Документ 1406-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.04.2010, підстава - 305-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 грудня 2009 р. N 1406
Київ
Про затвердження переліків товарів,
експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню,
та квот на 2010 рік
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 176 ( 176-2010-п ) від 24.02.2010
N 305 ( 305-2010-п ) від 31.03.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити на 2010 рік:
квоти експорту товарів, який підлягає ліцензуванню, згідно з
додатком 1;
перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає
ліцензуванню, згідно з додатком 2;
перелік товарів (озоноруйнівних речовин), експорт та імпорт
яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 3;
перелік товарів, які можуть містити озоноруйнівні речовини і
експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню (крім товарів, що
перевозяться у контейнерах з особистим майном), згідно з
додатком 4;
перелік товарів з вмістом легованих чорних металів,
кольорових металів та їх сплавів, експорт яких підлягає
ліцензуванню, згідно з додатком 5;
перелік товарів, імпорт яких з Республіки Македонія підлягає
ліцензуванню в рамках тарифної квоти відповідно до положень Угоди
про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія
( 807_200 ), згідно з додатком 6;
перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з
додатком 7.
2. Установити, що:
не використані в 2009 році суб'єктами підприємницької
діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, визначених у
постанові Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. N 1123
( 1123-2008-п ) "Про затвердження переліків товарів, експорт та
імпорт яких підлягає ліцензуванню, та обсягів квот у 2009 році"
(Офіційний вісник України, 2008 p., N 100, ст. 3314), дійсні до
1 березня 2010 р., якщо інше не передбачено відповідними
міжнародними договорами;
відповідно до частини тридцятої статті 16 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) для митного оформлення
товарів, які навантажуються навалом та операції з експорту
(імпорту) яких підлягають ліцензуванню, гранична різниця
фактичного значення їх вартості, кількості або ваги не може
перевищувати 5 відсотків значення, зафіксованого у відповідній
ліцензії.
3. Взяти до відома, що згідно з вимогами Монреальського
протоколу ( 995_215 ) експорт та імпорт товарів (озоноруйнівних
речовин) або товарів, які можуть містити такі речовини, визначених
у додатках 3 і 4, здійснюється лише до/з країн - сторін
Монреальського протоколу ( 995_215 ).
4. Міністерству економіки:
забезпечити ліцензування експорту та імпорту товарів,
визначених у додатках;
інформувати щомісяця Державну митну службу про видачу
суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності ліцензій на експорт та
імпорт товарів, які підлягають ліцензуванню і щодо експорту
(імпорту) яких встановлено квоти.
5. Державній митній службі подавати щомісяця Міністерству
економіки інформацію про обсяги здійсненого суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності експорту та імпорту товарів,
визначених у додатках.
6. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2010 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 27

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2009 р. N 1406
КВОТИ
експорту товарів,
який підлягає ліцензуванню у 2010 році

------------------------------------------------------------------ | Найменування товару | Код згідно |Квота, | | | з УКТЗЕД |грамів | | |( 2371в-14 )| | |-------------------------------------------+------------+-------| |Срібло (включаючи срібло з покриттям із | 7106 |1000000| |золота або платини) у необробленому або | | | |напівобробленому вигляді, або у вигляді | | | |порошку (крім банківських металів) | | | |-------------------------------------------+------------+-------| |Золото (включаючи золото з покриттям із | 7108 | 80000 | |платини) необроблене, напівоброблене або у | | | |вигляді порошку (крім банківських металів) | | | |-------------------------------------------+------------+-------| |Відходи або брухт дорогоцінних металів чи | 7112 |500000 | |металів, плакованих дорогоцінними металами;| | | |інші відходи або брухт з вмістом | | | |дорогоцінних металів чи сполук дорогоцінних| | | |металів, використовувані головним чином для| | | |добування дорогоцінних металів | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
Примітки: 1. Ліцензії видаються за погодженням з Мінфіном.
2. Квоти встановлено в перерахунку на чисту вагу
дорогоцінного металу.
3. Експорт товарів здійснюється безпосередньо державною
установою "Державне сховище дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння України" без ліцензування.
4. Експорт та імпорт дорогоцінних металів, що належать
до банківських металів, здійснюється у порядку,
встановленому Національним банком.
5. Національний банк здійснює експорт товарів,
визначених у пункті 7 частини першої статті 42 Закону
України "Про Національний банк України" ( 679-14 ),
без ліцензій.

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2009 р. N 1406
ПЕРЕЛІК
товарів, експорт та імпорт яких
підлягає ліцензуванню у 2010 році

------------------------------------------------------------------ | Найменування товару | Код згідно | | | з УКТЗЕД | | | ( 2371б-14, | | | 2371г-14 ) | |------------------------------------------------+---------------| |Фарби друкарські, визначені згідно із | 3215 11 00 00 | |встановленою Мінфіном та Держмитслужбою | 3215 19 00 00 | |методикою, із захисними властивостями, а саме*: | | | | | |світінням та зміною кольору в променях | | |ультрафіолетового світла невидимі при денному | | |світлі, які мають світіння в променях | | |ультрафіолетового світла | | | | | |невидимі у променях інфрачервоного світла | | |(тільки для коду згідно з УКТЗЕД 3215 11 00 00) | | |( 2371б-14 ) | | | | | |зміною кольору або стають невидимими при денному| | |світлі під час нагрівання більше +30 град.С | | | | | |проникаючі на зворотний бік паперу із зміною | | |кольору (тільки для коду згідно з | | |УКТЗЕД 3215 11 00 00) ( 2371б-14 ) | | | | | |оптичною мінливістю, яка змінює колір у | | |залежності від кута зору або кута освітлювання | | |(ovi - фарби) (тільки для коду згідно з | | |УКТЗЕД 3215 19 00 00) ( 2371б-14 ) | | |------------------------------------------------+---------------| |Тільки папір некрейдований з водяними знаками | 4802 55 | |без вмісту волокон, одержаних механічним | 4802 56 | |способом, або в якому такі волокна становлять не| 4802 57 00 | |більш як 10 мас. % загальної маси волокна з | 4802 58 | |масою 1 мІ 40 г або більше* | | |------------------------------------------------+---------------| |Тільки папір некрейдований з водяними знаками | 4802 61 | |з вмістом волокон, одержаних механічним | 4802 62 00 | |способом, більш як 10 мас. % загальної маси | 4802 69 00 | |волокна* | | |------------------------------------------------+---------------| |Оптичний полікарбонат для виробництва дисків для| 3907 40 00 00 | |лазерних систем зчитування** | | |------------------------------------------------+---------------| |Обладнання для виробництва дисків для лазерних | | |систем зчитування**: | | |------------------------------------------------+---------------| |термопластавтомат інжекційного штампування | 8477 10 90 00 | |дисків | | |------------------------------------------------+---------------| |прес-форми для термопластавтоматів інжекційного | 8480 71 90 90 | |штампування дисків | | |------------------------------------------------+---------------| |матриці або штампи, які містять дані, необхідні | 8524 91 00 00 | |для штампування дисків | 8524 99 10 00 | | | 8524 99 90 00 | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Ліцензії видаються тільки суб'єктам господарювання, які
мають ліцензію на провадження господарської діяльності з
виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності,
крім суб'єктів господарювання, які здійснюють імпорт захисних
друкарських фарб за кодом 3215 19 00 00 ( 2371б-14 ) для
виготовлення пластикових карток Міжнародної Платіжної Системи Visa
International. Імпорт та експорт зазначених товарів безпосередньо
Національним банком для власних потреб та потреб виробничих
підрозділів здійснюється без ліцензії.
** Ліцензування здійснюється відповідно до вимог Закону
України "Про особливості державного регулювання діяльності
суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом,
імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць"
( 2953-14 ). Якщо продукція не підлягає ліцензуванню, але
класифікується за зазначеними кодами, митне оформлення проводиться
на підставі листів-роз'яснень МОН.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 176
( 176-2010-п ) від 24.02.2010 }

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2009 р. N 1406
ПЕРЕЛІК
товарів (озоноруйнівних речовин), експорт та імпорт
яких підлягає ліцензуванню у 2010 році

------------------------------------------------------------------ | Найменування товару | Код згідно з | | | УКТЗЕД | | | ( 2371б-14 ) | |------------------------------------------------+---------------| |Чотирихлористий вуглець або тетрахлорметан (ЧХВ)| 2903 14 00 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Метилхлороформ або 1, 1, 1-трихлоретан (МХФ) | 2903 19 10 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Бромистий метил | 2903 30 33 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Трихлорфторметан (ХФВ-11) | 2903 41 00 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Дихлордифторметан (ХФВ-12) | 2903 42 00 00 | |------------------------------------------------+---------------| |1, 1, 2-трихлортрифторетан (ХФВ-113) | 2903 43 00 00 | |------------------------------------------------+---------------| |1, 1, 2, 2-дихлортетрафторетан (ХФВ-114) | 2903 44 10 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Хлорпентафторетан (ХФВ-115) | 2903 44 90 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Хлортрифторметан (ХФВ-13) | 2903 45 10 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Пентахлорфторетан (ХФВ-111) | 2903 45 15 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Гептахлорфторпропан (ХФВ-211) | 2903 45 25 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Гексахлордифторпропани (ХФВ-212) | 2903 45 30 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Пентахлортрифторпропани (ХФВ-213) | 2903 45 35 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Тетрахлортетрафторпропани (ХФВ-214) | 2903 45 40 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Трихлорпентафторпропани (ХФВ-215) | 2903 45 45 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Дихлоргексафторпропани (ХФВ-216) | 2903 45 50 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Хлоргептафторпропани (ХФВ-217) | 2903 45 55 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Тетрахлордифторетан (ХФВ-112) | 2903 45 20 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Бромхлордифторметан (Галон 1211) | 2903 46 10 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Бромтрифторметан (Галон 1301) | 2903 46 20 00 | |------------------------------------------------+---------------| |1, 1, 2, 2-дибромтетрафторетан (Галон 2402) | 2903 46 90 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Дихлорфторметан (ГХФВ-21), хлордифторметан | 2903 49 10 00 | |(ГХФВ-22), хлорфторметан (ГХФВ-31), | | |тетрахлорфторетан (ГХФВ-121), | | |трихлордифторетан (ГХВФ-122), | | |дихлортрифторетан (ГХФВ-123), | | |хлортетрафторетан (ГХФВ-124), | | |трихлорфторетан (ГХФВ-131), | | |дихлортрифторетан (ГХФВ-132), | | |хлортрифторетан (ГХФВ-133), дихлорфторетан | | |(ГХФВ-141), 2-дихлорфторетан (ГХФВ-141-b), | | |хлордифторетан (ГХФВ-142), хлордифторетан | | |(ГХФВ-142-b), хлорфторетан (ГХФВ-151), | | |гексахлорфторпропан (ГХФВ-221), | | |пентахлордифторпропан (ГХФВ-222), | | |тетрахлортрифторпропан (ГХФВ-223), | | |трихлортетрафторпропан (ГХФВ-224), | | |дихлорпентафторпропан (ГХФВ-225), | | |1-трифтор-2-дифтор-3-дихлорпропан (ГХФВ-225ca), | | |1-хлордифтор-2-дифтор-3-хлорфторпропан | | |(ГХФВ-225-cb), | | |хлоргексафторпропан (ГХФВ-226), | | |пентахлорфторпропан (ГХФВ-231), | | |тетрахлордифторпропан (ГХФВ-232), | | |трихлортрифторпропан (ГХФВ-233), | | |дихлортетрафторпропан (ГХФВ-234), | | |хлорпентафторпропан (ГХФВ-235), | | |тетрахлорфторпропан (ГХФВ-241), | | |трихлордифторпропан (ГХФВ-242), | | |дихлортрифторпропан (ГХФВ-243), | | |хлортетрафторпропан (ГХФВ-244), | | |трихлорфторпропан (ГХФВ-251), | | |дихлордифторпропан (ГХФВ-252), | | |хлортрифторпропан (ГХФВ-253), | | |дихлорфторпропан (ГХФВ-261), | | |хлордифторпропан (ГХФВ-262), хлорфторпропан | | |(ГХФВ-271) | | |------------------------------------------------+---------------| |Дибромфторметан, бромдифторметан, бромфторметан,| 2903 49 30 00 | |тетрабромфторетан, трибромдифторетан, | | |дибромтрифторетан, бромтетрафторетан, | | |трибромфторетан, дибромдифторетан, | | |бромтрифторетан, дибромфторетан, бромдифторетан,| | |бромфторетан, гексабромфторпропан, | | |пентабромдифторпропан, тетрабромтрифторпропан, | | |трибромтетрафторпропан, дибромпентафторпропан, | | |бромгексафторпропан, пентабромфторпропан, | | |тетрабромдифторпропан, трибромтрифторпропан, | | |дибромтетрафторпропан, бромпентафторпропан, | | |тетрабромфторпропан, трибромдифторпропан, | | |дибромтрифторпропан, бромтетрафторпропан, | | |трибромфторпропан, дибромдифторпропан, | | |бромтрифторпропан, дибромфторпропан, | | |бромдифторпропан, бромфторпропан | | ------------------------------------------------------------------
_______________
Примітки: 1. Ліцензії видаються за погодженням з Мінприроди.
2. Експорт та імпорт товарів за кодами
2903 14 00 00-2903 46 90 00 ( 2371б-14 )
здійснюються в особливих випадках їх
використання згідно з вимогами Монреальського
протоколу ( 995_215 ).
3. Імпорт товарів за кодом 2903 19 10 00
( 2371б-14 ) здійснюється безпосередньо
Банкнотно-монетним двором та Фабрикою
банкнотного паперу Національного банку для
власних потреб без ліцензій.

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2009 р. N 1406
ПЕРЕЛІК
товарів, які можуть містити
озоноруйнівні речовини і експорт та імпорт
яких підлягає ліцензуванню у 2010 році
(крім товарів, що перевозяться
у контейнерах з особистим майном)

------------------------------------------------------------------ | Найменування товару |Код згідно з УКТЗЕД| | | ( 2371б-14, | | | 2371г-14, ) | |--------------------------------------------+-------------------| |Лікарські засоби (ліки) (за винятком | 3004* | |товарів, включених до товарних позицій 3002,| | |3005 або 3006) ( 2371б-14 ), що складаються | | |із змішаних або незмішаних продуктів для | | |терапевтичного або профілактичного | | |застосування, у дозованому вигляді | | |(включаючи лікарські засоби у вигляді | | |трансдермальних систем) або розфасовані для | | |роздрібної торгівлі | | |--------------------------------------------+-------------------| |Органічні синтетичні барвники визначеного | 3204* | |або невизначеного хімічного складу; | | |препарати, зазначені у примітці 3 до цієї | | |групи, виготовлені на основі органічних | | |синтетичних барвників; органічні синтетичні | | |продукти видів, які використовують як | | |флуоресцентні відбілювальні препарати або як| | |люмінофори, визначеного або невизначеного | | |хімічного складу | | |--------------------------------------------+-------------------| |Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) | 3208* | |на основі синтетичних полімерів або хімічно | | |модифікованих природних полімерів, | | |дисперговані або розчинені у неводному | | |середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 | | |до цієї групи | | |--------------------------------------------+-------------------| |Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) | 3209* | |на основі синтетичних полімерів або хімічно | | |модифікованих природних полімерів, | | |дисперговані або розчинені у водному | | |середовищі | | |--------------------------------------------+-------------------| |Замазки для скла, садові замазки, цементи | 3214* | |смоляні, замазки (для ущільнення) та інші | | |мастики; шпаклівки для малярних робіт; | | |невогнетривкі суміші для підготовки поверхні| | |фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, | | |стелі тощо | | |--------------------------------------------+-------------------| |Косметичні препарати або засоби для макіяжу | 3304* | |та препарати для догляду за шкірою, крім | | |лікарських препаратів, включаючи | | |сонцезахисні препарати або препарати для | | |загару; засоби для манікюру та педикюру | | |--------------------------------------------+-------------------| |Засоби для догляду за волоссям | 3305* | |--------------------------------------------+-------------------| |Засоби для гігієни порожнини рота або зубів,| 3306* | |включаючи порошки та пасти для зубних | | |протезів; нитки, що використовуються для | | |очищення проміжків між зубами (зубоочисні | | |нитки), упаковані для роздрібної торгівлі | | |--------------------------------------------+-------------------| |Засоби, що використовуються перед голінням, | 3307* | |під час гоління або після гоління; | | |дезодоранти для тіла, препарати для | | |приготування ванн, депілятори, інші | | |парфумерні або туалетні і косметичні | | |препарати, не включені до інших товарних | | |позицій; дезодоранти для приміщень, | | |ароматизовані або неароматизовані, з | | |дезінфекційними властивостями або без них | | |--------------------------------------------+-------------------| |Поверхнево-активні органічні речовини та | 3401 30 00 00* | |засоби для миття шкіри у вигляді рідини або | | |крему та розфасовані для роздрібної | | |торгівлі, які містять або не містять мило | | |--------------------------------------------+-------------------| |Поверхнево-активні органічні речовини (крім | 3402* | |мила); поверхнево-активні препарати, засоби | | |для прання, миття (включаючи допоміжні мийні| | |засоби) та засоби для чищення із вмістом або| | |без вмісту мила (крім засобів, включених до | | |товарної позиції 3401) ( 2371б-14 ) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Мастильні матеріали (включаючи мастильно- | 3403* | |охолоджувальні емульсії для різальних | | |інструментів, засоби для змащування різі | | |болтів або гайок, засоби для видалення іржі | | |або антикорозійні засоби та засоби для | | |змащування форм для кращого видалення з форм| | |виробів, виготовлені на основі мастильних | | |матеріалів), а також засоби, які | | |використовують для масляної або жирової | | |обробки текстильних матеріалів, шкіри, хутра| | |та інших матеріалів, крім засобів, що | | |містять як основний компонент 70 мас. % або | | |більше нафти або нафтопродуктів, одержаних з| | |бітумінозних мінералів | | |--------------------------------------------+-------------------| |Вакси та креми для чищення взуття, мастики, | 3405* | |полірувальні засоби для догляду за меблями, | | |підлогою, кузовами транспортних засобів, | | |склом або металом, пасти для чищення, | | |порошки та аналогічні засоби (у тому числі | | |папір, вата, повсть, фетр, неткані | | |матеріали, пластмаси або гума пориста, | | |просочені або вкриті цими речовинами), за | | |винятком восків товарної позиції 3404 | | |( 2371б-14 ) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Інсектициди, родентициди, фунгіциди, | 3808** | |гербіциди, засоби, що запобігають | | |проростанню паростків, та регулятори росту | | |рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні | | |засоби, подані у формах або упаковках для | | |роздрібної торгівлі або як препарати або у | | |вигляді готових виробів (наприклад, стрічки,| | |оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір | | |липкий від мух) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні | 3809* | |речовини), препарати для прискорення | | |фарбування або закріплення барвників, а | | |також інші продукти і готові препарати | | |(наприклад препарати та засоби для обробки | | |та протрави), видів, які використовують у | | |текстильній, паперовій, шкіряній | | |промисловості або аналогічних виробництвах, | | |які в інших товарних позиціях не зазначені | | |--------------------------------------------+-------------------| |Прискорювачі вулканізації каучуку готові; | 3812* | |багатоскладові пластифікатори для каучуку | | |або пластмаси, в інших товарних позиціях не | | |зазначені; антиоксиданти та інші | | |стабілізатори для каучуку або пластмаси | | |--------------------------------------------+-------------------| |Суміші, препарати та заряди для | 3813 00 00 00* | |вогнегасників; готові вогнегасні гранати та | | |бомби | | |--------------------------------------------+-------------------| |Розчинники та розріджувачі складні | 3814 00* | |органічні, в інших товарних позиціях не | | |зазначені; готові суміші для видалення фарб | | |або лаків | | |--------------------------------------------+-------------------| |Антифризні препарати та готові рідкі | 3820 00 00* | |протиобліднювальні суміші | | |--------------------------------------------+-------------------| |Препарати вогнезахисні, водонепроникні та | 3824 90 70 00* | |інші подібні захисні суміші, які | | |використовуються у будівництві | | |--------------------------------------------+-------------------| |Суміші з вмістом ациклічних вуглеводнів, | 3824 71 00 00 | |пергалогенованих лише фтором та хлором | | |--------------------------------------------+-------------------| |Суміші з вмістом пергалогенованих похідних | 3824 79 00 00 | |ациклічних вуглеводнів, що містять два або | | |більше різних галогенів | | |--------------------------------------------+-------------------| |Продукти хімічного виробництва або суміжних | 3824 90 99 00 | |виробництв із вмістом озоноруйнівних | | |речовин | | |--------------------------------------------+-------------------| |Силікони у первинних формах | 3910 00 00* | |--------------------------------------------+-------------------| |Установки для кондиціонування повітря, до | 8415 | |складу яких входять вентилятори з двигуном | | |та прилади для змінювання температури і | | |вологості повітря, включаючи кондиціонери, в| | |яких вологість не регулюється окремо | | |--------------------------------------------+-------------------| |Холодильники, морозильники та інше | 8418 | |холодильне або морозильне обладнання, | | |електричне або інших типів; теплові насоси, | | |крім установок для кондиціонування повітря, | | |товарної позиції 8415 ( 2371г-14 ) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Градирні та аналогічне устатковання для | 8419 89 10 00 | |безпосереднього охолодження за допомогою | | |води, що циркулює (відбувається без | | |роздільної стінки) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Вогнегасники заряджені | 8424 10 | |--------------------------------------------+-------------------| |Автомати торгівельні з умонтованими | 8476 21 00 00 | |нагрівальними або охолоджувальними | 8476 81 00 00 | |пристроями | | |--------------------------------------------+-------------------| |Охолоджувачі повітря випарного типу | 8479 60 00 00 | |--------------------------------------------+-------------------| |Зволожувачі та осушувачі повітря | 8479 89 10 00 | |--------------------------------------------+-------------------| |Зброя та засоби індивідуального захисту в | 9304 00 00 00 | |аерозольній упаковці | | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Товари, що надходять в аерозольній упаковці.
** Товари в аерозольній упаковці, що експортуються або
імпортуються. Товари за кодами згідно з УКТЗЕД 3808 10, 3808 20,
3808 30, 3808 90 ( 2371б-14 ) (крім окремих партій, які ввозяться
безоплатно з дозволу Мінприроди виключно для проведення державних
випробувань та наукових досліджень), незалежно від типу їх
упаковки, що імпортуються.
___________
Примітки:
1. Ліцензії видаються за погодженням з Мінприроди (крім
товарів, зазначених у пункті 2 примітки, що надходять не в
аерозольній упаковці). У разі відсутності озоноруйнівних речовин у
товарах, наведених у переліку за зазначеними кодами згідно з
УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), митне
оформлення вантажів здійснюється на підставі листів-роз'яснень
Мінприроди (його територіальних органів) про те, що такі товари не
містять озоноруйнівних речовин, без ліцензій.
2. Ліцензії на імпорт товарів за кодами згідно з УКТЗЕД
3808 10, 3808 20, 3808 30, 3808 90 ( 2371б-14 ) (крім окремих
партій, які ввозяться безоплатно з дозволу Мінприроди виключно для
проведення державних випробувань та наукових досліджень) видаються
за погодженням з Головною державною інспекцією захисту рослин
Мінагрополітики, а на імпорт регуляторів росту рослин - за
погодженням з Державним технологічним центром охорони родючості
ґрунтів Мінагрополітики.
3. Імпорт товарів за кодами 3204, 3208, 3209, 3212, 3401 30
00 00, 3402, 3403, 3405, 3814 00, 3824 90 70 00, 3824 90 99 00 і
3910 00 00 00 ( 2371б-14 ) здійснюється безпосередньо
Банкнотно-монетним двором та Фабрикою банкнотного паперу
Національного банку для власних потреб без ліцензій.
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 305
( 305-2010-п ) від 31.03.2010 }

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2009 р. N 1406
ПЕРЕЛІК
товарів з вмістом легованих чорних металів,
кольорових металів та їх сплавів,
експорт яких підлягає ліцензуванню у 2010 році

------------------------------------------------------------------ | Найменування товару | Код згідно з | | | УКТЗЕД | | | ( 2371в-14, | | | 2371г-14 ) | |-------------------------------------------------+--------------| |Чавун переробний легований, чавун дзеркальний, |7201 50 90 00 | |інший | | |-------------------------------------------------+--------------| |Феронікель |7202 60 00 00 | |-------------------------------------------------+--------------| |Феротитан |7202 91 00 00 | |-------------------------------------------------+--------------| |Феросплави |7202 99 80 00 | |-------------------------------------------------+--------------| |Зливки для переплавлення (шихтові зливки) |7204 50 00 00 | |-------------------------------------------------+--------------| |Сталь корозійностійка (нержавіюча) у зливках та в|7218 10 00 00 | |інших первинних формах | | |-------------------------------------------------+--------------| |Штейн мідний; мідь цементаційна (мідь осаджена) |7401 | |-------------------------------------------------+--------------| |Мідь нерафінована; аноди мідні для |7402 00 00 00 | |електролітичного рафінування | | |-------------------------------------------------+--------------| |Мідь рафінована та мідні сплави необроблені |7403 | |-------------------------------------------------+--------------| |Лігатури на основі міді |7405 00 00 00 | |-------------------------------------------------+--------------| |Порошки та луска з міді |7406 | |-------------------------------------------------+--------------| |Прутки, бруски та профілі мідні |7407 | |-------------------------------------------------+--------------| |Труби та трубки мідні |7411 | |-------------------------------------------------+--------------| |Решітки та сітки з мідного дроту |7414 90 00 00 | |-------------------------------------------------+--------------| |Вироби мідні без різьби |7415 29 00 00 | |-------------------------------------------------+--------------| |Вироби мідні з різьбою |7415 39 00 00 | |-------------------------------------------------+--------------| |Господарчі вироби мідні та їх частини |7418 19 00 00 | |-------------------------------------------------+--------------| |Вироби мідні |7419 | |-------------------------------------------------+--------------| |Сплави алюмінієві вторинні у зливках або рідкому |7601 20 91 00 | |стані | | |-------------------------------------------------+--------------| |Сплави алюмінієві вторинні інші |7601 20 99 00 | |-------------------------------------------------+--------------| |Вироби алюмінієві інші |7616 99 | |-------------------------------------------------+--------------| |Свинець необроблений |7801 | |-------------------------------------------------+--------------| |Виливниці та ливарні ковші |8454 20 00 00 | |-------------------------------------------------+--------------| |Частини конвертерів, ливарних ковшів і виливниць |8454 90 00 | |та ливарних машин, призначених для використання в| | |металургії або ливарному виробництві | | ------------------------------------------------------------------
_______________
Примітка. Ліцензії видаються за погодженням з Мінпромполітики.

Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2009 р. N 1406
ПЕРЕЛІК
товарів, імпорт яких з Республіки Македонія
підлягає ліцензуванню у 2010 році
в рамках тарифної квоти відповідно до
положень Угоди про вільну торгівлю
між Україною та Республікою Македонія
( 807_200 )

------------------------------------------------------------------ | Найменування товару | Код згідно |Обсяг тарифної квоти,| | | з УКТЗЕД | метричних тонн* | | |( 2371а-14 )| | |-----------------------------+------------+---------------------| |Баранина або козлятина, | 0204 | 500 | |свіжа, охолоджена або | | | |морожена | | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Перець роду Capsicum або роду| 0709 60 | 5000 | |Pimenta, свіжий або | | | |охолоджений | | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Овочі сушені, цілі, нарізані | 0712 | 500 | |шматками, скибками, | | | |подрібнені чи у вигляді | | | |порошку, але без будь-якої | | | |подальшої обробки | | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Плоди сушені, крім тих, що | 0813 | 200 | |включені до товарних позицій | | | |0801-0806 ( 2371а-14 ); | | | |суміші горіхів або сушених | | | |плодів цієї групи | | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Перець роду Piper; стручковий| 0904 | 500 | |перець роду Capsicum або | | | |пахучий перець роду Pimenta, | | | |сушені або подрібнені чи | | | |мелені | | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Рослини, частини рослин, | 1211 90 | 500 | |насіння та плоди, які | | | |використовуються в основному | | | |у парфумерії, медицині або | | | |для боротьби з комахами, | | | |паразитами тощо, свіжі або | | | |сушені, порізані або | | | |непорізані, подрібнені або | | | |неподрібнені, мелені або | | | |немелені | | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Кондитерські вироби з цукру | 1704 | 500 | |(включаючи білий шоколад), | | | |без вмісту какао | | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Шоколад та інші готові | 1806 | 500 | |харчові продукти з вмістом | | | |какао | | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Готові харчові вироби, | 1904 | 500 | |одержані шляхом здуття або | | | |смаження зерна зернових | | | |культур чи зернових продуктів| | | |(наприклад, кукурудзяні | | | |пластівці); зернові культури | | | |(крім кукурудзи) у вигляді | | | |зерна або пластівців, гранул | | | |чи оброблені іншим способом | | | |(за винятком борошна, крупки,| | | |крупів), попередньо проварені| | | |або приготовлені іншим | | | |способом, в іншому місці не | | | |зазначені | | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Печиво солодке сухе; | 1905 31 | 100 | |вафлі та вафельні облатки | 1905 32 | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Овочі, плоди та інші їстівні | 2001 | 6000 | |частини рослин, приготовлені | | | |або консервовані з доданням | | | |оцту чи оцтової кислоти | | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Томати, приготовлені або | 2002 | 4000 | |консервовані без додання оцту| | | |чи оцтової кислоти | | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Овочі, приготовлені або | 2005 | 3000 | |консервовані без додання | | | |оцту чи оцтової кислоти, | | | |незаморожені, крім продуктів | | | |товарної позиції 2006 | | | |( 2371а-14 ) | | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Варення, джеми, плодові желе,| 2007 | 100 | |мармелад, плодові або | | | |горіхові пюре, плодові або | | | |горіхові пасти, одержані | | | |шляхом теплової обробки, з | | | |доданням або без додання | | | |цукру чи інших | | | |підсолоджувальних речовин | | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Плоди, горіхи та інші їстівні| 2008 | 500 | |частини рослин, приготовлені | | | |або консервовані іншим | | | |способом, з доданням або без | | | |додання цукру чи інших | | | |підсолоджувальних речовин | | | |або спирту, в іншому місці | | | |не зазначені | | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Соки з плодів (включаючи | 2009 | 3000000** | |виноградне сусло) або соки | | | |овочеві, незброджені та | | | |без додання спирту, з | | | |доданням або без додання | | | |цукру чи інших | | | |підсолоджувальних речовин | | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Продукти для приготування | 2103 | 3000 | |соусів і готові соуси; | | | |смакові добавки та | | | |приправи змішані; порошок | | | |гірчиці та готова гірчиця | | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Вина виноградні, включаючи | 2204 | 40000000** | |вина кріплені; сусло | | | |виноградне, крім того, що | | | |включено до товарної | | | |позиції 2009 ( 2371а-14 ) | | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Спиртові дистиляти та спиртні| 2208 20 | 100000** | |напої, одержані шляхом | | | |перегонки виноградного вина | | | |або вичавок винограду | | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Спиртові напої | 2208 90 | 100000** | |-----------------------------+------------+---------------------| |Оцет харчовий та його | 2209 00 | 100000** | |замінники, одержані з оцтової| | | |кислоти | | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Тютюн з невідділеною | 2401 10 | 10000 | |середньою жилкою | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Згідно з Угодою про вільну торгівлю між Україною та
Республікою Македонія ( 807_200 ) від 18 січня 2001 р.,
ратифікованою Верховною Радою України 5 липня 2001 року.
** Літрів.

Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2009 р. N 1406
ПЕРЕЛІК
товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню
у 2010 році

------------------------------------------------------------------ | Найменування товару |Код згідно з УКТЗЕД| | | ( 2371а-14 ) | |--------------------------------------------+-------------------| |Нафта сира українського походження | 2709 00 90 00 | |--------------------------------------------+-------------------| |Газ природний у газоподібному стані | 2711 21 00 00 | |українського походження | | ------------------------------------------------------------------
_______________
Примітка. Ліцензії видаються за погодженням з Мінпаливенерго.вгору