Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N 1445
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.11.20091224
Документ 1224-2009-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.11.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.11.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 листопада 2009 р. N 1224
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2004 р. N 1445

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня
2004 р. N 1445 ( 1445-2004-п ) "Про затвердження Порядку
проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які
мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, і учасників бойових дій" (Офіційний вісник України,
2004 р., N 43, ст. 2842) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 листопада 2009 р. N 1224
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2004 р. N 1445
( 1445-2004-п )

1. У назві і тексті постанови слова "і учасників бойових дій"
замінити словами "учасників бойових дій і інвалідів війни".
2. У Порядку проведення безоплатного поховання померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові
заслуги перед Батьківщиною, і учасників бойових дій
( 1445-2004-п ), затвердженому зазначеною постановою:
1) у назві і пункті 1 слова "і учасників бойових дій"
замінити словами "учасників бойових дій і інвалідів війни";
2) у пункті 3:
у підпункті 1:
після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"надання урни;".
У зв'язку з цим абзаци десятий - дванадцятий вважати
відповідно абзацами одинадцятим - тринадцятим;
абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
"поховання урни з прахом (закопування в могилі чи розміщення
в колумбарній ніші та одноразове прибирання прилеглої території
після поховання);";
у підпункті 2:
абзац перший після слів "учасника бойових дій" доповнити
словами "або інваліда війни";
після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"надання урни;".
У зв'язку з цим абзаци десятий і одинадцятий вважати
відповідно абзацами одинадцятим і дванадцятим;
абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
"поховання урни з прахом (закопування в могилі чи розміщення
в колумбарній ніші та одноразове прибирання прилеглої території
після поховання).";
3) у пункті 8:
абзац перший після слів "учасників бойових дій" доповнити
словами "і інвалідів війни";
абзац другий після слів "витрат на поховання" доповнити
словами "або відшкодування витрат на здійснене поховання".вгору