Документ 1287/99, поточна редакція — Редакція від 09.12.1999, підстава - 1540/99

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про надання виробничо-аграрному об'єднанню "Масандра"
статусу національного
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1540/99 від 09.12.99 )

З метою підтримки та розвитку унікальної
виноградно-виноробної зони Південного берега Криму, збереження
вітчизняних класичних технологій виробництва високоякісних
марочних і колекційних вин, пропаганди українського виноробства,
яке дістало міжнародне визнання, та з урахуванням значної ролі
виробничо-аграрного об'єднання "Масандра" у вирішенні цих завдань
п о с т а н о в л я ю:
1. Надати виробничо-аграрному об'єднанню "Масандра" статус
національного і надалі іменувати його - Національне
виробничо-аграрне об'єднання "Масандра".
2. Кабінету Міністрів України вжити заходів з метою внесення
змін до Статуту виробничо-аграрного об'єднання "Масандра", що
випливають із цього Указу. ( Стаття 2 в редакції Указу Президента
N 1540/99 від 09.12.99 )
3. Кабінету Міністрів України не допускати вилучення і
передачі майна, що перебуває у державній власності та закріплене
за підприємствами, які входять до складу Національного
виробничо-аграрного об'єднання України "Масандра".
4. Рекомендувати Верховній Раді Автономної Республіки Крим і
місцевим радам не вилучати земельні ділянки для державних і
громадських потреб із земель, наданих у користування Національному
виробничо-аграрному об'єднанню "Масандра" та підприємствам, що
входять до його складу.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 жовтня 1999 року
N 1287/99вгору