Документ 123/2008, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.02.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.03.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до Указу Президента
України від 5 березня 2002 року N 217

Внести до Указу Президента України від 5 березня 2002 року
N 217 ( 217/2002 ) "Про Порядок здійснення зовнішніх зносин Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними
адміністраціями" такі зміни:
1) у статтях 3 і 4 Указу та в Порядку здійснення зовнішніх
зносин Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими
державними адміністраціями, затвердженому зазначеним Указом
( 217/2002 ), слова "Міністерство економіки та з питань
європейської інтеграції України" в усіх відмінках замінити словами
"Міністерство економіки України" у відповідному відмінку;
2) у Порядку здійснення зовнішніх зносин Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями,
затвердженому зазначеним Указом ( 217/2002 ):
а) у пункті 5:
абзац перший доповнити реченням такого змісту:
"При цьому службові відрядження за кордон керівників Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних
адміністрацій підлягають попередньому погодженню з Президентом
України і здійснюються виключно за умови надання такого
погодження";
абзац другий викласти в такій редакції:
"Порядок погодження з Міністерством закордонних справ України
заходів та інформування про результати таких заходів визначається
Міністерством закордонних справ України, а порядок погодження з
Міністерством економіки України та Міністерством закордонних справ
України заходів та інформування про результати таких заходів -
Міністерством економіки України разом з Міністерством закордонних
справ України";
доповнити пункт після абзацу другого п'ятьма новими абзацами
такого змісту:
"Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні
адміністрації готують та подають на розгляд Президентові України
пропозиції щодо службових відряджень за кордон керівників цих
органів не пізніше ніж за п'ять днів до дати виїзду за кордон.
Пропозиції щодо службових відряджень за кордон керівників
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних
адміністрацій мають містити такі документи:
подання Президентові України, в якому обґрунтовується
необхідність здійснення відповідного службового відрядження та
зазначаються його ймовірні результати;
проекти погоджених у встановленому порядку директив,
вказівок, технічних завдань на заходи під час службового
відрядження;
а в разі якщо під час службового відрядження передбачається
укладення документа - узагальнений висновок Міністерства
закордонних справ України про відповідність проекту документа
законодавству України, міжнародно-правовим зобов'язанням України,
зовнішньополітичному курсу та зовнішньоекономічній політиці
України".
У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно
абзацами восьмим - десятим;
б) в абзаці другому пункту 8 слова "у двадцятип'ятиденний
строк" замінити словами "у двадцятиденний строк".

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 14 лютого 2008 року
N 123/2008вгору