Про заснування академічної стипендії імені Тараса Більчука
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 28.02.2018150
Документ 150-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.02.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.03.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2018 р. № 150
Київ

Про заснування академічної стипендії імені Тараса Більчука

З метою вшанування подвигу відомого українського художника Тараса Більчука під час подій Революції Гідності на майдані Незалежності, патріотичного виховання громадян Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Заснувати академічну стипендію імені Тараса Більчука для студентів закладів вищої освіти державної форми власності, які здобувають вищу освіту за спеціальностями “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” та “Дизайн”.

2. Затвердити Положення про академічну стипендію імені Тараса Більчука, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2018 р. № 150

ПОЛОЖЕННЯ
про академічну стипендію імені Тараса Більчука

1. Академічна стипендія імені Тараса Більчука (далі - стипендія Тараса Більчука) призначається студентам закладів вищої освіти державної форми власності, які здобувають вищу освіту за спеціальностями “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”, “Дизайн” та мають значні успіхи у навчанні та особливі досягнення у творчій діяльності.

2. Відбір кандидатів на призначення стипендії Тараса Більчука здійснюється за результатами семестрового контролю, що передує строку їх призначення, на основі рейтингу успішності студентів у визначеному закладом вищої освіти порядку з числа студентів закладів вищої освіти, які здобули право на призначення академічних стипендій за значні успіхи у навчанні та мають особливі досягнення у творчій діяльності.

3. Призначення стипендії Тараса Більчука здійснюється у межах загального ліміту стипендіатів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, двічі на рік з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю наказом керівника закладу вищої освіти за поданням відповідного рішення стипендіальної комісії.

Заклад вищої освіти має право на одночасне призначення кількох стипендій Тараса Більчука. Одна стипендія Тараса Більчука призначається не більш як одному студенту.

4. Стипендії Тараса Більчука виплачуються один раз на місяць за рахунок коштів, передбачених у загальному фонді кошторису закладу вищої освіти на виплату  академічних стипендій, у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.

5. Студентам, які здобули право на отримання стипендії Тараса Більчука та іншої академічної стипендії, виплачується одна академічна стипендія більшого розміру.

Студентам, які отримують академічну стипендію, одночасно можуть виплачуватися інші стипендії, призначені фізичними (юридичними) особами, гранти, матеріальна допомога, грошове забезпечення, що надаються відповідно до законодавства.

Студентам, які відповідно до законодавства мають право на отримання соціальної стипендії та набувають право на отримання стипендії Тараса Більчука або іншої академічної стипендії, виплачується тільки один вид стипендії за їх вибором, крім дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, яким одночасно виплачується академічна і соціальна стипендія.

6. Студентам, які протягом строку, на який призначено стипендію Тараса Більчука, реалізують право на академічну мобільність поза межами України, виплачується стипендія Тараса Більчука у разі, коли умовами договору про навчання за програмою академічної мобільності регулярна безповоротна фіксована підтримка у грошовій формі не передбачена або передбачена у розмірі, що в перерахунку на національну грошову одиницю на дату укладення договору про академічну мобільність є меншою за розмір призначеної стипендії Тараса Більчука.

7. Виплата стипендії Тараса Більчука припиняється наказом керівника закладу вищої освіти на підставі відповідного рішення стипендіальної комісії у разі:

відрахування із складу студентів закладу вищої освіти;

надання в установленому порядку перерви у навчанні або академічної відпустки;

порушення академічної доброчесності, факт якого встановлено у затвердженому закладом вищої освіти порядку;

навчання за програмою академічної мобільності поза межами України, крім випадків, передбачених пунктом 6 цього Положення.вгору