Про затвердження Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року
Постанова Кабінету Міністрів України; Програма, Паспорт, Заходи від 24.02.2016126
Документ 126-2016-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.05.2019, підстава - 402-2019-п, 401-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 лютого 2016 р. № 126
Київ

Про затвердження Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 714 від 22.09.2016
№ 787 від 06.09.2017
№ 585 від 18.07.2018
№ 1079 від 28.11.2018
№ 1191 від 27.12.2018
№ 401 від 27.03.2019
№ 402 від 15.05.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму розвитку аеропортів на період до 2023 року (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству інфраструктури разом з Державним агентством інфраструктурних проектів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, іншими заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади вжити заходів до підготовки інвестиційних проектів/бізнес-планів, спрямованих на виконання основних завдань і заходів, передбачених Програмою, та які фінансуватимуться за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах, кредитів (позик), залучених, зокрема, під державні гарантії, а також за рахунок інших джерел.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 714 від 22.09.2016; в редакції Постанови КМ № 402 від 15.05.2019}

3. Міністерству інфраструктури разом з Державним агентством інфраструктурних проектів, іншими заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади вжити в установленому законодавством порядку заходів до передачі аеродромів та аеродромних об’єктів до сфери управління Державного агентства інфраструктурних проектів. У разі будівництва, реконструкції аеродромів, аеродромних об’єктів їх передача може здійснюватись після прийняття їх в експлуатацію в порядку, визначеному законодавством.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 714 від 22.09.2016; в редакції Постанови КМ № 402 від 15.05.2019}

4. Державному агентству інфраструктурних проектів вжити в установленому порядку заходів до:

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 714 від 22.09.2016}

визначення аеродромів, аеродромних об’єктів (поверхні, призначені для посадки, зльоту, руху, стоянки повітряних суден, руху наземного транспорту на території аеродрому, ґрунтові елементи аеродрому, об’єкти обслуговування повітряного руху, засоби зв’язку, навігації та спостереження, візуальні засоби забезпечення польотів, об’єкти та засоби аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення, забезпечення авіаційної безпеки, метеорологічного обслуговування, електрозабезпечення аеродрому, споруди та мережі інженерних комунікацій, що забезпечують роботу аеродромних об’єктів) та земельних ділянок, необхідних для виконання заходів, передбачених Програмою;

закріплення аеродромів та аеродромних об’єктів на праві господарського відання за визначеним ним державним підприємством;

отримання у постійне користування визначеним державним підприємством необхідних земельних ділянок;

розроблення в установленому порядку відповідної документації із землеустрою щодо надання у постійне користування визначеному державному підприємству нових земельних ділянок, необхідних для виконання завдань та заходів Програми, та в разі потреби внести відповідні проекти актів Кабінету Міністрів України.

5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування:

1) за погодженням з Державним агентством інфраструктурних проектів привести завдання, показники і заходи відповідних міських програм у відповідність з визначеними Програмою основними завданнями, показниками і заходами;

{Підпункт 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 714 від 22.09.2016, № 402 від 15.05.2019}

2) сприяти забезпеченню діяльності визначеного Державним агентством інфраструктурних проектів державного підприємства шляхом:

передачі аеродромів та аеродромних об’єктів, що належать до власності територіальних громад, до сфери управління Державного агентства інфраструктурних проектів. Передача аеродромів та аеродромних об’єктів у разі їх будівництва, реконструкції може здійснюватися після прийняття їх в експлуатацію в порядку, визначеному законодавством;

{Абзац другий підпункту 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 402 від 15.05.2019}

надання у постійне користування земельних ділянок для виконання завдань та заходів Програми.

{Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 714 від 22.09.2016}

6. Державному агентству інфраструктурних проектів:

розробити в установленому порядку пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою;

подавати щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформацію про хід виконання Програми.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 714 від 22.09.2016}

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21




ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2016 р. № 126

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
розвитку аеропортів на період до 2023 року

Мета Програми

Метою Програми є задоволення потреб держави у забезпеченні стабільного розвитку авіаційної галузі, приведення інфраструктури авіаційного транспорту у відповідність з міжнародними стандартами, забезпечення набуття Україною статусу транзитної держави з урахуванням її унікального географічного розташування, підвищення ефективності управління державним майном.

Шляхи і способи досягнення мети

Пропонуються такі способи та шляхи досягнення мети:

забезпечення будівництва, реконструкції та модернізації, зокрема:

- аеродромів та аеродромних об’єктів (поверхні, призначені для посадки, зльоту, руху, стоянки повітряних суден, руху наземного транспорту на території аеродрому, ґрунтові елементи аеродрому, об’єкти обслуговування повітряного руху, засоби зв’язку, навігації та спостереження, візуальні засоби забезпечення польотів, об’єкти та засоби аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення, забезпечення авіаційної безпеки, метеорологічного обслуговування, електрозабезпечення аеродрому, споруди та мережі інженерних комунікацій, що забезпечують роботу аеродромних об’єктів);

- об’єктів інфраструктури аеропортів (пасажирські та вантажні термінальні комплекси, цехи бортового харчування, об’єкти забезпечення авіаційним паливом), об’єктів неавіаційної діяльності тощо;

- об’єктів наземної інфраструктури, що належать українським повітряним перевізникам (ангарні комплекси, авіаційно-технічні бази, навчально-тренажерні центри, профілакторії, адміністративні будівлі, складські об’єкти), за рахунок їх власних коштів;

- аеродромів спільного використання та їх об’єктів за погодженням з відповідними органами державної влади, у сфері управління яких перебувають такі аеродроми, або органами місцевого самоврядування, у власності яких перебувають такі аеродроми;

забезпечення доступності інфраструктури аеропортів для маломобільних груп населення шляхом впровадження відповідних вимог до аеропортів, у тому числі щодо обов’язкової наявності у кожному з них амбулаторного ліфта;

забезпечення з урахуванням змін, що відбулися під час будівництва, реконструкції та модернізації аеропортів (як приклад - будівництво інвесторами пасажирських термінальних комплексів та інших об’єктів інфраструктури в міжнародних аеропортах “Харків”, “Київ” (Жуляни), “Дніпропетровськ”, “Одеса”):

- розподілу комплексу споруд та об’єктів аеропортів на аеродроми/аеродромні об’єкти та об’єкти, що не належать до аеродромних, з визначенням їх балансоутримувача в порядку, передбаченому законодавством;

- створення та розвитку єдиної державної мережі аеродромів у результаті їх об’єднання та передачі аеродромів державної і комунальної форми власності до сфери управління Укрінфрапроекту з подальшим закріпленням аеродромів та аеродромних об’єктів на праві господарського відання за визначеним Укрінфрапроектом державним підприємством;

{Абзац десятий розділу в редакції Постанови КМ № 714 від 22.09.2016}

збереження у державній власності аеродромів міжнародних аеропортів “Бориспіль” та “Львів”;

повернення у державну власність аеродромів міжнародних аеропортів “Дніпропетровськ”, “Київ” (Жуляни), “Харків”, “Одеса”, “Донецьк”, “Сімферополь”;

повернення у державну власність та збереження в ній інших аеродромів та аеродромних об’єктів, у тому числі у разі їх будівництва, реконструкції за рахунок державних коштів (або кредитних коштів, залучених під державні гарантії);

експлуатація аеродромів на підставі договору з державним підприємством - балансоутримувачем аеродромів;

забезпечення розвитку, експлуатації та утримання аеродромів за рахунок аеропортових зборів та інших не заборонених законодавством джерел;

визначення фінансово-правових відносин між державним підприємством - балансоутримувачем аеродромів та експлуатантом аеропортів щодо використання, утримання та розвитку аеродромів;

передача з комунальної в державну власність аеродромів, аеродромних об’єктів, будівництво та реконструкція яких здійснені за рахунок державних коштів (або кредитних коштів, залучених під державні гарантії) в рамках виконання Державної цільової програми з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу з урахуванням зобов’язань органів місцевого самоврядування щодо передачі збудованих/ реконструйованих аеродромів, аеродромних об’єктів у державну власність;

{Абзац сімнадцятий розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 402 від 15.05.2019}

передача аеродромних та аеропортових об’єктів, що збудовані або реконструйовані під час виконання Державної цільової програми з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, до сфери управління Укрінфрапроекту;

{Абзац вісімнадцятий розділу в редакції Постанови КМ № 714 від 22.09.2016}

створення правових, організаційних та економічних передумов для авіакомпаній, які базуються в аеропортах;

забезпечення залучення приватних інвестицій у розвиток аеропортів, зокрема об’єктів інфраструктури аеропортів, що призначені для наземного обслуговування повітряних суден, пасажирів, екіпажів, обробки багажу, пошти, вантажу, для технічного обслуговування повітряних суден, кейтерингу, об’єктів забезпечення авіаційним паливом та неавіаційної діяльності шляхом їх надання (крім аеродромів та аеродромних об’єктів) інвесторам в оренду, концесію, управління, спільну діяльність або відчуження таких об’єктів чи корпоративних прав на них (крім аеродромів та аеродромних об’єктів) у порядку, передбаченому законодавством;

забезпечення створення правових та організаційних передумов для залучення інвесторів до розвитку аеропортів як експлуатантів аеропортів;

забезпечення рівності прав усіх суб’єктів авіаційної діяльності незалежно від форми власності, що провадять діяльність в аеропортах України;

вирішення питання щодо підписання Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та Європейським Союзом та здійснення процесу лібералізації ринку міжнародних авіаційних перевезень;

проведення відповідними органами державної влади разом з органами місцевого самоврядування інвентаризації земель аеропортів та аеродромів;

створення сприятливих умов для розвитку базової наукової установи, що здійснює проектування та науковий супровід програм розвитку аеропортів.

З метою комплексного підходу до розв’язання проблем розвитку авіації та транспортної інфраструктури держави в цілому під час проведення робіт з будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури аеропортів необхідно передбачити її інтеграцію до інфраструктури міського електричного, автомобільного та залізничного транспорту з метою створення цілісних транспортних вузлів з поєднанням усіх видів транспорту.

Завдання і заходи

Прогнозні обсяги та джерела фінансування завдань і заходів, передбачених Програмою, наведені у додатку 1.

Перелік основних завдань і заходів Програми наведено у додатку 2.

Під час визначення конкретних завдань і заходів враховано їх взаємозв’язок, повноту та всебічність, узгодженість з іншими програмами.

Завдання і заходи, передбачені Програмою, враховують потреби осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення шляхом встановлення вимог до аеропортів, у тому числі щодо обов’язкової наявності у кожному з них амбулаторного ліфта.

Крім того, до основних завдань та заходів слід віднести підписання Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та Європейським Союзом у 2016 році.

Додатково з метою лібералізації повітряного сполучення України з іншими державами світу буде запроваджено поетапний перегляд міжурядових угод.

Очікувані результати ефективності Програми

У результаті виконання Програми передбачається:

збільшення загального пасажиропотоку до рівня 24,3 млн. пасажирів до 2023 року (більш як удвічі порівняно з 2015 роком);

збільшення пропускної спроможності аеропортів удвічі, а також приведення рівня надання послуг в аеропортах у відповідність з міжнародними стандартами;

зменшення часу на наземне обслуговування кожного повітряного судна до 35-40 хвилин;

підвищення удвічі транзитного потенціалу головного міжнародного авіаційного транспортного вузла держави як запоруки успішного розвитку аеропортів;

активізація державно-приватного партнерства з утримання та експлуатації аеропортів та створення сприятливого інвестиційного клімату для розвитку авіаційної галузі;

розвиток неавіаційної діяльності аеропортів до 40 відсотків загальних доходів аеропортів;

збільшення частки авіаційних перевізників, що працюють за моделлю “лоу-кост”, до 30 відсотків загального ринку авіаційних перевезень;

створення не менш як 1000 додаткових робочих місць.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок власних коштів підприємств, у власності яких перебувають аеродроми, аеродромні об’єкти та аеропорти, а також залучених ними кредитних коштів, у тому числі під державні гарантії, державних коштів, коштів приватних інвесторів, а також інших не заборонених законодавством джерел.

Загальна потреба у залученні коштів для забезпечення розвитку аеропортів до 2023 року становить більш як 8,6 млрд. гривень, з них 5 млрд. гривень за рахунок інших джерел, у тому числі залучених під державні гарантії, надані в установленому законодавством порядку, у межах і за напрямами, що визначені законом про Державний бюджет України на відповідний рік, для забезпечення розвитку аеродромів та аеродромних об’єктів та близько 1,2 млрд. гривень за рахунок коштів приватних інвесторів для забезпечення розвитку об’єктів інфраструктури аеропортів, що не належать до аеродромних.



Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 944 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 3, ст. 63).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 126.

3. Державний замовник - Укрінфрапроект.

4. Керівник Програми - Голова Укрінфрапроекту.

5. Виконавці заходів Програми - центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання.

6. Строк виконання - 2016-2023 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування,
млн. гривень

У тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

7009,94

675,19

1223

1577,4

2948,33

324,52

87,5

87

87

Місцеві бюджети

563,54

253,35

52,94

107,75

67,3

22,3

22,3

18,3

19,3

Інші джерела (власні кошти підприємства)

1467,08

828,18

319,7

235,7

36,7

11,7

11,7

11,7

11,7

Інші джерела (кошти інвестора)

1347,3

890,9

201,31

61,95

110,62

41,81

20,71

10

10

__________
Усього


10387,86


2647,62


1796,95


1982,8


3162,95


400,33


142,21


127


128

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 714 від 22.09.2016, № 787 від 06.09.2017, № 585 від 18.07.2018, № 1079 від 28.11.2018, № 1191 від 27.12.2018, № 401 від 27.03.2019}



Додаток 2
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2016 р. № 714)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів, інвестор

Джерела фінансування (власні кошти, державний бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1. Удосконалення організаційного та нормативно-правового механізму розвитку авіаційної діяльності

кількість утворених підприємств

1

1








1) створення та забезпечення розвитку єдиної національної мережі аеродромів шляхом об’єднання аеродромів в одне підприємство

Укрінфрапроект

не потребує додаткового фінансування










кількість актів приймання-передачі аеродромних та аеропортових об’єктів, що перебувають у сфері управління Мінінфраструктури, до Укрінфрапроекту

2


2







2) забезпечення передачі із сфери управління Мінінфраструктури до сфери управління Укрінфрапроекту аеродромних та аеропортових об’єктів, що перебувають у сфері управління Мінінфраструктури

Мінінфраструктури 

 










Укрінфрапроект 

Мінфін 

Мінекономрозвитку 

Фонд державного майна

 

кількість договорів з фінансово-правових відносин між підприємством - балансоутримувачем аеродромів та експлуатантом аеропортів щодо експлуатації та утримання аеродромів

17

1

6

6

4





3) визначення фінансово-правових відносин між підприємством - балансоутримувачем  аеродромів та експлуатантом аеропортів щодо експлуатації та утримання аеродромів

 

 










2. Забезпечення розвитку Міжнародного аеропорту “Бориспіль”

збільшення кількості місць стоянки автотранспортних засобів біля термінального комплексу “D”, кількість машино-місць

2038

2038








1) будівництво паркінгу

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії



















 

 

місцевий бюджет










 










 

 

інші джерела (власні кошти)










 










 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)

182

182








 

збільшення кількості місць стоянки повітряних суден біля термінального комплексу “D”, кількість місць

14



14






2) реконструкція перону для повітряних суден термінального комплексу “D”

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії























місцевий бюджет










 











 

 

інші джерела (власні кошти)

502

102

200

200






 











 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)










 

потужність насосно-фільтраційної станції, куб. метрів на годину










3) будівництво насосно-фільтраційної станції централізованої заправної станції

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії










 










 

 

місцевий бюджет










 










 

 

інші джерела (власні кошти)

200

200








 










 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)










 

 










4) реконструкція огорожі по периметру території аеропорту (із сигналізацією, системою відеоспостереження)

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії










 

 










 

 

місцевий бюджет










 

 










 

 

інші джерела (власні кошти)

200

115

85







 

 










 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)










__________
Разом за завданням 2

 










 

 

 

1084

599

285

200






у тому числі

 










 

 

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії










 

 










 

 

місцевий бюджет










 

 










 

 

інші джерела (власні кошти)

902

417

285

200






 

 










 

 

інші джерела (кошти інвестора)

182

182








3. Забезпечення розвитку Міжнародного аеропорту “Львів” імені Данила Галицького

рух повітряних суден, тис. літако-вильотів

42,1

4,4

4,6

4,9

5,1

5,4

5,6

5,9

6,2

1) завершення реконструкції аеродрому, в тому числі встановлення систем охорони по периметру території аеропорту та проведення робіт з демонтажу примусово вилученого майна

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

157,99




157,99





 










 

 

місцевий бюджет










 

 










 

 

інші джерела (власні кошти)










 

 










 

 інвестор

інші джерела (кошти інвестора)










 

кількість обслугованих пасажирів, тис. осіб

3046,9

319,1

335

351,8

369,4

387,8

407,2

427,6

449

2) завершення  будівництва нового аеровокзалу

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

67,69




67,69





 

 










 


місцевий бюджет










 

 










 


інші джерела (власні кошти)










 

 










 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)










 

 










3) завершення реконструкції існуючого пасажирського термінала та зовнішніх інженерних мереж в частині будівництва зовнішніх інженерних мереж

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

62,06




62,06





 

 










 

 

місцевий бюджет










 

 










 

 

інші джерела (власні кошти)










 

 










 

 інвестор

інші джерела (кошти інвестора)










__________
Разом за завданням 3

 










 

 

 

287,74




287,74





у тому числі

 










 

 

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

287,74




287,74





 

 










 

 

місцевий бюджет










 

 










 

 

інші джерела (власні кошти)










 

 










 

 

інші джерела (кошти інвестора)










4. Забезпечення розвитку Міжнародного аеропорту “Харків”

 










1) реконструкція, будівництво аеродромного комплексу

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

124,9

124,9








 

 










 

 

місцевий бюджет










 

 










 

 

інші джерела (власні кошти)










 

 










 

 

інші джерела (кошти інвестора)










 

 










2) будівництво, реконструкція та проведення капітального ремонту термінального комплексу

-“-

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії










 

 










 

 

місцевий бюджет










 

 










 

 

інші джерела (власні кошти)










 

 










 

інвестор ТОВ “Нью Системс АМ”

інші джерела (кошти інвестора)

51

15

6

3

3

15

3

3

3

__________
Разом за завданням 4

 










 

 

 

175,9

139,9

6

3

3

15

3

3

3

у тому числі

 










 

 

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

124,9

124,9








 

 










 

 

місцевий бюджет










 

 










 

 

інші джерела (власні кошти)










 

 










 

 

інші джерела (кошти інвестора)

51

15

6

3

3

15

3

3

3

5. Забезпечення розвитку Міжнародного аеропорту “Дніпропетровськ”

кількість відправлених рейсів

52457

5561

6396

6500

6600

6700

6800

6900

7000

1) реконструкція аеродрому

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії










 










 

 

місцевий бюджет










 

 










 

 

інші джерела (власні кошти)










 

 










 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)

22

22








 

 










2) реконструкція об’єктів інфраструктури та інженерного забезпечення

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії










 

 










 

 

місцевий бюджет










 

 










 

 

інші джерела (власні кошти)










 

 










 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)

67

67








 

кількість обслугованих пасажирів, тис. осіб

2866

280

336

350

360

370

380

390

400

3) забезпечення підвищення пропускної спроможності аеропорту

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії










 

 










 

 

місцевий бюджет










 

 










 

 

інші джерела (власні кошти)










 

 










 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)

472

472








__________
Разом за завданням 5

 










 

 

 

561

561








у тому числі

 










 

 

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії










 

 










 

 

місцевий бюджет










 

 










 

 

інші джерела (власні кошти)










 

 










 

 

інші джерела (кошти інвестора)

561

561








6. Забезпечення розвитку Міжнародного аеропорту “Київ” (Жуляни)

рух повітряних суден, тис. літако-вильотів

212

19

20

23

25

27

30

33

35

1) реконструкція перону та місць стоянки повітряних суден

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії










 










 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

133,4

133,4








 

 










 

 

інші джерела (власні кошти)










 

 










 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)










 

 










2) будівництво пожежного депо

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії










 

 










 

 

місцевий бюджет










 

 










 

 

інші джерела (власні кошти)

0,9

0,9








 

 










 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)










 

зберігання повітряних суден, діб

5750

710

720

720

720

720

720

720

720

3) будівництво ангару для повітряних суден (дві одиниці)

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії










 

 










 

 

місцевий бюджет










 

 










 

 

інші джерела (власні кошти)










 

 










 

інвестор

інші джерела (кошти ТОВ “Мастер Авіа”)

23

23








__________
Разом за завданням 6

 










 

 

 

157,3

157,3








у тому числі

 










 

 

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії










 

 










 

 

місцевий бюджет

133,4

133,4








 

 










 

 

інші джерела (власні кошти)

0,9

0,9








 

 










 

 

інші джерела (кошти інвестора)

23

23








7. Забезпечення розвитку Міжнародного аеропорту “Запоріжжя”

кількість зльотів-посадок на рік

26136

2426

2233

2456

2947

3389

3897

4287

4501

1) реконструкція аеродрому

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

611,27

5,37

392,5

178,9

34,5





 

 










 

 

місцевий бюджет










 

 










 

 

інші джерела (власні кошти)










 

 










 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)










 

пропускна спроможність, осіб на годину

360




360





2) проектування та будівництво нового термінала

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії










 

 










 

 

місцевий бюджет










 

 










 

 

інші джерела (власні кошти)










 

 










 

Запорізька міська рада

кошти інвестора під державні гарантії

304,8

99,6

159,6

45,6






 

 










3) будівництво, реконструкція, модернізація об’єктів допоміжної наземної інфраструктури

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії










 

кількість об’єктів інфраструктури, одиниць

7


2

1

2

1

1



 

 

місцевий бюджет










 

 










 

 

інші джерела (власні кошти)










 

 










 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)

151,9


11,56

3,2

107,62

11,81

17,71



 

реконструкція складу пально-мастильних матеріалів, одиниць

1




1





4) забезпечення аеропорту паливом

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії










 

 










 

Запорізька міська рада

місцевий бюджет

27,75



27,75






 

 










 

 

інші джерела (власні кошти)










 

 










 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)










 

кількість об’єктів інженерного забезпечення, одиниць

3


1

2






5) інженерне забезпечення аеропорту

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії










 

 










 

Запорізька міська рада

місцевий бюджет

22,64


9,84

12,8






 

 










 

 

інші джерела (власні кошти)










 

 










 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)










 

загальна площа: кв. метрів/пропускна спроможність, тонн на добу

6000/ 50



1600/ 13,3


2400/ 20


1000/ 8,3

1000/ 8,3

6) будівництво вантажного термінала

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії










 

 










 

Запорізька міська рада

місцевий бюджет










 

 










 

 

інші джерела (власні кошти)










 

 










 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)

39



10


15


7

7

 

загальна довжина периметра, погонних метрів

8000

8000








7) будівництво огорожі по периметру території аеропорту з установленням технічних засобів спостереження

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії










 

 










 

Запорізька міська рада

місцевий бюджет

18,3

10,3

8







 

 










 

 

інші джерела (власні кошти)










 

 










 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)










 

загальна площа існуючого аеровокзального комплексу, що підлягає ремонту, кв. метрів

4834









8) проведення капітального ремонту існуючого аеровокзального комплексу

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії










 

 










 

Запорізька міська рада

місцевий бюджет

8,5

8,5








 

 










 

 

інші джерела (власні кошти)










 

 










 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)










 

загальна площа покриття злітно-посадкової смуги, що підлягає ремонту, кв. метрів

4000









9) проведення капітального ремонту злітно-посадкової смуги

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії










 

 










 

Запорізька міська рада

місцевий бюджет

4

4








 

 










 

 

інші джерела (власні кошти)










 

 










 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)










 

кількість спеціальної техніки та обладнання, одиниць

1









10) придбання детектора вибухових речовин

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії










 

 










 

Запорізька міська рада

місцевий бюджет

0,65

0,65








 

 










 

 

інші джерела (власні кошти)










 

 










 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)










 

-“-

2









11) придбання двох технологічних автомобілів

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії










 

 










 

Запорізька міська рада

місцевий бюджет

1,42

1,42








 

 










 

 

інші джерела (власні кошти)










 

 










 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)










 

кількість спеціальної техніки та обладнання, одиниць

1









12) придбання установки наземного живлення

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії










 

 










 

Запорізька міська рада

місцевий бюджет

1,3

1,3








 

 










 

 

інші джерела (власні кошти)










 

 










 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)










 

-“-

1









13) придбання установки повітряного запуску

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії










 

 










 

Запорізька міська рада

місцевий бюджет

2,5

2,5








 

 










 

 

інші джерела (власні кошти)










 

 










 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)










 

-“-

3









14) проведення капітального ремонту снігоприбиральних машин

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії










 

 










 

Запорізька міська рада

місцевий бюджет

4

4








 

 










 

 

інші джерела (власні кошти)










 

 










 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)










 

кількість спеціальної техніки та обладнання, одиниць

1









15) придбання машини для антикригової обробки повітряних суден

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії










 

 










 

Запорізька міська рада

місцевий бюджет

6,5

6,5








 

 










 

 

інші джерела (власні кошти)










 

 










 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)










 

загальна площа реконструйованої будівлі, кв. метрів

185









16) реконструкція приміщення для воєнізованої охорони аеропорту

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії










 

 










 

Запорізька міська рада

місцевий бюджет

0,47

0,47








 

 










 

 

інші джерела (власні кошти)










 

 










 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)










__________
Разом за завданням 7

 










 

 

 

1205

144,61

581,5

278,25

142,12

26,81

17,71

7

7

у тому числі

 










 

 

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

611,27

5,37

392,5

178,9

34,5





 

 










 

 

місцевий бюджет

98,03

39,64

17,84

40,55






 

 










 

 

інші джерела (власні кошти)










 

 










 

 

інші джерела (кошти інвестора)

495,7

99,6

171,16

58,8

107,62

26,81

17,71

7

7

8. Забезпечення розвитку Міжнародного аеропорту “Херсон”

 










1) розроблення документації щодо землеустрою для надання в установленому порядку земельних ділянок у постійне користування

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії










 

 










 

 

місцевий бюджет










 

 










 

 

інші джерела (власні кошти)










 

 










 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)

0,6

0,3

0,15

0,15






 

 










2) розроблення технічних паспортів будівель та споруд

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії










 

 










 

 

місцевий бюджет










 

 










 

комунальне підприємство Херсонської обласної ради “Херсонські авіалінії”

інші джерела (власні кошти)

0,55

0,2

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

 

 










 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)










 

 










3) виготовлення проектної документації на виконання робіт з проведення капітального ремонту покриття злітно-посадкової смуги, руліжної доріжки та перону

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

317,9

46,1

31,8

40

40

40

40

40

40

 

 










 

Херсонська облдержадміністрація

місцевий бюджет

0,6

0,6








 

 










 

 

інші джерела (власні кошти)










 

 










 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)










 

 










4) реконструкція будівель та споруд аеропорту

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

88,2

18,2

10

10

10

10

10

10

10

 

 










 

Херсонська облдержадміністрація

місцевий бюджет

17,5

3,5

2

2

2

2

2

2

2

 

 










 

комунальне підприємство Херсонської обласної ради “Херсонські авіалінії”

інші джерела (власні кошти)

8,95

1,95

1

1

1

1

1

1

1

 

 










 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)










 

 










5) реконструкція інженерних мереж аеропорту

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

91,84

21,84

10

10

10

10

10

10

10

 

 










 

Херсонська облдержадміністрація

місцевий бюджет

1,75

0,35

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

 

 










 

комунальне підприємство Херсонської обласної ради “Херсонські авіалінії”

інші джерела (власні кошти)

8

1,7

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

 

 










 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)










 

 










6) проведення капітального ремонту аварійно-рятувальної станції та пожежного депо, придбання спеціальних автотранспортних засобів

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії










 

 










 

Херсонська облдержадміністрація

місцевий бюджет

0,92

0,22

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 

 










 

 

інші джерела (власні кошти)










 

 










 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)










 

 










7) будівництво митного ліцензійного складу

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії










 

 










 

 

місцевий бюджет










 

 










 

комунальне підприємство Херсонської обласної ради “Херсонські авіалінії”

інші джерела (власні кошти)

65

30

5

5

5

5

5

5

5

 

 










 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)










 

 










8) проведення капітального ремонту світлосигнальної системи злітно-посадкової смуги

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

4,7

2

1,7

1