Документ 1320-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.11.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.12.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Україною та Гонконгом -
Спеціальним Адміністративним Районом Китайської
Народної Республіки про взаємну правову допомогу
у кримінальних справах
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 14, ст.202 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Україною та Гонконгом - Спеціальним
Адміністративним Районом Китайської Народної Республіки про
взаємну правову допомогу у кримінальних справах ( 344_001 ),
підписану в м. Гонконгу 2 квітня 2003 року, ратифікувати
(додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 листопада 2003 року
N 1320-IV
___________________
* Додається до оригіналу.вгору