Документ 1304-2007-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.07.2011, підстава - 752-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 листопада 2007 р. N 1304
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 752 ( 752-2011-п ) від 13.07.2011 }
Про затвердження Порядку функціонування
державної інформаційно-виробничої системи
в галузі освіти

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок функціонування державної
інформаційно-виробничої системи в галузі освіти, що додається.
2. Міністерству освіти і науки у тримісячний строк:
розробити і затвердити акти, передбачені у Порядку
функціонування державної інформаційно-виробничої системи в галузі
освіти;
привести власні нормативно-правові акти у відповідність з
цією постановою.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 листопада 2007 р. N 1304
ПОРЯДОК
функціонування державної інформаційно-виробничої
системи в галузі освіти

1. Цей Порядок визначає механізм функціонування державної
інформаційно-виробничої системи в галузі освіти (далі - система
"Освіта").
Система "Освіта" - комплекс адміністративних, програмних та
апаратних засобів, які забезпечують формування інтегрованого
інформаційного середовища в галузі освіти на основі єдиної системи
обробки даних з питань освіти і сприяють інформаційному та
документарному забезпеченню фізичних та юридичних осіб зазначеними
даними, захисту інформації та обмеженню доступу до неї.
2. До інформації (даних) в галузі освіти належать:
офіційні документовані дані про випускника навчального
закладу та його освітній чи освітньо-кваліфікаційний рівень, про
студента, учня навчального закладу, які занесені в централізований
банк даних МОН та відтворені у пластиковій картці;
офіційні документовані дані про навчальні заклади та органи
виконавчої влади в галузі освіти і науки, які включаються до
інформаційних ресурсів системи "Освіта", їх керівників та
відповідальних осіб;
дані про документи в зазначеній галузі, зокрема документи про
освіту, студентські та учнівські квитки, ліцензії та сертифікати
про акредитацію Державної акредитаційної комісії;
замовлення на виготовлення документів у галузі освіти (далі -
замовлення), зокрема сформований у вигляді електронних даних за
встановленою МОН формою текст, що вноситься до інформаційних
ресурсів системи "Освіта".
3. Функціонування системи "Освіта" здійснюється згідно з
вимогами Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 ).
Забезпечення функціонування системи "Освіта" здійснює
інформаційно-технічний адміністратор (далі - адміністратор), яким
є визначена МОН в установленому порядку юридична особа, що
відповідає встановленим МОН кваліфікаційним вимогам та з якою
Міністерство укладає договір про виконання функцій адміністратора.
4. Основними функціями адміністратора є:
створення спеціалізованого програмного забезпечення
(комп'ютерні програми, із застосуванням яких забезпечується
формування в електронному вигляді та внесення до системи "Освіта"
інформації, створення та функціонування інформаційно-пошукової
системи доступу до інформаційного ресурсу, оприлюднення даних
системи "Освіта" в засобах масової інформації, виконання інших
функцій, передбачених цим Порядком). Склад та основні функції
спеціалізованого програмного забезпечення за поданням
адміністратора визначаються МОН;
забезпечення технічного супроводження системи "Освіта";
структурна систематизація інформації відповідно до державних
класифікаторів;
забезпечення оновлення інформаційних ресурсів системи
"Освіта", а також доступу фізичних та юридичних осіб до зазначених
ресурсів у порядку, встановленому МОН;
виготовлення документів у галузі освіти відповідно до
замовлень та ведення обліку таких документів;
ведення обліку, обробка, накопичення та зберігання замовлень
на паперових носіях та в електронному вигляді;
забезпечення захисту інформації, внесеної до системи
"Освіта";
надання інформаційних послуг згідно з переліком, затвердженим
МОН.
5. Структуру системи "Освіта", перелік інформаційних
ресурсів, порядок внесення інформації до системи "Освіта" та
доступу до неї визначає МОН.
6. Замовлення подають адміністратору:
акредитовані навчальні заклади - для виготовлення документів
про освіту, студентських та учнівських квитків;
Державна акредитаційна комісія - для виготовлення ліцензій та
сертифікатів.
7. Навчальний заклад для формування замовлення визначає
відповідальну особу та реєструється в системі "Освіта" у порядку,
встановленому МОН.
8. Адміністратор у п'ятиденний строк з моменту надходження
заявки на реєстрацію в системі "Освіта":
автентифікує відповідальну особу в системі "Освіта";
присвоює відповідальній особі електронну адресу, надає
особистий ключ електронного цифрового підпису та сертифікат
електронних ключів;
доводить до відома відповідальної особи електронну та поштову
адресу своєї абонентської скриньки для надсилання замовлень.
9. Форма замовлення та порядок його подання навчальними
закладами адміністратору встановлюється МОН, а для навчальних
закладів, які перебувають у сфері управління Міноборони, МВС, СБУ,
Адміністрації Держприкордонслужби, - зазначеними органами за
погодженням з МОН.
10. Керівник навчального закладу здійснює контроль за
формуванням замовлення та несе відповідальність за достовірність
інформації, яка міститься в ньому.
11. Дія цього Порядку, крім пункту 9, не поширюється на
навчальні заклади, які належать до сфери управління Міноборони,
МВС, СБУ, Адміністрації Держприкордонслужби.вгору