Документ 143/96-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.04.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнень до деяких законодавчих
актів України з питань оподаткування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 25, ст. 101 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 168/97-ВР від 03.04.97, ВВР, 1997, N 21, ст.156
Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до деяких законодавчих актів України такі
доповнення:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 168/97-ВР від 03.04.97 }

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 квітня 1996 року
N 143/96-ВРвгору