникам житла на селі, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. N 1597 ( 1597-98-п )
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 40, ст. 1486; 2001 р., N 7,
ст. 282; 2002 р., N 44, ст. 2016; 2003 р., N 29, ст. 1477):
1) абзац перший пункту 6 після слів і цифр "до 20 років"
доповнити словами і цифрами "а молодим сім'ям (подружжя, в якому
вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років) або неповним сім'ям
(мати(батько) віком до 35 років) - до 30 років";
2) в абзаці першому пункту 9:
слова і цифри "загальною площею не більш як 125 кв. метрів"
виключити;
доповнити абзац словами "для добудови будинку і сто тисяч
гривень для спорудження нового житлового будинку";
3) абзац другий пункту 16 виключити;
4) пункт 23 доповнити реченням такого змісту: "За
прострочення платежу нараховується пеня з розрахунку подвійної
річної облікової ставки Національного банку України, що діє на
день виникнення боргу".
3. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від
14 лютого 2001 р. N 145 ( 145-2001-п ) "Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. N 1597"
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 7, ст. 282) слова "за
рахунок позабюджетних коштів" замінити словами "за рахунок коштів
місцевих бюджетів та інших джерел".вгору