Документ 1346/97, поточна редакція — Прийняття від 10.12.1997

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присудження Державних премій України
в галузі науки і техніки 1997 року

На підставі подання Комітету по Державних преміях України в
галузі науки і техніки п о с т а н о в л я ю:
1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки
1997 року:
- за цикл праць по створенню новітніх методів оцінки міцності
та довговічності елементів конструкцій сучасної техніки і розробці
на їх основі нормативних документів: ТРОЩЕНКУ Валерію Трохимовичу - академікові Національної
академії наук України, директорові Інституту проблем міцності НАН
України ЛЕБЕДЄВУ Анатолію Олексійовичу - академікові Національної
академії наук України, завідувачу відділу Інституту проблем
міцності НАН України КРАСОВСЬКОМУ Арнольду Яновичу - члену-кореспонденту
Національної академії наук України, завідувачу відділу Інституту
проблем міцності НАН України СТРИЖАЛУ Володимиру Олександровичу - докторові технічних наук,
заступникові директора Інституту проблем міцності НАН України ПОКРОВСЬКОМУ Володимиру Вікторовичу - докторові технічних
наук, завідувачу відділу Інституту проблем міцності НАН України ГІГІНЯКУ Феліксу Федоровичу - докторові технічних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту проблем міцності
НАН України ЛАМАШЕВСЬКОМУ Віктору Петровичу - кандидатові технічних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту проблем міцності
НАН України ГУДРАМОВИЧУ Вадиму Сергійовичу - члену-кореспонденту
Національної академії наук України, завідувачу відділу Інституту
технічної механіки НАН України КОВАЛЬЧУКУ Борису Івановичу - докторові технічних наук,
професорові Національного технічного університету України
"Київський політехнічний інститут" СОСНОВСЬКОМУ Леоніду Адамовичу - докторові технічних наук,
професорові Білоруського державного університету транспорту (місто
Гомель, Республіка Білорусь);
- за цикл фундаментальних і прикладних досліджень з
розпізнавання сигналів і зображень та створення на їх основі
інтелектуальних інформаційних технологій і систем: АМОСОВУ Миколі Михайловичу - академікові Національної
академії наук України, почесному директорові Інституту
серцево-судинної хірургії ІВАХНЕНКУ Олексію Григоровичу - члену-кореспонденту
Національної академії наук України, радникові дирекції
Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій
та систем НАН України та Міністерства освіти України ГРИЦЕНКУ Володимиру Іллічу - кандидатові технічних наук,
директорові Міжнародного науково-навчального центру інформаційних
технологій та систем НАН України та Міністерства освіти України ВІНЦЮКУ Тарасу Климовичу - докторові технічних наук,
завідувачу відділу Міжнародного науково-навчального центру
інформаційних технологій та систем НАН України та Міністерства
освіти України ШЛЕЗІНГЕРУ Михайлу Івановичу - докторові фізико-математичних
наук, головному науковому співробітникові Міжнародного
науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН
України та Міністерства освіти України ГІМЕЛЬФАРБУ Георгію Львовичу - докторові технічних наук,
старшому науковому співробітникові Міжнародного
науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН
України та Міністерства освіти України КУССУЛЮ Ернсту Михайловичу - докторові технічних наук,
старшому науковому співробітникові Міжнародного
науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН
України та Міністерства освіти України МАЦЕЛЛІ В'ячеславу Васильовичу - кандидатові технічних наук,
виконуючому обов`язки завідувача відділу Міжнародного
науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН
України та Міністерства освіти України КАСАТКІНУ Олександру Михайловичу - кандидатові технічних
наук, старшому науковому співробітникові Міжнародного
науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН
України та Міністерства освіти України РИБАКУ Віталію Івановичу - кандидатові технічних наук,
старшому науковому співробітникові Міжнародного
науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН
України та Міністерства освіти України;
- за цикл наукових праць "Процеси переносу заряду і маси та
електронні кінетичні явища на поверхнях і у приповерхневих шарах
твердих тіл": НАХОДКІНУ Миколі Григоровичу - академікові Національної
академії наук України, завідувачу кафедри Київського національного
університету імені Тараса Шевченка ДОБРОВОЛЬСЬКОМУ Валентину Миколайовичу - докторові
фізико-математичних наук, професорові Київського національного
університету імені Тараса Шевченка ВОСКОБОЙНІКОВУ Олександру Михайловичу - кандидатові
фізико-математичних наук, доценту Київського національного
університету імені Тараса Шевченка НАУМОВЦЮ Антону Григоровичу - члену-кореспонденту
Національної академії наук України, завідувачу відділу Інституту
фізики НАН України ВЕДУЛІ Юрію Степановичу - кандидатові фізико-математичних
наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізики НАН
України КОРБУТЯКУ Дмитру Васильовичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу відділу Інституту фізики напівпровідників НАН
України ЛИТОВЧЕНКУ Володимиру Григоровичу - докторові
фізико-математичних наук, завідувачу відділу Інституту фізики
напівпровідників НАН України ГУРЖИ Радію Миколайовичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу відділу Фізико-технічного інституту низьких
температур імені Б.І.Вєркіна НАН України КОПЕЛІОВИЧУ Олександру Іллічу - докторові фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітникові Фізико-технічного
інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України ЛОБУРЦЮ Анатолію Тимофійовичу - кандидатові
фізико-математичних наук, доцентові Полтавського технічного
університету;
- за цикл наукових праць "Каркасні сполуки в органічному
синтезі": КРАСУЦЬКОМУ Павлу Олексійовичу - докторові хімічних наук,
завідувачу кафедри Національного технічного університету України
"Київський політехнічний інститут" ЮРЧЕНКУ Олександру Григоровичу - докторові хімічних наук,
завідувачу кафедри Національного технічного університету України
"Київський політехнічний інститут" ІСАЄВУ Сергію Дмитровичу - докторові хімічних наук,
завідувачу лабораторії Національного технічного університету
України "Київський політехнічний інститут" СТЕПАНОВУ Федору Миколайовичу - докторові хімічних наук
(посмертно);
- за цикл праць "Біологія молочнокислих бактерій, розробка
наукових принципів, створення на їх основі препаратів і продуктів
спрямованої дії для людини та тварин, організація промислового
виробництва та впровадження в народне господарство": ПІДГОРСЬКОМУ Валентину Степановичу - члену-кореспонденту
Національної академії наук України, заступникові директора
Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН
України КОВАЛЕНКО Надії Костянтинівні - докторові біологічних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту мікробіології і
вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України ГОЛОВАЧ Тетяні Миколаївні - кандидатові біологічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту мікробіології і
вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України МАЦЮКУ Володимиру Максимовичу - кандидатові біологічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту мікробіології і
вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України КОРКУШКУ Олегу Васильовичу - докторові медичних наук,
завідувачу відділу Інституту геронтології ГРИГОРОВУ Юрію Григоровичу - докторові медичних наук,
завідувачу лабораторії Інституту геронтології КОНОНОВИЧ Нелі Григорівні - кандидатові біологічних наук,
завідувачу лабораторії Українського державного університету
харчових технологій ДМИТРОВСЬКІЙ Галині Петрівні - кандидатові технічних наук,
провідному науковому співробітникові Українського державного
університету харчових технологій КВАСНІКОВУ Євгену Івановичу - члену-кореспонденту
Національної академії наук України (посмертно) НЕСТЕРЕНКО Ользі Олексіївні - докторові біологічних наук
(посмертно);
- за цикл праць "Генетичні основи, методи створення нових
напівкарликових сортів озимої м'якої пшениці та їх впровадження у
виробництво": МОРГУНУ Володимиру Васильовичу - академікові Національної
академії наук України, директорові Інституту фізіології рослин і
генетики НАН України ЛОГВИНЕНКО Валентині Федорівні - кандидатові біологічних
наук, провідному науковому співробітникові Інституту фізіології
рослин і генетики НАН України ЖИВОТКОВУ Леоніду Олександровичу - кандидатові
сільськогосподарських наук, директорові Миронівського інституту
пшениці імені В.М.Ремесла, Київська область ШЕЛЕПОВУ Володимиру Васильовичу - докторові
сільськогосподарських наук, завідувачу лабораторії Миронівського
інституту пшениці імені В.М.Ремесла, Київська область ЛИФЕНКУ Савелію Пилиповичу - докторові сільськогосподарських
наук, завідувачу лабораторії Селекційно-генетичного інституту,
місто Одеса ЛИТВИНЕНКУ Миколі Антоновичу - кандидатові
сільськогосподарських наук, завідувачу відділу
Селекційно-генетичного інституту, місто Одеса ЄРИНЯКУ Миколі Івановичу - кандидатові сільськогосподарських
наук, старшому науковому співробітникові Селекційно-генетичного
інституту, місто Одеса ОРЛЮКУ Анатолію Павловичу - докторові біологічних наук,
завідувачу відділу Інституту зрошуваного землеробства, місто
Херсон ЄЛЬНИКОВУ Миколі Івановичу - кандидатові
сільськогосподарських наук, завідувачу відділу Інституту
рослинництва імені В.Я.Юр'єва КОТКУ Івану Костянтиновичу - кандидатові
сільськогосподарських наук, провідному науковому співробітникові
Інституту землеробства, Київська область;
- за наукове розроблення і створення системи пульмонологічної
допомоги в Україні: ФЕЩЕНКУ Юрію Івановичу - академікові Академії медичних наук
України, директорові Інституту фтизіатрії і пульмонології імені
Ф.Г.Яновського МЕЛЬНИКУ Василю Михайловичу - докторові медичних наук,
заступникові директора Інституту фтизіатрії і пульмонології імені
Ф.Г.Яновського РАДІОНОВУ Борису Васильовичу - докторові медичних наук,
завідувачу відділу Інституту фтизіатрії і пульмонології імені
Ф.Г.Яновського УСЕНКУ Юрію Дмитровичу - докторові медичних наук, директорові
спільного підприємства "Центр невідкладної пульмонології", місто
Київ МІТЮКУ Івану Іллічу - докторові медичних наук, завідувачу
кафедри Вінницького державного медичного університету імені
М.І.Пирогова БАГІРОВУ Мамеду Мансуровичу - докторові медичних наук,
професорові Київської медичної академії післядипломної освіти МАКАРОВУ Анатолію Васильовичу - кандидатові медичних наук,
завідувачу кафедри Київської медичної академії післядипломної
освіти ГУНЬКУ Петру Марковичу - головному лікарю Вінницької обласної
клінічної лікарні імені М.І.Пирогова ГОРОВЕНКУ Григорію Гавриловичу - докторові медичних наук
(посмертно) ПИЛИПЧУКУ Миколі Степановичу - докторові медичних наук
(посмертно);
- за цикл наукових праць "Вроджена та спадкова патологія у
дітей України: діагностика і профілактика": РЕЗНІКУ Борису Яковичу - члену-кореспонденту Національної
академії наук України, завідувачу кафедри Одеського державного
медичного університету ЗАПОРОЖАНУ Валерію Миколайовичу - докторові медичних наук,
ректорові Одеського державного медичного університету БАБІЮ Ігорю Леонідовичу - докторові медичних наук, декану
Одеського державного медичного університету МІНКОВУ Ігорю Петровичу - докторові медичних наук,
професорові Одеського державного медичного університету БАРИЛЯКУ Ігорю Романовичу - докторові медичних наук,
директорові Українського наукового гігієнічного центру ГНАТЕЙКУ Олегу Зіновійовичу - докторові медичних наук,
директорові Львівського науково-дослідного інституту спадкової
патології ГРЕЧАНІНІЙ Олені Яківні - докторові медичних наук, завідувачу
кафедри Харківського інституту удосконалення лікарів;
- за розробку теоретичних основ автоматизованого оптимального
проектування машин, конструкцій і приладів, створення на цій базі
зразків сучасної техніки з впровадженням у серійне вітчизняне
виробництво нового покоління конкурентоспроможних
турбокомпресорних систем: КОСТЕНКУ Юрію Трохимовичу - докторові технічних наук,
ректорові Харківського державного політехнічного університету БОГОМОЛОВУ Сергію Івановичу - докторові технічних наук,
професорові Харківського державного політехнічного університету ЛЮБЧИКУ Леоніду Михайловичу - докторові технічних наук,
професорові Харківського державного політехнічного університету СІМСОНУ Едуарду Альфредовичу - докторові технічних наук,
професорові Харківського державного політехнічного університету БОРТОВОМУ Вадиму Васильовичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу кафедри Харківського державного політехнічного
університету ГРИНЬОВУ Володимиру Борисовичу - докторові технічних наук,
Радникові Президента України КУЦИНУ Миколі Андрійовичу - докторові економічних наук,
президентові акціонерного товариства "Автрамат", місто Харків ЛУК'ЯНЕНКУ Володимиру Матвійовичу - кандидатові технічних
наук, голові правління відкритого акціонерного товариства "Сумське
машинобудівне науково-виробниче об`єднання імені М.В.Фрунзе" СУХИНЕНКУ Володимиру Євгенійовичу - кандидатові технічних
наук, головному експерту відкритого акціонерного товариства
"Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання імені
М.В.Фрунзе" ПЕТРОСЯНЦУ Вартану Андроніковичу - кандидатові технічних
наук, головному конструкторові закритого акціонерного товариства
"Турбо-Вєста", місто Харків;
- за цикл праць "Розробка принципів наддалекої
низькочастотної інтерферометрії, створення української мережі
радіоінтерферометрів для космічних досліджень і спостереження на
ній": БРАУДЕ Семену Яковичу - академікові Національної академії
наук України, радникові дирекції Радіоастрономічного інституту НАН
України МЕНЮ Анатолію Володимировичу - члену-кореспонденту
Національної академії наук України, завідувачу відділу
Радіоастрономічного інституту НАН України РАШКОВСЬКОМУ Сергію Львовичу - кандидатові
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
Радіоастрономічного інституту НАН України ШАРИКІНУ Миколі Костянтиновичу - кандидатові
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
Радіоастрономічного інституту НАН України ІНЮТІНУ Георгію Андрійовичу - кандидатові технічних наук,
старшому науковому співробітникові Радіоастрономічного інституту
НАН України ШЕПЕЛЄВУ Валерію Олександровичу - науковому співробітникові
Радіоастрономічного інституту НАН України КОШОВОМУ Володимиру Вікторовичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу відділу Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка
НАН України РОМАНЧЕВУ Юрію Васильовичу - головному інженерові проекту
Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка НАН України БУЛАЦЕНУ Валентину Гавриловичу - кандидатові технічних наук,
директорові Полтавської гравіметричної обсерваторії Інституту
геофізики імені С.І.Субботіна НАН України БРАЖЕНКУ Анатолію Івановичу - науковому співробітникові
Полтавської гравіметричної обсерваторії Інституту геофізики імені
С.І.Субботіна НАН України;
- за створення і впровадження автоматизованого
роторно-конвеєрного комплексу і ресурсозберігаючого, екологічно
чистого технологічного процесу виготовлення відцентрових заготовок
складного профілю в масовому виробництві: НАЙДЕКУ Володимиру Леонтійовичу - академікові Національної
академії наук України, директорові Фізико-технологічного інституту
металів та сплавів НАН України ГОРЕНКУ Вадиму Георгійовичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу відділу Фізико-технологічного інституту металів та
сплавів НАН України КАРИЧКОВСЬКОМУ Петру Микитовичу - завідувачу сектора
Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України СІВЕРУ Миколі Васильовичу - генеральному директорові
колективного підприємства "Київтрактородеталь" ЯКОВЧУКУ Валерію Євгенійовичу - головному металургу
колективного підприємства "Київтрактородеталь" ВАНЬЧИКУ Ігорю Левковичу - заступникові головного металурга
колективного підприємства "Київтрактородеталь" ТЕРЕХОВУ Валерію Васильовичу - заступникові начальника цеху
колективного підприємства "Київтрактородеталь" КАЗБЕРЧУ Леоніду Антоновичу - головному інженерові товариства
з обмеженою відповідальністю фірми "Фарма Континенталь", місто
Київ ЗЛОБІНУ Валерію Пилиповичу - колишньому генеральному
директорові виробничого об'єднання "Київтрактородеталь"
(посмертно);
- за створення і впровадження енергоресурсозберігаючих
технологій і обладнання на основі принципу дискретно-імпульсного
введення енергії: ДОЛІНСЬКОМУ Анатолію Андрійовичу - академікові Національної
академії наук України, директорові Інституту технічної теплофізики
НАН України ШУРЧКОВІЙ Юлії Олександрівні - докторові технічних наук,
завідувачу лабораторії Інституту технічної теплофізики НАН України ПРОЦИШИНУ Борису Миколайовичу - кандидатові технічних наук,
заступникові директора Інституту технічної теплофізики НАН України КРАВЧЕНКУ Юрію Сергійовичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту технічної теплофізики НАН України НЄМЧІНУ Олександру Федоровичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту технічної теплофізики НАН України БАСКУ Борису Івановичу - кандидатові фізико-математичних
наук, завідувачу лабораторії Інституту технічноі теплофізики НАН
України ІВАНИЦЬКОМУ Георгію Костянтиновичу - кандидатові
фізико-математичних наук, докторанту Інституту технічної
теплофізики НАН України КОРЧИНСЬКОМУ Олександру Анатолійовичу - кандидатові технічних
наук, старшому науковому співробітникові Інституту технічної
теплофізики НАН України КРЕМНЬОВУ В'ячеславу Олеговичу - завідувачу відділу Інституту
технічної теплофізики НАН України ГАРТВІГУ Анатолію Петровичу - головному конструкторові
проекту Інституту технічної теплофізики НАН України;
- за підручник "Зрошуване землеробство" (К.: "Урожай", 1994): УШКАРЕНКУ Віктору Олександровичу - академікові Української
академії аграрних наук, ректорові Херсонського
сільськогосподарського інституту;
- за підручник "Загальна гігієна. Пропедевтика гігієни" (К.:
"Вища школа", 1995): ГОНЧАРУКУ Євгену Гнатовичу - академікові Національної
академії наук України, ректорові Національного медичного
університету імені О.О.Богомольця БАРДОВУ Василю Гавриловичу - докторові медичних наук,
завідувачу кафедри Національного медичного університету імені
О.О.Богомольця ЦИПРІЯНУ Віктору Івановичу - докторові медичних наук,
завідувачу кафедри Національного медичного університету імені
О.О.Богомольця ЯВОРОВСЬКОМУ Олександру Петровичу - докторові медичних наук,
завідувачу кафедри Національного медичного університету імені
О.О.Богомольця НІКБЕРГУ Іллі Ісайовичу - докторові медичних наук,
професорові Національного медичного університету імені
О.О.Богомольця ГАРКАВОМУ Сергію Івановичу - кандидатові медичних наук,
доцентові Національного медичного університету імені
О.О.Богомольця КУНДІЄВУ Юрію Іллічу - академікові Національної академії наук
України, директорові Інституту медицини праці, місто Київ ВОРОНЕНКУ Юрію Васильовичу - докторові медичних наук,
начальникові Головного управління Міністерства охорони здоров'я
України СИДОРЕНКУ Геннадію Івановичу - академікові Російської
академії медичних наук, директорові науково-дослідного інституту
екології людини та гігієни навколишнього середовища імені
О.М.Сисіна (місто Москва, Російська Федерація).
2. Установити на 1997 рік розмір Державної премії України в
галузі науки і техніки п'ятнадцять тисяч гривень кожна.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 грудня 1997 року
N 1346/97вгору