Документ 1417/2004, поточна редакція — Редакція від 29.12.2017, підстава - 455/2017

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про утворення місцевих адміністративних судів,
затвердження їх мережі
{ Назва Указу із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 419/2012 ( 419/2012 ) від 27.06.2012
N 455/2017 ( 455/2017 ) від 29.12.2017 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 417/2007 ( 417/2007 ) від 16.05.2007
N 922/2008 ( 922/2008 ) від 13.10.2008
N 940/2008 ( 940/2008 ) від 16.10.2008
N 941/2008 ( 941/2008 ) від 16.10.2008
N 33/2010 ( 33/2010 ) від 16.01.2010
N 812/2010 ( 812/2010 ) від 12.08.2010
N 419/2012 ( 419/2012 ) від 27.06.2012
N 866/2014 ( 866/2014 ) від 12.11.2014
N 455/2017 ( 455/2017 ) від 29.12.2017 }

Відповідно до пункту 23 статті 106, статті 125 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), частин першої - четвертої статті 20,
частини другої статті 21, частини третьої статті 25 Закону України
"Про судоустрій України" ( 3018-14 ) п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити з 1 січня 2005 року в системі адміністративних
судів України такі місцеві адміністративні суди:
Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим;
Вінницький окружний адміністративний суд;
Волинський окружний адміністративний суд;
Дніпропетровський окружний адміністративний суд;
Донецький окружний адміністративний суд;
Житомирський окружний адміністративний суд;
Закарпатський окружний адміністративний суд;
Запорізький окружний адміністративний суд;
Івано-Франківський окружний адміністративний суд;
Київський окружний адміністративний суд;
Кіровоградський окружний адміністративний суд;
Луганський окружний адміністративний суд;
Львівський окружний адміністративний суд;
Миколаївський окружний адміністративний суд;
Одеський окружний адміністративний суд;
Полтавський окружний адміністративний суд;
Рівненський окружний адміністративний суд;
Сумський окружний адміністративний суд;
Тернопільський окружний адміністративний суд;
Харківський окружний адміністративний суд;
Херсонський окружний адміністративний суд;
Хмельницький окружний адміністративний суд;
Черкаський окружний адміністративний суд;
Чернівецький окружний адміністративний суд;
Чернігівський окружний адміністративний суд;
Окружний адміністративний суд міста Києва; { Абзац двадцять
сьомий статті 1 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 922/2008 ( 922/2008 ) від 13.10.2008; дію абзацу двадцять
сьомого статті 1 відновлено згідно з Указом Президента N 940/2008
( 940/2008 ) від 16.10.2008; абзац двадцять сьомий статті 1
втратив чинність на підставі Указу Президента N 941/2008
( 941/2008 ) від 16.10.2008; дію абзацу двадцять сьомого статті 1
відновлено згідно з Указом Президента N 33/2010 ( 33/2010 ) від
16.01.2010 }
Окружний адміністративний суд міста Севастополя.

{ Частину статті 1, що доповнена згідно з Указом Президента
N 941/2008 ( 941/2008 ) від 16.10.2008, виключено на підставі
Указу Президента N 33/2010 ( 33/2010 ) від 16.01.2010 }

{ Статтю 2 виключено на підставі Указу Президента N 455/2017
( 455/2017 ) від 29.12.2017 }

3. Визначити території, на які поширюються повноваження
місцевих адміністративних судів України (додаток N 1).

{ Статтю 4 виключено на підставі Указу Президента N 455/2017
( 455/2017 ) від 29.12.2017 }

5. Затвердити мережу адміністративних судів України (додаток
N 3). { Стаття 5 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 419/2012 ( 419/2012 ) від 27.06.2012 }
6. Кабінету Міністрів України вирішити питання фінансування
місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердити
чисельність працівників апарату зазначених судів та визначити
умови оплати їх праці.
7. Головам обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій вжити невідкладних заходів щодо
забезпечення місцевих та апеляційних адміністративних судів
службовими приміщеннями.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 листопада 2004 року
N 1417/2004

ДОДАТОК N 1
до Указу Президента України
від 16 листопада 2004 року N 1417/2004
Території, на які поширюються повноваження
місцевих адміністративних судів України
------------------------------------------------------------------ Найменування місцевого |Територія, на яку поширюються адміністративного суду | повноваження місцевого | адміністративного суду ------------------------------------------------------------------ Окружний адміністративний суд Автономна Республіка Крим
Автономної Республіки Крим
Вінницький окружний адміністративний Вінницька область
суд
Волинський окружний адміністративний Волинська область
суд
Дніпропетровський окружний Дніпропетровська область
адміністративний суд
Донецький окружний адміністративний Донецька область
суд
Житомирський окружний Житомирська область
адміністративний суд
Закарпатський окружний Закарпатська область
адміністративний суд
Запорізький окружний Запорізька область
адміністративний суд
Івано-Франківський окружний Івано-Франківська область
адміністративний суд
Київський окружний Київська область
адміністративний суд
Кіровоградський окружний Кіровоградська область
адміністративний суд
Луганський окружний адміністративний Луганська область
суд
Львівський окружний адміністративний Львівська область
суд
Миколаївський окружний Миколаївська область
адміністративний суд
Одеський окружний адміністративний Одеська область
суд
Полтавський окружний Полтавська область
адміністративний суд
Рівненський окружний Рівненська область
адміністративний суд
Сумський окружний адміністративний Сумська область
суд
Тернопільський окружний Тернопільська область
адміністративний суд
Харківський окружний Харківська область
адміністративний суд
Херсонський окружний Херсонська область
адміністративний суд
Хмельницький окружний Хмельницька область
адміністративний суд
Черкаський окружний адміністративний Черкаська область
суд
Чернівецький окружний Чернівецька область
адміністративний суд
Чернігівський окружний Чернігівська область
адміністративний суд
Окружний адміністративний суд міста місто Київ
Києва
Окружний адміністративний суд міста місто Севастополь
Севастополя
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 922/2008 ( 922/2008 ) від 13.10.2008, N 940/2008 ( 940/2008 )
від 16.10.2008, N 941/2008 ( 941/2008 ) від 16.10.2008, N 33/2010
( 33/2010 ) від 16.01.2010 }
Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУК

{ Додаток 2 виключено на підставі Указу Президента N 455/2017
( 455/2017 ) від 29.12.2017 }

ДОДАТОК N 3
до Указу Президента України
від 16 листопада 2004 року N 1417/2004
Мережа адміністративних судів України
------------------------------------------------------------------ Найменування адміністративного | Місцезнаходження суду суду | ------------------------------------------------------------------ Місцеві адміністративні суди
Окружний адміністративний суд м. Сімферополь
Автономної Республіки Крим
Вінницький окружний м. Вінниця
адміністративний суд
Волинський окружний м. Луцьк
адміністративний суд
Дніпропетровський окружний м. Дніпро
адміністративний суд
Донецький окружний м. Слов'янськ
адміністративний суд
Житомирський окружний м. Житомир
адміністративний суд
Закарпатський окружний м. Ужгород
адміністративний суд
Запорізький окружний м. Запоріжжя
адміністративний суд
Івано-Франківський окружний м. Івано-Франківськ
адміністративний суд
Київський окружний м. Київ
адміністративний суд
Кіровоградський окружний м. Кропивницький
адміністративний суд
Луганський окружний м. Сєвєродонецьк
адміністративний суд
Львівський окружний м. Львів
адміністративний суд
Миколаївський окружний м. Миколаїв
адміністративний суд
Одеський окружний м. Одеса
адміністративний суд
Полтавський окружний м. Полтава
адміністративний суд
Рівненський окружний м. Рівне
адміністративний суд
Сумський окружний м. Суми
адміністративний суд
Тернопільський окружний м. Тернопіль
адміністративний суд
Харківський окружний м. Харків
адміністративний суд
Херсонський окружний м. Херсон
адміністративний суд
Хмельницький окружний м. Хмельницький
адміністративний суд
Черкаський окружний м. Черкаси
адміністративний суд
Чернівецький окружний м. Чернівці
адміністративний суд
Чернігівський окружний м. Чернігів
адміністративний суд
Окружний адміністративний суд м. Київ
міста Києва
Окружний адміністративний суд м. Севастополь
міста Севастополя

{ Розділ "Апеляційні адміністративні суди" виключено на
підставі Указу Президента N 455/2017 ( 455/2017 ) від 29.12.2017 }

{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 417/2007 ( 417/2007 ) від 16.05.2007, N 922/2008 ( 922/2008 )
від 13.10.2008, N 940/2008 ( 940/2008 ) від 16.10.2008, N 941/2008
( 941/2008 ) від 16.10.2008, N 33/2010 ( 33/2010 ) від
16.01.2010, N 419/2012 ( 419/2012 ) від 27.06.2012, N 866/2014
( 866/2014 ) від 12.11.2014, N 455/2017 ( 455/2017 ) від
29.12.2017 }
Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУКвгору