Документ 1256/98, поточна редакція — Прийняття від 17.11.1998

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присудження Державних премій України
в галузі науки і техніки 1998 року

На підставі подання Комітету по Державних преміях України в
галузі науки і техніки п о с т а н о в л я ю:
1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки
1998 року:
- за створення нового класу полегшених авіаційних конструкцій
з полімерних композиційних матеріалів, наукових основ їх
проектування, ефективних технологій і сучасної промислової бази з
впровадженням розробок у виробництво:
ШАМАРІНУ Юрію Євгеновичу - докторові технічних наук,
генеральному директорові Науково-виробничого об'єднання "Славутич"
Міністерства промислової політики України
РЯБОВОЛУ Альберту Андрійовичу - докторові технічних наук,
провідному науковому співробітникові Державного конструкторського
бюро "Південне" імені М.К.Янгеля
СТАРІКОВУ Леоніду Михайловичу - кандидатові технічних наук,
начальникові бюро Державного підприємства "Авіаційний
науково-технічний комплекс імені О.К.Антонова"
ЦАРИКОВСЬКОМУ Володимиру Івановичу - кандидатові технічних
наук, провідному конструкторові Державного підприємства
"Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К.Антонова"
КАЗУРОВУ Віктору Миколайовичу - заступникові головного
конструктора Державного підприємства "Авіаційний науково-технічний
комплекс імені О.К.Антонова"
БРАГІЛЕВСЬКОМУ Валентину Зиновійовичу - начальникові
конструкторського відділення Державного підприємства "Авіаційний
науково-технічний комплекс імені О.К.Антонова"
ГРИГОР'ЯНУ Віктору Гарегіновичу - начальникові бригади
Державного підприємства "Авіаційний науково-технічний комплекс
імені О.К.Антонова"
БОНДАРЮ Василю Герасимовичу - головному спеціалістові
Державного підприємства "Авіаційний науково-технічний комплекс
імені О.К.Антонова"
КАСАТКІНУ Івану Петровичу - провідному конструкторові
Державного підприємства "Авіаційний науково-технічний комплекс
імені О.К.Антонова"
ТАВАНЦЮ Івану Павловичу - начальникові цеху Державного
підприємства "Авіаційний науково-технічний комплекс імені
О.К.Антонова";
- за розроблення теоретичних та практичних основ створення і
промислового освоєння нового покоління конкурентоспроможних,
високоефективних та надійних апаратів пневматичних систем дорожніх
транспортних засобів:
ТУРЕНКУ Анатолію Миколайовичу - докторові технічних наук,
ректорові Харківського державного автомобільно-дорожнього
технічного університету
ТИМОФЄЄВІЙ Ларисі Андріївні - докторові технічних наук,
професорові Харківського державного автомобільно-дорожнього
технічного університету
КЛИМЕНКУ Валерію Івановичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу кафедри Харківського державного автомобільно-дорожнього
технічного університету
БОГОМОЛОВУ Віктору Олександровичу - кандидатові технічних
наук, доцентові Харківського державного автомобільно-дорожнього
технічного університету
РИЖИХ Леоніду Олександровичу - кандидатові технічних наук,
доцентові Харківського державного автомобільно-дорожнього
технічного університету
РОЗЕНБЕРГУ Олегу Олександровичу - докторові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту надтвердих матеріалів імені
В.М.Бакуля НАН України
ТКАЧОВУ Вадиму Олексійовичу - кандидатові технічних наук,
заступникові головного конструктора Державного конструкторського
бюро "Південне" імені М.К.Янгеля
АНТОНЕНКУ Олександру Анатолійовичу - голові правління
відкритого акціонерного товариства "Вовчанський агрегатний завод"
ХАРКУНУ Володимиру Миколайовичу - технічному директорові
холдингової компанії "АвтоКрАЗ"
СКОРОПАДУ Яремі Григоровичу - заступникові головного
конструктора відкритого акціонерного товариства "Львівський
автобусний завод";
- за серію монографій "Ліси України, розширення їх
ресурсоекологічного потенціалу і збереження навколишнього
природного середовища":
ГЕНСІРУКУ Степану Антоновичу - докторові
сільськогосподарських наук, професорові Українського державного
лісотехнічного університету;
- за цикл праць "Теорія та технологія ресурсозберігаючого
управління водороздільними системами і впровадження їх у
виробництво":
КОВАЛЕНКУ Петру Івановичу - докторові технічних наук,
директорові Інституту гідротехніки і меліорації
МИХАЙЛОВУ Юрію Олексійовичу - кандидатові технічних наук,
заступникові директора Інституту гідротехніки і меліорації
ПОПОВУ Віктору Миколайовичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту гідротехніки і меліорації
ХОМ'ЯКУ Богдану Всеволодовичу - кандидатові технічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту гідротехніки і
меліорації
БОЛЬШАКОВУ Валерію Олексійовичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Українського транспортного університету
ЄРЕМЕНКУ Євгену Васильовичу - докторові технічних наук,
завідувачу лабораторії Українського науково-дослідного інституту
екологічних проблем
АЛІЄВУ Кемалію Алійовичу - кандидатові технічних наук,
заступникові голови Державного комітету України по водному
господарству
ДУПЛЯКУ Віталію Дмитровичу - кандидатові технічних наук,
голові правління відкритого акціонерного товариства "Український
головний проектно-розвідувальний та науково-дослідний інститут з
меліоративного і водогосподарського будівництва"
ВАЩЕНКУ Юрію Івановичу - начальникові Управління головного
магістрального Каховського каналу імені В.І.Леніна
МАТЯХУ Миколі Макаровичу - (посмертно);
- за цикл наукових робіт "Мутагенна дія нуклєїнових кислот і
вірусів":
ЛАРЧЕНКО Катерині Андріївні - докторові біологічних наук,
провідному науковому співробітнику Інституту фізіології рослин і
генетики НАН України
АЛЕКСАНДРОВУ Юрію Миколайовичу - кандидатові біологічних
наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізіології
рослин і генетики НАН України
МАЛЮТІ Станіславу Станіславовичу - докторові біологічних
наук, завідувачу відділу Інституту молекулярної біології і
генетики НАН України
КАРПОВІЙ Ірині Сергіївні - кандидатові біологічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту молекулярної біології
і генетики НАН України
БУЖІЄВСЬКІЙ Тамарі Іванівні - докторові медичних наук,
завідувачу кафедри Київської медичної академії післядипломної
освіти
ГЕРШЕНЗОНУ Сергію Михайловичу - академікові Національної
академії наук України (посмертно);
- за цикл праць "Молекулярний дизайн гетероциклічних сполук":
БАБИЧЕВУ Федору Семеновичу - академікові Національної
академії наук України, радникові Президії НАН України
КОВТУНЕНКУ Володимиру Олексійовичу - докторові хімічних наук,
професорові Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
ВОЛОВЕНКУ Юліану Михайловичу - кандидатові хімічних наук,
доцентові Київського національного університету імені Тараса
Шевченка;
- за розроблення, організацію серійного виробництва і
масового впровадження у будівництво України вітчизняних полімерних
герметизуючих та гідроізоляційних матеріалів:
БАЛИЦЬКОМУ Віктору Сергійовичу - докторові технічних наук,
директорові орендного підприємства "Науково-дослідний інститут
будівельного виробництва"
БАГЛАЮ Анатолію Прохоровичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу відділу орендного підприємства "Науково-дослідний
інститут будівельного виробництва"
ЧЕРНИШЕВУ Володимиру Миколайовичу - кандидатові технічних
наук, провідному науковому співробітникові орендного підприємства
"Науково-дослідний інститут будівельного виробництва"
ГАРМАШУ Олександру Івановичу - завідувачу лабораторії
орендного підприємства "Науково-дослідний інститут будівельного
виробництва"
ГУТНІЧЕНКО Тетяні Петрівні - заступникові завідувача
лабораторії орендного підприємства "Науково-дослідний інститут
будівельного виробництва"
ГОРБАТОВСЬКОМУ Олександру Пилиповичу - заступникові голови
Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики
України
ПІДНЕБЕСНОМУ Андрію Петровичу - кандидатові економічних наук,
директорові Державного науково-дослідного інституту "Еластик"
СУЛІМІ Володимиру Миколайовичу - начальникові цеху
Запорізького виробничого об'єднання "Кремнійполімер";
- за розроблення науково-технічних основ, організацію
серійного виробництва та впровадження на лініях електропередавання
10-1150 кВ високовольтних ізолюючих конструкцій зі склопластика та
силіконових еластомерів:
СОБОЛЄВІЙ Кирилині Леонтіївні - кандидатові технічних наук,
директорові Державного підприємства "Науково-дослідний інститут
високих напруг", місто Слов'янськ Донецької області
ШУМІЛОВУ Юрію Миколайовичу - докторові технічних наук,
заступникові директора Державного підприємства "Науково-дослідний
інститут високих напруг", місто Слов'янськ Донецької області
ПОНОМАРЕНКУ Сергію Даниловичу - головному технологу
Державного підприємства "Науково-дослідний інститут високих
напруг", місто Слов'янськ Донецької області
ШУПІКУ Миколі Семеновичу - головному конструкторові
Державного підприємства "Науково-дослідний інститут високих
напруг", місто Слов'янськ Донецької області
ЯШИНУ Юрію Миколайовичу - завідувачу відділу Державного
підприємства "Науково-дослідний інститут високих напруг", місто
Слов'янськ Донецької області
СОЛОМАТОВУ Володимиру Миколайовичу - завідувачу сектора
Державного підприємства "Науково-дослідний інститут високих
напруг", місто Слов'янськ Донецької області
ЩЕРБІ Анатолію Андрійовичу - докторові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту електродинаміки НАН України
КОЛЕСНИКУ Юрію Романовичу - докторові хімічних наук,
завідувачу відділу Державного науково-дослідного інституту
"Еластик"
НОВІКОВУ Володимиру Яковичу - генеральному директорові
відкритого акціонерного товариства "АІЗ-Енергія", місто Слов'янськ
Донецької області
БОРЖКІВСЬКОМУ Леонарду Степановичу - начальникові служби
Національної енергетичної компанії "Укренерго";
- за цикл наукових робіт "Фізичні основи, розробка та
створення високостабільних лазерних систем для метрології,
аналітичних вимірювань та фундаментальних досліджень":
СОЛОВЙОВУ Валентину Сергійовичу - докторові технічних наук,
начальникові відділу Державного науково-виробничого об'єднання
"Метрологія", місто Харків
КЛЕЙМАНУ Олександру Самуїловичу - докторові технічних наук,
начальникові лабораторії Державного науково-виробничого об'єднання
"Метрологія", місто Харків
МАЧЕХІНУ Юрію Павловичу - кандидатові фізико-математичних
наук, начальникові відділу Державного науково-виробничого
об'єднання "Метрологія", місто Харків
ТИХОНОВУ Євгену Олександровичу - докторові
фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові
Інституту фізики НАН України
ЯЦЕНКУ Леоніду Петровичу - докторові фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітникові Інституту фізики НАН
України
НЕГРІЙКУ Анатолію Михайловичу - кандидатові
фізико-математичних наук, вченому секретареві Інституту фізики НАН
України
КОЗУБОВСЬКОМУ Володимиру Ростиславовичу - докторові технічних
наук, завідувачу відділу Спеціального конструкторського бюро
засобів аналітичної техніки Міністерства промислової політики
України, місто Ужгород
ЯЦКІВУ Дмитру Ярославовичу - кандидатові фізико-математичних
наук, старшому науковому співробітникові Головної астрономічної
обсерваторії НАН України
ПРОХОРЕНКУ Валентину Івановичу - кандидатові
фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту
фізики напівпровідників НАН України
ДАНИЛЕЙКУ Михайлу Васильовичу - докторові фізико-математичних
наук (посмертно);
- за електрометалургійний марганцевий комплекс України:
наукові та проектно-конструкторські розробки, освоєння унікальних
електропечей, впровадження нових енерго- і ресурсозберігаючих
технологій виробництва феросплавів, підвищення
конкурентоспроможності продукції та вирішення екологічних завдань:
ГАСИКУ Михайлу Івановичу - академікові Національної академії
наук України, завідувачу кафедри Державної металургійної академії
України
ОВЧАРУКУ Анатолію Миколайовичу - докторові технічних наук,
провідному науковому співробітникові Державної металургійної
академії України
ГРИЩЕНКУ Сергію Георгійовичу - докторові технічних наук,
заступникові Міністра промислової політики України
КОВАЛЮ Олександру Володимировичу - докторові технічних наук,
голові правління відкритого акціонерного товариства "Нікопольський
завод феросплавів"
ТКАЧУ Григорію Дмитровичу - докторові технічних наук, першому
заступникові головного інженера відкритого акціонерного товариства
"Нікопольський завод феросплавів"
ЛЮБОРЦЮ Ігорю Івановичу - кандидатові технічних наук, першому
заступникові голови правління відкритого акціонерного товариства
"Нікопольський завод феросплавів"
ВЕЛИЧКУ Борису Федоровичу - заступникові голови правління
відкритого акціонерного товариства "Нікопольський завод
феросплавів"
ГАВРИЛОВУ В'ячеславу Олексійовичу - кандидатові технічних
наук, голові правління відкритого акціонерного товариства
"Запорізький завод феросплавів"
БІЛАНУ Віталію Даниловичу - першому заступникові голови
правління відкритого акціонерного товариства "Запорізький завод
феросплавів"
ПОЛЄЩУКУ Петру Миколайовичу - директорові Державного
науково-дослідного та проектного інституту металургійної
промисловості "Діпросталь";
- за розроблення та впровадження способів і технологій
збереження геологічного середовища і забезпечення повноти
ефективного, енергозберігаючого виймання запасів вугілля у
Західному Донбасі:
ПІВНЯКУ Геннадію Григоровичу - академікові Національної
академії наук України, ректорові Національної гірничої академії
України
БОНДАРЕНКУ Володимиру Іллічу - докторові технічних наук,
проректорові Національної гірничої академії України
САДОВЕНКУ Івану Олександровичу - докторові технічних наук,
професорові Національної гірничої академії України
ЗАЇЦІ Володимиру Терентійовичу - кандидатові технічних наук,
доцентові Національної гірничої академії України
РАЗВОДОВУ Анатолію Григоровичу - кандидатові технічних наук,
генеральному директорові відкритого акціонерного товариства
"Державна холдингова компанія "Павлоградвугілля"
ШМІГОЛЮ Анатолію Віталійовичу - кандидатові технічних наук,
заступникові генерального директора відкритого акціонерного
товариства "Державна холдингова компанія "Павлоградвугілля"
ГОЛОВЧАНСЬКОМУ Івану Єгоровичу - кандидатові технічних наук,
головному маркшейдеру відкритого акціонерного товариства "Державна
холдингова компанія "Павлоградвугілля"
ХАЛИМЕНДИКУ Юрію Михайловичу - докторові технічних наук,
директорові шахти відкритого акціонерного товариства "Державна
холдингова компанія "Павлоградвугілля";
- за цикл праць з наукового обгрунтування, розроблення та
впровадження ресурсоенергозберігаючої технології та апаратури для
ректифікації спирту:
ПРЯДКУ Миколі Олексійовичу - докторові технічних наук,
проректорові Українського державного університету харчових
технологій
АНІСТРАТЕНКУ Володимиру Олексійовичу - докторові технічних
наук, завідувачу кафедри Українського державного університету
харчових технологій
ДОМАРЕЦЬКОМУ Віталію Афанасійовичу - докторові технічних
наук, завідувачу кафедри Українського державного університету
харчових технологій
МАЛЕЖИКУ Івану Федоровичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Українського державного університету харчових
технологій
ТАРАНУ Віталію Михайловичу - докторові технічних наук,
професорові Українського державного університету харчових
технологій
ЦИГАНКОВУ Петру Семеновичу - докторові технічних наук,
професорові Українського державного університету харчових
технологій
ШИЯНУ Петру Леонідовичу - докторові технічних наук,
професорові Українського державного університету харчових
технологій
СТАБНІКОВУ Всеволоду Миколайовичу - докторові технічних наук
(посмертно)
АРТЮХОВУ Володимиру Григоровичу - кандидатові технічних наук
(посмертно);
- за комплексне дослідження та реалізацію переходу річкового
транспорту України на ринкові умови господарювання:
БАКАЄВУ Олександру Олександровичу - академікові Національної
академії наук України, завідувачу відділу Міжнародного
науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН
України та Міністерства освіти України
РЕВЕНКУ Валерію Лук'яновичу - докторові економічних наук,
провідному науковому співробітникові Міжнародного
науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН
України та Міністерства освіти України
СЛАВОВУ Миколі Антоновичу - кандидатові економічних наук,
президентові акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот"
ПІДЛІСНОМУ Павлу Івановичу - кандидатові економічних наук,
віце-президентові акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот"
БОНДАРЕНКУ Віктору Матвійовичу - директорові колективного
товариства "Ріка-брокер" акціонерної судноплавної компанії
"Укррічфлот"
МОЛДАВСЬКОМУ Іллі Давидовичу - директорові товариства з
обмеженою відповідальністю "Акціонер-річфлот-реєстратор"
акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот"
БЄЛОВУ Ігорю Робертовичу - начальникові відділу
зовнішньоекономічних зв'язків акціонерної судноплавної компанії
"Укррічфлот"
ДАНИЛЕНКУ Віталію Анатолійовичу - начальникові служби цінних
паперів та корпоративного розвитку акціонерної судноплавної
компанії "Укррічфлот"
ГОЛІКОВІЙ Світлані Веніамінівні - директорові приватного
підприємства "ТрансЕнерго консалтинг"
ХОЛЧАНСЬКОМУ Віктору Михайловичу - пенсіонерові;
- за цикл робіт "Геохімія, петрологія і рудоносність
докембрію України":
ЩЕРБАКУ Миколі Петровичу - академікові Національної академії
наук України, директорові Інституту геохімії, мінералогії та
рудоутворення НАН України та Держкомгеології України
ЄСИПЧУКУ Костянтину Юхимовичу - докторові
геолого-мінералогічних наук, завідувачу відділу Інституту
геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України та
Держкомгеології України
ЩЕРБАКОВУ Ігорю Борисовичу - докторові геолого-мінералогічних
наук, завідувачу відділу Інституту геохімії, мінералогії та
рудоутворення НАН України та Держкомгеології України
НЕЧАЄВУ Сергію Валентиновичу - докторові
геолого-мінералогічних наук, головному науковому співробітникові
Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України та
Держкомгеології України
МІЦКЕВИЧУ Борису Ферапонтовичу - докторові
геолого-мінералогічних наук, консультантові Інституту геохімії,
мінералогії та рудоутворення НАН України та Держкомгеології
України
КУЛІШУ Євгену Олексійовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, завідувачу відділу Державного
наукового центру радіогеохімії навколишнього середовища
МЕЛЬНИКУ Юрію Петровичу - члену-кореспондентові Національної
академії наук України, завідувачу відділу Державного наукового
центру радіогеохімії навколишнього середовища
БЄЛЄВЦЕВУ Рудольфу Яковичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, головному науковому
співробітникові Державного наукового центру радіогеохімії
навколишнього середовища
КОВАЛЮ Вадиму Борисовичу - докторові геолого-мінералогічних
наук, заступникові директора Державного наукового центру
радіогеохімії навколишнього середовища
КАЛЯЄВУ Григорію Івановичу - докторові геолого-мінералогічних
наук, консультантові Державного наукового центру радіогеохімії
навколишнього середовища;
- за систему інформаційно-аналітичного забезпечення
законотворчої та правозастосовної діяльності:
МОРОЗОВУ Анатолію Олексійовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, директорові Інституту проблем
математичних машин і систем НАН України
БУРЧАКУ Федору Глібовичу - докторові юридичних наук,
віце-президентові Академії правових наук України
ГОРЬОВОМУ Леоніду Єгоровичу - Керівникові апарату Верховної
Ради України
ШВЕЦЮ Миколі Яковичу - докторові економічних наук,
керівникові Управління комп'ютеризованих інформаційних систем та
мереж Секретаріату Верховної Ради України
ДРОГАЛЬ Тетяні Григорівні - кандидатові технічних наук,
першому заступникові керівника Управління комп'ютеризованих
інформаційних систем та мереж Секретаріату Верховної Ради України
МАЦКЕВИЧУ Ярославу Станіславовичу - заступникові керівника
Управління комп'ютеризованих інформаційних систем та мереж
Секретаріату Верховної Ради України
ЗДЗЕБІ Ігорю Олексійовичу - завідувачу відділу Управління
комп'ютеризованих інформаційних систем та мереж Секретаріату
Верховної Ради України
СЕВАСТЬЯНОВУ Володимиру Федоровичу - завідувачу відділу
Управління комп'ютеризованих інформаційних систем та мереж
Секретаріату Верховної Ради України
ШЕСТОПАЛУ Івану Васильовичу - завідувачу відділу Управління
комп'ютеризованих інформаційних систем та мереж Секретаріату
Верховної Ради України;
- за цикл монографій "Нові методи в теорії узагальнених
функцій та їх застосування до математичної фізики":
БЕРЕЗАНСЬКОМУ Юрію Макаровичу - академікові Національної
академії наук України, завідувачу відділу Інституту математики НАН
України
ГОРБАЧУКУ Мирославу Львовичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу відділу Інституту математики НАН України
ГОРБАЧУК Валентині Іванівні - докторові фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітникові Інституту математики
НАН України
КОНДРАТЬЄВУ Юрію Григоровичу - докторові фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітникові Інституту математики
НАН України
НИЖНИКУ Леоніду Павловичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу лабораторії Інституту математики НАН України
РОЙТБЕРГУ Якову Абрамовичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу кафедри Чернігівського державного педагогічного
інституту імені Т.Г.Шевченка
КРЕЙНУ Селіму Гершковичу - докторові технічних наук,
професорові Воронезької державної лісотехнічної академії
(Російська Федерація);
- за підручник "Біохімія", К.: Либідь, 1995:
КУЧЕРЕНКУ Миколі Євдокимовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, завідувачу кафедри Київського
університету імені Тараса Шевченка
ВИНОГРАДОВІЙ Руфіні Петрівні - докторові біологічних наук,
професорові Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
ВАСИЛЬЄВУ Олександру Миколайовичу - докторові біологічних
наук, професорові Київського національного університету імені
Тараса Шевченка
ВОЙЦІЦЬКОМУ Володимиру Михайловичу - докторові біологічних
наук, професорові Київського національного університету імені
Тараса Шевченка
ЦУДЗЕВИЧУ Борису Олександровичу - докторові біологічних наук,
професорові Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
БАБЕНЮКУ Юрію Дем'яновичу - кандидатові біологічних наук,
доцентові Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
КУРСЬКОМУ Михайлу Дмитровичу - докторові біологічних наук,
головному науковому співробітникові Інституту біохімії імені
О.В.Палладіна НАН України;
- за підручники "Залізобетонні конструкції", "Кам'яні та
армокам'яні конструкції", К.: Урожай, 1995:
ВАХНЕНКУ Петру Федоровичу - докторові технічних наук,
професорові Полтавського державного технічного університету імені
Юрія Кондратюка.
2. Установити на 1998 рік розмір Державної премії України в
галузі науки і техніки двадцять тисяч гривень кожна.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 листопада 1998 року
N 1256/98вгору